Saturday, April 13, 2024
Lenovo

ນີ້ລະຄັກສຸດ! ບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າເພິ່ງໃຜ? ຊາວບ້ານພາກັນສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳເຊລະນອງຈົນສຳເລັດຮຽບຮ້ອຍ

ທ່ານ ກາຍອນ ນາຍບ້ານອາລ໋ອງເມືອງນອງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມເຊລະນອງນີ້ ທາງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານອາລ໋ອງ ໄດ້ລະດົມ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານອາລ໋ອງສາມັກຄີກັນສ້າງຂົວຂຶ້ນ ເພື່ອສະດວກໃນການທຽວໄປມາ ໂດຍມີແຮງງານທັງໝົດຈຳນວນ 130 ແຮງງານ ແບ່ງອອກເປັນ 11 ຈຸ ເຊີ່ງໃນແຕ່ລະຈຸນັ້ນແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈຸລະ 24 ແມັດ.

ໜ້າວຽກທີ່ເຮັດແມ່ນເອົາໄມ້ມາເຮັດເສົາຝັງຄ້ຳໄປຕາມໂງ່ນຫີນ ຫຼື ຫຼືບຫີນ ວາງຂາງຂົວດ້ວຍໄມ້ກົມໃຫ້ມີຄວາມແໜ້ນໜາຖາວອນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ແມ່ນເອົາໄມ້ໄລ່ທີ່ຜ່າແລ້ວມາສານເປັນແຜ່ນເພື່ອປູພື້ນຂົວຕໍ່ກັນ ນຳໄຊ້ເຫຼັກຕະປູຕອກ ແລະ ຫຼວດມັດເພື່ອໃຫ້ແໜ້ນໜາ ຂົວແຫ່ງນີ້ສ້າງຢູ່ຈຸດແກ້ງຫຼວງຂ້າມໄປຫາບ້ານອາລ໋ອງ ເຊີ່ງມີຂະໜາດກວ້າງ 2 ແມັດກວ່າ, ຍາວ 260 ແມັດ ຂົວແຫ່ງນີ້

ຫຼັງຈາກກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແມ່ນເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການໄປມາຫາສູ່ແລກປ່ຽນສີນຄ້າຮ່ວມກັນຢ່າງສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຄົນ,ລົດຈັກ,ລົດໄຖນາກໍສາມາດແລ່ນຜ່ານໄດ້.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າບ້ານຈຳນວນຫຼາຍລ້ານກີບຕໍ່ປີໂດຍການເກັບຈາກພໍ່ຄ້າ ແມ່ຄ້າຜູ້ທີ່ແກ່ສີນຄ້າຜ່ານຂົວດັ່ງກ່າວ ແລະ ຍັງເປັນການດຶງດູດແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ຢາກມາທ່ຽວຊົມ ແລະ ສຳພັດກັບທຳມະຊາດທີ່ສວຍສົດງົດງາມຂອງທຳມະຊາດແກ້ງຫຼວງ ຫຼື ແກ້ງອາລ໋ອງ, ຂົວດັ່ງກ່າວນີ້ຈະໄຊ້ໃດ້ຈົນໄປຮອດໃນໄລຍະລະດູຝົນ ແລະ ກໍ່ສ້າງໃໝ່ທຸກໆປີຫຼັງຈາກສີ້ນສຸດລະດູຝົນ,ໂດຍໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນພະຈິກເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ກໍ່ໄດ້ນຳໄຊ້ໄມ້ທີ່ມີຕາມທຳມະຊາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໄມ້ກົມຊະນິດຕ່າງໆ ເພື່ອນຳມາເຮັດເສົາ ແລະ ຂາງຂົວ 5.600 ລໍາ ແລະ ໄມ້ໄລ່ 7.000 ລໍາ ຈື່ງຈະພຽງພໍກັບການສ້າງຂົວໃນແຕ່ລະປີ. ໂດຍນໍາໄຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ພູມປັນຍາຂອງຊາວບ້ານເອງ.
#insidelaos
Cr.ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ທ່ານ ກາຍອນ ນາຍບ້ານອາລ໋ອງເມືອງນອງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມເຊລະນອງນີ້ ທາງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານອາລ໋ອງ ໄດ້ລະດົມ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານອາລ໋ອງສາມັກຄີກັນສ້າງຂົວຂຶ້ນ ເພື່ອສະດວກໃນການທຽວໄປມາ ໂດຍມີແຮງງານທັງໝົດຈຳນວນ 130 ແຮງງານ ແບ່ງອອກເປັນ 11 ຈຸ ເຊີ່ງໃນແຕ່ລະຈຸນັ້ນແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈຸລະ 24 ແມັດ.

ໜ້າວຽກທີ່ເຮັດແມ່ນເອົາໄມ້ມາເຮັດເສົາຝັງຄ້ຳໄປຕາມໂງ່ນຫີນ ຫຼື ຫຼືບຫີນ ວາງຂາງຂົວດ້ວຍໄມ້ກົມໃຫ້ມີຄວາມແໜ້ນໜາຖາວອນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ແມ່ນເອົາໄມ້ໄລ່ທີ່ຜ່າແລ້ວມາສານເປັນແຜ່ນເພື່ອປູພື້ນຂົວຕໍ່ກັນ ນຳໄຊ້ເຫຼັກຕະປູຕອກ ແລະ ຫຼວດມັດເພື່ອໃຫ້ແໜ້ນໜາ ຂົວແຫ່ງນີ້ສ້າງຢູ່ຈຸດແກ້ງຫຼວງຂ້າມໄປຫາບ້ານອາລ໋ອງ ເຊີ່ງມີຂະໜາດກວ້າງ 2 ແມັດກວ່າ, ຍາວ 260 ແມັດ ຂົວແຫ່ງນີ້

ຫຼັງຈາກກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແມ່ນເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການໄປມາຫາສູ່ແລກປ່ຽນສີນຄ້າຮ່ວມກັນຢ່າງສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຄົນ,ລົດຈັກ,ລົດໄຖນາກໍສາມາດແລ່ນຜ່ານໄດ້.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າບ້ານຈຳນວນຫຼາຍລ້ານກີບຕໍ່ປີໂດຍການເກັບຈາກພໍ່ຄ້າ ແມ່ຄ້າຜູ້ທີ່ແກ່ສີນຄ້າຜ່ານຂົວດັ່ງກ່າວ ແລະ ຍັງເປັນການດຶງດູດແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ຢາກມາທ່ຽວຊົມ ແລະ ສຳພັດກັບທຳມະຊາດທີ່ສວຍສົດງົດງາມຂອງທຳມະຊາດແກ້ງຫຼວງ ຫຼື ແກ້ງອາລ໋ອງ, ຂົວດັ່ງກ່າວນີ້ຈະໄຊ້ໃດ້ຈົນໄປຮອດໃນໄລຍະລະດູຝົນ ແລະ ກໍ່ສ້າງໃໝ່ທຸກໆປີຫຼັງຈາກສີ້ນສຸດລະດູຝົນ,ໂດຍໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນພະຈິກເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ກໍ່ໄດ້ນຳໄຊ້ໄມ້ທີ່ມີຕາມທຳມະຊາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໄມ້ກົມຊະນິດຕ່າງໆ ເພື່ອນຳມາເຮັດເສົາ ແລະ ຂາງຂົວ 5.600 ລໍາ ແລະ ໄມ້ໄລ່ 7.000 ລໍາ ຈື່ງຈະພຽງພໍກັບການສ້າງຂົວໃນແຕ່ລະປີ. ໂດຍນໍາໄຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ພູມປັນຍາຂອງຊາວບ້ານເອງ.
#insidelaos
Cr.ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·      

5 ໂຣກຮ້າຍຕ້ອງລະວັງ ໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ບຸນປີໃໝ່ລາວ ແມ່ນອີກບຸນໜຶ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ທຸກຄົນຈະໄປສົງພຣະ ຫຼິ້ນນໍ້າ ແຕ່ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນ ເພາະວ່າເປັນລະດູຝົນອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈຳນວນເຊື້ອພະຍາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກກິດຈະກຳຫຼິ້ນນໍ້າໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ, ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ລວມເອົາ 5 ໂຣກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງລະວັງມາໃຫ້ເບິ່ງນໍາກັນ.