​ຊົມ​ເຊີຍ​ສຸດໃຈ! ນາຍົກເລັ່ງການເງິນປະຕິຮູບວຽກຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະໃຫ້ແຂງແຮງ ເພື່ອ​ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບເປັນໄປຕາມແຜນ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນຍຸດທະສາດທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໄວ ແລະຮັບປະກັນການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ ແລະ ລື່ນແຜນນັ້ນນາຍົກໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຂະແໜງການເງິນເລັ່ງປະຕິຮູບວຽກງານຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ແຂງແຮງ, ຫັນເອົາການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ລະບົບທັນສະໄໝໃຫ້ສຳເລັດທັງໝົດບໍ່ກາຍປີ 2020 ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຮົ່ວໄຫຼ, ແກ້ໄຂປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນຂົງເຂດລາຍຮັບຢ່າງຂາດຕົວຂະນະທີ່ໃນປີ 2019 ລັດຕັ້ງເປົ້າໃຫ້ລາຍຮັບບັນລຸ 26.305 ຕື້ກີບ ແລະ ຈະຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍບໍ່ໃຫ້ເກີນ 33.394 ຕື້ກີບ.
ຕາມຂໍ້ມູນການລາຍງານຂອງທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດວຽກງານການເງິນປະຈໍາປີ 2018 ແລະທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2019 ທີ່ຈັດຂຶ້ນບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ລາຍຮັບງົບປະມານລວມທັງໝົດ ປີ 2019 ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ຈຳນວນ 26.305 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 3,35%, ຖ້າທຽບໃສ່ຄາດຄະເນປະຕິບັດປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,17%, ຊຶ່ງເປັນລາຍຮັບພາຍໃນ 24.240 ຕື້ກີບ ແລະລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 2.065 ຕື້ກີບ.

ສໍາລັບລາຍຮັບພາຍໃນຈໍານວນ 24.240 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,78% ໃນນີ້ ສ່ວຍສາອາກອນຈໍານວນ 12.320 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,21%, ພາສີ 7.520 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,44%, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ 2.050 ຕື້ກີບເພີ່ມຂຶ້ນ 5,13% ແລະພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ 2.350 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 62,07% ຍ້ອນຄາດວ່າຈະຂາຍຊັບສິນຂອງລັດຈຳນວນໜຶ່ງປະມານ 600-800 ຕື້ກີບ.

ສ່ວນລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈໍານວນ 2.065 ຕື້ກີບ ຖືວ່າຫຼຸດລົງ 24,95% ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 ໃນນັ້ນມີລາຍຮັບຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຄຸ້ມຄອງ 1.232 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,07%; ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດັດແກ້ມະຫາພາກຈຳນວນ 251,94 ຕື້ ກີບ ແລ ະລາຍຮັບຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ກະຊວງການເງິນຄຸ້ມຄອງ 580,85 ຕື້ກີບ ຫຼຸດລົງ 65,47% ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 ຍ້ອນບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ມີນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການເງິນກູ້ເພາະຕິດພັນກັນເງື່ອນໄຂການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ທີ່ຖືກຈັດເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງຂັ້ນຕ່ຳແລ້ວ.

ຂະນະທີ່ເບື້ອງລາຍຈ່າຍໃນປີດຽວກັນທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີເປີດເຜີຍວ່າ: ຈະໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 33,39 ພັນຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,78% ທຽບໃສ່ປີ 2018 ໃນນີ້ ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິຈຳນວນ 21.920 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 65,64% ແລະ ລາຍຈ່າຍການລົງທຶນຂອງລັດ 11.473 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 34,36% ຂອງແຜນລາຍຈ່າຍທັງໝົດ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະໂອ້ລົມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ: ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2019 ຍັງແມ່ນແຜນຂາດດຸນ ແລະ ປະຈຸບັນຖານະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດກໍແມ່ນຍັງສູງຫຼາຍແລ້ວສະນັ້ນຖ້າລາຍຮັບບໍ່ໄດ້ ຕາມແຜນຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຈະຕ້ອງໄດ້ກູ້ຢືມເພີ່ມຂຶ້ນອີກອັນຈະເຮັດໃຫ້ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງປະເທດຢ່າງໜັກໜ່ວງ.

ທັງນີ້ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແນະນຳວ່າ: ຢາກເກັບລາຍຮັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນຂະແໜງການເງິນຕ້ອງເລັ່ງປະຕິຮູບວຽກງານຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະແຂງແຮງທຳອິດຕ້ອງເລີ່ມຈາກການເກັບກຳຖານຂໍ້ມູນ ທຸລະກິດ ແລະຖານລາຍຮັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ, ຫັນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ ລະບົບທັນສະໄໝໃຫ້ສຳເລັດ 100% ພາຍໃນປີ 2019-2020 ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຮົ່ວໄຫຼພ້ອມແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະຂໍ້ຄົງຄ້າງໃສຂົງເຂດລາຍຮັບຢ່າງຂາດໂຕ; ປັບປຸງດ່ານໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສພ້ອມຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານ. 

ທີ່​ມາ: facebook.com/1961274503910539

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນຍຸດທະສາດທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໄວ ແລະຮັບປະກັນການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ ແລະ ລື່ນແຜນນັ້ນນາຍົກໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຂະແໜງການເງິນເລັ່ງປະຕິຮູບວຽກງານຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ແຂງແຮງ, ຫັນເອົາການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ລະບົບທັນສະໄໝໃຫ້ສຳເລັດທັງໝົດບໍ່ກາຍປີ 2020 ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຮົ່ວໄຫຼ, ແກ້ໄຂປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນຂົງເຂດລາຍຮັບຢ່າງຂາດຕົວຂະນະທີ່ໃນປີ 2019 ລັດຕັ້ງເປົ້າໃຫ້ລາຍຮັບບັນລຸ 26.305 ຕື້ກີບ ແລະ ຈະຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍບໍ່ໃຫ້ເກີນ 33.394 ຕື້ກີບ.
ຕາມຂໍ້ມູນການລາຍງານຂອງທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດວຽກງານການເງິນປະຈໍາປີ 2018 ແລະທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2019 ທີ່ຈັດຂຶ້ນບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ລາຍຮັບງົບປະມານລວມທັງໝົດ ປີ 2019 ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ຈຳນວນ 26.305 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 3,35%, ຖ້າທຽບໃສ່ຄາດຄະເນປະຕິບັດປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,17%, ຊຶ່ງເປັນລາຍຮັບພາຍໃນ 24.240 ຕື້ກີບ ແລະລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 2.065 ຕື້ກີບ.

ສໍາລັບລາຍຮັບພາຍໃນຈໍານວນ 24.240 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,78% ໃນນີ້ ສ່ວຍສາອາກອນຈໍານວນ 12.320 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,21%, ພາສີ 7.520 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,44%, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ 2.050 ຕື້ກີບເພີ່ມຂຶ້ນ 5,13% ແລະພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ 2.350 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 62,07% ຍ້ອນຄາດວ່າຈະຂາຍຊັບສິນຂອງລັດຈຳນວນໜຶ່ງປະມານ 600-800 ຕື້ກີບ.

ສ່ວນລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈໍານວນ 2.065 ຕື້ກີບ ຖືວ່າຫຼຸດລົງ 24,95% ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 ໃນນັ້ນມີລາຍຮັບຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຄຸ້ມຄອງ 1.232 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,07%; ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດັດແກ້ມະຫາພາກຈຳນວນ 251,94 ຕື້ ກີບ ແລ ະລາຍຮັບຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ກະຊວງການເງິນຄຸ້ມຄອງ 580,85 ຕື້ກີບ ຫຼຸດລົງ 65,47% ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 ຍ້ອນບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ມີນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການເງິນກູ້ເພາະຕິດພັນກັນເງື່ອນໄຂການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ທີ່ຖືກຈັດເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງຂັ້ນຕ່ຳແລ້ວ.

ຂະນະທີ່ເບື້ອງລາຍຈ່າຍໃນປີດຽວກັນທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີເປີດເຜີຍວ່າ: ຈະໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 33,39 ພັນຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,78% ທຽບໃສ່ປີ 2018 ໃນນີ້ ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິຈຳນວນ 21.920 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 65,64% ແລະ ລາຍຈ່າຍການລົງທຶນຂອງລັດ 11.473 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 34,36% ຂອງແຜນລາຍຈ່າຍທັງໝົດ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະໂອ້ລົມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ: ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2019 ຍັງແມ່ນແຜນຂາດດຸນ ແລະ ປະຈຸບັນຖານະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດກໍແມ່ນຍັງສູງຫຼາຍແລ້ວສະນັ້ນຖ້າລາຍຮັບບໍ່ໄດ້ ຕາມແຜນຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຈະຕ້ອງໄດ້ກູ້ຢືມເພີ່ມຂຶ້ນອີກອັນຈະເຮັດໃຫ້ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງປະເທດຢ່າງໜັກໜ່ວງ.

ທັງນີ້ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແນະນຳວ່າ: ຢາກເກັບລາຍຮັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນຂະແໜງການເງິນຕ້ອງເລັ່ງປະຕິຮູບວຽກງານຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະແຂງແຮງທຳອິດຕ້ອງເລີ່ມຈາກການເກັບກຳຖານຂໍ້ມູນ ທຸລະກິດ ແລະຖານລາຍຮັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ, ຫັນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ ລະບົບທັນສະໄໝໃຫ້ສຳເລັດ 100% ພາຍໃນປີ 2019-2020 ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຮົ່ວໄຫຼພ້ອມແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະຂໍ້ຄົງຄ້າງໃສຂົງເຂດລາຍຮັບຢ່າງຂາດໂຕ; ປັບປຸງດ່ານໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສພ້ອມຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານ. 

ທີ່​ມາ: facebook.com/1961274503910539

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!