ຕໍ່ໄປນີ້ ປະຊາຊົນຄົນລາວຈະເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂຶ້ນ

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ຮ່ວມກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງກອນ ອາດາ (ADA) ປະເທດລຸກຊຳບວກ ​ໄດ້ຈັດກອງປະ ຊຸມ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມ ແລະ ວິວັດທະນາການຂອງ ການເງິນຈຸລະພາກ ກໍ​ຄືການສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ ​ແລະ ​ໂອກາດ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ດ້ານການເງິນໃນ ສປປ ລາວ ​ເຊິ່ງຈັດ​ຂຶນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງຈັນ. ໂດຍມີ ທ່ານ ພັນທະບູນ ໄຊຍະເພັດ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ສະມາຊິກສະມາຄົມ ການເງິນຈຸລະພາກ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກ ການເຂົ້າເຖິງການ ບໍລິການ ທາງດ້ານການເງິນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ; ເພື່ອສ້າງການຮ່ວມມື ໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫລັກ ໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງ ດ້ານການ ເງິນໃນ ສປປ ລາວ.

ພ້ອມ​ນັ້ນ ຍັງ​ມີ​ການປຶກສາຫາລື ປະເດັນສຳຄັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຍຸດທະສາດການເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ, ປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ຫລັກການ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການຕ່າງໆ, ນັບ​ທັງການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທ່ານ ພັນທະບູນ ໄຊຍະເພັດ ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ​ເພາະມີ​ຕົວ​ແທນຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ ທີກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງ ການເງິນຈຸລະພາກທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ເພື່ອຮັບຟັງບົດຮຽນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບບັນຫາໃໝ່ຄື: ການເຂົ້າເຖິງການ ບໍລິການ ທາງດ້ານການເງິນ, ການແລກປ່ຽນສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືກັນໃນຍຸກ 4.0.

ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັນ ການບັນລະຍາຍການເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການ ດ້ານການເງິນແບບທົ່ວເຖິງໃນ ສປປ ລາວ ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມາຈາກ ຂະແໜງການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ທະນາ ຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງ ປະເທດລາວ, ກະຊວງກະ ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ. ປັດຈຸບັນ, ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ມີສະມາ ຊິກທັງໝົດ 109 ​ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ ມີ 91 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ.

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ຮ່ວມກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງກອນ ອາດາ (ADA) ປະເທດລຸກຊຳບວກ ​ໄດ້ຈັດກອງປະ ຊຸມ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມ ແລະ ວິວັດທະນາການຂອງ ການເງິນຈຸລະພາກ ກໍ​ຄືການສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ ​ແລະ ​ໂອກາດ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ດ້ານການເງິນໃນ ສປປ ລາວ ​ເຊິ່ງຈັດ​ຂຶນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງຈັນ. ໂດຍມີ ທ່ານ ພັນທະບູນ ໄຊຍະເພັດ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ສະມາຊິກສະມາຄົມ ການເງິນຈຸລະພາກ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກ ການເຂົ້າເຖິງການ ບໍລິການ ທາງດ້ານການເງິນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ; ເພື່ອສ້າງການຮ່ວມມື ໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫລັກ ໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງ ດ້ານການ ເງິນໃນ ສປປ ລາວ.

ພ້ອມ​ນັ້ນ ຍັງ​ມີ​ການປຶກສາຫາລື ປະເດັນສຳຄັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຍຸດທະສາດການເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ, ປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ຫລັກການ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການຕ່າງໆ, ນັບ​ທັງການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທ່ານ ພັນທະບູນ ໄຊຍະເພັດ ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ​ເພາະມີ​ຕົວ​ແທນຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ ທີກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງ ການເງິນຈຸລະພາກທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ເພື່ອຮັບຟັງບົດຮຽນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບບັນຫາໃໝ່ຄື: ການເຂົ້າເຖິງການ ບໍລິການ ທາງດ້ານການເງິນ, ການແລກປ່ຽນສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືກັນໃນຍຸກ 4.0.

ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັນ ການບັນລະຍາຍການເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການ ດ້ານການເງິນແບບທົ່ວເຖິງໃນ ສປປ ລາວ ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມາຈາກ ຂະແໜງການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ທະນາ ຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງ ປະເທດລາວ, ກະຊວງກະ ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ. ປັດຈຸບັນ, ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ມີສະມາ ຊິກທັງໝົດ 109 ​ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ ມີ 91 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ.

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!