ລໍ​ເບິ່ງ! ໃນປີ 2019 ສະພາ ຈະກວດກາ 2 ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ ການ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ​​ລັດ ແລະການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳຂອງປະຊາຊົນ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສຸມໃສ່ຕິດຕາມກວດກາ 2 ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ ທີ່ຕິດພັນກັບການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຂອງປະຊາຊົນ ສຳລັບປີ 2019 ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຂອງວຽກງານ ຕິດຕາມກວດກາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ.

ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທືອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII  ວ່າ: ໃນປີ 2019 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສຸມໃສ່ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ພົວພັນກັບການເກັບລາຍຮັບ ເປັນຕົ້ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ, ເຊິ່ງເນື້ອໃນຕິດຕາມກວດກວດດັ່ງກ່າວ ຈະລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນ ເທືອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII. ອີກເປົ້າໝາຍໜຶ່ງ ແມ່ນຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດ ໝາຍ ທີ່ພົວພັນກັບການສ້າງວິຊາຊີບ, ການພັດທະນາສີມື ແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຕິດພັນກັບການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຂອງປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ, ກົດໝາຍວ່ດ້ວຍ ອາຊີວະສຶກສາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ໂດຍເນື້ອໃນຕິດຕາມ ກວດກວດດັ່ງກ່າວ ຈະລາຍງານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII.

ຈຸດປະສົງຂອງການຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທຳ ມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະ ເພາະ ເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2019 ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ການແກ້ໄຂຜົນການຕິດຕາມ ກວດກາໃຫ້ມີ ຄວາມສັກສິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາກຳມາທິການ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ກົງ ຈັກທີ່ຄະນະປະຈຳ ສະພາແຫ່ງຊາດສ້າງຕັ້ງ ໄດ້ນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍ ເປັນແຜນການ ຕິດຕາມກວດກາ ລະອຽດຂອງຕົນ.

ທີ່​ມາ: ຂ​ປ​ລ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສຸມໃສ່ຕິດຕາມກວດກາ 2 ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ ທີ່ຕິດພັນກັບການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຂອງປະຊາຊົນ ສຳລັບປີ 2019 ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຂອງວຽກງານ ຕິດຕາມກວດກາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ.

ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທືອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII  ວ່າ: ໃນປີ 2019 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສຸມໃສ່ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ພົວພັນກັບການເກັບລາຍຮັບ ເປັນຕົ້ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ, ເຊິ່ງເນື້ອໃນຕິດຕາມກວດກວດດັ່ງກ່າວ ຈະລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນ ເທືອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII. ອີກເປົ້າໝາຍໜຶ່ງ ແມ່ນຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດ ໝາຍ ທີ່ພົວພັນກັບການສ້າງວິຊາຊີບ, ການພັດທະນາສີມື ແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຕິດພັນກັບການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຂອງປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ, ກົດໝາຍວ່ດ້ວຍ ອາຊີວະສຶກສາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ໂດຍເນື້ອໃນຕິດຕາມ ກວດກວດດັ່ງກ່າວ ຈະລາຍງານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII.

ຈຸດປະສົງຂອງການຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທຳ ມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະ ເພາະ ເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2019 ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ການແກ້ໄຂຜົນການຕິດຕາມ ກວດກາໃຫ້ມີ ຄວາມສັກສິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາກຳມາທິການ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ກົງ ຈັກທີ່ຄະນະປະຈຳ ສະພາແຫ່ງຊາດສ້າງຕັ້ງ ໄດ້ນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍ ເປັນແຜນການ ຕິດຕາມກວດກາ ລະອຽດຂອງຕົນ.

ທີ່​ມາ: ຂ​ປ​ລ

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ການໃຊ້ຊີວິດຍຸກໃໝ່ ຮູ້ຈັກຄົນປະເພດ Introvert ແລະ Extrovert

ສັງຄົມເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ເຊິ່ງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັົບ 2 ປະເພດກຸ່ມຄົນ Introvert ແລະ Extrovert.

ເປີດຫໍພິພິທະພັນ ຊີວະນານາພັນ ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ

ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ, ຜູ້ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ຢໍລະປາ ແບບອະນຸລັກ ເພື່ອອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ້ອງກັນການລ່າສັດຕ່າງໆ. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໂດຍການເປີດຫໍພິພິທະພັນຊີວະນານາພັນນ້ຳກັດຢໍລາປ່າ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງໝາຍທີ່ສຳຄັນແຫ່ງການອະນຸລັກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂອບເຂດຢໍລະປາ.

ວັດໂພນພະເນົາ ວັດສະໄໝພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ

ດໂພນພະເນົາ (ວັດດອນພະເນົາ) ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາມປະຫວັດໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ວັດນີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ ຄ.ສ 1599 ສະໄໝ ພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ ທັມມິກະຣາດ ເປັນວັດປະຈຳພຣະອົງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!