Monday, May 20, 2024
Lenovo

​ຊົມ​ເຊີຍ! ພາກ​ລັດ​ຈະສົ່ງເສີມການຫັນບໍລິຫານ​ແລະບໍລິການຂອງ​ຕົນ ​ກ້າວໄປສູ່ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ

ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ນຳມາສະເໜີໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ ຮອງເອົາ, ເຊິ່ງການສ້າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ກໍເພື່ອສົ່ງເສີມການຫັນການບໍລິຫານ, ບໍລິການຂອງພາກລັດ ໄປສູ່ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິ ພາບ ໂດຍຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາກລັດ, ທັງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ປະຫຍັດ ແລະ ປອດໄພ.


ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ ໃນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນມື້​ວານນີ້ວ່າ: ການສ້າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ເກັບກຳ ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ ແລະ ການບໍລິການມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ ແນໃສ່ສ້າງຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ, ໂປ່ງໃສ, ປອດໄພ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ຕໍ່ຜູ້ບໍລິການ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໃນຂົງ ເຂດການຄ້າ, ການເງິນ ແລະ ບໍລິການທາງອິນເຕີເນັດອື່ນໆ, ທັງເປັນການ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຮອງຮັບ ກົດ ໝາຍເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກົດໝາຍປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ແລະ ດຳລັດວ່າດ້ວຍສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພເປັນການຊຸກຍູ້ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ (e-Commerce) ໃຫ້ສາມາດຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນໄດ້.


ສຳລັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ ຈາກກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ໃນການສົ່ງ-ຮັບເອກະ ສານຂອງພາກລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະວຽກງານ ປກສ, ປກຊ, ວຽກງານການເງິນ, ທະນາຄານ, e-Passport, e-VISA ແລະ ອື່ນໆ; ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນເຮັດທຸລະກິດຜ່ານອິນເຕີເນັດ ໂດຍສະເພາະທຸລະກໍາການເງິນ, ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍ ຕົວຫລາຍຂຶ້ນ; ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການລົງທຶນຂອງນັກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ປະຢັດງົບປະມານລາຍຈ່າຍສໍາລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າລັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ກວດສອບໄດ້ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການ ສໍ້ລາດບັງຫລວງ.

#insidelaos

#ອິນ​ໄຊ​ລາວ

ທີ່​ມາ: facebook.com/421087478095038

ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ນຳມາສະເໜີໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບ ຮອງເອົາ, ເຊິ່ງການສ້າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ກໍເພື່ອສົ່ງເສີມການຫັນການບໍລິຫານ, ບໍລິການຂອງພາກລັດ ໄປສູ່ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິ ພາບ ໂດຍຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາກລັດ, ທັງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ປະຫຍັດ ແລະ ປອດໄພ.


ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ ໃນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນມື້​ວານນີ້ວ່າ: ການສ້າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ເກັບກຳ ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ ແລະ ການບໍລິການມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ ແນໃສ່ສ້າງຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ, ໂປ່ງໃສ, ປອດໄພ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ຕໍ່ຜູ້ບໍລິການ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໃນຂົງ ເຂດການຄ້າ, ການເງິນ ແລະ ບໍລິການທາງອິນເຕີເນັດອື່ນໆ, ທັງເປັນການ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຮອງຮັບ ກົດ ໝາຍເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກົດໝາຍປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ແລະ ດຳລັດວ່າດ້ວຍສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພເປັນການຊຸກຍູ້ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ (e-Commerce) ໃຫ້ສາມາດຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນໄດ້.


ສຳລັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ ຈາກກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ໃນການສົ່ງ-ຮັບເອກະ ສານຂອງພາກລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະວຽກງານ ປກສ, ປກຊ, ວຽກງານການເງິນ, ທະນາຄານ, e-Passport, e-VISA ແລະ ອື່ນໆ; ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນເຮັດທຸລະກິດຜ່ານອິນເຕີເນັດ ໂດຍສະເພາະທຸລະກໍາການເງິນ, ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍ ຕົວຫລາຍຂຶ້ນ; ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການລົງທຶນຂອງນັກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ປະຢັດງົບປະມານລາຍຈ່າຍສໍາລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າລັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ກວດສອບໄດ້ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການ ສໍ້ລາດບັງຫລວງ.

#insidelaos

#ອິນ​ໄຊ​ລາວ

ທີ່​ມາ: facebook.com/421087478095038

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.