Friday, June 14, 2024
Lenovo

ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ້ອງ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ປະ​ຊົນ ແລະ​ປຊ​ຊ ຕ້ອງໄດ້ຜົນ​ຕອບ​ແທນ​ຢ່າງ​ກຸ້ມ​ຄ່າ!

ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນກຳລັງຕົ້ນຕໍໜຶ່ງໃນການສ້າງລາຍໄດ້ຮັບແກ່ປະເທດ ຊາດແຕ່ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແນວໃດຈະຜົນປະໂຫຍແກ່ປະຊາຊົນຫຼາຍທີ່ສຸດ ?

ໃນປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາບໍ່ອາດປະຕິເສດໄດ້ວ່າ ບັນດານໍ້າຕົກຕາດທີ່ສວຍສົດງົດງາມ ເຊັ່ນ ຕາມເສັ້ນທາງແຕ່ປາກເຊ ຫາ ປາກຊ່ອງ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດ ແມ່ນໄດ້ຮັບການ ພັດທະນາໃນຮູບແບບ ການສຳປະທານ ຂອງພາກ ສ່ວນເອກະຊົນ ແລ້ວເສຍພັນທະໃຫ້ແກ່ລັດ. ບາງບ່ອນແມ່ນ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ດີ ໂດຍການຮັບເອົາປະຊາຊົນ ເຂດໃກ້ຄຽງເຂົ້າເຮັດວຽກນຳ ທັງສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າຕຶ່ມອີກ ອັນນີ້ ກໍສະແດງໃຫ້ເຖິງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບລະດັບໜຶ່ງຂອງນັກລົງທຶນ (ບາງຈຳນວນ).

ແຕ່ການລົງທຶນບາງພາກສ່ວນ ໃສ່ການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວ ກໍບໍ່ໄດ້ສ້າງຜົນປະ ໂຫຍດ ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍພໍປານໃດ ທັງທີ່ ນໍ້າຕົກຕາດ, ສະຖານທີ່ບູຮານ ຫຼື ທິວທັດທຳມະ ຊາດ ນອນຢູ່ໃນຂົງເຂດບ້ານຂອງປະຊາຊົນ.

ຜູ້ຂຽນຍັງຫຼົງໄຫຼນຳການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ທີ່ປະຊາຊົນທ້ອງ ຖິ່ນເປັນເຈົ້າຂອງ ຢູ່ເຂດທະວີບອາເມລິກາ ກາງ ເຊັ່ນ: ປະເທດ ຄອສຕາ ຣິກາ ທີ່ທັງພາກລັດ ສົມທົບກັບ ຄູ່ຮ່ວມງານການພັດທະນາ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍເຊີນຊວນປະຊາຊົນ ຢຸດເຊົາການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ອະນຸລັກ ຟື້ນຟູປ່າ ເພື່ອພັດທະນາເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ໂດຍສອນໃຫ້ປະຊາຊົນ ເປັນຜູ້ນຳທ່ຽວ, ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ຈັດການ ເຊັ່ນ: ຮ້ານອາຫານ, ທີ່ຢູ່ພັກເຊົາ, ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ກ່ຽວ ກັບການທ່ອງທ່ຽວ ຈົນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ເຄີຍເຮັດໄຮ່ ມາເປັນຜູ້ພົ້ນທຸກ ແລະສຸກສະບາຍ ຈາກປ່າໄມ້ພວກເຂົາ.

ພວກເຮົາກໍເຮັດໄດ້! ປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຍັງອຸດົມສົມບູນດີ ມີສັດສາວາສິ່ງອາໄສຢູ່ ມີຫ້ວຍນໍ້າລຳທານ ບວກກັບຮີດຄອງປະນີທີ່ງົດງາມ ເປັນເອກະລັກ ທີ່ອາດເປັນຈຸດດຶງ ດູດ ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຍິ່ງບ່ອນອື່ນປ່າໄມ້ ຫຼຸດລົງເທົ່າໃດ ພວກເຮົາຍິ່ງມີທ່າແຮງຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ມີຄວາມເປັນເອກະລັກ ໂດຍພັດທະ ນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກນີ້ລະ ເປັນບ່ອນຂາຍ.

ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ລະດັບຊຸມຊົນໃນ ສປປລາວ ອາດບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ພໍເທົ່າໃດ, ພວກເຮົາອາດມີບົດຮຽນ ຫຼາຍພໍສົມຄວນ ຈາກການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແບບອະນຸ ລັກ ຢູ່ ປ່າສະຫງວນນໍ້າຫ້າ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ທີ່ບຸກເບີກມາແຕ່ປີ 1999 ແລະ ການທ່ອງ ທ່ຽວຊົມສັດປ່າ ຢູ່ ປ່າຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ແຂວງຫົວພັນ ເຊິ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ ຄົນລາວ ໂດຍທົ່ວໄປຍັງຮູ້ຈັກໜ້ອຍຫຼາຍ ແລະຍັງບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າ ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບນີ້ພໍເທົ່າໃດ.

ແນ່ນອນ ການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼື ເປັນເຈົ້າຂອງນັ້ນ ມັນອາດບໍ່ງ່າຍ ຄືກັນກັບ ໃຫ້ເອກະຊົນສຳປະທານ ເພື່ອພັດທະນາການ ທ່ອງທ່ຽວ ຈາກ ເສັ້ນທາງ ຈົນຮອດ ບ່ອນພັກເຊົາທີ່ ຫຼູຫຼາ ລາຄາແພງ ແຕ່ມັນອາດແມ່ນວິທີການ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຖ້າຫາກມີການ ນຳພາ, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ, ຊັກຈູງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້.

ພວກເຮົາ ມີຂຸມຊັບທຳມະຊາດ ທີ່ເອື້ອອຳນວຍແກ່ການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ ແຕ່ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ ການທ່ອງທ່ຽວນັ້ນ ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ ແບບອະນຸລັກ ທີ່ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າຂອງ ກໍອາດເປັນທາງເລືອກທີ່ດີ.

ທີ່​ມາ: ໜັງ​ສື​ພິມ​ລາວ​ພັດ​ທະ​ນາ

ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນກຳລັງຕົ້ນຕໍໜຶ່ງໃນການສ້າງລາຍໄດ້ຮັບແກ່ປະເທດ ຊາດແຕ່ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແນວໃດຈະຜົນປະໂຫຍແກ່ປະຊາຊົນຫຼາຍທີ່ສຸດ ?

ໃນປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາບໍ່ອາດປະຕິເສດໄດ້ວ່າ ບັນດານໍ້າຕົກຕາດທີ່ສວຍສົດງົດງາມ ເຊັ່ນ ຕາມເສັ້ນທາງແຕ່ປາກເຊ ຫາ ປາກຊ່ອງ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດ ແມ່ນໄດ້ຮັບການ ພັດທະນາໃນຮູບແບບ ການສຳປະທານ ຂອງພາກ ສ່ວນເອກະຊົນ ແລ້ວເສຍພັນທະໃຫ້ແກ່ລັດ. ບາງບ່ອນແມ່ນ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ດີ ໂດຍການຮັບເອົາປະຊາຊົນ ເຂດໃກ້ຄຽງເຂົ້າເຮັດວຽກນຳ ທັງສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າຕຶ່ມອີກ ອັນນີ້ ກໍສະແດງໃຫ້ເຖິງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບລະດັບໜຶ່ງຂອງນັກລົງທຶນ (ບາງຈຳນວນ).

ແຕ່ການລົງທຶນບາງພາກສ່ວນ ໃສ່ການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວ ກໍບໍ່ໄດ້ສ້າງຜົນປະ ໂຫຍດ ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍພໍປານໃດ ທັງທີ່ ນໍ້າຕົກຕາດ, ສະຖານທີ່ບູຮານ ຫຼື ທິວທັດທຳມະ ຊາດ ນອນຢູ່ໃນຂົງເຂດບ້ານຂອງປະຊາຊົນ.

ຜູ້ຂຽນຍັງຫຼົງໄຫຼນຳການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ທີ່ປະຊາຊົນທ້ອງ ຖິ່ນເປັນເຈົ້າຂອງ ຢູ່ເຂດທະວີບອາເມລິກາ ກາງ ເຊັ່ນ: ປະເທດ ຄອສຕາ ຣິກາ ທີ່ທັງພາກລັດ ສົມທົບກັບ ຄູ່ຮ່ວມງານການພັດທະນາ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍເຊີນຊວນປະຊາຊົນ ຢຸດເຊົາການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ອະນຸລັກ ຟື້ນຟູປ່າ ເພື່ອພັດທະນາເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ໂດຍສອນໃຫ້ປະຊາຊົນ ເປັນຜູ້ນຳທ່ຽວ, ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ຈັດການ ເຊັ່ນ: ຮ້ານອາຫານ, ທີ່ຢູ່ພັກເຊົາ, ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ກ່ຽວ ກັບການທ່ອງທ່ຽວ ຈົນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ເຄີຍເຮັດໄຮ່ ມາເປັນຜູ້ພົ້ນທຸກ ແລະສຸກສະບາຍ ຈາກປ່າໄມ້ພວກເຂົາ.

ພວກເຮົາກໍເຮັດໄດ້! ປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຍັງອຸດົມສົມບູນດີ ມີສັດສາວາສິ່ງອາໄສຢູ່ ມີຫ້ວຍນໍ້າລຳທານ ບວກກັບຮີດຄອງປະນີທີ່ງົດງາມ ເປັນເອກະລັກ ທີ່ອາດເປັນຈຸດດຶງ ດູດ ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຍິ່ງບ່ອນອື່ນປ່າໄມ້ ຫຼຸດລົງເທົ່າໃດ ພວກເຮົາຍິ່ງມີທ່າແຮງຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ມີຄວາມເປັນເອກະລັກ ໂດຍພັດທະ ນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກນີ້ລະ ເປັນບ່ອນຂາຍ.

ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ລະດັບຊຸມຊົນໃນ ສປປລາວ ອາດບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ພໍເທົ່າໃດ, ພວກເຮົາອາດມີບົດຮຽນ ຫຼາຍພໍສົມຄວນ ຈາກການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແບບອະນຸ ລັກ ຢູ່ ປ່າສະຫງວນນໍ້າຫ້າ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ທີ່ບຸກເບີກມາແຕ່ປີ 1999 ແລະ ການທ່ອງ ທ່ຽວຊົມສັດປ່າ ຢູ່ ປ່າຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ແຂວງຫົວພັນ ເຊິ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ ຄົນລາວ ໂດຍທົ່ວໄປຍັງຮູ້ຈັກໜ້ອຍຫຼາຍ ແລະຍັງບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າ ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບນີ້ພໍເທົ່າໃດ.

ແນ່ນອນ ການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼື ເປັນເຈົ້າຂອງນັ້ນ ມັນອາດບໍ່ງ່າຍ ຄືກັນກັບ ໃຫ້ເອກະຊົນສຳປະທານ ເພື່ອພັດທະນາການ ທ່ອງທ່ຽວ ຈາກ ເສັ້ນທາງ ຈົນຮອດ ບ່ອນພັກເຊົາທີ່ ຫຼູຫຼາ ລາຄາແພງ ແຕ່ມັນອາດແມ່ນວິທີການ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຖ້າຫາກມີການ ນຳພາ, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ, ຊັກຈູງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້.

ພວກເຮົາ ມີຂຸມຊັບທຳມະຊາດ ທີ່ເອື້ອອຳນວຍແກ່ການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ ແຕ່ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ ການທ່ອງທ່ຽວນັ້ນ ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ ແບບອະນຸລັກ ທີ່ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າຂອງ ກໍອາດເປັນທາງເລືອກທີ່ດີ.

ທີ່​ມາ: ໜັງ​ສື​ພິມ​ລາວ​ພັດ​ທະ​ນາ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.