Thursday, July 18, 2024
Lenovo

​ຊົມ​ເຊີຍ​ສຸດໃຈ! ນາຍົກເລັ່ງການເງິນປະຕິຮູບວຽກຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະໃຫ້ແຂງແຮງ ເພື່ອ​ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບເປັນໄປຕາມແຜນ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນຍຸດທະສາດທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໄວ ແລະຮັບປະກັນການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ ແລະ ລື່ນແຜນນັ້ນນາຍົກໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຂະແໜງການເງິນເລັ່ງປະຕິຮູບວຽກງານຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ແຂງແຮງ, ຫັນເອົາການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ລະບົບທັນສະໄໝໃຫ້ສຳເລັດທັງໝົດບໍ່ກາຍປີ 2020 ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຮົ່ວໄຫຼ, ແກ້ໄຂປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນຂົງເຂດລາຍຮັບຢ່າງຂາດຕົວຂະນະທີ່ໃນປີ 2019 ລັດຕັ້ງເປົ້າໃຫ້ລາຍຮັບບັນລຸ 26.305 ຕື້ກີບ ແລະ ຈະຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍບໍ່ໃຫ້ເກີນ 33.394 ຕື້ກີບ.
ຕາມຂໍ້ມູນການລາຍງານຂອງທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດວຽກງານການເງິນປະຈໍາປີ 2018 ແລະທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2019 ທີ່ຈັດຂຶ້ນບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ລາຍຮັບງົບປະມານລວມທັງໝົດ ປີ 2019 ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ຈຳນວນ 26.305 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 3,35%, ຖ້າທຽບໃສ່ຄາດຄະເນປະຕິບັດປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,17%, ຊຶ່ງເປັນລາຍຮັບພາຍໃນ 24.240 ຕື້ກີບ ແລະລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 2.065 ຕື້ກີບ.

ສໍາລັບລາຍຮັບພາຍໃນຈໍານວນ 24.240 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,78% ໃນນີ້ ສ່ວຍສາອາກອນຈໍານວນ 12.320 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,21%, ພາສີ 7.520 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,44%, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ 2.050 ຕື້ກີບເພີ່ມຂຶ້ນ 5,13% ແລະພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ 2.350 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 62,07% ຍ້ອນຄາດວ່າຈະຂາຍຊັບສິນຂອງລັດຈຳນວນໜຶ່ງປະມານ 600-800 ຕື້ກີບ.

ສ່ວນລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈໍານວນ 2.065 ຕື້ກີບ ຖືວ່າຫຼຸດລົງ 24,95% ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 ໃນນັ້ນມີລາຍຮັບຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຄຸ້ມຄອງ 1.232 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,07%; ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດັດແກ້ມະຫາພາກຈຳນວນ 251,94 ຕື້ ກີບ ແລ ະລາຍຮັບຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ກະຊວງການເງິນຄຸ້ມຄອງ 580,85 ຕື້ກີບ ຫຼຸດລົງ 65,47% ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2018 ຍ້ອນບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ມີນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການເງິນກູ້ເພາະຕິດພັນກັນເງື່ອນໄຂການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ທີ່ຖືກຈັດເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງຂັ້ນຕ່ຳແລ້ວ.

ຂະນະທີ່ເບື້ອງລາຍຈ່າຍໃນປີດຽວກັນທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີເປີດເຜີຍວ່າ: ຈະໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 33,39 ພັນຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,78% ທຽບໃສ່ປີ 2018 ໃນນີ້ ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິຈຳນວນ 21.920 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 65,64% ແລະ ລາຍຈ່າຍການລົງທຶນຂອງລັດ 11.473 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 34,36% ຂອງແຜນລາຍຈ່າຍທັງໝົດ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະໂອ້ລົມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ: ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2019 ຍັງແມ່ນແຜນຂາດດຸນ ແລະ ປະຈຸບັນຖານະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດກໍແມ່ນຍັງສູງຫຼາຍແລ້ວສະນັ້ນຖ້າລາຍຮັບບໍ່ໄດ້ ຕາມແຜນຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຈະຕ້ອງໄດ້ກູ້ຢືມເພີ່ມຂຶ້ນອີກອັນຈະເຮັດໃຫ້ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງປະເທດຢ່າງໜັກໜ່ວງ.

ທັງນີ້ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແນະນຳວ່າ: ຢາກເກັບລາຍຮັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນຂະແໜງການເງິນຕ້ອງເລັ່ງປະຕິຮູບວຽກງານຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະແຂງແຮງທຳອິດຕ້ອງເລີ່ມຈາກການເກັບກຳຖານຂໍ້ມູນ ທຸລະກິດ ແລະຖານລາຍຮັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ, ຫັນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ ລະບົບທັນສະໄໝໃຫ້ສຳເລັດ 100% ພາຍໃນປີ 2019-2020 ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຮົ່ວໄຫຼພ້ອມແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະຂໍ້ຄົງຄ້າງໃສຂົງເຂດລາຍຮັບຢ່າງຂາດໂຕ; ປັບປຸງດ່ານໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສພ້ອມຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານ. 

ທີ່​ມາ: facebook.com/1961274503910539

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຈົບມໍປາຍ ຈະຮຽນຕໍ່ສາຍໃດດີ?

ເມື່ອກ່ອນ ການສຶກສາຖືໄດ້ວ່າມີບັນຍາກາດຄຶກຄື້ນ ແລະ ເປັນຂະບວນການ ຫຼາຍຄົນແຂ່ງກັນຮຽນ ແຂ່ງກັນເສັງເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນສາຍທີ່ຕົນເອງມັກ ແຕ່ຕົກມາຍຸກປັດຈຸບັນນີ້ ດ້ວຍສະພາບເສດຖະກິດ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼາຍຢ່າງໃນສັງຄົມທີ່ຜັນແປໄປ ເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ຢາກທີ່ຈະຮຽນຕໍ່, ບາງຄົນກໍຈຳເປັນຕ້ອງອອກໄປເຮັດວຽກເພື່ອຫາເງິນຊ່ວຍຄອບຄົວ, ຫຼາຍຄົນກໍອອກມາປະກອບກິດຈະການເຮັດທຸລະກິດ ເປັນນາຍຂອງຕົນເອງ ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າຄົນທີ່ມີເງືອນໄຂກໍຍັງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຮຽນຕໍ່ສາຍວິຊາຊີບໃຫ້ຈົບຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ.

ຍຸກນີ້! ຕ້ອງອວດກັນປະຢັດ

ເມື່ອສັງຄົມເຮົາກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກທີ່ເຂົ້າຍາກມາກແພງ ຫຼາຍຄົນ “ຫາເຊົ້າກິນເຊົ້າ” ບໍ່ແມ່ນ “ຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າ” ຄືແຕ່ກ່ອນແລ້ວ ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍຕ່າງໆ ກໍລ້ວນແຕ່ລາຄາສູງຂຶ້ນເທົ່າຕົວ, ເຮົາຍັງຈະພາກັນມາອວດລວຍໂຊລົດສະນິຍົມດີໆ ໃຊ້ຂອງແພງໆ ກິນອາຫານຫຼູຫຼາ ຕາມຄົນມີລາຍຮັບທີ່ໝັ່ນຄົງ ຫຼື ຄົນຮັ່ງມີບໍ່ໄດ້ແລ້ວ

ຊໍາຊຸງ ເປີດໂຕ Galaxy Z Fold6 ແລະ Z Flip6 ຍົກລະດັບ Galaxy Al ລຸ້ນໃໝ່ສໍາລັບໂທລະສັບໜ້າຈໍພັບ.

ຊໍາຊຸງລາວ ເປີດໂຕ Galaxy Z Fold6 ແລະ Z Flip6 ພ້ອມໂປຣໂມຊັນພິເສດສໍາລັບຜູ້ທີ່ສັ່ງຊື້ລ່ວງໜ້າທີ່ Galaxy Experience Space ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ເປິດປະສົບການ Galaxy AI ລຸ້ນຫຼ້າສຸດສໍາລັບໂທລະສັບມືຖືໜ້າຈໍພັບ  ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ສໍາຜັດການໃຊ້ງານໂທລະສັບມືຖືທີ່ທັນສະໄໝ  ຮ່ວມກັບໂມງ Galaxy Watch7 ແລະ ຫູຟັງ Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro ເຊິ່ງໄດ້ເປີດໂຕພອ້ມກັນໃນງານ Samsung Unpacked ທີ່ປາຣີ  (Paris) ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ.