ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລົງຕິດຕາມການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊຂະໜານ 1.

ໃນໂອກາດລົງເຄື່ອນໄຫວຢຽ້ມຢາມ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ເມືອງໜາມໄຊ ໃນລະຫວ່າງທ້າຍ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະທານຄະນະກໍາມະການ ສະເພາະກິດແກ້ໄຂ ໄພພິພັດລະດັບຊາດ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ ໄດ້ສືບຕໍ່ຕິດຕາມໂຄງການ ຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໃສ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊຂະໜານ 1 ຢູ່ເມືອງ ຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື, ໂດຍມີອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງຊານໄຊ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ.

​ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊຂະໝານ 1, ກ່ອນອື່ນ ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ກໍ່ສ້າງບັນດາພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ ອໍານນາດການປົກຄອງເມືອງ ເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມທົບກັບ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດ້ານວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນສັນຍາ ໃຫ້ສາມາດດຳເນີນໄປມີຜົນສໍາເລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານຈັດສັນອາຊີບໃຫ້ປະຊາຊົນ, ການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ການຈັດສັນເນື້ອ ທີ່ທໍາການຜະລິດ, ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການປູກ-ການລ້ຽງ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຂອງປະຊາຊົນ; ເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າໃນການສະໜອງ ແນວພັນພຶດ-ສັດ, ວຽກງານ ສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ການ ຮັກສາສຸຂະພາບ ຂອງປະຊາຊົນ, ການສະໜອງນໍ້າສະອາດ, ນໍ້າກິນ-ນໍາໃຊ້ໃຫ້ປະຊາຊົນ.ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອຟື້ນຟູຊິວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ ກະທົບໃຫ້ມີ ຊີວິດການເປັນ ຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ສໍາຄັນໃຫ້ຮີບຮ້ອນ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງບ້ານໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ ຕິດພັນກັບການເອົາໃຈໃສ່ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນບ້ານ.

ສຳລັບໂຄງການຈັດສັນບ້ານຫ້ວຍດຸມ ໄດ້ດໍາເນີນການຍົກຍ້າຍ ຈັດສັນມາແຕ່ ປີ 2014 ມີ 3 ບ້ານ ຄື: ບ້ານຫີນດໍາ, ບ້ານດອນແຄນ ແລະ ບ້ານຕັງເກີ, ມີ 815 ຄົວເຮືອນ. ນອກຈາກນີ້, ໂຄງ ການດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ ໂຄງການພາຍໃນບ້ານ ເປັນຕົ້ນ ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ, ຕະ ຫລາດ, ວັດວາອາຮາມ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເຂດຈັດສັນບ້ານຫ້ວຍດຸມ ຄາດໝາຍຂອງ ການພັດທະນາ ແມ່ນຈະດໍາເນີນຮອດປີ 2036.

Cr.KPL
ພາບ​ປະ​ກອບ: laophattananews

ໃນໂອກາດລົງເຄື່ອນໄຫວຢຽ້ມຢາມ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ເມືອງໜາມໄຊ ໃນລະຫວ່າງທ້າຍ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະທານຄະນະກໍາມະການ ສະເພາະກິດແກ້ໄຂ ໄພພິພັດລະດັບຊາດ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະ ໄດ້ສືບຕໍ່ຕິດຕາມໂຄງການ ຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໃສ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊຂະໜານ 1 ຢູ່ເມືອງ ຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື, ໂດຍມີອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງຊານໄຊ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ.

​ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊຂະໝານ 1, ກ່ອນອື່ນ ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ກໍ່ສ້າງບັນດາພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ ອໍານນາດການປົກຄອງເມືອງ ເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມທົບກັບ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດ້ານວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນສັນຍາ ໃຫ້ສາມາດດຳເນີນໄປມີຜົນສໍາເລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານຈັດສັນອາຊີບໃຫ້ປະຊາຊົນ, ການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ການຈັດສັນເນື້ອ ທີ່ທໍາການຜະລິດ, ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການປູກ-ການລ້ຽງ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຂອງປະຊາຊົນ; ເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າໃນການສະໜອງ ແນວພັນພຶດ-ສັດ, ວຽກງານ ສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ການ ຮັກສາສຸຂະພາບ ຂອງປະຊາຊົນ, ການສະໜອງນໍ້າສະອາດ, ນໍ້າກິນ-ນໍາໃຊ້ໃຫ້ປະຊາຊົນ.ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອຟື້ນຟູຊິວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ ກະທົບໃຫ້ມີ ຊີວິດການເປັນ ຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ສໍາຄັນໃຫ້ຮີບຮ້ອນ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງບ້ານໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ ຕິດພັນກັບການເອົາໃຈໃສ່ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນບ້ານ.

ສຳລັບໂຄງການຈັດສັນບ້ານຫ້ວຍດຸມ ໄດ້ດໍາເນີນການຍົກຍ້າຍ ຈັດສັນມາແຕ່ ປີ 2014 ມີ 3 ບ້ານ ຄື: ບ້ານຫີນດໍາ, ບ້ານດອນແຄນ ແລະ ບ້ານຕັງເກີ, ມີ 815 ຄົວເຮືອນ. ນອກຈາກນີ້, ໂຄງ ການດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ ໂຄງການພາຍໃນບ້ານ ເປັນຕົ້ນ ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ, ຕະ ຫລາດ, ວັດວາອາຮາມ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເຂດຈັດສັນບ້ານຫ້ວຍດຸມ ຄາດໝາຍຂອງ ການພັດທະນາ ແມ່ນຈະດໍາເນີນຮອດປີ 2036.

Cr.KPL
ພາບ​ປະ​ກອບ: laophattananews

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!