ຂະ​ແໜງ​ສຶກ​ສາ ໂຄ​ສະ​ນາ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ ສປປ ລາວ

ກົມສາມັນສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ ອົງການ ການສຶກສາໂລກ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍ ຈາກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ 88 ເມືອງ ໃນ 10 ແຂວງ ຄື: ແຂວງຫົວ ພັນ, ຫລວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊຸມຊົນ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໄດ້ຮັບການຮຽນຮູ້ ຈາກອັນຕະລາຍຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ໂດຍຜ່ານການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ຄູສອນ ຜູ້ທີ່ສົ່ງຄວາມຮູ້.

      ການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍ ຈາກລະ ເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຂຶ້ນທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລະ ຫວ່າງ ທ່ານນາງ  ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ຫົວໜ້າກົມສາມັນສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິ ລາ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ບຣູນາກີ ຫົວໜ້າອົງການ ການສຶກສາໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໂດຍມີທ່ານ ບົວລານ ສີລິປັນຍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິກາ ແລະ ທ່ານ ຣີນາ ບິດເຕີ້ ເອັກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສາຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ພ້ອມດຽວພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

      ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ເປັນໂຄງການທີ່ ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະ ເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມູນຄ່າ ປະມານ 17 ຕື້ກວ່າກີບ, ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ ຈໍານວນ 12 ເມືອງ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 7 ເມືອງ, ແຂວງຫົວພັນ 10 ເມືອງ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ 10 ເມືອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 15 ເມືອງ, ແຂວງສາລະວັນ 8 ເມືອງ, ແຂວງເຊກອງ 4 ເມືອງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ 10 ເມືອງ, ແຂວງອັດຕະປື 5 ເມືອງ ແລະ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 7 ເມືອງ.

ສໍາລັບກິດຈະກໍາຫລັກຂອງໂຄງການ ແມ່ນເຊື່ອມສານຫລັກສູດ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍ ຈາກລະ ເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ໄດ້ປັບປຸງເຂົ້າໃນຫລັກສູດແຫ່ງຊາດ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ພັດທະນາຫລັກສູດ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວ ກັບອັນຕະລາຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ສໍາລັບຫລັກສູດແຫ່ງຊາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ​, ພັດທະນາຫລັກສູດການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຈາກ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກເອກະສານ ແລະ ແຜນການສອນສໍາລັບວິທະຍາ ໄລຄູເພື່ອສົ່ງຄວາມຮູ້ ໃຫ້ນັກສຶກສາສາຍຄູ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແລະອື່ນໆ.  

ທີ່​ມາ: ຂ​ປ​ລ                     

ກົມສາມັນສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ ອົງການ ການສຶກສາໂລກ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍ ຈາກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ 88 ເມືອງ ໃນ 10 ແຂວງ ຄື: ແຂວງຫົວ ພັນ, ຫລວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊຸມຊົນ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໄດ້ຮັບການຮຽນຮູ້ ຈາກອັນຕະລາຍຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ໂດຍຜ່ານການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ຄູສອນ ຜູ້ທີ່ສົ່ງຄວາມຮູ້.

      ການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍ ຈາກລະ ເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຂຶ້ນທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລະ ຫວ່າງ ທ່ານນາງ  ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ຫົວໜ້າກົມສາມັນສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິ ລາ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ບຣູນາກີ ຫົວໜ້າອົງການ ການສຶກສາໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໂດຍມີທ່ານ ບົວລານ ສີລິປັນຍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິກາ ແລະ ທ່ານ ຣີນາ ບິດເຕີ້ ເອັກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສາຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ພ້ອມດຽວພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

      ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ເປັນໂຄງການທີ່ ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະ ເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມູນຄ່າ ປະມານ 17 ຕື້ກວ່າກີບ, ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ ຈໍານວນ 12 ເມືອງ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 7 ເມືອງ, ແຂວງຫົວພັນ 10 ເມືອງ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ 10 ເມືອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 15 ເມືອງ, ແຂວງສາລະວັນ 8 ເມືອງ, ແຂວງເຊກອງ 4 ເມືອງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ 10 ເມືອງ, ແຂວງອັດຕະປື 5 ເມືອງ ແລະ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 7 ເມືອງ.

ສໍາລັບກິດຈະກໍາຫລັກຂອງໂຄງການ ແມ່ນເຊື່ອມສານຫລັກສູດ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍ ຈາກລະ ເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ໄດ້ປັບປຸງເຂົ້າໃນຫລັກສູດແຫ່ງຊາດ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ພັດທະນາຫລັກສູດ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວ ກັບອັນຕະລາຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ສໍາລັບຫລັກສູດແຫ່ງຊາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ​, ພັດທະນາຫລັກສູດການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຈາກ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກເອກະສານ ແລະ ແຜນການສອນສໍາລັບວິທະຍາ ໄລຄູເພື່ອສົ່ງຄວາມຮູ້ ໃຫ້ນັກສຶກສາສາຍຄູ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແລະອື່ນໆ.  

ທີ່​ມາ: ຂ​ປ​ລ                     

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ການໃຊ້ຊີວິດຍຸກໃໝ່ ຮູ້ຈັກຄົນປະເພດ Introvert ແລະ Extrovert

ສັງຄົມເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ເຊິ່ງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັົບ 2 ປະເພດກຸ່ມຄົນ Introvert ແລະ Extrovert.

ເປີດຫໍພິພິທະພັນ ຊີວະນານາພັນ ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ

ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ, ຜູ້ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ຢໍລະປາ ແບບອະນຸລັກ ເພື່ອອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ້ອງກັນການລ່າສັດຕ່າງໆ. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໂດຍການເປີດຫໍພິພິທະພັນຊີວະນານາພັນນ້ຳກັດຢໍລາປ່າ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງໝາຍທີ່ສຳຄັນແຫ່ງການອະນຸລັກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂອບເຂດຢໍລະປາ.

ວັດໂພນພະເນົາ ວັດສະໄໝພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ

ດໂພນພະເນົາ (ວັດດອນພະເນົາ) ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາມປະຫວັດໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ວັດນີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ ຄ.ສ 1599 ສະໄໝ ພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ ທັມມິກະຣາດ ເປັນວັດປະຈຳພຣະອົງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!