ຜັກຫອມປ້ອມ ມີຄຸນປະໂຫຍດແນວໃດ? ມາຮັບຮູ້ນຳກັນເລີຍ!

ຜັກຫອມປ້ອມມີຊື່ ພາສາອັງກິດວ່າ Coriander ເປັນພືດລົ້ມລຸກທີ່ມີສີຂຽວໝົດຕົ້ນ ຍົກເວັ້ນຮາກທີ່ເປັນສີຂາວ, ມີຖິ່ນກຳເນີດຢູ່ແຖບເມດີແຕ ລາເນ, ອິນເດຍ ແລະ ອາຊີຕາເວັນຕົກ. ສ່ວນຢູ່ລາວຈະເຫັນ ເກືອບຢູ່ທຸກພາກຂອງປະເທດ. ຜັກຫອມປ້ອມມີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ສາມາດກິນໄດ້ໝົດທຸກ ສ່ວນຕັ້ງແຕ່ໃບ, ລຳຕົ້ນ, ແກ່ນ ຫຼື ວ່າໝາກ ແລະ ຮາກ.

ຈາກການຄົ້ນຄວ້າເຖິງ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຜັກຫອມ ປ້ອມພົບວ່າ: ແກ່ນຜັກຫອມ ປ້ອມມີນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍ ຈາກຜັກຫອມປ້ອມ, ໃບ ແລະ ຕົ້ນມີຄຸນປະໂຫຍດຄື: 
1. ຕ້ານອາຕອມອິດສະ ລະ, ແບັກທີເຣຍ ແລະ ເຊື້ອລາ ຈາກການຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າໃບ ແລະ ຕົ້ນຂອງຜັກຫອມປ້ອມ ປະກອບໄປດ້ວຍສານກຸ່ມທີ່ມີ ລິດຕໍ່ຕ້ານອາຕອມອິດສະລະ ທີ່ດີເຊັ່ນ: ສານຟຣາໂວນອຍ (Flavonoids) ສານກຸ່ມແລັກ ໂຕນ (Lactones) ສານກຸ່ມຟີ ໂນລິກ, ສານກຸ່ມແທນນິນ ແລະ ສານກຸ່ມແຄໂຣທິນອຍ. ນອກ ຈາກນີ້ຍັງພົບວ່າ ໃບ ແລະ ຕົ້ນ ຫອມປ້ອມເຕັມໄປດ້ວຍວິຕາ ມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ ສາມາດ ຕ້ານອາການຊັກ, ຕ້ານການ ຖືກທຳລາຍຂອງສະໝອງ, ຕ້ານແບັກທີເຣຍ ເຊື້ອລາ ແລະ ມີລິດຊ່ວຍຍ່ອຍໃນກະເພາະ.
2. ກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກ ຂອງກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້: ໝາກແກ່ຂອງມັນ ເປັນເຄື່ອງເທດທີ່ມີກິ່ນຫອມ ສາມາດນຳໄປປະກອບໃນຢາ, ໃຊ້ແຕ່ງກິ່ນອາຫານ ມີລິດ ກະຕຸ້ນຕ່ອມກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ໃຫ້ໄລ່ນ້ຳບີ ແລະ ນ້ຳຍ່ອຍອອກມາຫຼາຍຂຶ້ນ. ສ່ວນນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍຈາກ ແກ່ນຫອມປ້ອມຍັງພົບວ່າມີ ສານຢຸດຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບ ໂຕຂອງເຊື້ອໂຣກໄດ້.
3. ຫຼຸຸດນ້ຳຕານໃນເລືອດ ແກ່ນ ແລະ ສານສະກັດຈາກ ແກ່ນຫອມປ້ອມມີລິດຫຼຸຸດລະ ດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດໄດ້ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາຫຼຸຸດລະດັບ ນ້ຳຕານໃນເລືອດເຊັ່ນ: glime -piride, glyburide, insulin, pioglitazone ແລະ rosiglitazone ເພື່ອເສີມປະສິດທິ ພາບຢາຫຼາຍຂຶ້ນກໍໄດ້. 
4. ຫຼຸຸດຄວາມດັນເລືອດ: ຈາກການຄົ້ນຄວ້າທາງການຢາ ຂອງແກ່ນຜັກຫອມປ້ອມຍັງ ພົບວ່າ ຊ່ວຍຫຼຸຸດຄວາມດັນ ເລືອດໄດ້ ແລະ ເສີມປະສິດທິ ພາບໃຫ້ຢາຫຼຸຸດຄວາມດັນເລືອດ ເຊັ່ນ: captopril, enalapril, losartan, valsartan, diltiazem,amlodipine, hydrochlorothiazide ແລະ furosemide ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງ ເຕັມປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. 
5. ຫຼຸຸດຄວາມສ່ຽງໂຣກ ມະເຮັງທີ່ມາຈາກການບໍລິໂພກ ອາຫານປີ້ງຈີ່, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Clinical Nutrition ເຜີຍວ່າ: ເຄື່ອງ ເທດຣົດຊາດເຜັດຮ້ອນແບບ ຜັກຫອມປ້ອມມີສ່ວນຊ່ວຍຢຸດ ຢັ້ງສານກໍ່ມະເຮັງກຸ່ມແອນເທີ ໂຣໄຊຄຣິກເອມິນ ຊຶ່ງເປັນສານ ກໍ່ມະເຮັງທີ່ເກີດຈາກອາຫານ ປະເພດປີງຈີ່ໄດ້.
6. ຕ້ານອາການອັກເສບ ແລະ ບຳລຸງສາຍຕາ: ຈະເຫັນ ໄດ້ວ່າ ຜັກຫອມປ້ອມສົດ 100 ກຣາມມີເບຕ້າແຄໂຣທິນ ເຖິງ 3,930 ໄມໂຄຣກຣາມ ແລະ ຍັງເຕັມໄປດ້ວຍສານຕ້ານອາ ຕອມອິດສະລະຫຼາຍຊະນິດ ຊຶ່ງກົງກັບການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Plant Foods Human Natrition ທີ່ລະບຸວ່າ: ສານຕ້ານ ອາຕອມອິດສະລະຂອງຜັກ ຫອມປ້ອມມີສ່ວນຊ່ວຍຕ້ານ ການອັກເສບຂອງແຊນໃນຮ່າງ ກາຍໄດ້ ພ້ອມທັງ ເບຕ້າແຄໂຣ ທິນ ຍັງຊ່ວຍບຳລຸງການເຮັດ ວຽກຂອງຕາໄດ້ດີອີກ. ຂໍ້ຄວນລະວັງ ຄົນເຈັບ ໝາກໄຂ່ຫຼັງບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍ ເພາະຜັກຫອມປ້ອມມີໂປຣແຕັດຊຽມສູງ ອາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້.

Cr. www.pasaxon.org.la
ຮູບພາບຈາກ: www.thaikasetsart.com

ຜັກຫອມປ້ອມມີຊື່ ພາສາອັງກິດວ່າ Coriander ເປັນພືດລົ້ມລຸກທີ່ມີສີຂຽວໝົດຕົ້ນ ຍົກເວັ້ນຮາກທີ່ເປັນສີຂາວ, ມີຖິ່ນກຳເນີດຢູ່ແຖບເມດີແຕ ລາເນ, ອິນເດຍ ແລະ ອາຊີຕາເວັນຕົກ. ສ່ວນຢູ່ລາວຈະເຫັນ ເກືອບຢູ່ທຸກພາກຂອງປະເທດ. ຜັກຫອມປ້ອມມີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ສາມາດກິນໄດ້ໝົດທຸກ ສ່ວນຕັ້ງແຕ່ໃບ, ລຳຕົ້ນ, ແກ່ນ ຫຼື ວ່າໝາກ ແລະ ຮາກ.

ຈາກການຄົ້ນຄວ້າເຖິງ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຜັກຫອມ ປ້ອມພົບວ່າ: ແກ່ນຜັກຫອມ ປ້ອມມີນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍ ຈາກຜັກຫອມປ້ອມ, ໃບ ແລະ ຕົ້ນມີຄຸນປະໂຫຍດຄື: 
1. ຕ້ານອາຕອມອິດສະ ລະ, ແບັກທີເຣຍ ແລະ ເຊື້ອລາ ຈາກການຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າໃບ ແລະ ຕົ້ນຂອງຜັກຫອມປ້ອມ ປະກອບໄປດ້ວຍສານກຸ່ມທີ່ມີ ລິດຕໍ່ຕ້ານອາຕອມອິດສະລະ ທີ່ດີເຊັ່ນ: ສານຟຣາໂວນອຍ (Flavonoids) ສານກຸ່ມແລັກ ໂຕນ (Lactones) ສານກຸ່ມຟີ ໂນລິກ, ສານກຸ່ມແທນນິນ ແລະ ສານກຸ່ມແຄໂຣທິນອຍ. ນອກ ຈາກນີ້ຍັງພົບວ່າ ໃບ ແລະ ຕົ້ນ ຫອມປ້ອມເຕັມໄປດ້ວຍວິຕາ ມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ ສາມາດ ຕ້ານອາການຊັກ, ຕ້ານການ ຖືກທຳລາຍຂອງສະໝອງ, ຕ້ານແບັກທີເຣຍ ເຊື້ອລາ ແລະ ມີລິດຊ່ວຍຍ່ອຍໃນກະເພາະ.
2. ກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກ ຂອງກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້: ໝາກແກ່ຂອງມັນ ເປັນເຄື່ອງເທດທີ່ມີກິ່ນຫອມ ສາມາດນຳໄປປະກອບໃນຢາ, ໃຊ້ແຕ່ງກິ່ນອາຫານ ມີລິດ ກະຕຸ້ນຕ່ອມກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ໃຫ້ໄລ່ນ້ຳບີ ແລະ ນ້ຳຍ່ອຍອອກມາຫຼາຍຂຶ້ນ. ສ່ວນນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍຈາກ ແກ່ນຫອມປ້ອມຍັງພົບວ່າມີ ສານຢຸດຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບ ໂຕຂອງເຊື້ອໂຣກໄດ້.
3. ຫຼຸຸດນ້ຳຕານໃນເລືອດ ແກ່ນ ແລະ ສານສະກັດຈາກ ແກ່ນຫອມປ້ອມມີລິດຫຼຸຸດລະ ດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດໄດ້ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາຫຼຸຸດລະດັບ ນ້ຳຕານໃນເລືອດເຊັ່ນ: glime -piride, glyburide, insulin, pioglitazone ແລະ rosiglitazone ເພື່ອເສີມປະສິດທິ ພາບຢາຫຼາຍຂຶ້ນກໍໄດ້. 
4. ຫຼຸຸດຄວາມດັນເລືອດ: ຈາກການຄົ້ນຄວ້າທາງການຢາ ຂອງແກ່ນຜັກຫອມປ້ອມຍັງ ພົບວ່າ ຊ່ວຍຫຼຸຸດຄວາມດັນ ເລືອດໄດ້ ແລະ ເສີມປະສິດທິ ພາບໃຫ້ຢາຫຼຸຸດຄວາມດັນເລືອດ ເຊັ່ນ: captopril, enalapril, losartan, valsartan, diltiazem,amlodipine, hydrochlorothiazide ແລະ furosemide ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງ ເຕັມປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. 
5. ຫຼຸຸດຄວາມສ່ຽງໂຣກ ມະເຮັງທີ່ມາຈາກການບໍລິໂພກ ອາຫານປີ້ງຈີ່, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Clinical Nutrition ເຜີຍວ່າ: ເຄື່ອງ ເທດຣົດຊາດເຜັດຮ້ອນແບບ ຜັກຫອມປ້ອມມີສ່ວນຊ່ວຍຢຸດ ຢັ້ງສານກໍ່ມະເຮັງກຸ່ມແອນເທີ ໂຣໄຊຄຣິກເອມິນ ຊຶ່ງເປັນສານ ກໍ່ມະເຮັງທີ່ເກີດຈາກອາຫານ ປະເພດປີງຈີ່ໄດ້.
6. ຕ້ານອາການອັກເສບ ແລະ ບຳລຸງສາຍຕາ: ຈະເຫັນ ໄດ້ວ່າ ຜັກຫອມປ້ອມສົດ 100 ກຣາມມີເບຕ້າແຄໂຣທິນ ເຖິງ 3,930 ໄມໂຄຣກຣາມ ແລະ ຍັງເຕັມໄປດ້ວຍສານຕ້ານອາ ຕອມອິດສະລະຫຼາຍຊະນິດ ຊຶ່ງກົງກັບການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Plant Foods Human Natrition ທີ່ລະບຸວ່າ: ສານຕ້ານ ອາຕອມອິດສະລະຂອງຜັກ ຫອມປ້ອມມີສ່ວນຊ່ວຍຕ້ານ ການອັກເສບຂອງແຊນໃນຮ່າງ ກາຍໄດ້ ພ້ອມທັງ ເບຕ້າແຄໂຣ ທິນ ຍັງຊ່ວຍບຳລຸງການເຮັດ ວຽກຂອງຕາໄດ້ດີອີກ. ຂໍ້ຄວນລະວັງ ຄົນເຈັບ ໝາກໄຂ່ຫຼັງບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍ ເພາະຜັກຫອມປ້ອມມີໂປຣແຕັດຊຽມສູງ ອາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້.

Cr. www.pasaxon.org.la
ຮູບພາບຈາກ: www.thaikasetsart.com

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!