ອຸດອນທານີ ເປັນເຈົ້າພາບຮັບຄະນະຈາກ ລາວ,ຫວຽດນາມ ເພື່ອຮ່ວມປະຊຸມຄວາມຮ່ວມມືທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ເຊື່ອມໂຍງມໍລະດົກໂລກ 3 ປະເທດ ປະຈຳປີ 2018-2019.


ທ່ານວັດທະນາ ພຸດຊາດ ຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດອຸດອນທານີ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຈາກສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ ແລະສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນການເດີນທາງມາປະຊຸມຄວາມຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວເຊື່ອມໂຍງມໍລະດົກໂລກ (ອຸດອນ,ຫຼວງພະບາງ,ກວາງນິງ) ປະຈຳປີ 2018-2019 ທີ່ຈັງຫວັດອຸດອນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມວີທີແໜມເນືອງ. ກ່ອນຈະມອບໝາຍໃຫ້ ທ່ານ ສິທິໄຊ ຈິນດາຫຼວງ ຮອງຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດອຸດອນ ນຳຄະນະຕົວແທນຈາກປະເທດໄທ ຮ່ວມປະຊຸມວາງແຜນຄວາມຮ່ວມມືໃນການບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ແລະສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວສາມຫຼ່ຽມມໍລະດົກໂລກຮ່ວມກັນ ຕາມຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງຈັງຫວັດອຸດອນທານີ ປະເທດໄທ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສປປລາວ ແລະແຂວງກວາງນິງ ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ.


ໃນການເຮັດແຜນງານໃນການບໍລິຫານຂໍ້ມູນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວສາມຫຼ່ຽມມໍລະດົກໂລກໃນເທື່ອນີ້ ມີ ຂໍູ້ນໃນການຕິດຕໍ່ປະສານງານຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ການຈັດປະຕິທິນການທ່ອງທ່ຽວຮ່ວມກັນ, ການສະໜັບສະໜຸນການຮ່ວມມືຂອງພາກເອກະຊົນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ເຊັ່ນ: ການຈັດຕັ້ງສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວສາມຫຼ່ຽມມໍລະດົກໂລກ ແລະຈັດການເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວສາມຫຼ່ຽມມໍລະດົກໂລກ ຕະຫລອດຮອດການສະໜັບສະໜູນການຈັດແພັກເກັດທົວຮ່ວມກັນ, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານການບໍລິຫານຈັດການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງ 3 ຝ່າຍ ເຊັ່ນ ການເຮັດສະຖິຕິນັກທ່ອງທ່ຽວ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະຊ່ອງທາງໂອກາດໃນການລົງທຶນ.


ນອກຈາກນີ້, ໃນສ່ວນຂອງການສົ່ງເສີມກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວສາມຫຼ່ຽມມໍລະດົກໂລກຮ່ວມກັນ ຈະສົ່ງຜູ້ແທນຂອງຕົນເຂົ້າຮ່ວມງານປະຈຳປີຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ການແລກປ່ຽນທາງວັດທະນະທຳ ໂດຍການສົ່ງຄະນະນາດຕະສິນໄປຮ່ວມສະແດງໃນງານປະຈຳປີຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ລວມເຖິງການແລກປ່ຽນປະສົບການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໂດຍຊຸມຊົນ, ການພັດທະນາບຸກຄະລະກອນ, ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ແລະບໍລິການທ່ອງທ່ຽວຮ່ວມກັນ ການສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນດ້ານທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະດ້ານອື່ນໆ ເຊັ່ນ ເວບໄຊ, ສື່ສັງຄົມອອນໄລ, ສື່ສິ່ງພິມ ແລະແຜ່ນໂປສເຕີ ເປັນຕົ້ນ.


ການປະຊຸມຄວາມຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວເຊື່ອມໂຍງມໍລະດົກໂລກ ປະຈຳປີ 2018-2019 ຈະມີຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນມື້ນີ້ ທີ່ໂຮງແຮມເຊນທາຣາ ຈັງຫວັດອຸດອນທານີ.


ທ່ານວັດທະນາ ພຸດຊາດ ຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດອຸດອນທານີ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຈາກສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ ແລະສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນການເດີນທາງມາປະຊຸມຄວາມຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວເຊື່ອມໂຍງມໍລະດົກໂລກ (ອຸດອນ,ຫຼວງພະບາງ,ກວາງນິງ) ປະຈຳປີ 2018-2019 ທີ່ຈັງຫວັດອຸດອນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມວີທີແໜມເນືອງ. ກ່ອນຈະມອບໝາຍໃຫ້ ທ່ານ ສິທິໄຊ ຈິນດາຫຼວງ ຮອງຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດອຸດອນ ນຳຄະນະຕົວແທນຈາກປະເທດໄທ ຮ່ວມປະຊຸມວາງແຜນຄວາມຮ່ວມມືໃນການບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ແລະສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວສາມຫຼ່ຽມມໍລະດົກໂລກຮ່ວມກັນ ຕາມຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງຈັງຫວັດອຸດອນທານີ ປະເທດໄທ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສປປລາວ ແລະແຂວງກວາງນິງ ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ.


ໃນການເຮັດແຜນງານໃນການບໍລິຫານຂໍ້ມູນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວສາມຫຼ່ຽມມໍລະດົກໂລກໃນເທື່ອນີ້ ມີ ຂໍູ້ນໃນການຕິດຕໍ່ປະສານງານຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ການຈັດປະຕິທິນການທ່ອງທ່ຽວຮ່ວມກັນ, ການສະໜັບສະໜຸນການຮ່ວມມືຂອງພາກເອກະຊົນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ເຊັ່ນ: ການຈັດຕັ້ງສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວສາມຫຼ່ຽມມໍລະດົກໂລກ ແລະຈັດການເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວສາມຫຼ່ຽມມໍລະດົກໂລກ ຕະຫລອດຮອດການສະໜັບສະໜູນການຈັດແພັກເກັດທົວຮ່ວມກັນ, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານການບໍລິຫານຈັດການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງ 3 ຝ່າຍ ເຊັ່ນ ການເຮັດສະຖິຕິນັກທ່ອງທ່ຽວ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະຊ່ອງທາງໂອກາດໃນການລົງທຶນ.


ນອກຈາກນີ້, ໃນສ່ວນຂອງການສົ່ງເສີມກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວສາມຫຼ່ຽມມໍລະດົກໂລກຮ່ວມກັນ ຈະສົ່ງຜູ້ແທນຂອງຕົນເຂົ້າຮ່ວມງານປະຈຳປີຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ການແລກປ່ຽນທາງວັດທະນະທຳ ໂດຍການສົ່ງຄະນະນາດຕະສິນໄປຮ່ວມສະແດງໃນງານປະຈຳປີຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ລວມເຖິງການແລກປ່ຽນປະສົບການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໂດຍຊຸມຊົນ, ການພັດທະນາບຸກຄະລະກອນ, ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ແລະບໍລິການທ່ອງທ່ຽວຮ່ວມກັນ ການສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນດ້ານທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະດ້ານອື່ນໆ ເຊັ່ນ ເວບໄຊ, ສື່ສັງຄົມອອນໄລ, ສື່ສິ່ງພິມ ແລະແຜ່ນໂປສເຕີ ເປັນຕົ້ນ.


ການປະຊຸມຄວາມຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວເຊື່ອມໂຍງມໍລະດົກໂລກ ປະຈຳປີ 2018-2019 ຈະມີຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນມື້ນີ້ ທີ່ໂຮງແຮມເຊນທາຣາ ຈັງຫວັດອຸດອນທານີ.

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!