Saturday, May 25, 2024
Lenovo

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ ຈີນ ຊ່ວງຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍແລ້ວ 250 ກວ່າຕື້ກີບ


ໃນໄລຍະຜ່ານມາທາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ສົມທົບກັບບໍລິສັດຂອງຈີນທີ່ຮັບເຫມົາໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຄວາມໄວສູງ ໄດ້ພ້ອມກັນເຄື່ອນໄຫວຊຳລະຄ່າຊົດເຊີຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການດ່ັງກ່າວແລ້ວ ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ລົງກວດກາຕົວຈິງ ແລະ ຊຳລະຕາມອັດຕາມມູນຄ່າທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ມາຮອດປັດຈຸບັນແມ່ນມີມູນຄ່າທັງຫມົດ 250.89 ຕື້ກີບ 

ອີງຕາມການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ຕໍ່ກັບກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ່ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຄັ້ງທີ 1 ເຫັນວ່າ ປັດຈຸບັນແມ່ນສຳເລັດໃນການເບີກຈ່າຍ ຫຼື ຊຳລະຄ່າຊົດເຊີຍງວດທຳອີດ ປະຈຳປີ 2017 ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຊ່ວງຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ ແລ້ວ ເຊິ່ງມີຈຳນວນທັງຫມົດ 3 ເມືອງ, 32 ບ້ານ ຄື ເມືອງນາຫມໍ້ 10 ບ້ານ,ເມືອງໄຊ 12ບ້ານ ແລະ ເມືອງງາ 10 ບ້ານ ລວມເປັນເງິນທັງຫມົດ 250 ກວ່າຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ ຢູ່ເມືອງນາຫມໍ້ ມີ 227 ກວ່າຕື້ກີບ, ເມືອງໄຊ 1 ຕື້ 3 ຮ້ອຍກວ່າລ້ານກີບ ແລະ ເມືອງງາ 20 ກວ່າຕື້ກີບ ໃນຈຳນວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ ທັງຫມົດແມ່ນຮັບຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ ທີ່ມີຢູ່ເມືອງຂອງຕົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະດວກສະບາຍໃນການເບີກຈ່າຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍຍັງມີບາງຄອບຄົວທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ ເນື່ອງຈາກຕົນເອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດບັນຊີຢູ່ທະນາຄານ,ບາງຄອບຄົວແມ່ນຢູ່ຕ່າງເມືອງ,ຕ່າງແຂວງ ແລະ ບໍ່ຢາກຮັບເປັນງວດ ລໍຖ້າຮັບບາດດຽວພາຍຫຼັງການກໍ່ສ້າງສຳເລັດ.

ສ່ວນທິດທາງແຜນການໃນການຊໍາລະຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນງວດທີ່ 2 ທາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ມີການສະເໜີຫາບໍລິສັດຮ່ວມທຶນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ ຈີນ ເພື່ອສະຫຼຸບສັງລວມແລ້ວ ໃນມູນຄ່າ 64 ກວ່າຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ ເມືອງນາຫມໍ້ 19 ຕື້ກວ່າກີບ,ເມືອງໄຊ 27 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ເມືອງງາອີກຈຳນວນ 17 ຕື້ກວ່າກີບ. ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນໄວໆນີ້.tagแท็กรูปภาพ


ໃນໄລຍະຜ່ານມາທາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ສົມທົບກັບບໍລິສັດຂອງຈີນທີ່ຮັບເຫມົາໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຄວາມໄວສູງ ໄດ້ພ້ອມກັນເຄື່ອນໄຫວຊຳລະຄ່າຊົດເຊີຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການດ່ັງກ່າວແລ້ວ ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ລົງກວດກາຕົວຈິງ ແລະ ຊຳລະຕາມອັດຕາມມູນຄ່າທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ມາຮອດປັດຈຸບັນແມ່ນມີມູນຄ່າທັງຫມົດ 250.89 ຕື້ກີບ 

ອີງຕາມການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ຕໍ່ກັບກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ່ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຄັ້ງທີ 1 ເຫັນວ່າ ປັດຈຸບັນແມ່ນສຳເລັດໃນການເບີກຈ່າຍ ຫຼື ຊຳລະຄ່າຊົດເຊີຍງວດທຳອີດ ປະຈຳປີ 2017 ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຊ່ວງຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ ແລ້ວ ເຊິ່ງມີຈຳນວນທັງຫມົດ 3 ເມືອງ, 32 ບ້ານ ຄື ເມືອງນາຫມໍ້ 10 ບ້ານ,ເມືອງໄຊ 12ບ້ານ ແລະ ເມືອງງາ 10 ບ້ານ ລວມເປັນເງິນທັງຫມົດ 250 ກວ່າຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ ຢູ່ເມືອງນາຫມໍ້ ມີ 227 ກວ່າຕື້ກີບ, ເມືອງໄຊ 1 ຕື້ 3 ຮ້ອຍກວ່າລ້ານກີບ ແລະ ເມືອງງາ 20 ກວ່າຕື້ກີບ ໃນຈຳນວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ ທັງຫມົດແມ່ນຮັບຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ ທີ່ມີຢູ່ເມືອງຂອງຕົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະດວກສະບາຍໃນການເບີກຈ່າຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍຍັງມີບາງຄອບຄົວທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ ເນື່ອງຈາກຕົນເອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດບັນຊີຢູ່ທະນາຄານ,ບາງຄອບຄົວແມ່ນຢູ່ຕ່າງເມືອງ,ຕ່າງແຂວງ ແລະ ບໍ່ຢາກຮັບເປັນງວດ ລໍຖ້າຮັບບາດດຽວພາຍຫຼັງການກໍ່ສ້າງສຳເລັດ.

ສ່ວນທິດທາງແຜນການໃນການຊໍາລະຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນງວດທີ່ 2 ທາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ມີການສະເໜີຫາບໍລິສັດຮ່ວມທຶນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ ຈີນ ເພື່ອສະຫຼຸບສັງລວມແລ້ວ ໃນມູນຄ່າ 64 ກວ່າຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ ເມືອງນາຫມໍ້ 19 ຕື້ກວ່າກີບ,ເມືອງໄຊ 27 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ເມືອງງາອີກຈຳນວນ 17 ຕື້ກວ່າກີບ. ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນໄວໆນີ້.tagแท็กรูปภาพ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອະຣິໂຊນາ ຄົ້ນພົບວ່າ: ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ຢູ່ຕາມຫ້ອງນໍ້າ ນັ້ນ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເລື່ອງນີ້ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຜ້າທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອແບັດເທີເຣຍ ໂຄລິຟອມ ຈັບຢູ່ຫຼາຍເຖິງ 80% ໂດຍທີ່ເຊື້ອໂຣກຈຳພວກນີ້ ມີຢູ່ຕາມລະບົບທາງເດີນອາຫານ ນັບທັງມະນຸດ ແລະສັດ. ນອກນີ້ ຍັງພົບເຊື້ອ ອີໂຄໄລ ປົນເປື້ອນຢູ່ອີກ 25%.

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.