Monday, May 20, 2024
Lenovo

ມອບ-ຮັບສູນປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມພະຍາດສັດຂ້າມແດນລາວ-ຈີນ

ມື້ນີ້, ທີ່ບ້ານຈັນສະຫວ່າງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ມີພິທີມອບ-ຮັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລາວ ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມພະຍາດສັດ ຂ້າມຊາຍແດນລາວ-ຈີນ ຊຶ່ງເປັນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ເປັນມູນຄ່າ 39 ລ້ານຢວນ ຫຼື ປະມານ 6 ລ້ານໂດລາ.


ໂຄງການນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປ ຈີນ ແລະສປປລາວ ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມພະຍາດສັດຂ້າມຊາຍແດນ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ກໍ່ສ້າງສູນເຝົ້າລະວັງ 1 ແຫ່ງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະສະຖານີເຝົ້າລະວັງອີກ 2 ແຫ່ງ ແມ່ນຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະຫຼວງນ້ຳທາ, ລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 2 ພັນກວ່າຕາແມັດ, ປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນການວິໄຈພະຍາດສັດ ແລະຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຝ່າຍລາວ, ສຳລັບ ການປະຕິບັດວຽກຂອງໂຄງການແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 3 ໄລຍະຄື: ໄລຍະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ໄລຍະກໍ່ສ້າງ 18 ເດືອນ ແລະໄລຍະຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ (2 ປີ) ແມ່ນເລີ່ມຈາກມື້ມອບ-ຮັບນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ໂດຍຝ່າຍຈີນ ຈະສະໜັບສະໜູນຜູ້ຊ່ຽວຊານມາຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື-ເຕັກ ນິກການວິໄຈ ແລະດຳເນີນການເຝົ້າລະວັງດ້ານລະບາດວິທະຍາໃຫ້ແກ່ຝ່າຍລາວ.


ທ່ານ ບຸນຂວາງ ຄຳບຸນເຮືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ກ່າວວ່າ: ໂຄງການ ນີ້ ແມ່ນເໝາະສົມກັົົບເວລາ ແລະຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມມຸ່ງໝາດປາດຖະໜາຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ສູນ, ສະຖານີໃໝ່ນີ້ ເພື່ອຮອງຮັບການເຝົ້າລະວັງ, ວິໄຈ ແລະຕອບໂຕ້ພະຍາດສັດຂ້າມຊາຍແດນ ໃຫ້ໄດ້ແຕ່ຫົວທີ, ຈະໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມື ສຳລັບວິໄຈ ແລະຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບສັດໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການລ້ຽງສັດ, ວຽກກັກກັນ ແລສຸຂານາໄມສັດ ເພື່ອສົ່ງອອກຈາກລາວ ສູ່ ຈີນ ທີ່ພາກເອກະຊົນກຳລັງມີການລົງທຶນຢູ່ໃນລາວ ແລະຖ້າບໍ່ມີສູນສະຖານີເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ ບັນດາໂຄງການພາກລັດ ກໍຄື ເອກະຊົນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຜະລິດສົ່ງອອກສັດໄປ ສປຈີນ ກໍຄົງຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

ມື້ນີ້, ທີ່ບ້ານຈັນສະຫວ່າງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ມີພິທີມອບ-ຮັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລາວ ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມພະຍາດສັດ ຂ້າມຊາຍແດນລາວ-ຈີນ ຊຶ່ງເປັນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ເປັນມູນຄ່າ 39 ລ້ານຢວນ ຫຼື ປະມານ 6 ລ້ານໂດລາ.


ໂຄງການນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປ ຈີນ ແລະສປປລາວ ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມພະຍາດສັດຂ້າມຊາຍແດນ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ກໍ່ສ້າງສູນເຝົ້າລະວັງ 1 ແຫ່ງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະສະຖານີເຝົ້າລະວັງອີກ 2 ແຫ່ງ ແມ່ນຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະຫຼວງນ້ຳທາ, ລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 2 ພັນກວ່າຕາແມັດ, ປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນການວິໄຈພະຍາດສັດ ແລະຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຝ່າຍລາວ, ສຳລັບ ການປະຕິບັດວຽກຂອງໂຄງການແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 3 ໄລຍະຄື: ໄລຍະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ໄລຍະກໍ່ສ້າງ 18 ເດືອນ ແລະໄລຍະຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ (2 ປີ) ແມ່ນເລີ່ມຈາກມື້ມອບ-ຮັບນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ໂດຍຝ່າຍຈີນ ຈະສະໜັບສະໜູນຜູ້ຊ່ຽວຊານມາຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື-ເຕັກ ນິກການວິໄຈ ແລະດຳເນີນການເຝົ້າລະວັງດ້ານລະບາດວິທະຍາໃຫ້ແກ່ຝ່າຍລາວ.


ທ່ານ ບຸນຂວາງ ຄຳບຸນເຮືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ກ່າວວ່າ: ໂຄງການ ນີ້ ແມ່ນເໝາະສົມກັົົບເວລາ ແລະຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມມຸ່ງໝາດປາດຖະໜາຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ສູນ, ສະຖານີໃໝ່ນີ້ ເພື່ອຮອງຮັບການເຝົ້າລະວັງ, ວິໄຈ ແລະຕອບໂຕ້ພະຍາດສັດຂ້າມຊາຍແດນ ໃຫ້ໄດ້ແຕ່ຫົວທີ, ຈະໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມື ສຳລັບວິໄຈ ແລະຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບສັດໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການລ້ຽງສັດ, ວຽກກັກກັນ ແລສຸຂານາໄມສັດ ເພື່ອສົ່ງອອກຈາກລາວ ສູ່ ຈີນ ທີ່ພາກເອກະຊົນກຳລັງມີການລົງທຶນຢູ່ໃນລາວ ແລະຖ້າບໍ່ມີສູນສະຖານີເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ ບັນດາໂຄງການພາກລັດ ກໍຄື ເອກະຊົນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຜະລິດສົ່ງອອກສັດໄປ ສປຈີນ ກໍຄົງຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.