ທະນາຄານໃຊ້ 3 ນະໂຍບາຍ ຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພໃນຂະແໜງກະສິກຳທົ່ວປະເທດ

ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຈາກທຳມະຊາດ ແລະພະຍາດລະບາດ ໃນລະດູຝົນປີ 2018 ຜ່ານມາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ນໍາໃຊ້ 3 ນະໂຍບາຍເຂົ້າ ຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງກະສິກຳ, ພ້ອມທັງມອບໃຫ້ ທທກ ເພີ່ມທະວີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ແນໃສ່ການຜະລິດເຂົ້າລະດູແລ້ງປີ 2019 ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບແລະບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ີວາງໄວ້.

ຕາມຂໍ້ມູນຈາກໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ: ໃນລະດູຝົນ 2018 ຜ່ານມາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດໄດ້ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຈາກທຳມະຊາດ ແລະພະຍາດລະບາດໂດຍສະເພາະການຜະລິດເຂົ້ານາປີ 2018 ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດ 1,19 ແສນເຮັກຕາ, ເສຍຫາຍ 12% ຂອງພື້ນທີ່ປັກດຳໃນລະດູຝົນ, ຊຶ່ງຖືວ່າເກີນຄ່າເຕືອນໄພຂອງການຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງຊາດ, ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາປີ ໄດ້ແຕ່ 3,2 ລ້ານໂຕນ, ຂາດປະມານ 3 ແສນໂຕນ, ເນື້ອທີ່ປູກພືດໄດ້ຮັບ 11,6 ພັນເຮັກຕາ ແລະສັດລ້ຽງພ້ອມໜອງປາຈຳນວນຫຼາຍເຮັກຕາ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການ ທຫລ ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໃນກອງປະຊຸມສະພາຜ່ານມານັ້ນຮູ້ວ່າ: ຕໍ່ກັບສະພາບຄວາມເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວ ແລະເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພ, ຈະສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ 3 ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອທີ່ໄດ້ແຈ້ງອອກໃນທ້າຍປີ 2017 ຜ່ານມາເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທຳຊາດ ແລະພະຍາດລະບາດໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ລູກ ຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຊຶ່ງປະກອບມີໃຫ້ທະນາຄານເລື່ອນເວລາຊຳລະນີ້ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; ສະ ໜອງເງິນກູ້ບ້ວງໃໝ່ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພທຳມະຊາດຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງສຸດທ້າຍແມ່ນຮັບ ນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນຍົກເວັ້ນບາງມາດຕາຂອງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະການຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງທະນາຄານທຸລະ ກິດ, ພ້ອມທັງມອບໃຫ້ ທທກ ເພີ່ມທະວີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ທັງນີ້ກໍເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ 1 ແສນເຮັກຕາ ແລະພືດລະດູແລ້ງ 1,85 ແສນເຮັກຕາ ໃນປີ 2019 ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບ ແລະບັນລຸຕາມແຜນການ.

ທີ່​ມາ: ນສພ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຈາກທຳມະຊາດ ແລະພະຍາດລະບາດ ໃນລະດູຝົນປີ 2018 ຜ່ານມາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ນໍາໃຊ້ 3 ນະໂຍບາຍເຂົ້າ ຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງກະສິກຳ, ພ້ອມທັງມອບໃຫ້ ທທກ ເພີ່ມທະວີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ແນໃສ່ການຜະລິດເຂົ້າລະດູແລ້ງປີ 2019 ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບແລະບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ີວາງໄວ້.

ຕາມຂໍ້ມູນຈາກໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ: ໃນລະດູຝົນ 2018 ຜ່ານມາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດໄດ້ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຈາກທຳມະຊາດ ແລະພະຍາດລະບາດໂດຍສະເພາະການຜະລິດເຂົ້ານາປີ 2018 ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດ 1,19 ແສນເຮັກຕາ, ເສຍຫາຍ 12% ຂອງພື້ນທີ່ປັກດຳໃນລະດູຝົນ, ຊຶ່ງຖືວ່າເກີນຄ່າເຕືອນໄພຂອງການຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງຊາດ, ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາປີ ໄດ້ແຕ່ 3,2 ລ້ານໂຕນ, ຂາດປະມານ 3 ແສນໂຕນ, ເນື້ອທີ່ປູກພືດໄດ້ຮັບ 11,6 ພັນເຮັກຕາ ແລະສັດລ້ຽງພ້ອມໜອງປາຈຳນວນຫຼາຍເຮັກຕາ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການ ທຫລ ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໃນກອງປະຊຸມສະພາຜ່ານມານັ້ນຮູ້ວ່າ: ຕໍ່ກັບສະພາບຄວາມເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວ ແລະເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພ, ຈະສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ 3 ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອທີ່ໄດ້ແຈ້ງອອກໃນທ້າຍປີ 2017 ຜ່ານມາເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທຳຊາດ ແລະພະຍາດລະບາດໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ລູກ ຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຊຶ່ງປະກອບມີໃຫ້ທະນາຄານເລື່ອນເວລາຊຳລະນີ້ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; ສະ ໜອງເງິນກູ້ບ້ວງໃໝ່ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພທຳມະຊາດຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງສຸດທ້າຍແມ່ນຮັບ ນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນຍົກເວັ້ນບາງມາດຕາຂອງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະການຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງທະນາຄານທຸລະ ກິດ, ພ້ອມທັງມອບໃຫ້ ທທກ ເພີ່ມທະວີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ທັງນີ້ກໍເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ 1 ແສນເຮັກຕາ ແລະພືດລະດູແລ້ງ 1,85 ແສນເຮັກຕາ ໃນປີ 2019 ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບ ແລະບັນລຸຕາມແຜນການ.

ທີ່​ມາ: ນສພ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ການໃຊ້ຊີວິດຍຸກໃໝ່ ຮູ້ຈັກຄົນປະເພດ Introvert ແລະ Extrovert

ສັງຄົມເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ເຊິ່ງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັົບ 2 ປະເພດກຸ່ມຄົນ Introvert ແລະ Extrovert.

ເປີດຫໍພິພິທະພັນ ຊີວະນານາພັນ ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ

ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ, ຜູ້ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ຢໍລະປາ ແບບອະນຸລັກ ເພື່ອອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ້ອງກັນການລ່າສັດຕ່າງໆ. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໂດຍການເປີດຫໍພິພິທະພັນຊີວະນານາພັນນ້ຳກັດຢໍລາປ່າ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງໝາຍທີ່ສຳຄັນແຫ່ງການອະນຸລັກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂອບເຂດຢໍລະປາ.

ວັດໂພນພະເນົາ ວັດສະໄໝພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ

ດໂພນພະເນົາ (ວັດດອນພະເນົາ) ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາມປະຫວັດໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ວັດນີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ ຄ.ສ 1599 ສະໄໝ ພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ ທັມມິກະຣາດ ເປັນວັດປະຈຳພຣະອົງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!