Sunday, April 14, 2024
Lenovo

ຢືນຢັນ​ແລ້ວ! ເຈົ້າ​ຂອງໂຄງການພັດທະນາແຄມຂອງນະຄອນປາກເຊ ຈະສຳເລັດຕາມແຜນ

ບໍລິສັດ ຈໍາປາຄໍາກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ ເຄຫາສະຖານ ແລະຊົນລະປະທານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການພັດທະນາແຄມຂອງນະຄອນປາກເຊ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ລົງມືກໍ່ສ້າງໃນສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ 75% ຂອງໂຄງການມາຮອດປະຈຸບັນບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆແມ່ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມ ແຜນການທີ່ກໍານົດໄວ້ພ້ອມຢືນຢັນວ່າໂຄງການຈະສໍາເລັດຕາມແຜນການຢ່າງແນ່ນອນ.

ທ່ານ ຫົງສະໝຸດ ແກ້ວວິລະວົງ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ ຂອງບໍລິສັດ ຈໍາປາຄໍາກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ເຄຫາສະຖານ ແລະຊົນລະປະທານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ ນັກຂ່າວໜັງສືພິມ ເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການພັດທະນາແຄມຂອງນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ນອນ ໃນແຜນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ,ຊຶ່ງມີຈຸດທີ່ຕັ້ງໂຄງການຢູ່ນະຄອນປາກເຊ ແລະເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງໂຄງການແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ຕາຝັ່ງເຈື່ອນ, ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງການທ່ອງທ່ຽວ, ແນໃສ່ສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ, ເປັນບ່ອ ນພັກຜ່ອນຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງຄັນນະພາບຊີວິດສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນແນໃສ່ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.

​​ພາບປະ​ກອບ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 65 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນມີທຶນກູ້ຢືມຈາກກອງທຶນ ຮ່ວມມືເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ EDCF ສ.ເກົາຫຼີຈໍານວນ 53 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ແລະທຶນພາຍໃນສົມທົບ 12 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນປະກອບມີການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ແລະຄູປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມ, ສວນສາທາລະນະ, ທາງຍົກລະດັບ, ລະບົບລະບາຍນໍ້າ.

ປະຈຸບັນຄວາມຄືບໜ້າສ່ວນທີ່ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ 75% ຂອງໂຄງການແມ່ນມີລາຍລະອຽດຄື:ວຽກງານກໍ່ສ້າງ A1 ທີ່ມີໄລຍະທາງ 2,9 ກິໂລແມັດ, ແຕ່ສົ້ນ ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງຫາສົບເຊວຽກງານຖົມ ຊາຍ ແລະຫີນໃຫ້ຈະສຳເລັດ 100%, ການກໍ່ສ້າງວຽກງານ A2 ມີໄລຍະທາງ 5 ກວ່າກິໂລແມັດ, ປະຈຸບັນແມ່ນກໍາລັງເລັ່ງມືໃສ່ວຽກງານຖົມຊາຍ ແລະແຮ່ໃກ້ຈະສໍາເລັດ 100% ແລະຄາດວ່າຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວທັງສອງ A ສໍາເລັດພາຍໃນປີນີ້, ສ່ວນວຽກ ງານ ກໍ່ສ້າງ A5 ທີ່ມີໄລຍະທາງ 4,6 ກິໂລ ແມັດ ແຕ່ທາສະລາຄໍາຫາບ້ານແຮ່, ບ້ານ ແກ ປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນການໄກ່ເກ່ຍສິ່ງ ກີດຂວາງ, ບາງສ່ວນແມ່ນໄດ້ລົງຫີນພື້ນ ນໍາ ແລະຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງ ກ່າວມີຄວາມຄືບໜ້າໂດຍໄວ, ຊຶ່ງໂດຍລວມແລ້ວບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆທີ່ໄດ້ທໍາການກໍ່ສ້າງມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນ ມີຄວາມຄືບໜ້າແລ້ວ 25% ແລະຄາດ ວ່າໝົດປີ 2019 ນີ້ບໍລິສັດຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງມີຄວາມຄືບໜ້າ 54% ແລະມີຄວາມເຊື່ອໜັ້ນວ່າກໍ່ສ້າງ ໂຄງການພັດທະນາແຄມຂອງນະຄອນປາກເຊຈະສໍາເລັດກອນແຜນການ 2021 ຢ່າງແນ່ນອນ.

ຜູ້ຈັດການໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ຖ້າຫາກໂຄງການນີ້ສໍາເລັດລົງມັນຈະກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງ ທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່ທີ່ສໍາຄັນຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ, ທີ່ສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນແຂວງ, ຕ່າງແຂວງ ແລະຕ່າງປະເທດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ຈະກາຍເປັນແຫຼ່ງພັກຜ່ອນຢ່ອນອາ ລົມຂອງຊາວແຂວງຈໍາປາສັກ, ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຊີວິດ, ສຸຂະພາບຈິດດີຂຶ້ນ.

ທີ່​ມາ: ນສພ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ບໍລິສັດ ຈໍາປາຄໍາກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ ເຄຫາສະຖານ ແລະຊົນລະປະທານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການພັດທະນາແຄມຂອງນະຄອນປາກເຊ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ລົງມືກໍ່ສ້າງໃນສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ 75% ຂອງໂຄງການມາຮອດປະຈຸບັນບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆແມ່ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມ ແຜນການທີ່ກໍານົດໄວ້ພ້ອມຢືນຢັນວ່າໂຄງການຈະສໍາເລັດຕາມແຜນການຢ່າງແນ່ນອນ.

ທ່ານ ຫົງສະໝຸດ ແກ້ວວິລະວົງ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ ຂອງບໍລິສັດ ຈໍາປາຄໍາກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ເຄຫາສະຖານ ແລະຊົນລະປະທານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ ນັກຂ່າວໜັງສືພິມ ເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການພັດທະນາແຄມຂອງນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ນອນ ໃນແຜນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ,ຊຶ່ງມີຈຸດທີ່ຕັ້ງໂຄງການຢູ່ນະຄອນປາກເຊ ແລະເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງໂຄງການແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ຕາຝັ່ງເຈື່ອນ, ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງການທ່ອງທ່ຽວ, ແນໃສ່ສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ, ເປັນບ່ອ ນພັກຜ່ອນຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງຄັນນະພາບຊີວິດສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນແນໃສ່ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.

​​ພາບປະ​ກອບ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 65 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນມີທຶນກູ້ຢືມຈາກກອງທຶນ ຮ່ວມມືເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ EDCF ສ.ເກົາຫຼີຈໍານວນ 53 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ແລະທຶນພາຍໃນສົມທົບ 12 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນປະກອບມີການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ແລະຄູປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມ, ສວນສາທາລະນະ, ທາງຍົກລະດັບ, ລະບົບລະບາຍນໍ້າ.

ປະຈຸບັນຄວາມຄືບໜ້າສ່ວນທີ່ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບ 75% ຂອງໂຄງການແມ່ນມີລາຍລະອຽດຄື:ວຽກງານກໍ່ສ້າງ A1 ທີ່ມີໄລຍະທາງ 2,9 ກິໂລແມັດ, ແຕ່ສົ້ນ ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງຫາສົບເຊວຽກງານຖົມ ຊາຍ ແລະຫີນໃຫ້ຈະສຳເລັດ 100%, ການກໍ່ສ້າງວຽກງານ A2 ມີໄລຍະທາງ 5 ກວ່າກິໂລແມັດ, ປະຈຸບັນແມ່ນກໍາລັງເລັ່ງມືໃສ່ວຽກງານຖົມຊາຍ ແລະແຮ່ໃກ້ຈະສໍາເລັດ 100% ແລະຄາດວ່າຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວທັງສອງ A ສໍາເລັດພາຍໃນປີນີ້, ສ່ວນວຽກ ງານ ກໍ່ສ້າງ A5 ທີ່ມີໄລຍະທາງ 4,6 ກິໂລ ແມັດ ແຕ່ທາສະລາຄໍາຫາບ້ານແຮ່, ບ້ານ ແກ ປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນການໄກ່ເກ່ຍສິ່ງ ກີດຂວາງ, ບາງສ່ວນແມ່ນໄດ້ລົງຫີນພື້ນ ນໍາ ແລະຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງ ກ່າວມີຄວາມຄືບໜ້າໂດຍໄວ, ຊຶ່ງໂດຍລວມແລ້ວບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆທີ່ໄດ້ທໍາການກໍ່ສ້າງມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນ ມີຄວາມຄືບໜ້າແລ້ວ 25% ແລະຄາດ ວ່າໝົດປີ 2019 ນີ້ບໍລິສັດຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງມີຄວາມຄືບໜ້າ 54% ແລະມີຄວາມເຊື່ອໜັ້ນວ່າກໍ່ສ້າງ ໂຄງການພັດທະນາແຄມຂອງນະຄອນປາກເຊຈະສໍາເລັດກອນແຜນການ 2021 ຢ່າງແນ່ນອນ.

ຜູ້ຈັດການໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ຖ້າຫາກໂຄງການນີ້ສໍາເລັດລົງມັນຈະກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງ ທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່ທີ່ສໍາຄັນຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ, ທີ່ສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນແຂວງ, ຕ່າງແຂວງ ແລະຕ່າງປະເທດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ຈະກາຍເປັນແຫຼ່ງພັກຜ່ອນຢ່ອນອາ ລົມຂອງຊາວແຂວງຈໍາປາສັກ, ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຊີວິດ, ສຸຂະພາບຈິດດີຂຶ້ນ.

ທີ່​ມາ: ນສພ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·