Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ການຕ່ຳແຜ່ນແພ ຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ​ເອ​ກະ​ລັກ​ໂດດ​ເດັ່ນ ​ຂອງ​ຊາວບ້ານ​ລະ​ຫາ​ນ້ຳ ​ແຫ່ງເມືອ​ງ​ສອງ​ຄອນ

ການຕ່ຳແຜ່ນແພທີ່ຍ້ອມດ້ວຍສີທຳມະຊາດຈາກຕົ້ນຄາມ ທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ສວຍງາມ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ປະຊະຊາຊົນບ້ານ ລະຫານ້ຳ ເມືອງ ສອງຄອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 388 ຄອບຄົວ ມີລາຍຮັບຈາກການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຫລາຍກວ່າ 1 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ໃນຕໍ່ຫນ້າອົງການປົກຄອງບ້ານ ຈະສົມທົບກັບແຂວງ ເພື່ອພັດທະນາບ້ານລະຫານ້ຳ ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກດ້ານຫັດຖະກຳ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້າມາທ່ຽວຫລາຍຂຶ້ນ ທັງເປັນການສ້າງລາຍຮັບແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜ້າລາຍລາວ ຍ້ອມດ້ວຍຫມໍ້ນິນນ້ຳຄາມ ອອກສູ່ສາຍຕາຂອງສັງຄົມໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຊົມໃຊ້ຫລາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານ ບຸນເກີດ ຜິວສີໂສດາລິດ ຮອງນາຍບ້ານ ທັງເປັນປະທານກຸ່ມຫັດຖະກຳຕ່ຳແຜ່ນຜ້າແພລາວ ບ້ານ ລະຫານ້ຳ ເມືອງ ສອງຄອນ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ທີມງານ ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງ ຖວທ ແລະ ນັກຂ່າວ ຈາກ ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ, ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຫນັງສືພິມ ພາສາຕ່າງປະເທດ ໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ ນີ້ ວ່າ:

ການຕ່ຳແຜ່ນຜ້າແພລາວ ຂອງຊາວບ້ານ ແມ່ນສືບທອດປະຕິບັດມາແຕ່ສະໄຫມກ່ອນ ໂດຍມີຫລາຍຜະລິດຕະພັນ ເປັນຕົ້ນ ເສື້ອ, ສິ້ນ, ຜ້າບ່ຽງ… ລາຍຫມໍ້ນິນນ້ຳຄາມຍ້ອມດ້ວຍສີທຳມະຊາດ ແມ່ນມີຊື່ສຽງໂດ່ດັງ ເພາະມີລວດລາຍລາວເດີມ ທີ່ສືບທອດກັນມາຫລາຍເຊັ່ນຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນເອກະລັກສະເພາະບ້ານ ແລະ ເປັນ ສິນຄ້າ ສົ່ງອອກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງແຂວງ ແລະ ປັນສິນຄ້າທີ່ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.

ສຳລັບວິຖີຊີວິດຂອງ ເຜົ່າຜູ້ໄທ ບ້ານລະຫານ້ຳ ປະກອບອາຊີບເຮັດນາເປັນຫລັກ ຖືເອົາການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນສຳຮອງ ພ້ອມນັ້ນ ຍັງໄດ້ເຮັດອາຊີບເສີມສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ດ້ວຍການຕ່ຳແຜ່ນແພທີ່ຍ້ອມດ້ວຍນ້ຳຄາມ ເຊິ່ງເປັນບ້ານຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງເມືອງ ສອງຄອນ ເປັນແຫລ່ງເສດຖະກິດການຜະລິດ ແລະ ຍັງເປັນອູ່ເຂົ້າອູ່ປາໃນທົ່ງນາປ່າທາມ.

ທີ່​ມາ: ຂ​ປ​ລ

ການຕ່ຳແຜ່ນແພທີ່ຍ້ອມດ້ວຍສີທຳມະຊາດຈາກຕົ້ນຄາມ ທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ສວຍງາມ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ປະຊະຊາຊົນບ້ານ ລະຫານ້ຳ ເມືອງ ສອງຄອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 388 ຄອບຄົວ ມີລາຍຮັບຈາກການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຫລາຍກວ່າ 1 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ໃນຕໍ່ຫນ້າອົງການປົກຄອງບ້ານ ຈະສົມທົບກັບແຂວງ ເພື່ອພັດທະນາບ້ານລະຫານ້ຳ ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກດ້ານຫັດຖະກຳ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້າມາທ່ຽວຫລາຍຂຶ້ນ ທັງເປັນການສ້າງລາຍຮັບແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜ້າລາຍລາວ ຍ້ອມດ້ວຍຫມໍ້ນິນນ້ຳຄາມ ອອກສູ່ສາຍຕາຂອງສັງຄົມໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຊົມໃຊ້ຫລາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານ ບຸນເກີດ ຜິວສີໂສດາລິດ ຮອງນາຍບ້ານ ທັງເປັນປະທານກຸ່ມຫັດຖະກຳຕ່ຳແຜ່ນຜ້າແພລາວ ບ້ານ ລະຫານ້ຳ ເມືອງ ສອງຄອນ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ທີມງານ ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງ ຖວທ ແລະ ນັກຂ່າວ ຈາກ ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ, ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຫນັງສືພິມ ພາສາຕ່າງປະເທດ ໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ ນີ້ ວ່າ:

ການຕ່ຳແຜ່ນຜ້າແພລາວ ຂອງຊາວບ້ານ ແມ່ນສືບທອດປະຕິບັດມາແຕ່ສະໄຫມກ່ອນ ໂດຍມີຫລາຍຜະລິດຕະພັນ ເປັນຕົ້ນ ເສື້ອ, ສິ້ນ, ຜ້າບ່ຽງ… ລາຍຫມໍ້ນິນນ້ຳຄາມຍ້ອມດ້ວຍສີທຳມະຊາດ ແມ່ນມີຊື່ສຽງໂດ່ດັງ ເພາະມີລວດລາຍລາວເດີມ ທີ່ສືບທອດກັນມາຫລາຍເຊັ່ນຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນເອກະລັກສະເພາະບ້ານ ແລະ ເປັນ ສິນຄ້າ ສົ່ງອອກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງແຂວງ ແລະ ປັນສິນຄ້າທີ່ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.

ສຳລັບວິຖີຊີວິດຂອງ ເຜົ່າຜູ້ໄທ ບ້ານລະຫານ້ຳ ປະກອບອາຊີບເຮັດນາເປັນຫລັກ ຖືເອົາການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນສຳຮອງ ພ້ອມນັ້ນ ຍັງໄດ້ເຮັດອາຊີບເສີມສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ດ້ວຍການຕ່ຳແຜ່ນແພທີ່ຍ້ອມດ້ວຍນ້ຳຄາມ ເຊິ່ງເປັນບ້ານຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງເມືອງ ສອງຄອນ ເປັນແຫລ່ງເສດຖະກິດການຜະລິດ ແລະ ຍັງເປັນອູ່ເຂົ້າອູ່ປາໃນທົ່ງນາປ່າທາມ.

ທີ່​ມາ: ຂ​ປ​ລ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.