Sunday, June 23, 2024
Lenovo

​ລມ​ຕ ພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ ຍອມຮັບຜ່ານມາການບໍລິການໄຟຟ້າຍັງບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ຍອມຮັບວ່າຜ່ານມາການບໍລິການຂອງຂະແໜງໄຟຟ້າຍັງບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາກົນຈັດອັນດັບດ້ານການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຂອງປະເທດເຮົາຢູ່ລາກທ້າຍໝູ່ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ.

 ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນໂອກາດໂອ້ລົມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ, ໂດຍທ່ານ ຄໍາມະນີ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ:

ການເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຊັກຊ້າໃນຜ່ານມານັ້ນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າ, ການສະໜອງໄຟຟ້າ ແກ່ສັງຄົມບໍ່ທົ່ວເຖິງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນສະຜົນສະທ້ອນຫລາຍດ້ານຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມເຊື້ອໝັ້ນຈາກສັງຄົມ ກໍຄືນັກລົງທຶນ, ເຊິ່ງເມື່ອບໍ່ດົນນີ້, ອົງການການເງິນສາກົນຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກໄດ້ປະເມີນດັດສະນີຍ່ອຍຕົວຊີ້ວັດທາງດ້ານການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນທົ່ວໂລກ ເຫັນວ່າ ສປປລາວ ແມ່ນຕິດອັນດັບ 155 ຂອງໂລກ ແລະ ເປັນອັນດັບສຸດທ້າຍໃນອາຊຽນ, ຍ້ອນວ່າຂັ້ນຕອນການຂໍນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າຢູ່ລາວມີຫລາຍຂັ້ນຕອນ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫລາຍເດືອນຈຶ່ງສາມາດຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໄດ້.

ນອກນີ້ ຍັງມີປັດໃຈອື່ນໆທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນຕື່ມ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານຈໍານວນໜຶ່ງມີແນວຄິດຫາແຕ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຫລາຍກວ່າສ່ວນລວມ, ຖ້າບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດກໍບໍ່ຢາກຮ່ວມມື, ບໍ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫລື ເຮັດແບບອືດອາດຊັກຊ້າ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.

ດັ່ງນັ້ນໃນຕໍ່ໜ້ານີ້, ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂໂດຍໄວ ນັບແຕ່ກົນໄກລະບຽບການ ແລະ ການບໍລິການຕ້ອງຫລຸດຂັ້ນຕອນຂໍອະນຸຍາດດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ສັ້ນລົງ ແລະ ໃຊ້ເວລາອະນຸມັດບໍ່ດົນ, ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດຂອງພະນັກງານໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມຫລາຍກວ່າສ່ວນຕົວ, ສືບຕໍ່ກວດຄືນການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ, ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້ານັບທັງຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃຫ້ດີ ແລະ ສະໜອງກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ສັງຄົມ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆໃຫ້ພຽງພໍ.

ທີ່​ມາ: ໜັງ​ສື​ພິມ​ລາວ​ພັດ​ທະ​ນາ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ຍອມຮັບວ່າຜ່ານມາການບໍລິການຂອງຂະແໜງໄຟຟ້າຍັງບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາກົນຈັດອັນດັບດ້ານການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຂອງປະເທດເຮົາຢູ່ລາກທ້າຍໝູ່ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ.

 ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນໂອກາດໂອ້ລົມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ, ໂດຍທ່ານ ຄໍາມະນີ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ:

ການເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຊັກຊ້າໃນຜ່ານມານັ້ນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າ, ການສະໜອງໄຟຟ້າ ແກ່ສັງຄົມບໍ່ທົ່ວເຖິງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນສະຜົນສະທ້ອນຫລາຍດ້ານຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມເຊື້ອໝັ້ນຈາກສັງຄົມ ກໍຄືນັກລົງທຶນ, ເຊິ່ງເມື່ອບໍ່ດົນນີ້, ອົງການການເງິນສາກົນຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກໄດ້ປະເມີນດັດສະນີຍ່ອຍຕົວຊີ້ວັດທາງດ້ານການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນທົ່ວໂລກ ເຫັນວ່າ ສປປລາວ ແມ່ນຕິດອັນດັບ 155 ຂອງໂລກ ແລະ ເປັນອັນດັບສຸດທ້າຍໃນອາຊຽນ, ຍ້ອນວ່າຂັ້ນຕອນການຂໍນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າຢູ່ລາວມີຫລາຍຂັ້ນຕອນ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫລາຍເດືອນຈຶ່ງສາມາດຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໄດ້.

ນອກນີ້ ຍັງມີປັດໃຈອື່ນໆທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນຕື່ມ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານຈໍານວນໜຶ່ງມີແນວຄິດຫາແຕ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຫລາຍກວ່າສ່ວນລວມ, ຖ້າບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດກໍບໍ່ຢາກຮ່ວມມື, ບໍ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫລື ເຮັດແບບອືດອາດຊັກຊ້າ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.

ດັ່ງນັ້ນໃນຕໍ່ໜ້ານີ້, ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂໂດຍໄວ ນັບແຕ່ກົນໄກລະບຽບການ ແລະ ການບໍລິການຕ້ອງຫລຸດຂັ້ນຕອນຂໍອະນຸຍາດດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ສັ້ນລົງ ແລະ ໃຊ້ເວລາອະນຸມັດບໍ່ດົນ, ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດຂອງພະນັກງານໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມຫລາຍກວ່າສ່ວນຕົວ, ສືບຕໍ່ກວດຄືນການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ, ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້ານັບທັງຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃຫ້ດີ ແລະ ສະໜອງກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ສັງຄົມ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆໃຫ້ພຽງພໍ.

ທີ່​ມາ: ໜັງ​ສື​ພິມ​ລາວ​ພັດ​ທະ​ນາ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.