ການປັກດຳເຂົ້ານາແຊງທົ່ວປະເທດປີນີ້ ຍັງຊ້າກວ່າແຜນການທີ່ວາງໄວ້

ຕາມແຜນການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງປີນີ້ທີ່ວາງໄວ້ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນໃຫ້ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເລີ່ມທຳການຜະລິດແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2018 ເປັນຕົ້ນມາເພື່ອຂຸ້ນຂ້ຽວໃສ່ການຜະລິດທົດແທນຜົນເສຍຫາຍໃນການຜະລິດລະດູຝົນທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ທັງນີ້ກໍອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະຜ່ານການປະຕິ ບັດຕົວຈິງມາຮອດປະຈຸບັນທົ່ວປະເທດປັກດຳເຂົ້ານາແຊງສຳເລັດພຽງ 84 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 84% ຂອງແຜນການທັງໝົດທີ່ວາງໄວ້, ທັງນີ້ເປັນເພາະສະພາບອາກາດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນບໍ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້.

ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນກຸມພາຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ໃຫ້ຮູ້ມາ: ມາຮອດປະຈຸບັນການປັກດຳເຂົ້ານາແຊງທົ່ວປະເທດສຳເລັດແລ້ວ 84,08 ພັນເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 84% ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນການ 1 ແສນເຮັກຕາ, ເມື່ອທຽບໃສ່ເດືອນທີ່ຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 32%, ໃນນັ້ນພາກໃຕ້ປະຕິບັດໄດ້ 78%, ພາກກາງ 88% ແລະພາກເໜືອ 67%, ຊຶ່ງສາເຫດພາໃຫ້ການປັກດຳຊັກຊ້າກວ່າແຜນການນັ້ນເປັນເພາະສະພາບອາກາດມີການປ່ຽນແປງໂດຍສະເພາະບັນດາແຂວງພາກເໜືອໃນຊ່ວງເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາມີອາກາດໜາວເຢັນ, ສ່ວນຢູ່ພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້ບັນດາແມ່ນ້ຳຂອງ, ແມ່ນ້ຳສາຂາແລະອ່າງເກັບນ້ຳຕ່າງໆຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ, ຈຶ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້, ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ການບົວລະບັດຮັກສາ, ການໃສ່ຝຸ່ນ ແລະເຝົ້າລະວັງສັດຕູພືດອື່ນໆຫຼາຍກວ່າການສືບຕໍ່ປັກດຳເຂົ້ານາແຊງໃນພື້ນທີ່ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ.

ສຳລັບການປູກພືດລະດູແລ້ງເຫັນວ່າຊາວກະສິກອນສາມາດປູກພືດໄດ້ທັງໝົດ 91,55 ພັນເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 58,15% ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນການ 1,57 ແສນເຮັກຕາ, ສະເພາະພືດຜັກແມ່ນເກັບກູ້ໄດ້ຫຼາຍຮອບແລ້ວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຜັກຫອມ, ຜັກບົ່ວ, ຜັກກາດ ແລະຜັກບົ້ງ, ສ່ວນການລ້ຽງສັດ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການສັກຢາປ້ອງ ກັນພະຍາດທີ່ຈະຕາມມາໃນລະດູການ, ຄຽງຄູ່ກັບວຽກການຜະລິດເຂົ້ານາ ແຊງ ແລະການປູກພືດແລ້ວ, ກະຊວງຍັງເລັ່ງ ໃສ່ວຽກການພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ວຽກແນວພັນ ຊຶ່ງກໍແມ່ນວຽກໜຶ່ງທີ່ມີ ຄວາມສຳຄັນ ແລະຈຳເປັນ ໂດຍສະເພາະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກການຜະລິດ ແນວພັນ ແລະສະໜອງແນວພັນເຂົ້າລຸ້ນ 3 ທີ່ເກັບຊື້ໄດ້ 433,20 ໂຕນ, ປຸງແຕ່ງແລ້ວ 288,98 ໂຕນ ແລະສະໜອງໄດ້ 264,70 ໂຕນ ນອກຈາກບັນດາຜູ້ປະກອບການ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະກຸ່ມຊາວກະສິ ກອນໄດ້ສະໜອງ 482,4 ໂຕນ, ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດສັງລວມແນວພັນໄດ້ທັງໝົດ 747,10 ໂຕນ ເພື່ອກະກຽມ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດລະດູຝົນປີ 2019.

ທີ່​ມາ:ນສພ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຕາມແຜນການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງປີນີ້ທີ່ວາງໄວ້ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນໃຫ້ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເລີ່ມທຳການຜະລິດແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2018 ເປັນຕົ້ນມາເພື່ອຂຸ້ນຂ້ຽວໃສ່ການຜະລິດທົດແທນຜົນເສຍຫາຍໃນການຜະລິດລະດູຝົນທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ທັງນີ້ກໍອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະຜ່ານການປະຕິ ບັດຕົວຈິງມາຮອດປະຈຸບັນທົ່ວປະເທດປັກດຳເຂົ້ານາແຊງສຳເລັດພຽງ 84 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 84% ຂອງແຜນການທັງໝົດທີ່ວາງໄວ້, ທັງນີ້ເປັນເພາະສະພາບອາກາດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນບໍ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້.

ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນກຸມພາຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ໃຫ້ຮູ້ມາ: ມາຮອດປະຈຸບັນການປັກດຳເຂົ້ານາແຊງທົ່ວປະເທດສຳເລັດແລ້ວ 84,08 ພັນເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 84% ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນການ 1 ແສນເຮັກຕາ, ເມື່ອທຽບໃສ່ເດືອນທີ່ຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 32%, ໃນນັ້ນພາກໃຕ້ປະຕິບັດໄດ້ 78%, ພາກກາງ 88% ແລະພາກເໜືອ 67%, ຊຶ່ງສາເຫດພາໃຫ້ການປັກດຳຊັກຊ້າກວ່າແຜນການນັ້ນເປັນເພາະສະພາບອາກາດມີການປ່ຽນແປງໂດຍສະເພາະບັນດາແຂວງພາກເໜືອໃນຊ່ວງເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາມີອາກາດໜາວເຢັນ, ສ່ວນຢູ່ພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້ບັນດາແມ່ນ້ຳຂອງ, ແມ່ນ້ຳສາຂາແລະອ່າງເກັບນ້ຳຕ່າງໆຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ, ຈຶ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້, ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ການບົວລະບັດຮັກສາ, ການໃສ່ຝຸ່ນ ແລະເຝົ້າລະວັງສັດຕູພືດອື່ນໆຫຼາຍກວ່າການສືບຕໍ່ປັກດຳເຂົ້ານາແຊງໃນພື້ນທີ່ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ.

ສຳລັບການປູກພືດລະດູແລ້ງເຫັນວ່າຊາວກະສິກອນສາມາດປູກພືດໄດ້ທັງໝົດ 91,55 ພັນເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 58,15% ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນການ 1,57 ແສນເຮັກຕາ, ສະເພາະພືດຜັກແມ່ນເກັບກູ້ໄດ້ຫຼາຍຮອບແລ້ວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຜັກຫອມ, ຜັກບົ່ວ, ຜັກກາດ ແລະຜັກບົ້ງ, ສ່ວນການລ້ຽງສັດ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການສັກຢາປ້ອງ ກັນພະຍາດທີ່ຈະຕາມມາໃນລະດູການ, ຄຽງຄູ່ກັບວຽກການຜະລິດເຂົ້ານາ ແຊງ ແລະການປູກພືດແລ້ວ, ກະຊວງຍັງເລັ່ງ ໃສ່ວຽກການພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ວຽກແນວພັນ ຊຶ່ງກໍແມ່ນວຽກໜຶ່ງທີ່ມີ ຄວາມສຳຄັນ ແລະຈຳເປັນ ໂດຍສະເພາະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກການຜະລິດ ແນວພັນ ແລະສະໜອງແນວພັນເຂົ້າລຸ້ນ 3 ທີ່ເກັບຊື້ໄດ້ 433,20 ໂຕນ, ປຸງແຕ່ງແລ້ວ 288,98 ໂຕນ ແລະສະໜອງໄດ້ 264,70 ໂຕນ ນອກຈາກບັນດາຜູ້ປະກອບການ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະກຸ່ມຊາວກະສິ ກອນໄດ້ສະໜອງ 482,4 ໂຕນ, ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດສັງລວມແນວພັນໄດ້ທັງໝົດ 747,10 ໂຕນ ເພື່ອກະກຽມ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດລະດູຝົນປີ 2019.

ທີ່​ມາ:ນສພ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!