ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະສະພາການຄ້າ ພ້ອມສ້າງເງື່ອນໄຂສູ່ແຫຼ່ງທຶນSMEs


ໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2019 ທີ່ສໍານັກງານ ສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ, ທະນາຄານພັດທະ ນາລາວ (ທພລ) ແລະສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງການພົບປະຫາລື ແລະ ໄດ້ຕົກລົງກັນຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການເປີດໂຕະໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs) ໄດ້ເຂົ້າມາສອບຖາມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງ ທພລ ໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ຊຶ່ງເປັນການຮັບໃຊ້ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໄດ້ເປັນນິມິດໝາຍທີ່ດີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໃນພາກ SMEs ທີ່ກວມອັດຕາສ່ວນຫຼາຍກ່ວາໝູ່ ໄດ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ໂດຍການພົບກັນລະຫວ່າງ ທ່ານ ປອ. ອາຄົມ ປຣະເສີດ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທພລ ແລະ ທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ ຮອງປະທານ ສຄອຊ.

ການພົບປະຄັ້ງນີ້ ເປັນປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ (MOU) ຂອງທັງສອງຝ່າຍໃນເດືອນພຶດສະພາ 2018 ແລະ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍກິດຈະກຳຮ່ວມກັນເຊັ່ນ: ການຈັດສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: “ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ” ແລະການເປີດໂຕະໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ (SMEs)ທັງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍໄປແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງອື່ນໆຕື່ມອີກໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ ແລະ ນັບແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ການເປີດໂຕະໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs)ຈະຈັດໃນວັນພຸດຂອງທຸກອາທິດ ຊຶ່ງໃຫ້ເວລາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເມື່ອກ່ອນແມ່ນເດືອນລະຄັ້ງ.

ການເປີດໂຕະໃຫ້ຄຳປຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາ 3 ຄັ້ງ ຊຶ່ງເດືອນລະຄັ້ງຄື: ເດືອນກັນຍາ, ຕຸລາ, ພະຈິກ 2018 ລວມມີ 13 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີ 3 ຜູ້ປະກອບການໄດ້ມາພົວພັນກັບ ທພລ ເພື່ອປະກອບເອກະສານການຂໍກູ້ຢືມ ເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ປັດຈຸບັນ ທພລ ໄດ້ອະນຸມັດເງິນກູ້ຢືມໃຫ້ລູກຄ້າແລ້ວ 1 ລາຍ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອກໍ່ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນພິຈາລະນາ. ສໍາລັບການເປີດໂຕະໃຫ້ຄຳປຶກສາ 1 ມື້ ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ກໍ່ເພື່ອເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດSMEsສາມາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫຼາຍຫົວຂໍ້ເຊັ່ນ: ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຂອງທະນາຄານ, ການຕະຫຼາດ, ການຄ້າ, ວຽກງານການລົງບັນຊີ ເປັນຕົ້ນ ໂດຍຈະມີພະນັກງານຈາກທພລ ແລະ ສຄອຊ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ; ຫາກຜູ້ປະກອບການທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈກະລຸນາເຂົ້າໄປປຶກສາຫາລືຕາມວັນ ແລະ ເວລາດັ່ງກ່າວ (ກໍານົດເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງ ກັບ 30 ນາທີ / 1 ທ່ານ ຫຼື ວິສາຫະກິດໃນທຸກໆວັນພຸດ) ໂດຍບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມໃດໆ;ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ທີ່ສູນໃຫ້ບໍລິການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ  (LNCCI SME Service Center; ໂທລະສັບ: 021-416266-7, 020 5954 8789, 020 9916 5564; ອີເມວ : psonevongxay@gmail.com ; smeservicecenter.laos@gmail.com

ໂຄງການຮ່ວມມືທັງສອງຝ່າຍລະຫ່ວາງ ທພລ ແລະ ສຄອຊ ແມ່ນໜຶ່ງໃນໂຄງການພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຂອງອົງການໄຈກ້າ (JICA) ໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະແໜງການທຸລະກິດລະກິດ SMEsໃນລາວ ແລະ ທັງເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດໄດ້ມີທຶນເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ທຸລະກິດ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (ແຜນການ 5 ປີ)ຄັ້ງທີ 8 (NSEDP).


ໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2019 ທີ່ສໍານັກງານ ສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ, ທະນາຄານພັດທະ ນາລາວ (ທພລ) ແລະສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອຊ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງການພົບປະຫາລື ແລະ ໄດ້ຕົກລົງກັນຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການເປີດໂຕະໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs) ໄດ້ເຂົ້າມາສອບຖາມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງ ທພລ ໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ຊຶ່ງເປັນການຮັບໃຊ້ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໄດ້ເປັນນິມິດໝາຍທີ່ດີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໃນພາກ SMEs ທີ່ກວມອັດຕາສ່ວນຫຼາຍກ່ວາໝູ່ ໄດ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ໂດຍການພົບກັນລະຫວ່າງ ທ່ານ ປອ. ອາຄົມ ປຣະເສີດ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທພລ ແລະ ທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ ຮອງປະທານ ສຄອຊ.

ການພົບປະຄັ້ງນີ້ ເປັນປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ (MOU) ຂອງທັງສອງຝ່າຍໃນເດືອນພຶດສະພາ 2018 ແລະ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍກິດຈະກຳຮ່ວມກັນເຊັ່ນ: ການຈັດສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: “ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ” ແລະການເປີດໂຕະໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ (SMEs)ທັງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍໄປແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງອື່ນໆຕື່ມອີກໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ ແລະ ນັບແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ການເປີດໂຕະໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs)ຈະຈັດໃນວັນພຸດຂອງທຸກອາທິດ ຊຶ່ງໃຫ້ເວລາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເມື່ອກ່ອນແມ່ນເດືອນລະຄັ້ງ.

ການເປີດໂຕະໃຫ້ຄຳປຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາ 3 ຄັ້ງ ຊຶ່ງເດືອນລະຄັ້ງຄື: ເດືອນກັນຍາ, ຕຸລາ, ພະຈິກ 2018 ລວມມີ 13 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີ 3 ຜູ້ປະກອບການໄດ້ມາພົວພັນກັບ ທພລ ເພື່ອປະກອບເອກະສານການຂໍກູ້ຢືມ ເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ປັດຈຸບັນ ທພລ ໄດ້ອະນຸມັດເງິນກູ້ຢືມໃຫ້ລູກຄ້າແລ້ວ 1 ລາຍ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອກໍ່ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນພິຈາລະນາ. ສໍາລັບການເປີດໂຕະໃຫ້ຄຳປຶກສາ 1 ມື້ ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ກໍ່ເພື່ອເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດSMEsສາມາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫຼາຍຫົວຂໍ້ເຊັ່ນ: ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຂອງທະນາຄານ, ການຕະຫຼາດ, ການຄ້າ, ວຽກງານການລົງບັນຊີ ເປັນຕົ້ນ ໂດຍຈະມີພະນັກງານຈາກທພລ ແລະ ສຄອຊ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ; ຫາກຜູ້ປະກອບການທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈກະລຸນາເຂົ້າໄປປຶກສາຫາລືຕາມວັນ ແລະ ເວລາດັ່ງກ່າວ (ກໍານົດເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງ ກັບ 30 ນາທີ / 1 ທ່ານ ຫຼື ວິສາຫະກິດໃນທຸກໆວັນພຸດ) ໂດຍບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມໃດໆ;ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ທີ່ສູນໃຫ້ບໍລິການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ  (LNCCI SME Service Center; ໂທລະສັບ: 021-416266-7, 020 5954 8789, 020 9916 5564; ອີເມວ : psonevongxay@gmail.com ; smeservicecenter.laos@gmail.com

ໂຄງການຮ່ວມມືທັງສອງຝ່າຍລະຫ່ວາງ ທພລ ແລະ ສຄອຊ ແມ່ນໜຶ່ງໃນໂຄງການພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຂອງອົງການໄຈກ້າ (JICA) ໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະແໜງການທຸລະກິດລະກິດ SMEsໃນລາວ ແລະ ທັງເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດໄດ້ມີທຶນເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ທຸລະກິດ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (ແຜນການ 5 ປີ)ຄັ້ງທີ 8 (NSEDP).

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ການໃຊ້ຊີວິດຍຸກໃໝ່ ຮູ້ຈັກຄົນປະເພດ Introvert ແລະ Extrovert

ສັງຄົມເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ເຊິ່ງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັົບ 2 ປະເພດກຸ່ມຄົນ Introvert ແລະ Extrovert.

ເປີດຫໍພິພິທະພັນ ຊີວະນານາພັນ ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ

ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ, ຜູ້ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ຢໍລະປາ ແບບອະນຸລັກ ເພື່ອອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ້ອງກັນການລ່າສັດຕ່າງໆ. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໂດຍການເປີດຫໍພິພິທະພັນຊີວະນານາພັນນ້ຳກັດຢໍລາປ່າ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງໝາຍທີ່ສຳຄັນແຫ່ງການອະນຸລັກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂອບເຂດຢໍລະປາ.

ວັດໂພນພະເນົາ ວັດສະໄໝພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ

ດໂພນພະເນົາ (ວັດດອນພະເນົາ) ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາມປະຫວັດໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ວັດນີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ ຄ.ສ 1599 ສະໄໝ ພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ ທັມມິກະຣາດ ເປັນວັດປະຈຳພຣະອົງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!