ນາຍົກ ຊົມເຊີຍ ທລຍ ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ປະຊາຊົນ

ເມື່ອອາທິດ​ຜ່ານ​ມາ ທີ່ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,  ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ,  ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ  ຫລື ທລຍ ຄົບຮອບ 15 ປີ(31/5/2003-31/5/2018)  ໂດຍມີບາງຕອນສຳຄັນວ່າ: ຕະຫລອດໄລຍະ 15 ປີ ຜ່ານມາ,  ທລຍມີຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຫລາຍດ້ານ ໃນການປະກອບ ສ່ວນແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ  ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ  ເປັນຕົ້ນຊ່ວຍສ້າງ  ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ  ໃຫ້ສາມາດໄປມາໄດ້ຢ່າງສະດວກ,  ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຊົນລະປະທານ, ສຸກສາລາ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ.

ພ້ອມ​ນີ້, ໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນໜັງສື  ຂອງເດັກໃນເກນອາຍຸ 5 ປີຢູ່ບັນດາບ້ານ  ຫລື ເມືອງເປົ້າ ໝາຍທີ່ຈະລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ບັນລຸໄດ້ເຖິງ 98%,​ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນຕົວເລກທີ່ສູງ  ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທລຍໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ,  ເນື່ອງຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຮັບຜິດຊອບວຽກນີ້,  ແມ່ນໄດ້ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງສະຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ໂດຍຖືປະຊາ ຊົນ, ບ້ານ,  ເມືອງແລະຄອບຄົວທຸກຍາກເປັນເປົ້າໝາຍ  ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນດີແລະໜ້າສັນລະເສີນເປັນຢ່າງຍິ່ງ.  ປັດຈຸບັນ, ທົ່ວປະເທດ ຍັງມີຄອບຄົວທຸກຍາກເຫລືອຢູ່  64.593ຄອບຄົວ, ກວມເອົາ 5,34%  ຂອງຈຳນວນພົນລະເມືອງລາວ, ບ້ານທຸກຍາກຍັງເຫລືອ 1.536 ບ້ານ,  ກວມເອົາ 18,13% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດທີ່ມີທົ່ວປະເທດ, ເມືອງທຸກຍາກຍັງເຫລືອ 23 ເມືອງ,  ກວມເອົາ 15% ຂອງຈຳນວນເມືອງທັງໝົດທົ່ວປະເທດ  ແລະ ບ້ານພັດທະນາ 4.138 ບ້ານ,  ກວມເອົາ48,85% ຂອງຈຳນວນບ້ານ ທີ່ມີທົ່ວປະເທດ.

ຕະຫລອດໄລຍະ 15 ປີ ຜ່ານມາ,  ທລຍ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ 11 ແຂວງ  ຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫລວງນ້ຳທາ,  ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ,  ສາລະວັນ, ຈໍາປາສັກ,  ເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື,  ກວມເອົາທັງໝົດ 55 ເມືອງ, 413 ກຸ່ມບ້ານ, 2.841 ບ້ານ,  ໂດຍມີປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 1.243.525 ຄົນ ແລະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ທັງໝົດ  5.948 ໂຄງການ.ສ່ວນງົບປະມານທີ່ນໍາໃຊ້ ຕະຫລອດໄລຍະ 15 ປີ ແມ່ນໄດ້ແບ່ງເປັນ 3 ໄລຍະ, ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ 186 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ  ທີ່ມາຈາກຫລາຍແຫລ່ງທຶນ  (ທະນາຄານໂລກ54%, ອົງການສະວິດເຊີ ແລນ 23%,  ລັດຖະບານອົດສຕາລີ 9%,  ລັດຖະບານລາວ ສົມທົບ 9%, ທຶນແກ້ໄຂໄພພິບັດ ເກດສະໜາ 4% ແລະ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ 1% ),  ໃນນີ້ເປັນທຶນກູ້ຢືມ ຈາກທະນາຄານໂລກ ກວມອີກ 33%.

ທີ່​ມາ: ຂ​ປ​ລ

ເມື່ອອາທິດ​ຜ່ານ​ມາ ທີ່ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,  ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ,  ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ  ຫລື ທລຍ ຄົບຮອບ 15 ປີ(31/5/2003-31/5/2018)  ໂດຍມີບາງຕອນສຳຄັນວ່າ: ຕະຫລອດໄລຍະ 15 ປີ ຜ່ານມາ,  ທລຍມີຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຫລາຍດ້ານ ໃນການປະກອບ ສ່ວນແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ  ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ  ເປັນຕົ້ນຊ່ວຍສ້າງ  ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ  ໃຫ້ສາມາດໄປມາໄດ້ຢ່າງສະດວກ,  ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຊົນລະປະທານ, ສຸກສາລາ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ.

ພ້ອມ​ນີ້, ໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນໜັງສື  ຂອງເດັກໃນເກນອາຍຸ 5 ປີຢູ່ບັນດາບ້ານ  ຫລື ເມືອງເປົ້າ ໝາຍທີ່ຈະລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ບັນລຸໄດ້ເຖິງ 98%,​ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນຕົວເລກທີ່ສູງ  ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທລຍໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ,  ເນື່ອງຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຮັບຜິດຊອບວຽກນີ້,  ແມ່ນໄດ້ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງສະຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ໂດຍຖືປະຊາ ຊົນ, ບ້ານ,  ເມືອງແລະຄອບຄົວທຸກຍາກເປັນເປົ້າໝາຍ  ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນດີແລະໜ້າສັນລະເສີນເປັນຢ່າງຍິ່ງ.  ປັດຈຸບັນ, ທົ່ວປະເທດ ຍັງມີຄອບຄົວທຸກຍາກເຫລືອຢູ່  64.593ຄອບຄົວ, ກວມເອົາ 5,34%  ຂອງຈຳນວນພົນລະເມືອງລາວ, ບ້ານທຸກຍາກຍັງເຫລືອ 1.536 ບ້ານ,  ກວມເອົາ 18,13% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດທີ່ມີທົ່ວປະເທດ, ເມືອງທຸກຍາກຍັງເຫລືອ 23 ເມືອງ,  ກວມເອົາ 15% ຂອງຈຳນວນເມືອງທັງໝົດທົ່ວປະເທດ  ແລະ ບ້ານພັດທະນາ 4.138 ບ້ານ,  ກວມເອົາ48,85% ຂອງຈຳນວນບ້ານ ທີ່ມີທົ່ວປະເທດ.

ຕະຫລອດໄລຍະ 15 ປີ ຜ່ານມາ,  ທລຍ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ 11 ແຂວງ  ຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫລວງນ້ຳທາ,  ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ,  ສາລະວັນ, ຈໍາປາສັກ,  ເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື,  ກວມເອົາທັງໝົດ 55 ເມືອງ, 413 ກຸ່ມບ້ານ, 2.841 ບ້ານ,  ໂດຍມີປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 1.243.525 ຄົນ ແລະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ທັງໝົດ  5.948 ໂຄງການ.ສ່ວນງົບປະມານທີ່ນໍາໃຊ້ ຕະຫລອດໄລຍະ 15 ປີ ແມ່ນໄດ້ແບ່ງເປັນ 3 ໄລຍະ, ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ 186 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ  ທີ່ມາຈາກຫລາຍແຫລ່ງທຶນ  (ທະນາຄານໂລກ54%, ອົງການສະວິດເຊີ ແລນ 23%,  ລັດຖະບານອົດສຕາລີ 9%,  ລັດຖະບານລາວ ສົມທົບ 9%, ທຶນແກ້ໄຂໄພພິບັດ ເກດສະໜາ 4% ແລະ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ 1% ),  ໃນນີ້ເປັນທຶນກູ້ຢືມ ຈາກທະນາຄານໂລກ ກວມອີກ 33%.

ທີ່​ມາ: ຂ​ປ​ລ

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!