ສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກໍາ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີ ​ມີ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ດີ​ເດັ່ນໄດ້​ຮັບ​​​ການຍ້ອງ​ຍໍຫຼາຍ​ທ່ານ

ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 6 ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ຄົບຮອບ 30 ຂື້ນ ທົບທວນຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍານໍາພາຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ I ຫາຊຸດທີ່ VII ໂດຍສະເພາະແມ່ນທົບທວນຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວ ຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ VII ໃນການຈັດຕັ້ງ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາພາກທຸລະກິດຂອງຕົນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ ເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວແມ່ນ “ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ ແຫ່ງຊາດ ຕາມທິດການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ”.

(1) ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງທຸລະກິດ SMEs ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍຖານການຜະລິດທຸລະກິດ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ ໃຫ້ຫລາຍຂື້ນກ່ວາເກົ່າ, (2) ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພາກທຸລະກິດການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ, (3) ເສີມສ້າງແວດລ້ອມທຸລະກິດໃຫ້ດີຂື້ນ ໂດຍນໍາໃຊ້ເວທີກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ ແລະ ເວທີປຶກສາຫາລືພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດ ແລະ ອື່ນໆ, (4) ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສໍາລັບພາກທຸລະກິດ, (5) ການເຊື່ອມໂຍງຂອງທຸລະກິດລາວເພື່ອກ້າວເຂົ້າສຸ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ (6) ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງລະບົບສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການທຸລະກິດ ຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ, ສຄອ ແຂວງ, ກຸ່ມ ແລະ ສະມາຄົມທຸລະກິດ ຢູ່ ສ ປປ ລາວ. 

ກອງປະຊຸມພາກທີ 1 ໂດຍການເປັນປະທານ ທ່ານ ອຸເດດ ສຸວັນນະວົງ ປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທ່ານ ສຽວສະຫວາດ ສະແຫວງສຶກສາ ປະທານກິດຕິມະສັກ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີ ບັນດາທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ຕ່າງປະເທດທີຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍແຂວງ, ສະມາຄົມ-ກຸ່ມທຸລະກິດ, ສະມາຊິກ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 400 ທ່ານ. 
ກອງປະຊຸມພາກທີ 2 ເປັນກຽດ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມ ໂດຍ ພະນະທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທ່ານ ອຸເດດ ສະວັນນະວົງ ປະທານ ສຄອຊ ໄດ້ລາຍງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມໃນພາກທີ 1 ແລະ ບາງຜົນງານການງເຄື່ອນ ສຄອຊ 30 ປີ ໂດຍຫໍ້ຍ ໃຫ້ ພະນະທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮັບຊາບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສຄອຊ ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ໂລລາງວັນ ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນປະກອບສ່ວນ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ກັບ ສຄອຊ ໃນໄລຍະ 30 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາຂອງແຂວງ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ຕ່າງປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ, ສະມາຄົມ ແລະ ກຸ່ມທຸລະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບ ສຄອຊ ແລະ ພາກທຸລະກິດ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບກຽດສູງສຸດ ໂດຍການ ໂອ້ລົມຂອງ ພະນະທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປລາວ.

ທີ່​ມາ: facebook.com/558379471295906

ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 6 ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ຄົບຮອບ 30 ຂື້ນ ທົບທວນຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍານໍາພາຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ I ຫາຊຸດທີ່ VII ໂດຍສະເພາະແມ່ນທົບທວນຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວ ຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ VII ໃນການຈັດຕັ້ງ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາພາກທຸລະກິດຂອງຕົນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ ເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວແມ່ນ “ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ ແຫ່ງຊາດ ຕາມທິດການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ”.

(1) ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງທຸລະກິດ SMEs ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍຖານການຜະລິດທຸລະກິດ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດຫມາຍ ໃຫ້ຫລາຍຂື້ນກ່ວາເກົ່າ, (2) ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພາກທຸລະກິດການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ, (3) ເສີມສ້າງແວດລ້ອມທຸລະກິດໃຫ້ດີຂື້ນ ໂດຍນໍາໃຊ້ເວທີກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ ແລະ ເວທີປຶກສາຫາລືພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດ ແລະ ອື່ນໆ, (4) ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສໍາລັບພາກທຸລະກິດ, (5) ການເຊື່ອມໂຍງຂອງທຸລະກິດລາວເພື່ອກ້າວເຂົ້າສຸ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ (6) ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງລະບົບສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການທຸລະກິດ ຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ, ສຄອ ແຂວງ, ກຸ່ມ ແລະ ສະມາຄົມທຸລະກິດ ຢູ່ ສ ປປ ລາວ. 

ກອງປະຊຸມພາກທີ 1 ໂດຍການເປັນປະທານ ທ່ານ ອຸເດດ ສຸວັນນະວົງ ປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທ່ານ ສຽວສະຫວາດ ສະແຫວງສຶກສາ ປະທານກິດຕິມະສັກ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີ ບັນດາທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ຕ່າງປະເທດທີຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍແຂວງ, ສະມາຄົມ-ກຸ່ມທຸລະກິດ, ສະມາຊິກ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 400 ທ່ານ. 
ກອງປະຊຸມພາກທີ 2 ເປັນກຽດ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມ ໂດຍ ພະນະທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທ່ານ ອຸເດດ ສະວັນນະວົງ ປະທານ ສຄອຊ ໄດ້ລາຍງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມໃນພາກທີ 1 ແລະ ບາງຜົນງານການງເຄື່ອນ ສຄອຊ 30 ປີ ໂດຍຫໍ້ຍ ໃຫ້ ພະນະທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮັບຊາບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສຄອຊ ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ໂລລາງວັນ ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນປະກອບສ່ວນ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ກັບ ສຄອຊ ໃນໄລຍະ 30 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາຂອງແຂວງ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ຕ່າງປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ, ສະມາຄົມ ແລະ ກຸ່ມທຸລະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບ ສຄອຊ ແລະ ພາກທຸລະກິດ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບກຽດສູງສຸດ ໂດຍການ ໂອ້ລົມຂອງ ພະນະທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປລາວ.

ທີ່​ມາ: facebook.com/558379471295906

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!