Sunday, May 19, 2024
Lenovo

ສຸດຍອດ!ລາວ-ຈີນ ຮ່ວມມືໂຄງການ ກອງທຶນພິເສດແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລານຊ້າງ

ລັດຖະບານຈີນ ໄດ້ລົງນາມເຊັນສັນຍາ ກັບ ລັດຖະບານລາວ ຂອງການຮ່ວມມືໂຄງການກອງທຶນພິເສດແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງປະຈຳປີ 2018 ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ຄັ້ງທີ 4 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງໃນເດືອນທັນວາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາທັງໝົດ 138 ໂຄງການຂອງ 6 ປະເທດສະມາຊິກ ໃນນັ້ນ ສປປລາວ ໄດ້ຮັບຈຳນວນ 21 ໂຄງການລວມມູນຄ່າ 4,55 ລ້ານໂດລາ ເທົ່າກັບ 38,9 ຕື້ກວ່າກີບ.

ພິທີເຊັນສັນຍາໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍຕາງໜ້າຝ່າຍລາວແມ່ນທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັດເພັດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຕາງໜ້າຝ່າຍຈີນໂດຍທ່ານ ຈຽງຈາຍຕົງ ເອກອັກຄະລັດທູດແຫ່ງ ສປ ຈີນ ປະຈຳລາວ ພ້ອມບັນດາທ່ານຈາກກະຊວງ ແລະ ຂະແໜ່ງການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

 ການລົງນາມເຊັນສັນຍາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ຄັ້ງທີ 4 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນເດືອນທັນວາ 2018 ຊຶ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຮອງເອົາທັງໝົດ 138 ໂຄງການຂອງ 6 ປະເທດສະມາຊິກເຊັ່ນ: ກຳປູເຈຍ, ສປ ຈີນ, ສປປລາວ, ມຽນມາ,ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນນັ້ນສຳລັບລາວແມ່ນໄດ້ຮັບຈຳນວນ 21 ໂຄງການລວມມູນຄ່າ 4,55 ລ້ານໂດລາ ເທົ່າກັບ 38,9 ຕື້ກວ່າກີບ ຊຶ່ງປະກອບມີ 7 ກະຊວງ,ຂະແໜງການຄື: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ,ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ,ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສື່ສານ,ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ,ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ,ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນໄດ້ຮັບໂຄງການນຳໄປສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດຜົນ.

ໂຄງການກອງທຶນພິເສດແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ເປັນໂຄງການທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນໂອກາດກອງປະຊຸມຜູ້ນຳແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງຄັ້ງທີ 1 ໃນປີ 2016 ທີ່ເມືອງຊັນຢາ ແຂວງໄຫໜານ, ສປ ຈີນ ສຳລັບປີ 2017 ສປປລາວ ໄດ້ຮັບທັງໝົດຈຳນວນ 13 ໂຄງການ ຊຶ່ງປະກອບມີ 5 ກະຊວງ, ຂະແໜງການ ລວມມູນຄ່າ 3 ລ້ານໂດລາ ເທົ່າກັບ 25,6 ຕື້ກວ່າກີບ ປະຈຸບັນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ວ່າງໄວ້, ສ່ວນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃນປີ 2018 ຈຳນວນ 21 ໂຄງການນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2019.

ລັດຖະບານຈີນ ໄດ້ລົງນາມເຊັນສັນຍາ ກັບ ລັດຖະບານລາວ ຂອງການຮ່ວມມືໂຄງການກອງທຶນພິເສດແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງປະຈຳປີ 2018 ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ຄັ້ງທີ 4 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງໃນເດືອນທັນວາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາທັງໝົດ 138 ໂຄງການຂອງ 6 ປະເທດສະມາຊິກ ໃນນັ້ນ ສປປລາວ ໄດ້ຮັບຈຳນວນ 21 ໂຄງການລວມມູນຄ່າ 4,55 ລ້ານໂດລາ ເທົ່າກັບ 38,9 ຕື້ກວ່າກີບ.

ພິທີເຊັນສັນຍາໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍຕາງໜ້າຝ່າຍລາວແມ່ນທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັດເພັດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຕາງໜ້າຝ່າຍຈີນໂດຍທ່ານ ຈຽງຈາຍຕົງ ເອກອັກຄະລັດທູດແຫ່ງ ສປ ຈີນ ປະຈຳລາວ ພ້ອມບັນດາທ່ານຈາກກະຊວງ ແລະ ຂະແໜ່ງການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

 ການລົງນາມເຊັນສັນຍາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ຄັ້ງທີ 4 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນເດືອນທັນວາ 2018 ຊຶ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຮອງເອົາທັງໝົດ 138 ໂຄງການຂອງ 6 ປະເທດສະມາຊິກເຊັ່ນ: ກຳປູເຈຍ, ສປ ຈີນ, ສປປລາວ, ມຽນມາ,ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນນັ້ນສຳລັບລາວແມ່ນໄດ້ຮັບຈຳນວນ 21 ໂຄງການລວມມູນຄ່າ 4,55 ລ້ານໂດລາ ເທົ່າກັບ 38,9 ຕື້ກວ່າກີບ ຊຶ່ງປະກອບມີ 7 ກະຊວງ,ຂະແໜງການຄື: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ,ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ,ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສື່ສານ,ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ,ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ,ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນໄດ້ຮັບໂຄງການນຳໄປສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດຜົນ.

ໂຄງການກອງທຶນພິເສດແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ເປັນໂຄງການທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນໂອກາດກອງປະຊຸມຜູ້ນຳແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງຄັ້ງທີ 1 ໃນປີ 2016 ທີ່ເມືອງຊັນຢາ ແຂວງໄຫໜານ, ສປ ຈີນ ສຳລັບປີ 2017 ສປປລາວ ໄດ້ຮັບທັງໝົດຈຳນວນ 13 ໂຄງການ ຊຶ່ງປະກອບມີ 5 ກະຊວງ, ຂະແໜງການ ລວມມູນຄ່າ 3 ລ້ານໂດລາ ເທົ່າກັບ 25,6 ຕື້ກວ່າກີບ ປະຈຸບັນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ວ່າງໄວ້, ສ່ວນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃນປີ 2018 ຈຳນວນ 21 ໂຄງການນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2019.

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.