Sunday, May 19, 2024
Lenovo

ໄປ​ທ່ຽວ​ພູ​ບາ​ຈຽງ! ຢ່າ​ລືມ​ໄປ​ຕີ​ກ໋ອບ ແລະ​ພັກ​ຢູ່​ລີ​ສອດ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ

ເມື່ອເວົ້າເ​ຖິງເວລາເດີນທາງໄປທ່ຽວຢູ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ກໍຄື ສະຖານທີ່ຜັກຜ່ອນ, ພູບາຈຽງ ຮຸ່ງເຮືອງກ໊ອຟ ແລະ ລິສອດ ຕັ້ງຢູ່ລຽບຕິນພູບາຈຽງ ບ້ານ ຫ້ວຍຍາງຄຳ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ເປັນການລົງທຶນຂອງນັກທຸລະກິດລາວ 100%.

ທ່ານ ຄຳສະໝອນ ແກ້ວຄຳເພັດ ຜູ້ຈັດການພູບາຈຽງ ຮຸ່ງເຮືອງກ໊ອຟ ແລະ ລິສອດ ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ຜູ້ສືບຂ່າວພວກເຮົາວ່າ: ພູບາຈຽງ ຮຸ່ງເຮືອງກ໊ອຟ ແລະ ລິສອດ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2017 ມີເນື້ອທີ ທັງໝົດ 37 ກວ່າເຮັກຕາ, ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເປີດບໍລິການ ແຕ່ເຮືອນພັກ, ພຽງ 10 ຫລັງ 44 ຫ້ອງນອນ ແລະ ສະລອຍນ້ຳ ແບ່ງເນື້ອທີ່ປຸກ 3 ເຮັກຕາ ພໍເຫັນວ່າມີແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາພັກເພີ່ມຂື້ນ ໄດ້ຕອບຮັບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາພັກເປັນຢ່າງດີ, ມາຮອດ ປີ 2018 ຈິ່ງໄດ້ເພີ່ມກິດຈະກຳຂື້ນຕື່ມອີກ ເປັນຕົ້ນ ສະໜາມກ໊ອຟມີເນື້ອທີ 34 ເຮັກຕາ, , ຂີລົດຖີບ, ຊົມທໍາມະຊາດໃນຍາມເຊົ້າຕີນພູບາຈຽງພ້ອມນີ້ຍັງມີອາຫານເຊົ້າສຳລັບແຂກເຂົ້າມາພັກ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ນະຄອນປາກເຊ ແລະ ແຂວງອອ້ມຂ້າງຕື່ມອີກ.

ທ່ານ ຄຳສະໝອນ ແກ້ວຄຳເພັດ ຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພູບາຈຽງ ຮຸ່ງເຮືອງກ໊ອຟ ແລະ ລິສອດ ນອກຈາກການໃຫ້ບໍລິການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງວຽງເຮັດງານທຳ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານອ້ອມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຊາວໜູມຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຍັງໄດ້ມີການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໂດຍສະເພາະດ້ານພາສາອັງກິດ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ. ໃຫ້ແກ່ນັກທ ໄດ້ປັບປຸງຫລາຍດ້ານ, ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ, ເອົາໃຈໃສ່ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົາມາພັກ ແລະ ຂອດການບໍລິການ ມີອາຫານເຊົ້າໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຕື່ມອີກ.

ທີ່​ມາ: facebook.com/962913143912466

ເມື່ອເວົ້າເ​ຖິງເວລາເດີນທາງໄປທ່ຽວຢູ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ກໍຄື ສະຖານທີ່ຜັກຜ່ອນ, ພູບາຈຽງ ຮຸ່ງເຮືອງກ໊ອຟ ແລະ ລິສອດ ຕັ້ງຢູ່ລຽບຕິນພູບາຈຽງ ບ້ານ ຫ້ວຍຍາງຄຳ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ເປັນການລົງທຶນຂອງນັກທຸລະກິດລາວ 100%.

ທ່ານ ຄຳສະໝອນ ແກ້ວຄຳເພັດ ຜູ້ຈັດການພູບາຈຽງ ຮຸ່ງເຮືອງກ໊ອຟ ແລະ ລິສອດ ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ຜູ້ສືບຂ່າວພວກເຮົາວ່າ: ພູບາຈຽງ ຮຸ່ງເຮືອງກ໊ອຟ ແລະ ລິສອດ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2017 ມີເນື້ອທີ ທັງໝົດ 37 ກວ່າເຮັກຕາ, ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເປີດບໍລິການ ແຕ່ເຮືອນພັກ, ພຽງ 10 ຫລັງ 44 ຫ້ອງນອນ ແລະ ສະລອຍນ້ຳ ແບ່ງເນື້ອທີ່ປຸກ 3 ເຮັກຕາ ພໍເຫັນວ່າມີແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາພັກເພີ່ມຂື້ນ ໄດ້ຕອບຮັບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາພັກເປັນຢ່າງດີ, ມາຮອດ ປີ 2018 ຈິ່ງໄດ້ເພີ່ມກິດຈະກຳຂື້ນຕື່ມອີກ ເປັນຕົ້ນ ສະໜາມກ໊ອຟມີເນື້ອທີ 34 ເຮັກຕາ, , ຂີລົດຖີບ, ຊົມທໍາມະຊາດໃນຍາມເຊົ້າຕີນພູບາຈຽງພ້ອມນີ້ຍັງມີອາຫານເຊົ້າສຳລັບແຂກເຂົ້າມາພັກ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ນະຄອນປາກເຊ ແລະ ແຂວງອອ້ມຂ້າງຕື່ມອີກ.

ທ່ານ ຄຳສະໝອນ ແກ້ວຄຳເພັດ ຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພູບາຈຽງ ຮຸ່ງເຮືອງກ໊ອຟ ແລະ ລິສອດ ນອກຈາກການໃຫ້ບໍລິການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງວຽງເຮັດງານທຳ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານອ້ອມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຊາວໜູມຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຍັງໄດ້ມີການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໂດຍສະເພາະດ້ານພາສາອັງກິດ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ. ໃຫ້ແກ່ນັກທ ໄດ້ປັບປຸງຫລາຍດ້ານ, ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ, ເອົາໃຈໃສ່ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົາມາພັກ ແລະ ຂອດການບໍລິການ ມີອາຫານເຊົ້າໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຕື່ມອີກ.

ທີ່​ມາ: facebook.com/962913143912466

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.