Saturday, April 13, 2024
Lenovo

ຮອງປະທານປະເທດ ລົງຢ້ຽມຢາມສູນຜູ້ປະສົບໄພ ຢູ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ

ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2018,  ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ  ໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຢາມສູນຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື,  ໂດຍໄດ້ຮັບການ ຕ້ອນຮັບຈາກ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ, ເມືອງ,  ພ້ອມຄະນະກໍາມະການຟື້ນຟູແກ້ໄຂ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ກໍໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ  ຕໍ່ອໍານາດການປົກຄອງ ທີ່ໄດ້ຈັດສັນພື້ນທີ່ ໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພສໍາເລັດຈໍານວນໜຶ່ງ  ແລະ ໄດ້ຍົກຍ້າຍປະຊາ ຊົນຈາກ ສູນພັກຊົ່ວຄາວ  ໄປຢູ່ອີກສູນພັກຊົ່ວຄາວເຄິ່ງຖາວອນໄດ້ຈໍານວນໜຶ່ງ. ທ່ານຮອງປະທານປະເທດກໍຍັງໄດ້ເນັ້ນ ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດ ຊອບ ກໍຄື ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ  ໃຫ້ຮີບຮ້ອນສືບຕໍ່ຈັດສັນບ່ອນ ຢູ່ທີ່ພັກ ອາໃສໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ ແລະ ໃຫ້ຊ່ວຍເຫລືອທີ່ພັກປະຊາຊົນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ເປັນຕົ້ນ  ການສ້າງທີ່ພັກອາໃສຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ສໍາເລັດໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.  ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ຊີ້ນໍາ  ຖ້າ ເປັນໄປໄດ້ຄວນໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຈັດສັນພື້ນທີ່ພັກອາໃສ ໃຫ້ມີຄວາມພໍອົກພໍໃຈ ແລະ ເໝາະສົມ.  ໃນການຈັດສັນ ກໍໃຫ້ມີການກໍານົດ,  ແຜນຜັງໃຫ້ລະອຽດແຕ່ຕົ້ນໄປເລີຍເຊັ່ນ:  ກໍາ ນົດເຂດສາທາລະນະ, ຫົນທາງ, ຕະຫລາດ,  ສູກສາລາ, ຫ້ອງການບ້ານ,  ປ່າຊ້າ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມນັ້ນ  ກໍໃຫ້ມີການປັບປຸງລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງບ້ານ  ໂດຍໃຫ້ຈັດສັນພະນັກງານເຂົ້າໄປລົງຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ  ໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂດຍໄວ.

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ  ກໍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສູນພັກຂອງຜູ້ປະສົບໄພຢູ່ບ້ານຫາດຍາວ  ທີ່ຫາກໍຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນເຂົ້າມາຢູ່ໃໝ່,  ໄປຢ້ຽມຢາມສູນກອງບັນຊາການກອບ ກູ້ໄພ ພິບັດ ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ແລະ ສູນພັກຜູ້ປະສົບໄພດົງບາກ,  ຊຶ່ງໄດ້ມີການບຸກເບີກ ແລະ ລົງມືກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດໄປແລ້ວ 20% ໂດຍມີເນື້ອທີ່ 4,8  ເຮັກຕາ ປະກອບມີເກືອບ 50 ຫລັງ  ແລະ 300 ກວ່າຫ້ອງ. ພ້ອມນີ້,  ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ໄປຢ້ຽມຢາມ ສູນຜູ້ປະສົບໄພແຫ່ງອື່ນໆ  ຕື່ມອີກ.

ທີ່ມາ: ຂປລ

ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2018,  ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ  ໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຢາມສູນຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື,  ໂດຍໄດ້ຮັບການ ຕ້ອນຮັບຈາກ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ, ເມືອງ,  ພ້ອມຄະນະກໍາມະການຟື້ນຟູແກ້ໄຂ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ກໍໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ  ຕໍ່ອໍານາດການປົກຄອງ ທີ່ໄດ້ຈັດສັນພື້ນທີ່ ໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພສໍາເລັດຈໍານວນໜຶ່ງ  ແລະ ໄດ້ຍົກຍ້າຍປະຊາ ຊົນຈາກ ສູນພັກຊົ່ວຄາວ  ໄປຢູ່ອີກສູນພັກຊົ່ວຄາວເຄິ່ງຖາວອນໄດ້ຈໍານວນໜຶ່ງ. ທ່ານຮອງປະທານປະເທດກໍຍັງໄດ້ເນັ້ນ ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດ ຊອບ ກໍຄື ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ  ໃຫ້ຮີບຮ້ອນສືບຕໍ່ຈັດສັນບ່ອນ ຢູ່ທີ່ພັກ ອາໃສໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ ແລະ ໃຫ້ຊ່ວຍເຫລືອທີ່ພັກປະຊາຊົນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ເປັນຕົ້ນ  ການສ້າງທີ່ພັກອາໃສຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ສໍາເລັດໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.  ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ຊີ້ນໍາ  ຖ້າ ເປັນໄປໄດ້ຄວນໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຈັດສັນພື້ນທີ່ພັກອາໃສ ໃຫ້ມີຄວາມພໍອົກພໍໃຈ ແລະ ເໝາະສົມ.  ໃນການຈັດສັນ ກໍໃຫ້ມີການກໍານົດ,  ແຜນຜັງໃຫ້ລະອຽດແຕ່ຕົ້ນໄປເລີຍເຊັ່ນ:  ກໍາ ນົດເຂດສາທາລະນະ, ຫົນທາງ, ຕະຫລາດ,  ສູກສາລາ, ຫ້ອງການບ້ານ,  ປ່າຊ້າ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມນັ້ນ  ກໍໃຫ້ມີການປັບປຸງລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງບ້ານ  ໂດຍໃຫ້ຈັດສັນພະນັກງານເຂົ້າໄປລົງຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ  ໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂດຍໄວ.

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ  ກໍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສູນພັກຂອງຜູ້ປະສົບໄພຢູ່ບ້ານຫາດຍາວ  ທີ່ຫາກໍຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນເຂົ້າມາຢູ່ໃໝ່,  ໄປຢ້ຽມຢາມສູນກອງບັນຊາການກອບ ກູ້ໄພ ພິບັດ ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ແລະ ສູນພັກຜູ້ປະສົບໄພດົງບາກ,  ຊຶ່ງໄດ້ມີການບຸກເບີກ ແລະ ລົງມືກໍ່ສ້າງ ສໍາເລັດໄປແລ້ວ 20% ໂດຍມີເນື້ອທີ່ 4,8  ເຮັກຕາ ປະກອບມີເກືອບ 50 ຫລັງ  ແລະ 300 ກວ່າຫ້ອງ. ພ້ອມນີ້,  ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ໄປຢ້ຽມຢາມ ສູນຜູ້ປະສົບໄພແຫ່ງອື່ນໆ  ຕື່ມອີກ.

ທີ່ມາ: ຂປລ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·      

5 ໂຣກຮ້າຍຕ້ອງລະວັງ ໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ບຸນປີໃໝ່ລາວ ແມ່ນອີກບຸນໜຶ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ທຸກຄົນຈະໄປສົງພຣະ ຫຼິ້ນນໍ້າ ແຕ່ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນ ເພາະວ່າເປັນລະດູຝົນອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈຳນວນເຊື້ອພະຍາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກກິດຈະກຳຫຼິ້ນນໍ້າໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ, ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ລວມເອົາ 5 ໂຣກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງລະວັງມາໃຫ້ເບິ່ງນໍາກັນ.