Monday, May 20, 2024
Lenovo

​ລະ​ວັງ​ກັນ​ແດ່! ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍແລ້ວ ເກືອບ 200 ຄົນ

ຕາມການລາຍງານຂອງກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຫວ່າງບໍ່​ດົນ​ມານີ້, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສີຫຸນ ສິດທິລືໄຊ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທັງເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ຂັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໄຂ້ຍຸງລາຍ ເປັນພະຍາດບົ່ມຊ້ອນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມາແຕ່ປີ 2013, ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍເຖິງ 8.453 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 26 ຄົນ, ມີອັດຕາຄວາມຮຸນແຮງ 0,3%, ສະເພາະປີ 2016 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 128 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ ແລະ ປີ 2018 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 1.200 ກວ່າຄົນ, ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ, ອັດຕາຄວາມຮຸນແຮງ 0,16% ແລະ ນຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນ ສະເພາະປີ 2019 ນີ້ ຄື: ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄຂ້ຍຸງລາຍ 198 ຄົນ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 4 ຄົນ, ມີອັດຕາຄວາມຮຸນແຮງ 2% ຕໍ່ປະຊາກອນ 1 ພັນຄົນ, ຊຶ່ງຕາມການນິຍາມຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ: ອັດຕາຄວາມຮຸນແຮງຂອງການຕິດເຊື້ອໄຂ້ຍຸງລາຍແມ່ນບໍ່ໃຫ້ສູງກວ່າ 0,2%.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນປີ 2019 ນີ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈະຕ້ອງໄດ້ອອກແຮງສຸມໃສ່ສະກັດກັ້ນພະຍາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຜົນສູງສຸດ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງເປັນເຈົ້າການໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເຈັບເປັນ ແລະ ການເສຍຊີວິດທີ່ມີທ່າອ່ຽງສູງໃນປີ 2019 ນີ້.

ໂດຍການເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຫຼັກການ 5 ປ ຄື: ປິດ ພາຊະນະບໍ່ໃຫ້ຍຸງມາໄຂ່ໃສ່, ປ່ຽນ ພາຊະ ນະເກັບນໍ້າໄວ້ໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ, ປ່ອຍ ປາຫາງນົກຍຸງເພື່ອກິນໜອນນໍ້າ, ປັບປຸງສະພາບແວດ ລ້ອມອ້ອມເຮືອນບໍ່ໃຫ້ມີບ່ອນລີ້ຊ້ອນຂອງຍຸງ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນນິໄສທຸກໆອາທິດ.

ພ້ອມນັ້ນກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງແນະນໍາການຄວບຄຸມພະຍາດຂັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສະບັບເລກທີ 0001/ຈນວ, ລົງວັນທີ 24 ມັງກອນ 2019 ນີ້ ວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ.

ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ກຽມພ້ອມໃນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ ແລະ ກໍານົດເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນຈຸດສຸມ ແລະ ລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ຫົວທີໃນການອະນາໄມຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກໍາຈັດແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງລາຍກ່ອນລະດູຝົນທີ່ຈະມາຮອດ. ຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສະບັບເລກທີ 0088/ສທ, ລົງວັນທີ 29 ມັງກອນ 2019 ວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ພະຍາດລະບາດຕາມລະດູການເປັນຕົ້ນແມ່ນໄຂ້ຍຸງລາຍ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ໄຂ້ຫວັດໃນປີ 2019 ນີ້ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

ທີ່​ມາ: ໜັງ​ສື​ພິມ​ລາວ​ພັດ​ທະ​ນາ

ຕາມການລາຍງານຂອງກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຫວ່າງບໍ່​ດົນ​ມານີ້, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສີຫຸນ ສິດທິລືໄຊ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທັງເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ຂັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໄຂ້ຍຸງລາຍ ເປັນພະຍາດບົ່ມຊ້ອນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມາແຕ່ປີ 2013, ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍເຖິງ 8.453 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 26 ຄົນ, ມີອັດຕາຄວາມຮຸນແຮງ 0,3%, ສະເພາະປີ 2016 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 128 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ ແລະ ປີ 2018 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 1.200 ກວ່າຄົນ, ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ, ອັດຕາຄວາມຮຸນແຮງ 0,16% ແລະ ນຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນ ສະເພາະປີ 2019 ນີ້ ຄື: ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄຂ້ຍຸງລາຍ 198 ຄົນ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 4 ຄົນ, ມີອັດຕາຄວາມຮຸນແຮງ 2% ຕໍ່ປະຊາກອນ 1 ພັນຄົນ, ຊຶ່ງຕາມການນິຍາມຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ: ອັດຕາຄວາມຮຸນແຮງຂອງການຕິດເຊື້ອໄຂ້ຍຸງລາຍແມ່ນບໍ່ໃຫ້ສູງກວ່າ 0,2%.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນປີ 2019 ນີ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈະຕ້ອງໄດ້ອອກແຮງສຸມໃສ່ສະກັດກັ້ນພະຍາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຜົນສູງສຸດ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງເປັນເຈົ້າການໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເຈັບເປັນ ແລະ ການເສຍຊີວິດທີ່ມີທ່າອ່ຽງສູງໃນປີ 2019 ນີ້.

ໂດຍການເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຫຼັກການ 5 ປ ຄື: ປິດ ພາຊະນະບໍ່ໃຫ້ຍຸງມາໄຂ່ໃສ່, ປ່ຽນ ພາຊະ ນະເກັບນໍ້າໄວ້ໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ, ປ່ອຍ ປາຫາງນົກຍຸງເພື່ອກິນໜອນນໍ້າ, ປັບປຸງສະພາບແວດ ລ້ອມອ້ອມເຮືອນບໍ່ໃຫ້ມີບ່ອນລີ້ຊ້ອນຂອງຍຸງ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນນິໄສທຸກໆອາທິດ.

ພ້ອມນັ້ນກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງແນະນໍາການຄວບຄຸມພະຍາດຂັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສະບັບເລກທີ 0001/ຈນວ, ລົງວັນທີ 24 ມັງກອນ 2019 ນີ້ ວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ.

ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ກຽມພ້ອມໃນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ ແລະ ກໍານົດເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນຈຸດສຸມ ແລະ ລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ຫົວທີໃນການອະນາໄມຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກໍາຈັດແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງລາຍກ່ອນລະດູຝົນທີ່ຈະມາຮອດ. ຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສະບັບເລກທີ 0088/ສທ, ລົງວັນທີ 29 ມັງກອນ 2019 ວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ພະຍາດລະບາດຕາມລະດູການເປັນຕົ້ນແມ່ນໄຂ້ຍຸງລາຍ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ໄຂ້ຫວັດໃນປີ 2019 ນີ້ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

ທີ່​ມາ: ໜັງ​ສື​ພິມ​ລາວ​ພັດ​ທະ​ນາ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.