Saturday, May 25, 2024
Lenovo

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ເລັ່ງຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃນລາວ ຕັ້ງເປົ້າປີຫນ້າສິນເຊື່ອເຕີບໂຕ 3,000 ລ້ານບາດ ເນັ້ນຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ກັບກຸ່ມລູກຄ້າທ້ອງຖິ່ນ


ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ດັນແຜນຍຸດທະສາດຫຼັກ ກຽມຂະຫຍາຍ ແລະ ຕໍ່ຍອດທຸລະກິດ ໃນ ພາກພື້ນ AEC+3 ພ້ອມບຸກຫນັກໃນລາວ ທາງດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການເປັນພັນທະມິດ, ຕັ້ງເປົ້າ ໃນປີ 2019 ຂະຫຍາຍຍອດສິນເຊື່ອ 3,000 ລ້ານບາດ ເງິນຝາກເພີ່ມເປັນ 2,000 ລ້ານບາດ ແລະ ທຸລະກໍາການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດເປັນ 18,000 ລ້ານບາດ, ໂຊຜົນງານດີ 4 ປີ, ບໍ່ມີລູກຄ້າເປັນ NPLs ສຸມໃສ່ເພີ່ມຂະຫຍາຍລູກຄ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ທ່ານ ພັດທະນາພົງ ຕັນທະສົມບູນ ຜູ້ຊ່ວຍກໍາມະການ ຜູ້ຈັດການ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ເປີດເຜີຍເຖິງຜົນການດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດ ສປປ ລາວ ວ່າ: ຈາກ ການທີ່ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ໄດ້ມີແຜນຂະຫຍາຍ ແລະ ຕໍ່ຍອດທຸລະກິດ ໃນພາກພື້ນ AEC+3 ໂດຍມີແຜນຍຸດທະສາດ 3 ດ້ານຫຼັກໆຄື: ການເປີດສາຂາ ຫຼື ສໍານັກງານ ທີ່ເປັນ Physical Footprint ໃນພາກພື້ນ AEC+3 ໂດຍມີຮູບແບບທະນາຄານທ້ອງຖິ່ນຈົດທະບຽນ (LI – Locally Incorporated Institution) ສາຂາທະນາຄານຕ່າງປະເທດ (FBB- Foreign Bank Branch) ສໍານັກງານຜູ້ແທນ ຕ່າງປະເທດ (Representative Office) ຊຶ່ງຂະນະນີ້ທະນາຄານກະສິກອນໄທມີສາຂາ ລາວ, ກໍາປູເຈຍ , ຈີນ ແລະ ມີການລົງທຶນໃນທະນາຄານແມສປຽນ (Maspian) ໃນອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ການ ຂະຫຍາຍບໍລິການດ້ານດີຈີຕອນ (Digital Platform) ມຸ່ງໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນໂດຍຜ່ານ Digital Channel ແລະ ການເປັນພັນທະມິດກັບສະຖາບັນການເງິນທ້ອງຖິ່ນ (Partnership) ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຮ່ວມກັບພັນທະມິດໃນພູມມີພາກ.

ສປປ ລາວ ນັບເປັນເປົ້າຫມາຍສໍາຄັນອີກປະເທດຫນຶ່ງທີ່ຈະເຊື່ອມການໃຫ້ບໍລິການຕາມຍຸດທະສາດ – ຄ່າຍການໃຫ້ບໍລິການພູມມີພາກນີ້ຂອງທະນາຄານ ດັ່ງນັ້ນ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ໃນ ສປປລາວ ຈຶ່ງໄດ້ຈົດທະບຽນມີສະຖານະເປັນທະນາຄານທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວດໍາເນີນທຸລະກິດມາແລ້ວ 4 ປີ

ເປີດສາຂາທໍາອິດຄື ສາຂາໂພນສີນວນ ໃນປີ 2014 ດ້ວຍພະນັກງານ 13 ຄົນ ແລະ ..ຄານໃຫ່ຍທີ່ຖະຫນົນລ້ານຊ້າງໃນປີ 2017 ປະຈຸບັນມີພະນັກງານ 60 ກ່ວາຄົນ ມີຜົນປະກອບການທີ່ໃຫຍ່ໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນ ປີ 2018 ມີເປົ້າຫມາຍສິນເຊື່ອ 2,400 ລ້ານບາດ, ເງິນຝາກ 1,600 ລ້ານ ບາດ, ມີທຸລະກໍາການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ (Trade Finance) ປະມານ 13,000 ລ້ານບາດຕໍ່ປີ, ໂດຍໃນຊ່ວງ 4 ປີທີ່ຜ່ານມາ ການໃຫ້ສິນເຊື່ອມີອັດຕາການເຕີບໂຕສະເລ່ຍປີລະ 73%, ເງິນຝາກເຕີບໂຕ ສະເລ່ຍປີລະ 29% ແລະ ທຸລະກໍາການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ຜ່ານທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ເຕີບໂຕ ສະເລ່ຍປີລະ 17% ແລະ ທີ່ຫນ້າສົນໃຈກໍ່ຄື ຈາກການຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດການຄວາມສ່ຽງຢ່າງມີ ປະສິດທິພາບ ເຮັດໃຫ້ຍັງບໍ່ມີລູກຄ້າເປັນ NPLs ແມ້ແຕ່ຄົນດຽວ.

ທ່ານ ພັດທະນາພົງ ກ່າວວ່າ: ຈາກການທີ່ລັດຖະບານ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດກວ້າງໃຫ້ພາກ ເອກະຊົນ ທັງຂອງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການລົງທຶນ ສໍາຄັນຫຼາຍ ໂຄງການໄດ້ສົ່ງຜົນດີ ໃຫ້ພາກເສດຖະກິດຂອງລາວ ມີການຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ກະຈາຍ ໂຕຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍພາຍໃນປີ 2021 ຈາກການທີ່ເຫັນ ແນວໂນ້ມໃນການເຕີບໂຕຂອງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານໄດ້ຕັ້ງ ເປົ໋າເງິນໃຫ້ສິນເຊື່ອ 3,000 ລ້ານບາດ, ເງິນຝາກເຕີບ ໂຕເປັນ 2,000 ລ້ານບາດ ແລະ ທຸລະກໍາການຄ້າ ລະຫວ່າງປະເທດ ເປັນ 18,000 ລ້ານບາດ ໂດຍໂຄງສ້າງການປ່ອຍກູ້ຂອງ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ສປປ ລາວ ແບ່ງເປັນການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ກັບກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍປະກອບໄປດ້ວຍພາກລັດຂອງ ສປປ ລາວ 33%, ພາກກະສິກອນ 19%, ພາກກໍ່ສ້າງ 15%, ພາກການພານິດ 10%, ພາກການຂົນສົ່ງ 10%. ພາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ 8%, ພາກອາຫານ ແລະເຄື່ອງດື່ມ 6% ນອກນີ້ເປັນການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ກັບກຸ່ມລູກຄ້າ ທ້ອງຖິ່ນ ສປປ ລາວ (Local) 38%, ກຸມລັດຖະບານ ສປປ ລາວ (Government) 33%, ກຸ່ມລູກຄ້າ ຄົນໄທ ທີ່ມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ (TDI) 29%.

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍການໃຫ້ບໍລິການ ສໍາຫຼັບກຸ່ມລກ
ຄ້າຄ້າ ວິດດອມ (Wisdom) ມີເງິນຝາກປະຈໍາ ປະເພດ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ກັບທະນາຄານຕັ້ງແຕ່ 10 ລ້ານບາດຂຶ້ນໄປ,ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງກໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບຢ່າງດີ ເນື່ອງຈາກເປັນທະນາຄານ ແຫ່ງທໍາອິດ ແລະ ທະນາຄານດຽວ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ໂດຍມີລູກຄ້າກຸ່ມບຸກຄົນສໍາຄັນໃນ ສປປ ລາວ, ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຊ້ບໍ່ການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ທ່ານ ພັດທະນາພົງ ກ່າວໃນຕອນທ້າຍວ່າ: ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ເນື່ອງຈາກເປັນປະເທດທີ່ມີໂອກາດທາງທຸລະກິດ ທັງພາກການເງິນ ແລະພາກອື່ນໆອີກຫຼາຍ ແລະ ເປັນປະເທດທີ່ໃກ້ຊິດ ແລະ ລຶ້ງເຄີຍກັບປະເທດໄທຫຼາຍທີ່ສຸດ, ນອກຈາກນັ້ນ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຍັງມີນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊັກຊວນ ລູກຄ້າໃນປະເທດໄທ ໃຫ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍມີການຈັດບໍລິການຈັບຄູ່ທຸລະກິດ (Business Matching) ເພື່ອການຄ້າ, ການລົງທຶນ ລະຫວ່າງກັນ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ສປປ ລາວ ໄດ້ຂະຫຍາຍຖານ ລູກຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກກຸ່ມລູກຄ້າຄົນໄທທີ່ມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ເປັນຖານລູກຄ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງ ທະນາຄານອີກກຸ່ມຫນຶ່ງ.


ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ດັນແຜນຍຸດທະສາດຫຼັກ ກຽມຂະຫຍາຍ ແລະ ຕໍ່ຍອດທຸລະກິດ ໃນ ພາກພື້ນ AEC+3 ພ້ອມບຸກຫນັກໃນລາວ ທາງດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການເປັນພັນທະມິດ, ຕັ້ງເປົ້າ ໃນປີ 2019 ຂະຫຍາຍຍອດສິນເຊື່ອ 3,000 ລ້ານບາດ ເງິນຝາກເພີ່ມເປັນ 2,000 ລ້ານບາດ ແລະ ທຸລະກໍາການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດເປັນ 18,000 ລ້ານບາດ, ໂຊຜົນງານດີ 4 ປີ, ບໍ່ມີລູກຄ້າເປັນ NPLs ສຸມໃສ່ເພີ່ມຂະຫຍາຍລູກຄ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ທ່ານ ພັດທະນາພົງ ຕັນທະສົມບູນ ຜູ້ຊ່ວຍກໍາມະການ ຜູ້ຈັດການ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ເປີດເຜີຍເຖິງຜົນການດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດ ສປປ ລາວ ວ່າ: ຈາກ ການທີ່ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ໄດ້ມີແຜນຂະຫຍາຍ ແລະ ຕໍ່ຍອດທຸລະກິດ ໃນພາກພື້ນ AEC+3 ໂດຍມີແຜນຍຸດທະສາດ 3 ດ້ານຫຼັກໆຄື: ການເປີດສາຂາ ຫຼື ສໍານັກງານ ທີ່ເປັນ Physical Footprint ໃນພາກພື້ນ AEC+3 ໂດຍມີຮູບແບບທະນາຄານທ້ອງຖິ່ນຈົດທະບຽນ (LI – Locally Incorporated Institution) ສາຂາທະນາຄານຕ່າງປະເທດ (FBB- Foreign Bank Branch) ສໍານັກງານຜູ້ແທນ ຕ່າງປະເທດ (Representative Office) ຊຶ່ງຂະນະນີ້ທະນາຄານກະສິກອນໄທມີສາຂາ ລາວ, ກໍາປູເຈຍ , ຈີນ ແລະ ມີການລົງທຶນໃນທະນາຄານແມສປຽນ (Maspian) ໃນອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ການ ຂະຫຍາຍບໍລິການດ້ານດີຈີຕອນ (Digital Platform) ມຸ່ງໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນໂດຍຜ່ານ Digital Channel ແລະ ການເປັນພັນທະມິດກັບສະຖາບັນການເງິນທ້ອງຖິ່ນ (Partnership) ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຮ່ວມກັບພັນທະມິດໃນພູມມີພາກ.

ສປປ ລາວ ນັບເປັນເປົ້າຫມາຍສໍາຄັນອີກປະເທດຫນຶ່ງທີ່ຈະເຊື່ອມການໃຫ້ບໍລິການຕາມຍຸດທະສາດ – ຄ່າຍການໃຫ້ບໍລິການພູມມີພາກນີ້ຂອງທະນາຄານ ດັ່ງນັ້ນ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ໃນ ສປປລາວ ຈຶ່ງໄດ້ຈົດທະບຽນມີສະຖານະເປັນທະນາຄານທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວດໍາເນີນທຸລະກິດມາແລ້ວ 4 ປີ

ເປີດສາຂາທໍາອິດຄື ສາຂາໂພນສີນວນ ໃນປີ 2014 ດ້ວຍພະນັກງານ 13 ຄົນ ແລະ ..ຄານໃຫ່ຍທີ່ຖະຫນົນລ້ານຊ້າງໃນປີ 2017 ປະຈຸບັນມີພະນັກງານ 60 ກ່ວາຄົນ ມີຜົນປະກອບການທີ່ໃຫຍ່ໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນ ປີ 2018 ມີເປົ້າຫມາຍສິນເຊື່ອ 2,400 ລ້ານບາດ, ເງິນຝາກ 1,600 ລ້ານ ບາດ, ມີທຸລະກໍາການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ (Trade Finance) ປະມານ 13,000 ລ້ານບາດຕໍ່ປີ, ໂດຍໃນຊ່ວງ 4 ປີທີ່ຜ່ານມາ ການໃຫ້ສິນເຊື່ອມີອັດຕາການເຕີບໂຕສະເລ່ຍປີລະ 73%, ເງິນຝາກເຕີບໂຕ ສະເລ່ຍປີລະ 29% ແລະ ທຸລະກໍາການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ຜ່ານທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ເຕີບໂຕ ສະເລ່ຍປີລະ 17% ແລະ ທີ່ຫນ້າສົນໃຈກໍ່ຄື ຈາກການຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດການຄວາມສ່ຽງຢ່າງມີ ປະສິດທິພາບ ເຮັດໃຫ້ຍັງບໍ່ມີລູກຄ້າເປັນ NPLs ແມ້ແຕ່ຄົນດຽວ.

ທ່ານ ພັດທະນາພົງ ກ່າວວ່າ: ຈາກການທີ່ລັດຖະບານ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດກວ້າງໃຫ້ພາກ ເອກະຊົນ ທັງຂອງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການລົງທຶນ ສໍາຄັນຫຼາຍ ໂຄງການໄດ້ສົ່ງຜົນດີ ໃຫ້ພາກເສດຖະກິດຂອງລາວ ມີການຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ກະຈາຍ ໂຕຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍພາຍໃນປີ 2021 ຈາກການທີ່ເຫັນ ແນວໂນ້ມໃນການເຕີບໂຕຂອງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານໄດ້ຕັ້ງ ເປົ໋າເງິນໃຫ້ສິນເຊື່ອ 3,000 ລ້ານບາດ, ເງິນຝາກເຕີບ ໂຕເປັນ 2,000 ລ້ານບາດ ແລະ ທຸລະກໍາການຄ້າ ລະຫວ່າງປະເທດ ເປັນ 18,000 ລ້ານບາດ ໂດຍໂຄງສ້າງການປ່ອຍກູ້ຂອງ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ສປປ ລາວ ແບ່ງເປັນການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ກັບກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍປະກອບໄປດ້ວຍພາກລັດຂອງ ສປປ ລາວ 33%, ພາກກະສິກອນ 19%, ພາກກໍ່ສ້າງ 15%, ພາກການພານິດ 10%, ພາກການຂົນສົ່ງ 10%. ພາກສິນເຊື່ອເຊົ່າຊື້ 8%, ພາກອາຫານ ແລະເຄື່ອງດື່ມ 6% ນອກນີ້ເປັນການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ກັບກຸ່ມລູກຄ້າ ທ້ອງຖິ່ນ ສປປ ລາວ (Local) 38%, ກຸມລັດຖະບານ ສປປ ລາວ (Government) 33%, ກຸ່ມລູກຄ້າ ຄົນໄທ ທີ່ມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ (TDI) 29%.

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍການໃຫ້ບໍລິການ ສໍາຫຼັບກຸ່ມລກ
ຄ້າຄ້າ ວິດດອມ (Wisdom) ມີເງິນຝາກປະຈໍາ ປະເພດ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ກັບທະນາຄານຕັ້ງແຕ່ 10 ລ້ານບາດຂຶ້ນໄປ,ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງກໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບຢ່າງດີ ເນື່ອງຈາກເປັນທະນາຄານ ແຫ່ງທໍາອິດ ແລະ ທະນາຄານດຽວ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ໂດຍມີລູກຄ້າກຸ່ມບຸກຄົນສໍາຄັນໃນ ສປປ ລາວ, ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຊ້ບໍ່ການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ທ່ານ ພັດທະນາພົງ ກ່າວໃນຕອນທ້າຍວ່າ: ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ເນື່ອງຈາກເປັນປະເທດທີ່ມີໂອກາດທາງທຸລະກິດ ທັງພາກການເງິນ ແລະພາກອື່ນໆອີກຫຼາຍ ແລະ ເປັນປະເທດທີ່ໃກ້ຊິດ ແລະ ລຶ້ງເຄີຍກັບປະເທດໄທຫຼາຍທີ່ສຸດ, ນອກຈາກນັ້ນ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຍັງມີນະໂຍບາຍທີ່ຈະຊັກຊວນ ລູກຄ້າໃນປະເທດໄທ ໃຫ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍມີການຈັດບໍລິການຈັບຄູ່ທຸລະກິດ (Business Matching) ເພື່ອການຄ້າ, ການລົງທຶນ ລະຫວ່າງກັນ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ສປປ ລາວ ໄດ້ຂະຫຍາຍຖານ ລູກຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກກຸ່ມລູກຄ້າຄົນໄທທີ່ມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ເປັນຖານລູກຄ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງ ທະນາຄານອີກກຸ່ມຫນຶ່ງ.

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອະຣິໂຊນາ ຄົ້ນພົບວ່າ: ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ຢູ່ຕາມຫ້ອງນໍ້າ ນັ້ນ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເລື່ອງນີ້ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຜ້າທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອແບັດເທີເຣຍ ໂຄລິຟອມ ຈັບຢູ່ຫຼາຍເຖິງ 80% ໂດຍທີ່ເຊື້ອໂຣກຈຳພວກນີ້ ມີຢູ່ຕາມລະບົບທາງເດີນອາຫານ ນັບທັງມະນຸດ ແລະສັດ. ນອກນີ້ ຍັງພົບເຊື້ອ ອີໂຄໄລ ປົນເປື້ອນຢູ່ອີກ 25%.

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.