ວີ​ທີການ​ເລືອກ​ຄູ່​ຄອງ​ໃຫ້​ເໝາະ​ສົມ ຕາມ​ຕຳ​ລາ​ບູ​ຮານ​ລາວ

        ບູ​ຮານ​ອາ​ຈານ​ລາວ​ກ່າວ​ໄວ້​ວ່າ ການ​ແຕ່ງດອງ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຫຼາຍ ເພາະ​ເປັນ​ການ​ເອົາ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຄອບ​ຄົວ​ມາ​ຢູ່​ນຳ​ກັນ, ມາ​ສ້າງ​ຄອບ​ຄົວ​ດ້ວຍ​ກັນ ແລະ​ຄອບ​ຄົວ​ນັ້ນ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ຮາກ​ຖານ​ຈຸ​ລັງ​ອັນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ຖ້າ​ວ່າ​ແຕ່​ລະ​ຄອບ​ຄົວ ບໍ່​ແຂງ​ແກ່ນ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແລ້ວ, ກໍ​ຢ່າ​ຫວັງ​ເລີຍ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຈະ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຖາ​ວອນ ແລະ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄອບ​ຄົວ​ໝັ້ນ​ຄົງ ນັກ​ປາດ​ບູ​ຮານ​ລາວ ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ໃຫ້​ເບິ່ງ ດວງ​ຊະ​ຕາ​ຂອງ​ຄູ່​ສົມ​ລົດ ໃຫ້​ສົມ​ພົງ​ກັນ ຕາມ​ລັກ​ສະ​ນະ​ສົມ​ພົງ​ນາກ​ຄູ່ ດັ່ງ​ນີ້:

        ສົມ​ພົງ​ນາກ ເປັນ​ວິ​ທີ​ການ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຄູ່​ຄອງ ຖ້າ​ຢາກ​ຮູ້​ວ່າ ຊາຍ​ຍິງ​ທີ່​ມັກ​ກັນ​ຢູ່ນີ້ ຊະ​ຕາ​ຈະ​ສົມ​ພົງ​ກັ​ນ​ຫຼືບໍ່​? ໃຫ້​ເບິ່ງ​ສົມ​ພົງ​ນາກ​ດັ່ງ​ຮູບ​ຂ້າງ​ເທິງນັ້ນ ນັບ​ໄປ​ຈົນ​ເຖິງ​ປີ​ເກີດ​ຂອງ​ຕົນ;

        ຜູ້​ຍິງ​ໃຫ້​ນັບ​ປີ​ຊວດ​ທີ່​ຫາງ​ນາກ ວຽນ​ໄປ​ທາງ​ຫົວ​ນາກ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ​ເກີດ​ຂອງ​ຕົນ ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ນັບ​ປີ​ແລ້ວ, ໃຫ້​ນັບ​ເດືອນ​ແລະ​ວັນ​ດ້ວຍ. ເດືອນ ໃຫ້​ນັບ​ເດືອນ​ອ້າຍ (ເດືອນ​ໜຶ່ງ) ໄປ​ຈົນ​ເຖິງ​ເດືອນ​ເກີດ​ຂອງ​ຕົນ ວັນ​ໃຫ້​ນັບ​ວັນ​ອາ​ທິດ ໄປ​ຈົນ​ເຖິງວັນ​ເກີດ​ຂອງ​ຕົນ.

        ສ່ວນ​ຜູ້​ຊາຍ ໃຫ້​ນັບ​ປີ​ຊວດ​ຈາກ​ຫົວ​ນາກ​ໄປ​ຫາງ​ນາກ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ​ເກີດ​ຂອງ​ຕົນ ນັບ​ເດືອນ​ນັບ​ວັນ ກໍ​​ນັບແບບ​ດຽວ​ກັບ​ຜູ້​ຍິງ ຕົກ​ອັນ​ໃດ? ກໍ​ໃຫ້​ທາຍ​ຕາມນັ້ນ ດັ່ງ​ນີ້:

 • ຖ້າ​ຕົກ​ຫົວ​ນາກ​ຕົວ​ດຽວ​ກັນ ທ່ານ​ວ່າ​ດີ​ນັກ​ແລ.
 • ຖ້າ​ຕົກ​ຫົວ​ນາກ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ ແຕ່​ຕ່າງ​ຕົວ​ກັນ ທ່ານ​ວ່າ​ຈະ​ຢູ່​ນຳ​ກັນ​ບໍ່​ດົນ.
 • ຖ້າ​ຕົກ​ຫາງ​ນາກ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ ແຕ່​ຕ່າງ​ຕົວ​ກັນ ທ່ານ​ວ່າ​ຈະ​ຢ່າ​ຮ້າງ​ກັນ.
 • ຖ້າ​ຕົກ​ກ​າງ​ຕົວ​ນາກ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ ແລະ​ຕົວ​ດຽວ​ກັນ ທ່ານ​ວ່າບໍ່​ດີ ຈະ​ຕາຍ​ຈາກ​ກັນ ຕັ້ງ​ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ເຖິງ​ເວ​ລາ​ອັນ​ຄວນ.
 • ຖ້າ​ຕົກ​ຫົວ​ນາກ ແລະ​ຫາງ​ນາກ​ຕົວ​ດຽວ​ກັນ ທ່ານ​ວ່າ​ດີ​ປານ​ກາງ.
 • ຖ້າ​ຕົກ​ກາງ​ຕົວ​ນາກ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ ແລະ​ເປັນ​ສູນ​ດຽວ​ກັນ​ດ້ວຍ ທ່ານ​ວ່າບໍ່​ຄ່ອຍ​ດີ.
 • ຖ້າ​ຕົກ​ທີ່​ຫົວ​ນາກ, ກາງ​ນາກ ແລະ​ຫາງ​ນາກຕົວ​ດຽວ​ກັນ ແລະ​ເປັນ​ສູນ​ດຽວ​ກັນ​ດ້ວຍ ທ່ານ​ວ່າບໍ່​ດີ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລຳ​ບາກ.

ທີ່​ມາ: ​ຕຳ​ລາ ມໍ​ລະ​ດົກ​ອີ​ສານ ໂດຍ ອ​ຈ ສະ​ວິງ ບຸນ​ເຈີມ ປ​ທ 9

        ບູ​ຮານ​ອາ​ຈານ​ລາວ​ກ່າວ​ໄວ້​ວ່າ ການ​ແຕ່ງດອງ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຫຼາຍ ເພາະ​ເປັນ​ການ​ເອົາ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຄອບ​ຄົວ​ມາ​ຢູ່​ນຳ​ກັນ, ມາ​ສ້າງ​ຄອບ​ຄົວ​ດ້ວຍ​ກັນ ແລະ​ຄອບ​ຄົວ​ນັ້ນ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ຮາກ​ຖານ​ຈຸ​ລັງ​ອັນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ຖ້າ​ວ່າ​ແຕ່​ລະ​ຄອບ​ຄົວ ບໍ່​ແຂງ​ແກ່ນ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແລ້ວ, ກໍ​ຢ່າ​ຫວັງ​ເລີຍ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຈະ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຖາ​ວອນ ແລະ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄອບ​ຄົວ​ໝັ້ນ​ຄົງ ນັກ​ປາດ​ບູ​ຮານ​ລາວ ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ໃຫ້​ເບິ່ງ ດວງ​ຊະ​ຕາ​ຂອງ​ຄູ່​ສົມ​ລົດ ໃຫ້​ສົມ​ພົງ​ກັນ ຕາມ​ລັກ​ສະ​ນະ​ສົມ​ພົງ​ນາກ​ຄູ່ ດັ່ງ​ນີ້:

        ສົມ​ພົງ​ນາກ ເປັນ​ວິ​ທີ​ການ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຄູ່​ຄອງ ຖ້າ​ຢາກ​ຮູ້​ວ່າ ຊາຍ​ຍິງ​ທີ່​ມັກ​ກັນ​ຢູ່ນີ້ ຊະ​ຕາ​ຈະ​ສົມ​ພົງ​ກັ​ນ​ຫຼືບໍ່​? ໃຫ້​ເບິ່ງ​ສົມ​ພົງ​ນາກ​ດັ່ງ​ຮູບ​ຂ້າງ​ເທິງນັ້ນ ນັບ​ໄປ​ຈົນ​ເຖິງ​ປີ​ເກີດ​ຂອງ​ຕົນ;

        ຜູ້​ຍິງ​ໃຫ້​ນັບ​ປີ​ຊວດ​ທີ່​ຫາງ​ນາກ ວຽນ​ໄປ​ທາງ​ຫົວ​ນາກ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ​ເກີດ​ຂອງ​ຕົນ ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ນັບ​ປີ​ແລ້ວ, ໃຫ້​ນັບ​ເດືອນ​ແລະ​ວັນ​ດ້ວຍ. ເດືອນ ໃຫ້​ນັບ​ເດືອນ​ອ້າຍ (ເດືອນ​ໜຶ່ງ) ໄປ​ຈົນ​ເຖິງ​ເດືອນ​ເກີດ​ຂອງ​ຕົນ ວັນ​ໃຫ້​ນັບ​ວັນ​ອາ​ທິດ ໄປ​ຈົນ​ເຖິງວັນ​ເກີດ​ຂອງ​ຕົນ.

        ສ່ວນ​ຜູ້​ຊາຍ ໃຫ້​ນັບ​ປີ​ຊວດ​ຈາກ​ຫົວ​ນາກ​ໄປ​ຫາງ​ນາກ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ​ເກີດ​ຂອງ​ຕົນ ນັບ​ເດືອນ​ນັບ​ວັນ ກໍ​​ນັບແບບ​ດຽວ​ກັບ​ຜູ້​ຍິງ ຕົກ​ອັນ​ໃດ? ກໍ​ໃຫ້​ທາຍ​ຕາມນັ້ນ ດັ່ງ​ນີ້:

 • ຖ້າ​ຕົກ​ຫົວ​ນາກ​ຕົວ​ດຽວ​ກັນ ທ່ານ​ວ່າ​ດີ​ນັກ​ແລ.
 • ຖ້າ​ຕົກ​ຫົວ​ນາກ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ ແຕ່​ຕ່າງ​ຕົວ​ກັນ ທ່ານ​ວ່າ​ຈະ​ຢູ່​ນຳ​ກັນ​ບໍ່​ດົນ.
 • ຖ້າ​ຕົກ​ຫາງ​ນາກ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ ແຕ່​ຕ່າງ​ຕົວ​ກັນ ທ່ານ​ວ່າ​ຈະ​ຢ່າ​ຮ້າງ​ກັນ.
 • ຖ້າ​ຕົກ​ກ​າງ​ຕົວ​ນາກ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ ແລະ​ຕົວ​ດຽວ​ກັນ ທ່ານ​ວ່າບໍ່​ດີ ຈະ​ຕາຍ​ຈາກ​ກັນ ຕັ້ງ​ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ເຖິງ​ເວ​ລາ​ອັນ​ຄວນ.
 • ຖ້າ​ຕົກ​ຫົວ​ນາກ ແລະ​ຫາງ​ນາກ​ຕົວ​ດຽວ​ກັນ ທ່ານ​ວ່າ​ດີ​ປານ​ກາງ.
 • ຖ້າ​ຕົກ​ກາງ​ຕົວ​ນາກ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ ແລະ​ເປັນ​ສູນ​ດຽວ​ກັນ​ດ້ວຍ ທ່ານ​ວ່າບໍ່​ຄ່ອຍ​ດີ.
 • ຖ້າ​ຕົກ​ທີ່​ຫົວ​ນາກ, ກາງ​ນາກ ແລະ​ຫາງ​ນາກຕົວ​ດຽວ​ກັນ ແລະ​ເປັນ​ສູນ​ດຽວ​ກັນ​ດ້ວຍ ທ່ານ​ວ່າບໍ່​ດີ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລຳ​ບາກ.

ທີ່​ມາ: ​ຕຳ​ລາ ມໍ​ລະ​ດົກ​ອີ​ສານ ໂດຍ ອ​ຈ ສະ​ວິງ ບຸນ​ເຈີມ ປ​ທ 9

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!