ພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ປັບປຸງ ຄວາມສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນໃນ ສປປ.ລາວ

ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຄັ້ງທີ 13 ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2018 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຈັດໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ ເລໂອ ຟາເບີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອຣົບປະຈຳລາວ ແລະ ທ່ານ ຈີນ ເບີນາດ ຄາຣັດສໂກ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕາລີປະຈຳລາວ.

ໃນກອງປະຊຸມ, ໄດ້ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ຄຳສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ດ້ານລະບຽບການ ແນ່ໃສ່ຍົກລະດັບຜົນງານ ດ້ານການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຊາດ ແລະ ໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມມີປະສິດທິພາບ ຂອງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ພາຍໃຕ້ກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ, ແຜນຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຈະປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການເພື່ອພັດທະນາທຸລະກິດ ໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs) ແລະ ແຜນການເງິນໄລຍະຍາວ ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ກອງທຶນພັດທະນາ SMEs.

ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ກ່າວວ່າ: ໂດຍລວມແລ້ວ ລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ມີການລົງທຶນ ຈາກພາກເອກະຊົນຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອທີ່ຈະບັນລຸໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕ ຂອງເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ພວກເຮົາກໍຂໍຊົມເຊີຍພາລະບົດບາດອັນດີຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ນຳທຶນມາລົງທຶນ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສ້າງສີມື ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດເຮົາ ແລະ ທັງຊ່ວຍ ໃຫ້ພາກເອະກະຊົນ ມີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງລາວ ກໍສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບເສດຖະກິດສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ໂດຍຜ່ານຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີ່ມ.

ທ່ານ ເລໂອ ຟາເບີ ກ່າວວ່າ: ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທຸລະກິດ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄາດການໄດ້ ແມ່ນເງື່ອນໄຂທຳອິດທີ່ຈະດຶງດູດການລົງທຶນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຊຶ່ງຖືວ່າສຳຄັນຍິ່ງເພື່ອສົ່ງເສີມການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ຂອງເສດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫລາຍພາກສ່ວນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເນັ້ນເລື່ອງຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ ຂອງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອດຶງດູດເອົາການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບເຂົ້າມາ , ທັງເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີໄລຍະຍາວ ທີ່ສົ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານເພີ່ມການ ເຊື່ອມໂຍງດ້ານການຄ້າ ແລະ ຄວາມຫລາກຫລາຍ ຂອງເສດຖະກິດຂອງລາວ.

ທ່ານ ຈີນ ເບີນາດ ຄາຣັກສໂກ ກ່າວວ່າ: ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານ ພັດທະນາການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ແມ່ນເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມຂອງລາວໃນອະນາຄົດ ເຊັ່ນ: ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ການເຕີບໂຕ ຂອງເສດຖະກິດແບບທຸກຝ່າຍໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ, ພ້ອມໃຫ້ຄຳສັນຍາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນການປັບປຸງການປະສານງານ ແລະ ການສື່ສານພາຍ ໃນວຽກງານພັດທະນາການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ.

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ເຫັນດີຮ່ວມກັນວ່າ ຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງການປັບປຸງລະບຽບການທີ່ຕິດພັນການດຳເນີນ ທຸລະກິດໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມສາມາດໃນການຄາດເດົາໄດ້ ແລະ ຫລຸດຕົ້ນທຶນ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສົ່ງເສີມການປັບປຸງການຜະລິດຕະພາບ ຂອງວິສາຫະກິດລາວ.

Cr.KPL
ຮູບພາບ: www.greenlifeplusmag.com

ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຄັ້ງທີ 13 ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2018 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຈັດໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ ເລໂອ ຟາເບີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອຣົບປະຈຳລາວ ແລະ ທ່ານ ຈີນ ເບີນາດ ຄາຣັດສໂກ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕາລີປະຈຳລາວ.

ໃນກອງປະຊຸມ, ໄດ້ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ຄຳສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ດ້ານລະບຽບການ ແນ່ໃສ່ຍົກລະດັບຜົນງານ ດ້ານການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຊາດ ແລະ ໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມມີປະສິດທິພາບ ຂອງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ພາຍໃຕ້ກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ, ແຜນຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຈະປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການເພື່ອພັດທະນາທຸລະກິດ ໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs) ແລະ ແຜນການເງິນໄລຍະຍາວ ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ກອງທຶນພັດທະນາ SMEs.

ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ກ່າວວ່າ: ໂດຍລວມແລ້ວ ລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ມີການລົງທຶນ ຈາກພາກເອກະຊົນຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອທີ່ຈະບັນລຸໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕ ຂອງເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ພວກເຮົາກໍຂໍຊົມເຊີຍພາລະບົດບາດອັນດີຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ນຳທຶນມາລົງທຶນ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສ້າງສີມື ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດເຮົາ ແລະ ທັງຊ່ວຍ ໃຫ້ພາກເອະກະຊົນ ມີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງລາວ ກໍສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບເສດຖະກິດສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ໂດຍຜ່ານຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີ່ມ.

ທ່ານ ເລໂອ ຟາເບີ ກ່າວວ່າ: ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທຸລະກິດ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄາດການໄດ້ ແມ່ນເງື່ອນໄຂທຳອິດທີ່ຈະດຶງດູດການລົງທຶນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຊຶ່ງຖືວ່າສຳຄັນຍິ່ງເພື່ອສົ່ງເສີມການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ຂອງເສດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫລາຍພາກສ່ວນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເນັ້ນເລື່ອງຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ ຂອງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອດຶງດູດເອົາການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບເຂົ້າມາ , ທັງເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີໄລຍະຍາວ ທີ່ສົ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານເພີ່ມການ ເຊື່ອມໂຍງດ້ານການຄ້າ ແລະ ຄວາມຫລາກຫລາຍ ຂອງເສດຖະກິດຂອງລາວ.

ທ່ານ ຈີນ ເບີນາດ ຄາຣັກສໂກ ກ່າວວ່າ: ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານ ພັດທະນາການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ແມ່ນເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມຂອງລາວໃນອະນາຄົດ ເຊັ່ນ: ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ການເຕີບໂຕ ຂອງເສດຖະກິດແບບທຸກຝ່າຍໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ, ພ້ອມໃຫ້ຄຳສັນຍາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນການປັບປຸງການປະສານງານ ແລະ ການສື່ສານພາຍ ໃນວຽກງານພັດທະນາການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ.

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ເຫັນດີຮ່ວມກັນວ່າ ຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງການປັບປຸງລະບຽບການທີ່ຕິດພັນການດຳເນີນ ທຸລະກິດໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມສາມາດໃນການຄາດເດົາໄດ້ ແລະ ຫລຸດຕົ້ນທຶນ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສົ່ງເສີມການປັບປຸງການຜະລິດຕະພາບ ຂອງວິສາຫະກິດລາວ.

Cr.KPL
ຮູບພາບ: www.greenlifeplusmag.com

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!