Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ປີ 2018 ມີຄົນເຂົ້າເມືອງທັງໝົດ 87 ພັນກວ່າຄົນ ແລະຄົນອອກເມືອງ 84 ພັນກວ່າຄົນ

ທ່ານ ຮ້ອຍເອກ ເກດມະນີ ພົມມະສິງ ຫົວໜ້າດ່ານ ( ຕ.ມ ) ກວດກາຄົນເຂົ້າອອກເມືອງໄດ້ໃຫສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນພວກເຮົາໃນວັນທີ 14 ກຸພາ 2019 ນີ້ວ່າ: ພາຍໃນດ້ານ ຕ.ມ ພວກເຮົາມີພະນັກງານທັງໝົດ 48 ສະຫາຍ, ຍິງ 4 ສະຫາຍ, ໃນ 1 ປີຜ່ານມາຄະນະພັກ, ຄະນະນຳດ້ານ ຕ.ມ ສາກົນລະໄລພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດເປັນຫຼັກ, ເຊື່ອມຊືມແນວທາງຕ່າງໆຂອງພັກ, ລັດວາງອອກ ແລະເຊື່ອໜັ້ນຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກ, ມີແນວຄິດອຸ່ນອ່ຽນທ່ຽນ, ເຮັດວຽກແບບລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ເປັນໜູ່ຄະນະ, ມີການປຶກສາຫາລື ແລະແບ່ງໃຫ້ບຸກຄົນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ, ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ, ມີຄົນເຂົ້າເມືອງທັງໝົດ 87,977 ຄົນ, ຍິງ 22,478 ຄົນ, ຄົນອອກເມືອງມີທັງໝົດ 84,734 ຄົນ, ຍິງ 20,234 ຄົນ ແລະມີພະຫານະເຂົ້າເມືອງ 10,731 ຄັນ, ອອເມືອງ 14,206 ຄັນ ແລະໄດ້ເກັບຄ່າບໍລິການທໍານຽມຕ່າງໆໄດ້ທັງໝົດ 20 ກວ່າກີບ, ໃນນັ້ນໄດ້ເກັບຄ່າທຳນຽມອອກໃບຜ່ານແດນມີ 6,940.000ກີບ, ຄ່າບໍລິການແຈ້ງການຄົນລາວເຂົ້າ-ອອກເມືອງທີ່ໃຊ້ບັດຜ່ານແດນ ແລະປືມຜ່ານແດນມີ 4,366.000 ກີບ ແລະຄົນຫວຽດນາມມີ 8,180.000 ກີບ, ຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ມອບໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສະເພາະ 1 ເດຶອນມີຄົນເຂົ້າເມືອງທັງໝົດ 5,913 ຄົນ, ຍິງ 1,237 ຄົນ ແລະຄົນອອກເມືອງມີ 5,924 ຄົນ, ຍິງ 1,354 ຄົນ, ມີພາຫານະເຂົ້າເມືອງທັງໝົດ 1,175 ຄັນ ແລະພາຫານະອອກເມືອງມີ 1,372 ຄັນ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີການເວນຍາມ, ກວດກາລາດຕະເວນຕາມຂອບເຂດຊາຍແດນ, ຕາມຄວາຮັບຜິດຊອບໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພຕາມບໍລິເວນຂອບ ເຂດຊາຍແດນ, ພ້ອມນີກໍ່ໄດ້ມີການສືບຕໍ່ພົວພັນແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງດ່ານ ຕ.ມ ສາກົນລະໄລ ກັບຄ້າຍທະຫານຊາຍແດນປະຈຳປະຕູດ້ານສາກົນລະໄລ ສສ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ

ທິດທາງຕໍ່ໜ້າເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງນຳພາແນວຄິດ, ເຊື່ອມຊືມລະບຽບການ, ກົດໝາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດວາງອອກ, ເພີ້ມທະວີໃນການກວດກາເວນຍາມ, ຕິດຕາມສະພາບການເຄື່ອນໃຫວອື່ນໆຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີຕາມຂອບເຂດບໍລິເວນຊາຍແດນໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະກວດກາຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ ແລະກົດໝາຍວາງອອກ, ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ພົວພັນແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບຄ້າຍທະຫານຊາຍແດນປະຈຳປະຕູດ້ານສາກົນລະໄລ ສສ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ທີ່​ມາ: Midia Laos

ທ່ານ ຮ້ອຍເອກ ເກດມະນີ ພົມມະສິງ ຫົວໜ້າດ່ານ ( ຕ.ມ ) ກວດກາຄົນເຂົ້າອອກເມືອງໄດ້ໃຫສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນພວກເຮົາໃນວັນທີ 14 ກຸພາ 2019 ນີ້ວ່າ: ພາຍໃນດ້ານ ຕ.ມ ພວກເຮົາມີພະນັກງານທັງໝົດ 48 ສະຫາຍ, ຍິງ 4 ສະຫາຍ, ໃນ 1 ປີຜ່ານມາຄະນະພັກ, ຄະນະນຳດ້ານ ຕ.ມ ສາກົນລະໄລພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດເປັນຫຼັກ, ເຊື່ອມຊືມແນວທາງຕ່າງໆຂອງພັກ, ລັດວາງອອກ ແລະເຊື່ອໜັ້ນຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກ, ມີແນວຄິດອຸ່ນອ່ຽນທ່ຽນ, ເຮັດວຽກແບບລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ເປັນໜູ່ຄະນະ, ມີການປຶກສາຫາລື ແລະແບ່ງໃຫ້ບຸກຄົນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ, ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ, ມີຄົນເຂົ້າເມືອງທັງໝົດ 87,977 ຄົນ, ຍິງ 22,478 ຄົນ, ຄົນອອກເມືອງມີທັງໝົດ 84,734 ຄົນ, ຍິງ 20,234 ຄົນ ແລະມີພະຫານະເຂົ້າເມືອງ 10,731 ຄັນ, ອອເມືອງ 14,206 ຄັນ ແລະໄດ້ເກັບຄ່າບໍລິການທໍານຽມຕ່າງໆໄດ້ທັງໝົດ 20 ກວ່າກີບ, ໃນນັ້ນໄດ້ເກັບຄ່າທຳນຽມອອກໃບຜ່ານແດນມີ 6,940.000ກີບ, ຄ່າບໍລິການແຈ້ງການຄົນລາວເຂົ້າ-ອອກເມືອງທີ່ໃຊ້ບັດຜ່ານແດນ ແລະປືມຜ່ານແດນມີ 4,366.000 ກີບ ແລະຄົນຫວຽດນາມມີ 8,180.000 ກີບ, ຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ມອບໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສະເພາະ 1 ເດຶອນມີຄົນເຂົ້າເມືອງທັງໝົດ 5,913 ຄົນ, ຍິງ 1,237 ຄົນ ແລະຄົນອອກເມືອງມີ 5,924 ຄົນ, ຍິງ 1,354 ຄົນ, ມີພາຫານະເຂົ້າເມືອງທັງໝົດ 1,175 ຄັນ ແລະພາຫານະອອກເມືອງມີ 1,372 ຄັນ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີການເວນຍາມ, ກວດກາລາດຕະເວນຕາມຂອບເຂດຊາຍແດນ, ຕາມຄວາຮັບຜິດຊອບໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພຕາມບໍລິເວນຂອບ ເຂດຊາຍແດນ, ພ້ອມນີກໍ່ໄດ້ມີການສືບຕໍ່ພົວພັນແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງດ່ານ ຕ.ມ ສາກົນລະໄລ ກັບຄ້າຍທະຫານຊາຍແດນປະຈຳປະຕູດ້ານສາກົນລະໄລ ສສ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ

ທິດທາງຕໍ່ໜ້າເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງນຳພາແນວຄິດ, ເຊື່ອມຊືມລະບຽບການ, ກົດໝາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດວາງອອກ, ເພີ້ມທະວີໃນການກວດກາເວນຍາມ, ຕິດຕາມສະພາບການເຄື່ອນໃຫວອື່ນໆຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີຕາມຂອບເຂດບໍລິເວນຊາຍແດນໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະກວດກາຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ ແລະກົດໝາຍວາງອອກ, ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ພົວພັນແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບຄ້າຍທະຫານຊາຍແດນປະຈຳປະຕູດ້ານສາກົນລະໄລ ສສ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ທີ່​ມາ: Midia Laos

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.