ຈາກຍອດສະເລ່ຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນປີ 2018 ບັນລຸ 9,3%, ໂດຍສະເລ່ຍລາຍຮັບໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 5.300 ກວ່າໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງໃນປີ 2019 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວາງຄາດໝາຍການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບ 9,5% ແລະຄາດວ່າຈະສູ້ຊົນຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸ 4.800 ຕື້ກີບ.

ທ່ານ ສິນນະວົງ ຄຸດໄພທູນ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທ່ານ ສິນນະວົງ ຄຸດໄພທູນ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ I ເມື່ອວັນທີ 25 ທັນວາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນເຂດທີ່ມີການລົງທຶນຄຶກຄື້ນ, ມີຕົວເລກອະນຸມັດການລົງທຶນບັນລຸເຖິງ 18 ພັນຕື້ກີບ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕໃນລະດັບ 9,3% ຂອງຈີດີພີ, ສະເລ່ຍລາຍຮັບໃສ່ຫົວຄົນບັນລຸ 5.300 ກວ່າໂດລາສະຫະລັດ. ຊຶ່ງພົ້ນເດັ່ນແມ່ນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ, ການຄ້າ ແລະການລົງທຶນໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫາຍຕົວ ແລະການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ບັນລຸຄາດໝາຍ ຂອງແຜນການປີ 1.222 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ ບັນດາຂະແໜງການຜະລິດ ແລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຖິງວ່າຈະປະເຊີນກັບຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ, ຈຳນວນໜຶ່ງຢຸດຈຶ້ງແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຄົງຕົວຢູ່ໄດ້ ແລະມີຫຼາຍຫົວໜ່ວຍເກີດຂຶ້ນໃໝ່, ເຊີ່ງເປັນທ່າແຮງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ພິເສດໄປກວ່ານັ້ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຟຶ້ນຟູກະສິກຳ, ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງພາຍຫຼັງນ້ຳຖ້ວມຢູ່ຫຼາຍເມືອງ ແລະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫຍ່ລະດັບຊາດຄື: ໂຄງການທາງລົດໄຟ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນວຽງຈັນຕອນໃຕ້ສຳເລັດໂດຍພຶ້ນຖານ, ໂຄງການທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ແລະອື່ນໆ, ອັນເປັນທ່າແຮງພື້ນຖານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ດ້ວຍເຫດນີ້ ໃນປີ 2019 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຄາດຄະເນວ່າຈະໃຫ້ GDP ເຕີບໂຕໃນລະດັບ 9,5% ໃນນັ້ນ ກະສິກຳໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,2% ກວມເອົາ14,5%, ອຸດສາຫະກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,5% ກວມເອົາ 48%, ການບໍລິການໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 9,5% ກວມເອົາ 37,5%. ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຂະແໜງການຕັ້ງໜ້າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ຕ້ອງໃຫ້ບັນລຸ 4.800 ຕື້ກີບ ແລະແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ, ແຕ່ລະຄອບຄົວ ຕ້ອງຫັນໜ້າເຂົ້າສູ່ການຜະລິດ, ການບໍລິການ ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເນື່ອງ.