ທ່ານນາຍົກລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເນັ້ນໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເອົາ ໃຈໃສ່ ໃນຍຸກເຊື່ອມໂຍງແບບທັນສະໄໝ.

ທ້າຍ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ, ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມບັນດາພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ວ່າ:

ໃນປັດຈຸບັນເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃນທຸກມື້ໃນທົ່ວໂລກ ສະນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຕ້ອງສ້າງສະຕິຕື່ນຕົວ ທາງດ້ານການເມືອງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທະນາຄານ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິນຕໍ່ພັກ-ລັດ, ຕ້ອງເຮັດວຽກລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຕ້ານພະຍາດອາຍາສິດ; ພະນັກງານທະນາຄານ ຕ້ອງເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບການປ່ຽນແປງ ໃນໄລຍະໃໝ່; ທະນາຄານຕ້ອງເຂັ້ມງວດ ໃນການປະ ຕິບັດໜ້າທີ່ທາງດ້ານເງິນຕາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ, ຕ້ານໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານເງິນຕາ; ຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງ 02 ໃນການປັບປຸງກົນໄກ ການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອປັບ ປຸງຕົວ ຊີ້ວັດ ໃນການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນໃຫ້ຢູ່ ໃນລະດັບທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດ ທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ລາວມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ.

ໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານ ລົງຕິດຕາມກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງ ຊຸກຍູ້ວິສາຫະກິດ, ທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງອັດຕາການແຕກໂຕນ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນບໍ່ໃຫ້ມັນຫລຸດໂຕນກັນຫລາຍ; ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະບຽບກົດໝາຍເຮັດແນວໃດ ເພື່ອຈະດຶງດູດເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າມາ ໃນທະນາຄານຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຈະສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງສັງຄົມໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນ, ເອົາໃຈໃສ່ຊອກຫາມາດຕະການເພີ່ມເງິນຄັງສຳຮອງຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້າມາທະນາຄານ ເພື່ອເປັນກຳລັງແຮງ ໃນການຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບ ທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອັດຕາສ່ວນຕ່າງ ລະຫວ່າງ ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ.

ບັນຫາການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ທະນາຄານຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ວ່າທະນາຄານເອງກໍຍັງມີຄວາມຕ້ອງການ ໃນການລະດົມທຶນສູງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໄສແຫລ່ງທຶນ ຈາກສັງຄົມ. ບັນຫາການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ດັ່ງກ່າວກໍເປັນສິ່ງໜຶ່ງໃນການຈັດອັນດັບຂອງປະເທດເຮົາ ໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ປະກອບການດ້ານທຸລະກິດ ຂະໜາກນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ.

Cr.KPL

ທ້າຍ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ, ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມບັນດາພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ວ່າ:

ໃນປັດຈຸບັນເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃນທຸກມື້ໃນທົ່ວໂລກ ສະນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຕ້ອງສ້າງສະຕິຕື່ນຕົວ ທາງດ້ານການເມືອງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທະນາຄານ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິນຕໍ່ພັກ-ລັດ, ຕ້ອງເຮັດວຽກລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຕ້ານພະຍາດອາຍາສິດ; ພະນັກງານທະນາຄານ ຕ້ອງເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບການປ່ຽນແປງ ໃນໄລຍະໃໝ່; ທະນາຄານຕ້ອງເຂັ້ມງວດ ໃນການປະ ຕິບັດໜ້າທີ່ທາງດ້ານເງິນຕາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ, ຕ້ານໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານເງິນຕາ; ຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງ 02 ໃນການປັບປຸງກົນໄກ ການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອປັບ ປຸງຕົວ ຊີ້ວັດ ໃນການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນໃຫ້ຢູ່ ໃນລະດັບທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດ ທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ລາວມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ.

ໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານ ລົງຕິດຕາມກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງ ຊຸກຍູ້ວິສາຫະກິດ, ທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງອັດຕາການແຕກໂຕນ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນບໍ່ໃຫ້ມັນຫລຸດໂຕນກັນຫລາຍ; ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະບຽບກົດໝາຍເຮັດແນວໃດ ເພື່ອຈະດຶງດູດເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າມາ ໃນທະນາຄານຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຈະສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງສັງຄົມໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນ, ເອົາໃຈໃສ່ຊອກຫາມາດຕະການເພີ່ມເງິນຄັງສຳຮອງຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້າມາທະນາຄານ ເພື່ອເປັນກຳລັງແຮງ ໃນການຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບ ທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອັດຕາສ່ວນຕ່າງ ລະຫວ່າງ ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ.

ບັນຫາການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ທະນາຄານຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ວ່າທະນາຄານເອງກໍຍັງມີຄວາມຕ້ອງການ ໃນການລະດົມທຶນສູງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໄສແຫລ່ງທຶນ ຈາກສັງຄົມ. ບັນຫາການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ດັ່ງກ່າວກໍເປັນສິ່ງໜຶ່ງໃນການຈັດອັນດັບຂອງປະເທດເຮົາ ໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ປະກອບການດ້ານທຸລະກິດ ຂະໜາກນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ.

Cr.KPL

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!