Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ຜັກຫອມປ້ອມ ມີຄຸນປະໂຫຍດແນວໃດ? ມາຮັບຮູ້ນຳກັນເລີຍ!

ຜັກຫອມປ້ອມມີຊື່ ພາສາອັງກິດວ່າ Coriander ເປັນພືດລົ້ມລຸກທີ່ມີສີຂຽວໝົດຕົ້ນ ຍົກເວັ້ນຮາກທີ່ເປັນສີຂາວ, ມີຖິ່ນກຳເນີດຢູ່ແຖບເມດີແຕ ລາເນ, ອິນເດຍ ແລະ ອາຊີຕາເວັນຕົກ. ສ່ວນຢູ່ລາວຈະເຫັນ ເກືອບຢູ່ທຸກພາກຂອງປະເທດ. ຜັກຫອມປ້ອມມີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ສາມາດກິນໄດ້ໝົດທຸກ ສ່ວນຕັ້ງແຕ່ໃບ, ລຳຕົ້ນ, ແກ່ນ ຫຼື ວ່າໝາກ ແລະ ຮາກ.

ຈາກການຄົ້ນຄວ້າເຖິງ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຜັກຫອມ ປ້ອມພົບວ່າ: ແກ່ນຜັກຫອມ ປ້ອມມີນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍ ຈາກຜັກຫອມປ້ອມ, ໃບ ແລະ ຕົ້ນມີຄຸນປະໂຫຍດຄື: 
1. ຕ້ານອາຕອມອິດສະ ລະ, ແບັກທີເຣຍ ແລະ ເຊື້ອລາ ຈາກການຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າໃບ ແລະ ຕົ້ນຂອງຜັກຫອມປ້ອມ ປະກອບໄປດ້ວຍສານກຸ່ມທີ່ມີ ລິດຕໍ່ຕ້ານອາຕອມອິດສະລະ ທີ່ດີເຊັ່ນ: ສານຟຣາໂວນອຍ (Flavonoids) ສານກຸ່ມແລັກ ໂຕນ (Lactones) ສານກຸ່ມຟີ ໂນລິກ, ສານກຸ່ມແທນນິນ ແລະ ສານກຸ່ມແຄໂຣທິນອຍ. ນອກ ຈາກນີ້ຍັງພົບວ່າ ໃບ ແລະ ຕົ້ນ ຫອມປ້ອມເຕັມໄປດ້ວຍວິຕາ ມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ ສາມາດ ຕ້ານອາການຊັກ, ຕ້ານການ ຖືກທຳລາຍຂອງສະໝອງ, ຕ້ານແບັກທີເຣຍ ເຊື້ອລາ ແລະ ມີລິດຊ່ວຍຍ່ອຍໃນກະເພາະ.
2. ກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກ ຂອງກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້: ໝາກແກ່ຂອງມັນ ເປັນເຄື່ອງເທດທີ່ມີກິ່ນຫອມ ສາມາດນຳໄປປະກອບໃນຢາ, ໃຊ້ແຕ່ງກິ່ນອາຫານ ມີລິດ ກະຕຸ້ນຕ່ອມກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ໃຫ້ໄລ່ນ້ຳບີ ແລະ ນ້ຳຍ່ອຍອອກມາຫຼາຍຂຶ້ນ. ສ່ວນນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍຈາກ ແກ່ນຫອມປ້ອມຍັງພົບວ່າມີ ສານຢຸດຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບ ໂຕຂອງເຊື້ອໂຣກໄດ້.
3. ຫຼຸຸດນ້ຳຕານໃນເລືອດ ແກ່ນ ແລະ ສານສະກັດຈາກ ແກ່ນຫອມປ້ອມມີລິດຫຼຸຸດລະ ດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດໄດ້ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາຫຼຸຸດລະດັບ ນ້ຳຕານໃນເລືອດເຊັ່ນ: glime -piride, glyburide, insulin, pioglitazone ແລະ rosiglitazone ເພື່ອເສີມປະສິດທິ ພາບຢາຫຼາຍຂຶ້ນກໍໄດ້. 
4. ຫຼຸຸດຄວາມດັນເລືອດ: ຈາກການຄົ້ນຄວ້າທາງການຢາ ຂອງແກ່ນຜັກຫອມປ້ອມຍັງ ພົບວ່າ ຊ່ວຍຫຼຸຸດຄວາມດັນ ເລືອດໄດ້ ແລະ ເສີມປະສິດທິ ພາບໃຫ້ຢາຫຼຸຸດຄວາມດັນເລືອດ ເຊັ່ນ: captopril, enalapril, losartan, valsartan, diltiazem,amlodipine, hydrochlorothiazide ແລະ furosemide ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງ ເຕັມປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. 
5. ຫຼຸຸດຄວາມສ່ຽງໂຣກ ມະເຮັງທີ່ມາຈາກການບໍລິໂພກ ອາຫານປີ້ງຈີ່, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Clinical Nutrition ເຜີຍວ່າ: ເຄື່ອງ ເທດຣົດຊາດເຜັດຮ້ອນແບບ ຜັກຫອມປ້ອມມີສ່ວນຊ່ວຍຢຸດ ຢັ້ງສານກໍ່ມະເຮັງກຸ່ມແອນເທີ ໂຣໄຊຄຣິກເອມິນ ຊຶ່ງເປັນສານ ກໍ່ມະເຮັງທີ່ເກີດຈາກອາຫານ ປະເພດປີງຈີ່ໄດ້.
6. ຕ້ານອາການອັກເສບ ແລະ ບຳລຸງສາຍຕາ: ຈະເຫັນ ໄດ້ວ່າ ຜັກຫອມປ້ອມສົດ 100 ກຣາມມີເບຕ້າແຄໂຣທິນ ເຖິງ 3,930 ໄມໂຄຣກຣາມ ແລະ ຍັງເຕັມໄປດ້ວຍສານຕ້ານອາ ຕອມອິດສະລະຫຼາຍຊະນິດ ຊຶ່ງກົງກັບການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Plant Foods Human Natrition ທີ່ລະບຸວ່າ: ສານຕ້ານ ອາຕອມອິດສະລະຂອງຜັກ ຫອມປ້ອມມີສ່ວນຊ່ວຍຕ້ານ ການອັກເສບຂອງແຊນໃນຮ່າງ ກາຍໄດ້ ພ້ອມທັງ ເບຕ້າແຄໂຣ ທິນ ຍັງຊ່ວຍບຳລຸງການເຮັດ ວຽກຂອງຕາໄດ້ດີອີກ. ຂໍ້ຄວນລະວັງ ຄົນເຈັບ ໝາກໄຂ່ຫຼັງບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍ ເພາະຜັກຫອມປ້ອມມີໂປຣແຕັດຊຽມສູງ ອາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້.

Cr. www.pasaxon.org.la
ຮູບພາບຈາກ: www.thaikasetsart.com

ຜັກຫອມປ້ອມມີຊື່ ພາສາອັງກິດວ່າ Coriander ເປັນພືດລົ້ມລຸກທີ່ມີສີຂຽວໝົດຕົ້ນ ຍົກເວັ້ນຮາກທີ່ເປັນສີຂາວ, ມີຖິ່ນກຳເນີດຢູ່ແຖບເມດີແຕ ລາເນ, ອິນເດຍ ແລະ ອາຊີຕາເວັນຕົກ. ສ່ວນຢູ່ລາວຈະເຫັນ ເກືອບຢູ່ທຸກພາກຂອງປະເທດ. ຜັກຫອມປ້ອມມີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ສາມາດກິນໄດ້ໝົດທຸກ ສ່ວນຕັ້ງແຕ່ໃບ, ລຳຕົ້ນ, ແກ່ນ ຫຼື ວ່າໝາກ ແລະ ຮາກ.

ຈາກການຄົ້ນຄວ້າເຖິງ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຜັກຫອມ ປ້ອມພົບວ່າ: ແກ່ນຜັກຫອມ ປ້ອມມີນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍ ຈາກຜັກຫອມປ້ອມ, ໃບ ແລະ ຕົ້ນມີຄຸນປະໂຫຍດຄື: 
1. ຕ້ານອາຕອມອິດສະ ລະ, ແບັກທີເຣຍ ແລະ ເຊື້ອລາ ຈາກການຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າໃບ ແລະ ຕົ້ນຂອງຜັກຫອມປ້ອມ ປະກອບໄປດ້ວຍສານກຸ່ມທີ່ມີ ລິດຕໍ່ຕ້ານອາຕອມອິດສະລະ ທີ່ດີເຊັ່ນ: ສານຟຣາໂວນອຍ (Flavonoids) ສານກຸ່ມແລັກ ໂຕນ (Lactones) ສານກຸ່ມຟີ ໂນລິກ, ສານກຸ່ມແທນນິນ ແລະ ສານກຸ່ມແຄໂຣທິນອຍ. ນອກ ຈາກນີ້ຍັງພົບວ່າ ໃບ ແລະ ຕົ້ນ ຫອມປ້ອມເຕັມໄປດ້ວຍວິຕາ ມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ ສາມາດ ຕ້ານອາການຊັກ, ຕ້ານການ ຖືກທຳລາຍຂອງສະໝອງ, ຕ້ານແບັກທີເຣຍ ເຊື້ອລາ ແລະ ມີລິດຊ່ວຍຍ່ອຍໃນກະເພາະ.
2. ກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກ ຂອງກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້: ໝາກແກ່ຂອງມັນ ເປັນເຄື່ອງເທດທີ່ມີກິ່ນຫອມ ສາມາດນຳໄປປະກອບໃນຢາ, ໃຊ້ແຕ່ງກິ່ນອາຫານ ມີລິດ ກະຕຸ້ນຕ່ອມກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ໃຫ້ໄລ່ນ້ຳບີ ແລະ ນ້ຳຍ່ອຍອອກມາຫຼາຍຂຶ້ນ. ສ່ວນນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍຈາກ ແກ່ນຫອມປ້ອມຍັງພົບວ່າມີ ສານຢຸດຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບ ໂຕຂອງເຊື້ອໂຣກໄດ້.
3. ຫຼຸຸດນ້ຳຕານໃນເລືອດ ແກ່ນ ແລະ ສານສະກັດຈາກ ແກ່ນຫອມປ້ອມມີລິດຫຼຸຸດລະ ດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດໄດ້ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາຫຼຸຸດລະດັບ ນ້ຳຕານໃນເລືອດເຊັ່ນ: glime -piride, glyburide, insulin, pioglitazone ແລະ rosiglitazone ເພື່ອເສີມປະສິດທິ ພາບຢາຫຼາຍຂຶ້ນກໍໄດ້. 
4. ຫຼຸຸດຄວາມດັນເລືອດ: ຈາກການຄົ້ນຄວ້າທາງການຢາ ຂອງແກ່ນຜັກຫອມປ້ອມຍັງ ພົບວ່າ ຊ່ວຍຫຼຸຸດຄວາມດັນ ເລືອດໄດ້ ແລະ ເສີມປະສິດທິ ພາບໃຫ້ຢາຫຼຸຸດຄວາມດັນເລືອດ ເຊັ່ນ: captopril, enalapril, losartan, valsartan, diltiazem,amlodipine, hydrochlorothiazide ແລະ furosemide ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງ ເຕັມປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. 
5. ຫຼຸຸດຄວາມສ່ຽງໂຣກ ມະເຮັງທີ່ມາຈາກການບໍລິໂພກ ອາຫານປີ້ງຈີ່, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Clinical Nutrition ເຜີຍວ່າ: ເຄື່ອງ ເທດຣົດຊາດເຜັດຮ້ອນແບບ ຜັກຫອມປ້ອມມີສ່ວນຊ່ວຍຢຸດ ຢັ້ງສານກໍ່ມະເຮັງກຸ່ມແອນເທີ ໂຣໄຊຄຣິກເອມິນ ຊຶ່ງເປັນສານ ກໍ່ມະເຮັງທີ່ເກີດຈາກອາຫານ ປະເພດປີງຈີ່ໄດ້.
6. ຕ້ານອາການອັກເສບ ແລະ ບຳລຸງສາຍຕາ: ຈະເຫັນ ໄດ້ວ່າ ຜັກຫອມປ້ອມສົດ 100 ກຣາມມີເບຕ້າແຄໂຣທິນ ເຖິງ 3,930 ໄມໂຄຣກຣາມ ແລະ ຍັງເຕັມໄປດ້ວຍສານຕ້ານອາ ຕອມອິດສະລະຫຼາຍຊະນິດ ຊຶ່ງກົງກັບການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Plant Foods Human Natrition ທີ່ລະບຸວ່າ: ສານຕ້ານ ອາຕອມອິດສະລະຂອງຜັກ ຫອມປ້ອມມີສ່ວນຊ່ວຍຕ້ານ ການອັກເສບຂອງແຊນໃນຮ່າງ ກາຍໄດ້ ພ້ອມທັງ ເບຕ້າແຄໂຣ ທິນ ຍັງຊ່ວຍບຳລຸງການເຮັດ ວຽກຂອງຕາໄດ້ດີອີກ. ຂໍ້ຄວນລະວັງ ຄົນເຈັບ ໝາກໄຂ່ຫຼັງບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍ ເພາະຜັກຫອມປ້ອມມີໂປຣແຕັດຊຽມສູງ ອາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້.

Cr. www.pasaxon.org.la
ຮູບພາບຈາກ: www.thaikasetsart.com

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.