​ລມ​ຕ ພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ ຍອມຮັບຜ່ານມາການບໍລິການໄຟຟ້າຍັງບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ຍອມຮັບວ່າຜ່ານມາການບໍລິການຂອງຂະແໜງໄຟຟ້າຍັງບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາກົນຈັດອັນດັບດ້ານການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຂອງປະເທດເຮົາຢູ່ລາກທ້າຍໝູ່ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ.

 ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນໂອກາດໂອ້ລົມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ, ໂດຍທ່ານ ຄໍາມະນີ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ:

ການເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຊັກຊ້າໃນຜ່ານມານັ້ນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າ, ການສະໜອງໄຟຟ້າ ແກ່ສັງຄົມບໍ່ທົ່ວເຖິງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນສະຜົນສະທ້ອນຫລາຍດ້ານຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມເຊື້ອໝັ້ນຈາກສັງຄົມ ກໍຄືນັກລົງທຶນ, ເຊິ່ງເມື່ອບໍ່ດົນນີ້, ອົງການການເງິນສາກົນຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກໄດ້ປະເມີນດັດສະນີຍ່ອຍຕົວຊີ້ວັດທາງດ້ານການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນທົ່ວໂລກ ເຫັນວ່າ ສປປລາວ ແມ່ນຕິດອັນດັບ 155 ຂອງໂລກ ແລະ ເປັນອັນດັບສຸດທ້າຍໃນອາຊຽນ, ຍ້ອນວ່າຂັ້ນຕອນການຂໍນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າຢູ່ລາວມີຫລາຍຂັ້ນຕອນ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫລາຍເດືອນຈຶ່ງສາມາດຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໄດ້.

ນອກນີ້ ຍັງມີປັດໃຈອື່ນໆທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນຕື່ມ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານຈໍານວນໜຶ່ງມີແນວຄິດຫາແຕ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຫລາຍກວ່າສ່ວນລວມ, ຖ້າບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດກໍບໍ່ຢາກຮ່ວມມື, ບໍ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫລື ເຮັດແບບອືດອາດຊັກຊ້າ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.

ດັ່ງນັ້ນໃນຕໍ່ໜ້ານີ້, ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂໂດຍໄວ ນັບແຕ່ກົນໄກລະບຽບການ ແລະ ການບໍລິການຕ້ອງຫລຸດຂັ້ນຕອນຂໍອະນຸຍາດດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ສັ້ນລົງ ແລະ ໃຊ້ເວລາອະນຸມັດບໍ່ດົນ, ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດຂອງພະນັກງານໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມຫລາຍກວ່າສ່ວນຕົວ, ສືບຕໍ່ກວດຄືນການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ, ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້ານັບທັງຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃຫ້ດີ ແລະ ສະໜອງກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ສັງຄົມ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆໃຫ້ພຽງພໍ.

ທີ່​ມາ: ໜັງ​ສື​ພິມ​ລາວ​ພັດ​ທະ​ນາ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ຍອມຮັບວ່າຜ່ານມາການບໍລິການຂອງຂະແໜງໄຟຟ້າຍັງບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາກົນຈັດອັນດັບດ້ານການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຂອງປະເທດເຮົາຢູ່ລາກທ້າຍໝູ່ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ.

 ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນໂອກາດໂອ້ລົມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ, ໂດຍທ່ານ ຄໍາມະນີ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ:

ການເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຊັກຊ້າໃນຜ່ານມານັ້ນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າ, ການສະໜອງໄຟຟ້າ ແກ່ສັງຄົມບໍ່ທົ່ວເຖິງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນສະຜົນສະທ້ອນຫລາຍດ້ານຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມເຊື້ອໝັ້ນຈາກສັງຄົມ ກໍຄືນັກລົງທຶນ, ເຊິ່ງເມື່ອບໍ່ດົນນີ້, ອົງການການເງິນສາກົນຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກໄດ້ປະເມີນດັດສະນີຍ່ອຍຕົວຊີ້ວັດທາງດ້ານການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນທົ່ວໂລກ ເຫັນວ່າ ສປປລາວ ແມ່ນຕິດອັນດັບ 155 ຂອງໂລກ ແລະ ເປັນອັນດັບສຸດທ້າຍໃນອາຊຽນ, ຍ້ອນວ່າຂັ້ນຕອນການຂໍນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າຢູ່ລາວມີຫລາຍຂັ້ນຕອນ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫລາຍເດືອນຈຶ່ງສາມາດຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໄດ້.

ນອກນີ້ ຍັງມີປັດໃຈອື່ນໆທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນຕື່ມ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານຈໍານວນໜຶ່ງມີແນວຄິດຫາແຕ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຫລາຍກວ່າສ່ວນລວມ, ຖ້າບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດກໍບໍ່ຢາກຮ່ວມມື, ບໍ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫລື ເຮັດແບບອືດອາດຊັກຊ້າ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.

ດັ່ງນັ້ນໃນຕໍ່ໜ້ານີ້, ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂໂດຍໄວ ນັບແຕ່ກົນໄກລະບຽບການ ແລະ ການບໍລິການຕ້ອງຫລຸດຂັ້ນຕອນຂໍອະນຸຍາດດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ສັ້ນລົງ ແລະ ໃຊ້ເວລາອະນຸມັດບໍ່ດົນ, ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດຂອງພະນັກງານໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມຫລາຍກວ່າສ່ວນຕົວ, ສືບຕໍ່ກວດຄືນການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ, ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້ານັບທັງຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃຫ້ດີ ແລະ ສະໜອງກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ສັງຄົມ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆໃຫ້ພຽງພໍ.

ທີ່​ມາ: ໜັງ​ສື​ພິມ​ລາວ​ພັດ​ທະ​ນາ

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!