IFC ສືບຕໍ່ຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ການລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ລາວ

ອົງການການເງິນສາກົນ ຫລື (IFC)  ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການລົງທຶນ  ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດ ຄາດຄະເນໄດ້  ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສຫລາຍຂຶ້ນ  ​ເພື່ອຊ່ວຍດຶງດູດໃຫ້ມີການລົງທຶນໂດຍກົງ ຈາກຕ່າງປະເທດຫລາຍຂຶ້ນ,  ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳຫລາຍຂຶ້ນ  ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

     ພິທີເຊັນສັນຍາ​ ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄໍາ​ປຶກສາ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ  ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2018 ລະຫວ່າງ  ທ່ານ ນາງ ດາເລຍ ຄາລີຟາ ຫົວໜ້າອາວຸໂສ  ດ້ານວຽກງານການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການລົງທຶນ IFC,  ທ່ານ ມະໂນທອງ ວົງໄຊ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  ​ແລະ ທ່ານ ບຸນປະເສີດ ສີກຸນລະບຸດ  ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ,  ໂດຍມີ ທ່ານ ສຸພັນ ​ແກ້ວ​ມີ​ໄຊ ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ແຜນການ  ​ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ພ້ອມ​ດ້ວຍພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ເຂົ້າຮ່ວມ​ເປັນສັກຂີ​ພະຍານ.

ສັນຍາຮ່ວມມືສະບັບນີ້, ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແກ່ຂອບນະໂຍບາຍການລົງທຶນ  ລວມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການທາງດ້ານທຸລະກິດ   ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ມະໂນທອງ ວົງໄຊ ກ່າວຂອບໃຈ  ຕໍ່ຄຳແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກ IFC  ກ່ຽວກັບການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ການລົງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ  ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ທີ່ມີຄວາມຮູ້  ແລະ ປະສົບການໃນລະບົບສາກົນທາງດ້ານການປະຕິຮູບ  ການດຳເນີນທຸລະກິດ  ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ຄຳສັ່ງຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  ເລກທີ 02 ລົງວັນທີ 1 ກຸມພາ 2018  ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.  ເປົ້າໝາຍສູງສຸດ ກໍແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມ ທາງດ້ານລະບຽບການເອື້ອອຳນວຍ  ໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນໄດ້ຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າມາ ໃນປະເທດຫລາຍຂຶ້ນ  ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ  ໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ.

     ພາຍໃຕ້ສັນຍາການໃຫ້ຄຳປຶກສາສະບັບນີ້,  ໃນໄລຍະ 2 ປີຕໍ່ໜ້າ ອົງການ IFC  ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ  ແກ່ລັດຖະບານໃນການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມແຕກໂຕນ ລະຫວ່າງນະໂຍບາຍ,  ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຂອງບັນດາມາດຕະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້, ຄາດວ່າ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນໃນການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຕ່ຳລົງ,  ພ້ອມດຽວກັນນີ້,  ວຽກງານໜຶ່ງທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ແມ່ນການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ການສ້າງຄວາມສະດວກ ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນທາງດ້ານພາສີ  ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ  ທີ່ຕິດພັນກັບການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ  ກໍຄື ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການເຊື່ອມໂຍງ ເຂົ້າກັບຕ່ອງໂສ້ການ ສະໜອງຂອງສາກົນ.

     ທ່ານ ນາງ ດາເລຍ ຄາລີຟາ ກ່າວວ່າ: IFC  ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ລັດຖະບານ  ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ໃນການບັນລຸບັນດາພັນທະ ທາງດ້ານການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ການລົງທຶນ. ການສ້າງ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ສປປ ລາວ  ຈະສາມາດເພີ່ມຈຳນວນຜູ້ປະກອບການ ທຸລະກິດໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ,  ຊຶ່ງຈະເປັນພື້ນຖານອັນແຂງແກ່ນ  ໃຫ້ແກ່ ພາກເອກະຊົນມີການຂະຫຍາຍຕົວ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂປລ

ອົງການການເງິນສາກົນ ຫລື (IFC)  ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການລົງທຶນ  ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດ ຄາດຄະເນໄດ້  ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສຫລາຍຂຶ້ນ  ​ເພື່ອຊ່ວຍດຶງດູດໃຫ້ມີການລົງທຶນໂດຍກົງ ຈາກຕ່າງປະເທດຫລາຍຂຶ້ນ,  ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳຫລາຍຂຶ້ນ  ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

     ພິທີເຊັນສັນຍາ​ ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄໍາ​ປຶກສາ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ  ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2018 ລະຫວ່າງ  ທ່ານ ນາງ ດາເລຍ ຄາລີຟາ ຫົວໜ້າອາວຸໂສ  ດ້ານວຽກງານການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການລົງທຶນ IFC,  ທ່ານ ມະໂນທອງ ວົງໄຊ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  ​ແລະ ທ່ານ ບຸນປະເສີດ ສີກຸນລະບຸດ  ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ,  ໂດຍມີ ທ່ານ ສຸພັນ ​ແກ້ວ​ມີ​ໄຊ ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ແຜນການ  ​ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ພ້ອມ​ດ້ວຍພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ເຂົ້າຮ່ວມ​ເປັນສັກຂີ​ພະຍານ.

ສັນຍາຮ່ວມມືສະບັບນີ້, ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແກ່ຂອບນະໂຍບາຍການລົງທຶນ  ລວມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການທາງດ້ານທຸລະກິດ   ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ມະໂນທອງ ວົງໄຊ ກ່າວຂອບໃຈ  ຕໍ່ຄຳແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກ IFC  ກ່ຽວກັບການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ການລົງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ  ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ທີ່ມີຄວາມຮູ້  ແລະ ປະສົບການໃນລະບົບສາກົນທາງດ້ານການປະຕິຮູບ  ການດຳເນີນທຸລະກິດ  ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ຄຳສັ່ງຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  ເລກທີ 02 ລົງວັນທີ 1 ກຸມພາ 2018  ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.  ເປົ້າໝາຍສູງສຸດ ກໍແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມ ທາງດ້ານລະບຽບການເອື້ອອຳນວຍ  ໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນໄດ້ຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າມາ ໃນປະເທດຫລາຍຂຶ້ນ  ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ  ໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ.

     ພາຍໃຕ້ສັນຍາການໃຫ້ຄຳປຶກສາສະບັບນີ້,  ໃນໄລຍະ 2 ປີຕໍ່ໜ້າ ອົງການ IFC  ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ  ແກ່ລັດຖະບານໃນການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມແຕກໂຕນ ລະຫວ່າງນະໂຍບາຍ,  ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຂອງບັນດາມາດຕະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້, ຄາດວ່າ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນໃນການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຕ່ຳລົງ,  ພ້ອມດຽວກັນນີ້,  ວຽກງານໜຶ່ງທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ແມ່ນການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ການສ້າງຄວາມສະດວກ ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນທາງດ້ານພາສີ  ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ  ທີ່ຕິດພັນກັບການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ  ກໍຄື ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການເຊື່ອມໂຍງ ເຂົ້າກັບຕ່ອງໂສ້ການ ສະໜອງຂອງສາກົນ.

     ທ່ານ ນາງ ດາເລຍ ຄາລີຟາ ກ່າວວ່າ: IFC  ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ລັດຖະບານ  ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ໃນການບັນລຸບັນດາພັນທະ ທາງດ້ານການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ການລົງທຶນ. ການສ້າງ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ສປປ ລາວ  ຈະສາມາດເພີ່ມຈຳນວນຜູ້ປະກອບການ ທຸລະກິດໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ,  ຊຶ່ງຈະເປັນພື້ນຖານອັນແຂງແກ່ນ  ໃຫ້ແກ່ ພາກເອກະຊົນມີການຂະຫຍາຍຕົວ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂປລ

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ການໃຊ້ຊີວິດຍຸກໃໝ່ ຮູ້ຈັກຄົນປະເພດ Introvert ແລະ Extrovert

ສັງຄົມເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ເຊິ່ງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັົບ 2 ປະເພດກຸ່ມຄົນ Introvert ແລະ Extrovert.

ເປີດຫໍພິພິທະພັນ ຊີວະນານາພັນ ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ

ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ, ຜູ້ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ຢໍລະປາ ແບບອະນຸລັກ ເພື່ອອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ້ອງກັນການລ່າສັດຕ່າງໆ. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໂດຍການເປີດຫໍພິພິທະພັນຊີວະນານາພັນນ້ຳກັດຢໍລາປ່າ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງໝາຍທີ່ສຳຄັນແຫ່ງການອະນຸລັກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂອບເຂດຢໍລະປາ.

ວັດໂພນພະເນົາ ວັດສະໄໝພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ

ດໂພນພະເນົາ (ວັດດອນພະເນົາ) ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາມປະຫວັດໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ວັດນີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ ຄ.ສ 1599 ສະໄໝ ພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ ທັມມິກະຣາດ ເປັນວັດປະຈຳພຣະອົງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!