Saturday, May 25, 2024
Lenovo

9 ເດືອນຜ່ານ​ມາ ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ 146 ຕື້ກວ່າກີບ

 ໃນ 9 ເດືອນປີ 2018 ການຈັດເກັບລາຍຮັບພາສີ-ອາກອນ ແລະ ພັນທະອື່ນໆ ຂອງດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ລວມທັງບັນດາດ່ານປະເພນີ, ດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຂຶ້ນກັບດ່ານພາສີ ສາກົນບໍ່ ເຕັນເມືອງຫລວງນໍ້າທາ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບ ໄດ້ທັງໝົດ 146 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 68,59% ຂອງແຜນການ 9 ເດືອນ ແລະ ເທົ່າກັບ 51,44% ຂອງແຜນການປີ.

ທ່ານ ຄຳຫລ້າ ວິສີສົມບັດ ຮອງຫົວໜ້າດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ໃນປີ 2018 ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ໄດ້ຮັບຕົວເລກແຜນການ ຈັດເກັບລາຍຮັບທັງໝົດ 284 ຕື້ກວ່າກີບ ແຕ່ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 9 ເດືອນ (ມັງກອນ-ກັນຍາ 2018) ການຈັດເກັບລາຍຮັບພາສີ ແລະ ພັນທະອື່ນໆ ຂອງດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ, ດ່ານປະເພນີ, ດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບ ໄດ້ທັງໝົດ 146ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 68,59% ຂອງແຜນການ 9 ເດືອນ ແລະ ເທົ່າກັບ 51,44% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນີ້: ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ປະຕິບັດໄດ້132 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 66,91%; ດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນປາງໄຮ ປະຕິບັດໄດ້ 13 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 88,93%; ດ່ານພາສີປະເພນີຊຽງກົກ ປະຕິບັດໄດ້ 23ກວ່າລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 29,36%; ດ່ານພາສີປະເພນີ ບ້ານມອມ ປະຕິບັດໄດ້ 556 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 70,35% ແລະ  ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ບໍ່ເຕັນແດນງາມປະຕິບັດ ໄດ້ 315 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງແຜນການ 9 ເດືອນ.

ສາເຫດ ທີ່ພາໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບ ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການນັ້ນ, ຍ້ອນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງມີຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ ແມ່ນສິນຄ້ານຳເຂົ້າຕາມ ໂຄງການຂອງລັດ ແລະ ນຳເຂົ້າຕາມນະໂຍ ບາຍສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງກວມເອົາອັດຕາສ່ວນເຖິງ 85,38%ຂອງບໍລິມາດການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງທັງໝົດ; ການນຳ ເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງທີ່ເປັນ ລາຍຮັບຕົ້ນຕໍ ຂອງດ່ານສ່ວນຫລາຍແມ່ນຫລຸດລົງ ເປັນຕົ້ນ: ຄ່າຊັກພິເສດ, ຈາກ ພາຫະນະ, ສິ້ນສ່ວນອາໄຫລ, ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ.

ທີ່​ມາ: ຂ​ປ​ລ

 ໃນ 9 ເດືອນປີ 2018 ການຈັດເກັບລາຍຮັບພາສີ-ອາກອນ ແລະ ພັນທະອື່ນໆ ຂອງດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ລວມທັງບັນດາດ່ານປະເພນີ, ດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຂຶ້ນກັບດ່ານພາສີ ສາກົນບໍ່ ເຕັນເມືອງຫລວງນໍ້າທາ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບ ໄດ້ທັງໝົດ 146 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 68,59% ຂອງແຜນການ 9 ເດືອນ ແລະ ເທົ່າກັບ 51,44% ຂອງແຜນການປີ.

ທ່ານ ຄຳຫລ້າ ວິສີສົມບັດ ຮອງຫົວໜ້າດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ໃນປີ 2018 ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ໄດ້ຮັບຕົວເລກແຜນການ ຈັດເກັບລາຍຮັບທັງໝົດ 284 ຕື້ກວ່າກີບ ແຕ່ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 9 ເດືອນ (ມັງກອນ-ກັນຍາ 2018) ການຈັດເກັບລາຍຮັບພາສີ ແລະ ພັນທະອື່ນໆ ຂອງດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ, ດ່ານປະເພນີ, ດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບ ໄດ້ທັງໝົດ 146ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 68,59% ຂອງແຜນການ 9 ເດືອນ ແລະ ເທົ່າກັບ 51,44% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນີ້: ດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕັນ ປະຕິບັດໄດ້132 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 66,91%; ດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນປາງໄຮ ປະຕິບັດໄດ້ 13 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 88,93%; ດ່ານພາສີປະເພນີຊຽງກົກ ປະຕິບັດໄດ້ 23ກວ່າລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 29,36%; ດ່ານພາສີປະເພນີ ບ້ານມອມ ປະຕິບັດໄດ້ 556 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 70,35% ແລະ  ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ບໍ່ເຕັນແດນງາມປະຕິບັດ ໄດ້ 315 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງແຜນການ 9 ເດືອນ.

ສາເຫດ ທີ່ພາໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບ ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການນັ້ນ, ຍ້ອນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງມີຈຳນວນ ຫລວງຫລາຍ ແມ່ນສິນຄ້ານຳເຂົ້າຕາມ ໂຄງການຂອງລັດ ແລະ ນຳເຂົ້າຕາມນະໂຍ ບາຍສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງກວມເອົາອັດຕາສ່ວນເຖິງ 85,38%ຂອງບໍລິມາດການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງທັງໝົດ; ການນຳ ເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງທີ່ເປັນ ລາຍຮັບຕົ້ນຕໍ ຂອງດ່ານສ່ວນຫລາຍແມ່ນຫລຸດລົງ ເປັນຕົ້ນ: ຄ່າຊັກພິເສດ, ຈາກ ພາຫະນະ, ສິ້ນສ່ວນອາໄຫລ, ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ.

ທີ່​ມາ: ຂ​ປ​ລ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອະຣິໂຊນາ ຄົ້ນພົບວ່າ: ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ຢູ່ຕາມຫ້ອງນໍ້າ ນັ້ນ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເລື່ອງນີ້ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຜ້າທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອແບັດເທີເຣຍ ໂຄລິຟອມ ຈັບຢູ່ຫຼາຍເຖິງ 80% ໂດຍທີ່ເຊື້ອໂຣກຈຳພວກນີ້ ມີຢູ່ຕາມລະບົບທາງເດີນອາຫານ ນັບທັງມະນຸດ ແລະສັດ. ນອກນີ້ ຍັງພົບເຊື້ອ ອີໂຄໄລ ປົນເປື້ອນຢູ່ອີກ 25%.

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.