ມາຮູ້ຈັກພິທີຂໍຝົນ ປະເພນີທີ່ຄົນລາວເຄີຍເຮັດກັນມາແຕ່ສະໄໝບູຮານ

ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ຄົນລາວຮຸ້ນໜຸ່ມ ບໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈພໍປານໃດກັບພິທີກຳບູຮານທີ່ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ລາວເຄີຍປະຕິບັດກັນມາ ເພາະວ່າ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ຄົນສາມາດຮູ້ທີ່ມາຂອງຟ້າຝົນ ແລະສາມາດສ້າງມັນຂຶ້ນມາເອງໄດ້ (ຝົນທຽມ) ເລີຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຊື່ອຖືຄວາມເຊື່ອເຫຼົ່ານັ້ນ.

ແຕ່ມື້ນີ້, ຜູ້ຂຽນໄດ້ນຳເອົາພິທີກຳການສວດຄາຖາຂໍຝົນຂອງຄົນລາວເຮົາໃນສະໄໝບູຮານມານຳສະເໜີ ເຊິ່ງເປັນຄວາມໃໝ່, ແປກໆ ແດ່ກໍວ່າໄດ້.

ມີທີ່ມາດັ່ງນີ້:

ມີຕຳນານກ່າວໄວ້ວ່າ: ໃນອະດີດຕະການນັ້ນ, ພຣະໂພທິສັດໄດ້ສະເຫວີຍພະຊາດເປັນປາຄໍ່ ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍກິນປາເລັກປານ້ອຍ,ສັດນ້ອຍ ເຄີຍກິນແຕ່ໄຄນ້ຳ ແລະເທົາ ຢ່າງອື່ນແທນ. ຄັນຝົນແລ້ງ ນ້ຳເຫືອດແຫ້ງ ປາໂຕອື່ນກຳລັງຈະຕາຍ ພຣະໂພທິສັດຈຶ່ງໂຜ່ຂຶ້ນມາຈາກຂີ້ຕົມ ແຫງນໜ້າຂຶ້ນຟ້າ ແລ້ວຕັ້ງສັດຈະວາຈາວ່າ: “ເບິ່ງກ່ອນ ເມກຝົນ ເຖິງວ່າຂ້າພະເຈົ້າເປັນປາ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ກິນປາ ແລະບັງບຽດປາ ມາຕອນນີ້,ເພື່ອນຮ່ວມຊາດ ແລະຕົວຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງທຸກຫຼາຍ ແລະກຳລັງຊິຕາຍເພາະວ່າຂາດນ້ຳ. ດ້ວຍອານຸພາບແຫ່ງສິນບາລະມີ ແລະສັດຈະບາລະມີ ຂໍໃຫ້ຝົນຕົກຈົ່ງລົງມາ ໃຫ້ຊີວິດຊີວາແກ່ເຮົາດ້ວຍເຖີດ.” ຄັນຄົບສັດຈະວາຈາຂອງໂພທິສັດ ຝົນກໍຕົກລົງມາຢ່າງງົດງາມ ບໍ່ມີຟ້າຮ້ອງ, ຟ້າແມບ ແລະຟ້າຜ່າເລີຍ.

ພິທີກຳ: ໃຫ້ແຕ່ຄືກັບແຕ່ງໃນງານມຸງຄຸນທົ່ວໆໄປ ນິມົນພຣະພິກຂຸ ຈຳນວນຄີກ ຄື 5 ອົງ, 7 ຫຼື 9 ອົງ ມາສູດຄາຖາຂໍຝົນ. ໃຫ້ສວດ7 ຄືນ ເປັນຄາຖາຂໍຝົນ ຄືນລະ 3 ຮອບກໍພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນ ໃຫ້ຍາດໂຍມທີ່ມາຮ່ວມພິທີຮັບສິນທຸກເທື່ອ ສະເພາະຄົນທີ່ເຖົ້າ ໃຫ້ຈຳສິນເຂົ້າພິທີທັງ 7 ມື້ຈົນຈົບ, ສຳລັບພຣະສວດມື້ແຮກ ໃຫ້ຕັ້ງສວດພຣະພຸດທະມົນກ່ອນ ແລ້ວສວດຄາຖາຂໍຝົນສຸດທ້າຍ ອີກ 6 ມື້ຫຼັງ ໃຫ້ສວດ ນະໂມ ໆລໆ ແລ້ວສວດພຽງຄາຖາຂໍຝົນເລີຍ ມື້ລະ 3ຈົບ ແລ້ວຝົນຈະຕົກດີ, ຕົກຢ່າງງາມ ບໍ່ມີຟ້າຜ່າ, ຟ້າຮ້ອງ ເຮັດໃຫ້ຢ້ານນັ້ນແລ.
(ສ່ວນຄາຖານັ້ນ ເປັນພາສາບາລີ ຜູ້ຂຽນເລີຍບໍ່ເອົາມາໃສ່)

Cr.ປຶ້ມມໍລະດົກອິສານ ໜ້າ 818-819 ຂຽນໂດຍ ອາຈານສະວິງ ບຸນເຈີມ ປ.ທ 9 M.A.
ຮູບປະກອບ: www.posttoday.com

ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ຄົນລາວຮຸ້ນໜຸ່ມ ບໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈພໍປານໃດກັບພິທີກຳບູຮານທີ່ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ລາວເຄີຍປະຕິບັດກັນມາ ເພາະວ່າ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ຄົນສາມາດຮູ້ທີ່ມາຂອງຟ້າຝົນ ແລະສາມາດສ້າງມັນຂຶ້ນມາເອງໄດ້ (ຝົນທຽມ) ເລີຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຊື່ອຖືຄວາມເຊື່ອເຫຼົ່ານັ້ນ.

ແຕ່ມື້ນີ້, ຜູ້ຂຽນໄດ້ນຳເອົາພິທີກຳການສວດຄາຖາຂໍຝົນຂອງຄົນລາວເຮົາໃນສະໄໝບູຮານມານຳສະເໜີ ເຊິ່ງເປັນຄວາມໃໝ່, ແປກໆ ແດ່ກໍວ່າໄດ້.

ມີທີ່ມາດັ່ງນີ້:

ມີຕຳນານກ່າວໄວ້ວ່າ: ໃນອະດີດຕະການນັ້ນ, ພຣະໂພທິສັດໄດ້ສະເຫວີຍພະຊາດເປັນປາຄໍ່ ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍກິນປາເລັກປານ້ອຍ,ສັດນ້ອຍ ເຄີຍກິນແຕ່ໄຄນ້ຳ ແລະເທົາ ຢ່າງອື່ນແທນ. ຄັນຝົນແລ້ງ ນ້ຳເຫືອດແຫ້ງ ປາໂຕອື່ນກຳລັງຈະຕາຍ ພຣະໂພທິສັດຈຶ່ງໂຜ່ຂຶ້ນມາຈາກຂີ້ຕົມ ແຫງນໜ້າຂຶ້ນຟ້າ ແລ້ວຕັ້ງສັດຈະວາຈາວ່າ: “ເບິ່ງກ່ອນ ເມກຝົນ ເຖິງວ່າຂ້າພະເຈົ້າເປັນປາ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ກິນປາ ແລະບັງບຽດປາ ມາຕອນນີ້,ເພື່ອນຮ່ວມຊາດ ແລະຕົວຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງທຸກຫຼາຍ ແລະກຳລັງຊິຕາຍເພາະວ່າຂາດນ້ຳ. ດ້ວຍອານຸພາບແຫ່ງສິນບາລະມີ ແລະສັດຈະບາລະມີ ຂໍໃຫ້ຝົນຕົກຈົ່ງລົງມາ ໃຫ້ຊີວິດຊີວາແກ່ເຮົາດ້ວຍເຖີດ.” ຄັນຄົບສັດຈະວາຈາຂອງໂພທິສັດ ຝົນກໍຕົກລົງມາຢ່າງງົດງາມ ບໍ່ມີຟ້າຮ້ອງ, ຟ້າແມບ ແລະຟ້າຜ່າເລີຍ.

ພິທີກຳ: ໃຫ້ແຕ່ຄືກັບແຕ່ງໃນງານມຸງຄຸນທົ່ວໆໄປ ນິມົນພຣະພິກຂຸ ຈຳນວນຄີກ ຄື 5 ອົງ, 7 ຫຼື 9 ອົງ ມາສູດຄາຖາຂໍຝົນ. ໃຫ້ສວດ7 ຄືນ ເປັນຄາຖາຂໍຝົນ ຄືນລະ 3 ຮອບກໍພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນ ໃຫ້ຍາດໂຍມທີ່ມາຮ່ວມພິທີຮັບສິນທຸກເທື່ອ ສະເພາະຄົນທີ່ເຖົ້າ ໃຫ້ຈຳສິນເຂົ້າພິທີທັງ 7 ມື້ຈົນຈົບ, ສຳລັບພຣະສວດມື້ແຮກ ໃຫ້ຕັ້ງສວດພຣະພຸດທະມົນກ່ອນ ແລ້ວສວດຄາຖາຂໍຝົນສຸດທ້າຍ ອີກ 6 ມື້ຫຼັງ ໃຫ້ສວດ ນະໂມ ໆລໆ ແລ້ວສວດພຽງຄາຖາຂໍຝົນເລີຍ ມື້ລະ 3ຈົບ ແລ້ວຝົນຈະຕົກດີ, ຕົກຢ່າງງາມ ບໍ່ມີຟ້າຜ່າ, ຟ້າຮ້ອງ ເຮັດໃຫ້ຢ້ານນັ້ນແລ.
(ສ່ວນຄາຖານັ້ນ ເປັນພາສາບາລີ ຜູ້ຂຽນເລີຍບໍ່ເອົາມາໃສ່)

Cr.ປຶ້ມມໍລະດົກອິສານ ໜ້າ 818-819 ຂຽນໂດຍ ອາຈານສະວິງ ບຸນເຈີມ ປ.ທ 9 M.A.
ຮູບປະກອບ: www.posttoday.com

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!