Sunday, April 21, 2024
Lenovo

ຕໍ່​ໄປ​ນີ້ ກະຊວງສາທາ ຈະພັດທະນາຄຸນນະພາບວິຊາຊີບ ​ແລະປິ່ນປົວແບບຍືນຍົງ

ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ  ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ  ແລະ ສະພາຄຸ້ມຄອງວິຊາຊີບປິ່ນປົວ,  ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອປະກາດເລີ່ມດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການພັດທະນາ  ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບວິຊາຊີບປິ່ນປົວແບບຍືນຍົງ ຂອງບພະຍາບານ ໃນ ສປປ ລາວ  ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ກອງປະຊຸມ ຍັງມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ  ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ.

ທ່ານ ດຣ. ບຸນໜັກ ໄຊຊະນະສົງຄາມ  ຫົວໜ້າກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟືີນຟູໜ້າທີ່ການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກ່າວວ່າ:  ໂຄງການນີ້ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  ແລະ ອົງການໄຈກາ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ  ໂດຍມີກຳນົດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ປີ  ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ 2018 ແລະ ຈະສິ້ນໂຄງການໃນເດືອນ  ກໍລະ ກົດ 2023 ເປົ້າໝາຍ ລວມຂອງໂຄງການນີ້  ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ໃນ ສປປ ລາວ  ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບປິ່ນປົວດີຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນວິຊາຊີບພະຍາບານ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີ້  ຍັງຈະມີຜົນໄດ້ຮັບດ້ານ ນິຕິກຳ  ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ສຳລັບລະບົບການອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນ ຜູ້ປະກອບການວິຊາຊີບປິ່ນປົວ  ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສອບເສັງລະດັບຊາດ  ເພື່ອຢັ້ງຢືນຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ຂອງວິຊາຊີບພະຍາບານ  ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງ ການ ຫລັກສູດຝຶກງານ ຂອງພະຍາບານຢູ່ໃນໂຮງໝໍຄູ່ຮ່ວມງານ  ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ  ເພື່ອອອກໃບອະນຸຍາດປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວສົມບູນ  ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບການພະຍາບານ.

ພາບປະກອບ: http://www.laolanexang-gold.com

#insidelaos

Cr.KPL

ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ  ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ  ແລະ ສະພາຄຸ້ມຄອງວິຊາຊີບປິ່ນປົວ,  ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອປະກາດເລີ່ມດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການພັດທະນາ  ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບວິຊາຊີບປິ່ນປົວແບບຍືນຍົງ ຂອງບພະຍາບານ ໃນ ສປປ ລາວ  ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ກອງປະຊຸມ ຍັງມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ  ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ.

ທ່ານ ດຣ. ບຸນໜັກ ໄຊຊະນະສົງຄາມ  ຫົວໜ້າກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟືີນຟູໜ້າທີ່ການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກ່າວວ່າ:  ໂຄງການນີ້ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  ແລະ ອົງການໄຈກາ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ  ໂດຍມີກຳນົດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ປີ  ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ 2018 ແລະ ຈະສິ້ນໂຄງການໃນເດືອນ  ກໍລະ ກົດ 2023 ເປົ້າໝາຍ ລວມຂອງໂຄງການນີ້  ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ໃນ ສປປ ລາວ  ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບປິ່ນປົວດີຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນວິຊາຊີບພະຍາບານ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີ້  ຍັງຈະມີຜົນໄດ້ຮັບດ້ານ ນິຕິກຳ  ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ສຳລັບລະບົບການອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນ ຜູ້ປະກອບການວິຊາຊີບປິ່ນປົວ  ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສອບເສັງລະດັບຊາດ  ເພື່ອຢັ້ງຢືນຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ຂອງວິຊາຊີບພະຍາບານ  ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງ ການ ຫລັກສູດຝຶກງານ ຂອງພະຍາບານຢູ່ໃນໂຮງໝໍຄູ່ຮ່ວມງານ  ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ  ເພື່ອອອກໃບອະນຸຍາດປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວສົມບູນ  ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບການພະຍາບານ.

ພາບປະກອບ: http://www.laolanexang-gold.com

#insidelaos

Cr.KPL

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ການນຳອາຫານດິບສົດໆມາໝັກດອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຜັກ ຫຼືື ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຖືເປັນການຖະໜອມອາຫານທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງຄົນບູຮານ, ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີການໝັກດອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ຫາມານັ້ນ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໄວ້ກິນເອງພາຍໃນຄອບຄົວ.

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.