ພາກເອກະຊົນ ປະກອບສ່ວນໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ລົບລ້າງພະຍາດໄຂ້ມາລາເລຍ

ໃນມື້ວານນີ້, ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການສາກົນ ບໍລິການປະຊາຊົນ (PSI Laos) ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນ ໃນການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ກໍລະນີໄຂ້ມາລາເລຍ ແລະ ການເຝົ້າລະວັງ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ ການລົບລ້າງ ພະຍາດໄຂ້ມາລາເລຍ ໃນ ສປປ ລາວ ຢູ່ 5 ແຂວງພາກເໜືອ ເປັນຕົ້ນ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ໂດຍມີມູນຄ່າ 340.610 ໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນເດືອນພະຈິກ 2018 ຈົນຮອດ ເດືອນທັນວາ 2019.

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄັ້ງນີ້, ໂດຍ ທ່ານ ດຣ.ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ແລະ ທ່ານ ເອຣິກ ສິດເຕັດ ຕາງໜ້າອົງການ PSI Laos ມີບັນດາພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ, ໂດຍໄດ້ຮັບງົບປະມານ ຈາກກອງທຶນ ບິວ ແລະ ມາລິນດາ ເກດ ໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ.

ອີງໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ກຳຈັດພະຍາດໄຂ້ມາລາເລຍ 2016-2020 ເຊິ່ງເປັນໄລຍະ 5 ປີ ທຳອິດ ຂອງຍຸດທະສາດ ໃນການກຳຈັດໄຂ້ມາລາເລຍໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍ ລົບລ້າງໄຂ້ມາລາເລຍ ໃນ 5 ແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ຄວບຄຸມໄຂ້ມາລາເລຍ ໃນ 5 ແຂວງພາກໃຕ້, ເຊິ່ງໃນແຜນຍຸດທະສາດໄດ້ລະບຸວ່າ: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ສະຖານທີ່ບໍລິການພາກເອກະຊົນ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ປະກອບ ມີ ຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ ໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ກຳຈັດພະ ຍາດໄຂ້ມາລາເລຍ, ໂດຍການໃຫ້ການບໍລິການ ກວດເລືອດແບບໄວ ດ້ວຍເຈ້ຍຈຸ່ມ ແລະ ໃຫ້ຢາປິ່ນປົວ ທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ.

ພາຍຫລັງປະຕິບັດ ໂຄງການເຫັນວ່າ ບັນດາຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ ທີ່ຮ່ວມໂຄງການ ແມ່ນປະກອບສ່ວນ ຜົນງານອັນພົ້ນເດັ່ນ ໃການກວດຫາເຊື້ອໄຂ້ມາລາເລຍ ຄື: ປີ 2017 ສາມາດກວດເລືອດທັງໝົດ 13.390 ກໍລະນີ ແລະ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ມາລາເລຍ 603 ກໍລະນີ. ສຳລັບປີ 2018 ກວດເລືອດຫາເຊື້ອພະຍາດ ໄຂ້ມາລາເລຍ 37.339 ກໍລະນີ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໄຂ້ມາລາເລຍ 1.132 ກໍລະນີ.
#insidelaos
#ອິນໄຊລາວ
Cr.KPL

ໃນມື້ວານນີ້, ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການສາກົນ ບໍລິການປະຊາຊົນ (PSI Laos) ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນ ໃນການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ກໍລະນີໄຂ້ມາລາເລຍ ແລະ ການເຝົ້າລະວັງ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ ການລົບລ້າງ ພະຍາດໄຂ້ມາລາເລຍ ໃນ ສປປ ລາວ ຢູ່ 5 ແຂວງພາກເໜືອ ເປັນຕົ້ນ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ໂດຍມີມູນຄ່າ 340.610 ໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນເດືອນພະຈິກ 2018 ຈົນຮອດ ເດືອນທັນວາ 2019.

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄັ້ງນີ້, ໂດຍ ທ່ານ ດຣ.ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ແລະ ທ່ານ ເອຣິກ ສິດເຕັດ ຕາງໜ້າອົງການ PSI Laos ມີບັນດາພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ, ໂດຍໄດ້ຮັບງົບປະມານ ຈາກກອງທຶນ ບິວ ແລະ ມາລິນດາ ເກດ ໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ.

ອີງໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ກຳຈັດພະຍາດໄຂ້ມາລາເລຍ 2016-2020 ເຊິ່ງເປັນໄລຍະ 5 ປີ ທຳອິດ ຂອງຍຸດທະສາດ ໃນການກຳຈັດໄຂ້ມາລາເລຍໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍ ລົບລ້າງໄຂ້ມາລາເລຍ ໃນ 5 ແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ຄວບຄຸມໄຂ້ມາລາເລຍ ໃນ 5 ແຂວງພາກໃຕ້, ເຊິ່ງໃນແຜນຍຸດທະສາດໄດ້ລະບຸວ່າ: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ສະຖານທີ່ບໍລິການພາກເອກະຊົນ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ປະກອບ ມີ ຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ ໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ກຳຈັດພະ ຍາດໄຂ້ມາລາເລຍ, ໂດຍການໃຫ້ການບໍລິການ ກວດເລືອດແບບໄວ ດ້ວຍເຈ້ຍຈຸ່ມ ແລະ ໃຫ້ຢາປິ່ນປົວ ທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ.

ພາຍຫລັງປະຕິບັດ ໂຄງການເຫັນວ່າ ບັນດາຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ ທີ່ຮ່ວມໂຄງການ ແມ່ນປະກອບສ່ວນ ຜົນງານອັນພົ້ນເດັ່ນ ໃການກວດຫາເຊື້ອໄຂ້ມາລາເລຍ ຄື: ປີ 2017 ສາມາດກວດເລືອດທັງໝົດ 13.390 ກໍລະນີ ແລະ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ມາລາເລຍ 603 ກໍລະນີ. ສຳລັບປີ 2018 ກວດເລືອດຫາເຊື້ອພະຍາດ ໄຂ້ມາລາເລຍ 37.339 ກໍລະນີ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໄຂ້ມາລາເລຍ 1.132 ກໍລະນີ.
#insidelaos
#ອິນໄຊລາວ
Cr.KPL

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!