Sunday, May 19, 2024
Lenovo

ລົດ​ຈຳ​ໂບ້​ຝຸ່ນ​ເກາະ! ເພາະ​ບໍ່​ມີ​ລູກ​ຄ້າ ຕ້ອງ​ຈອດ​ໄວ​້ລ້າໆໝົດ​ມື້

ປັດຈຸບັນ, ລົດຕຸກໆ-ຈໍາໂບ້ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາລູກຄ້າຫຼຸດລົງ ຈົນບາງມື້ໄດ້ຈອດລົດປະໄວ້ລ້າໆ ເຮັດໃຫ້ບາງຄົນຕ້ອງຢຸດເຊົາໄປເຮັດອາຊີບອື່ນແທນ, ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການມີທາງເລືອກຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຊ້ບໍລິການລົດຂົນສົ່ງສາທາລະນະປະເພດອື່ນ​ ຫຼື ຊື້ພາຫະນະເປັນຂອງຕົນເອງມາຂັບຂີ່. ຖ້າທຽບໃສ່ໃນເມື່ອກ່ອນ, ເຫັນໄດ້ວ່າການຊົມໃຊ້ບໍລິການລົດຕຸກໆ-ຈໍາໂບ້ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖືວ່າມີຜູ້ໃຊ້ບໍລິການເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ທັງແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃຊ້ບໍລິການຢ່າງຄຶກຄື້ນ ເຊິ່ງສ້າງລາຍຮັບແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນແຕ່ລະມື້ເປັນຢ່າງດີ.

ຕາມການບອກເລົ່າຂອງເຈົ້າຂອງລົດຈໍາໂບ້ ຕໍ່ກັບນັກຂ່າວໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕົນເອງໄດ້ເຮັດວຽກນີ້ມາໄດ້ 10 ກວ່າປີ. ເມື່ອກ່ອນຖືວ່າມີແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນິຍົມກັນມາໃຊ້ບໍລິການຫຼາຍສົມຄວນ ມື້ໜຶ່ງບໍ່ຫຼຸດ 5 ຖ້ຽວ ແລະ ກໍມີລົດຮັບໃຊ້ບໍລິການຢູ່ຄິວດຽວກັນ 7-8 ຄັນ. ແຕ່ປັດຈຸບັນ, ຄົນມາໃຊ້ບໍລິການໜ້ອຍລົງ ບາງມື້ຈົນບໍ່ໄດ້ແລ່ນມີແຕ່ຈອດປະໄວ້ລ້າໆ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງລົດຫຼາຍຄົນອອກໄປຊອກຫາທາງໃໝ່ ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ.

ເຈົ້າຂອງລົດເລົ່າສູ່ຟັງຕື່ມວ່າ: ສາເຫດທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ມາໃຊ້ບໍລິການລົດຕຸກໆ-ຈໍາໂບ້ ແມ່ນເນື່ອງຈາກຕອນນີ້ ສະພາບເສດຖະກິດຄອບຄົວ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າດີຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີກໍາລັງຊື້ລົດໃຊ້ເປັນພາຫະນະໄປ-ມາເປັນຂອງຕົນເອງ. ນອກນີ້, ມີການເປີດບໍລິການລົດເມແລ່ນໃນເມືອງ, ລົດຕູ້ທ່ອງທ່ຽວ, ລົດແທັກຊີ ແລະ ລົດຈັກບໍລິການ ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າມີຫຼາຍທາງເລືອກ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງມີລົດຕຸກໆ-ຈໍາໂບ້ເຖື່ອນທີ່ລາຄາຖືກກວ່າ ແລະ ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດທີ່ຫຼຸດລົງກໍມີຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ.

ການບໍລິການຕຸກໆ-ຈໍາໂບ້ ຖືວ່າເປັນອີກໜຶ່ງເອກະລັກທາງດ້ານການຂົນສົ່ງໃນປະເທດເຮົາ. ໃນຕໍ່ໜ້າ, ຈໍານວນຄົນທີ່ເຮັດອາຊີບນີ້ອາດຈະຫຼຸດລົງຫຼາຍ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ປະກົດໃຫ້ເຫັນລົດຕຸກໆ-ຈໍາໂບ້ຕາມທ້ອງຖະໜົນອີກຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ ຖ້າຫາກສະພາບການຍັງສືບຕໍ່ເປັນແບບນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງຢາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍສະເພາະເນັ້ນປະຕິດບັດລະບຽບກົດໝາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ໃຫ້ບໍລິການລົດເຖື່ອນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເອົາລັດເອົາປຽບລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍກັນ ທັງເປັນການສ້າງຄວາມປອດໄພໃນການໃຫ້ບໍລິການອີກດ້ວຍ.

ທີ່​ມາ:ລາວ​ໂພ​ສ 

ປັດຈຸບັນ, ລົດຕຸກໆ-ຈໍາໂບ້ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາລູກຄ້າຫຼຸດລົງ ຈົນບາງມື້ໄດ້ຈອດລົດປະໄວ້ລ້າໆ ເຮັດໃຫ້ບາງຄົນຕ້ອງຢຸດເຊົາໄປເຮັດອາຊີບອື່ນແທນ, ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການມີທາງເລືອກຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຊ້ບໍລິການລົດຂົນສົ່ງສາທາລະນະປະເພດອື່ນ​ ຫຼື ຊື້ພາຫະນະເປັນຂອງຕົນເອງມາຂັບຂີ່. ຖ້າທຽບໃສ່ໃນເມື່ອກ່ອນ, ເຫັນໄດ້ວ່າການຊົມໃຊ້ບໍລິການລົດຕຸກໆ-ຈໍາໂບ້ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖືວ່າມີຜູ້ໃຊ້ບໍລິການເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ທັງແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃຊ້ບໍລິການຢ່າງຄຶກຄື້ນ ເຊິ່ງສ້າງລາຍຮັບແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນແຕ່ລະມື້ເປັນຢ່າງດີ.

ຕາມການບອກເລົ່າຂອງເຈົ້າຂອງລົດຈໍາໂບ້ ຕໍ່ກັບນັກຂ່າວໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕົນເອງໄດ້ເຮັດວຽກນີ້ມາໄດ້ 10 ກວ່າປີ. ເມື່ອກ່ອນຖືວ່າມີແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນິຍົມກັນມາໃຊ້ບໍລິການຫຼາຍສົມຄວນ ມື້ໜຶ່ງບໍ່ຫຼຸດ 5 ຖ້ຽວ ແລະ ກໍມີລົດຮັບໃຊ້ບໍລິການຢູ່ຄິວດຽວກັນ 7-8 ຄັນ. ແຕ່ປັດຈຸບັນ, ຄົນມາໃຊ້ບໍລິການໜ້ອຍລົງ ບາງມື້ຈົນບໍ່ໄດ້ແລ່ນມີແຕ່ຈອດປະໄວ້ລ້າໆ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງລົດຫຼາຍຄົນອອກໄປຊອກຫາທາງໃໝ່ ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ.

ເຈົ້າຂອງລົດເລົ່າສູ່ຟັງຕື່ມວ່າ: ສາເຫດທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ມາໃຊ້ບໍລິການລົດຕຸກໆ-ຈໍາໂບ້ ແມ່ນເນື່ອງຈາກຕອນນີ້ ສະພາບເສດຖະກິດຄອບຄົວ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າດີຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີກໍາລັງຊື້ລົດໃຊ້ເປັນພາຫະນະໄປ-ມາເປັນຂອງຕົນເອງ. ນອກນີ້, ມີການເປີດບໍລິການລົດເມແລ່ນໃນເມືອງ, ລົດຕູ້ທ່ອງທ່ຽວ, ລົດແທັກຊີ ແລະ ລົດຈັກບໍລິການ ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າມີຫຼາຍທາງເລືອກ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງມີລົດຕຸກໆ-ຈໍາໂບ້ເຖື່ອນທີ່ລາຄາຖືກກວ່າ ແລະ ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດທີ່ຫຼຸດລົງກໍມີຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ.

ການບໍລິການຕຸກໆ-ຈໍາໂບ້ ຖືວ່າເປັນອີກໜຶ່ງເອກະລັກທາງດ້ານການຂົນສົ່ງໃນປະເທດເຮົາ. ໃນຕໍ່ໜ້າ, ຈໍານວນຄົນທີ່ເຮັດອາຊີບນີ້ອາດຈະຫຼຸດລົງຫຼາຍ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ປະກົດໃຫ້ເຫັນລົດຕຸກໆ-ຈໍາໂບ້ຕາມທ້ອງຖະໜົນອີກຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ ຖ້າຫາກສະພາບການຍັງສືບຕໍ່ເປັນແບບນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງຢາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍສະເພາະເນັ້ນປະຕິດບັດລະບຽບກົດໝາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ໃຫ້ບໍລິການລົດເຖື່ອນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເອົາລັດເອົາປຽບລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍກັນ ທັງເປັນການສ້າງຄວາມປອດໄພໃນການໃຫ້ບໍລິການອີກດ້ວຍ.

ທີ່​ມາ:ລາວ​ໂພ​ສ 

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.