ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ເຖິງ : ຫົວຫນ່ວຍຖືບັນຊີວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບ

ເລື່ອງ: ການສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ລາຍງານຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2018

ອີງຕາມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ສະບັບເລກທີ 47/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013;

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ


ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກ ທີ 2929/ກງ, ລົງວັນທີ 31 ສິງຫາ 2017;

ອີງຕາມ ໃບສະເຫນີຂອງກົມບັນຊີ ສະບັບເລກທີ 015/ກບຊ, ລົງວັນທີ 15 ມັງກອນ 2019.

ຫ້ອງການ ກະຊວງການເງິນ ຂໍຖືເປັນກຽດ ແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ລາຍງານຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2018, ເນື່ອງຈາກປີການບັນຊີ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2018.

ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບັນຊີ, ການໃຫ້ບໍລິການບັນຊີ, ດໍາເນີນງານກວດສອບ ໃຫ້ຖືກ ຕ້ອງຕາມລະບຽບທາງດ້ານບັນຊີ ແລະ ລະບຽບທາງດ້ານການກວດສອບອິດສະລະ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການນໍາສະເຫນີຂໍ້ ມູນຂ່າວສານດ້ານການເງິນຄົບຖ້ວນ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ຂະແຫນງການເງິນ ຊຶ່ງລວມມີຂະແຫນງບັນຊີ ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນ ເປັນພື້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາທາງດ້ານບັນຊີ ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້ :

1. ຫົວຫນ່ວຍຖືບັນຊີວິສາຫະກິດ ສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2018, ບັນດາເອກະສານຊ້ອນທ້າຍແລະ ບົດລາຍງານການກວດສອບ ສໍາລັບວິສາຫະກິດທີ່ຖືກກວດສອບ ຈໍານວນ 01 ຊຸດ; ເພື່ອເກັບກໍາສະຖິຕິ ແລະ ອອກໃບຕິດຕາມການຖືບັນຊີປະຈໍາປີ, ສໍາລັບຫົວຫນ່ວຍວິສາຫະກິດ ທີ່ຂຶ້ນກັບສູນກາງຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ກົມບັນຊີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ສ່ວນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ພົວພັນກັບພະແນກການເງິນ (ຂະແຫນງບັນຊີ) ປະຈໍາແຂວງ ແລະ ນະຄອນ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນທີ 31 ມີນາ 2019;

2. ສໍາລັບວິສາຫະກິດບັນຊີ ແລະ ວິສາຫະກິດກວດສອບ ສົ່ງຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ບັນດາເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ປະຈໍາປີ 2018 ຈໍານວນ 01 ຊຸດ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໃນ ມາດຕາ 63 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການ ກວດສອບອິດສະລະ ໃຫ້ກົມບັນຊີ ກະຊວງການເງິນ ເພື່ອເກັບກໍາສະຖິຕິ ແລະ ອອກໃບຕິດຕາມການດໍາເນີນ ທຸລະກິດປະຈໍາປີ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 31 ມີນາ 2019

3. ຖ້າຫາກກາຍກໍານົດເວລາ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ກະຊວງການເງິນ (ກົມບັນຊີ ແລະ ຂະແຫນງການບັນຊີ) ຈະປະຕິບັດມາດຕະການປັບໃຫມ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການ ກວດສອບອິດສະລະ ແລະ ຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.


ກົມບັນຊີ ກະຊວງການເງິນ ໂທ/ແຟັກ 021 213813

Hits: 29

LEAVE A REPLY

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້