ນັກສຶກສາ ຄວສ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດພັດທະນາແອັບພລີເຄຊັນ Android

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບໍລິສັດຊໍາຊຸງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດໂຄງການ Samsung Tech Institute 2019 ແລະເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກສູດການພັດທະນາທາງແອັບ Android ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ (ຄວສ) ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄຸງ ມຸກ ຄິມ ຫົວໜ້າພະແນກເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ບໍລິສັດຊໍາຊຸງລາວອີເລັກໂທຣນິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ທ່ານ ຄໍາຜຸຍ ສຸດທິສົມບັດ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ສຸລິຍາ ແສດາລາ ຮອງກົມເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ, ມີບັນດາຄູອາຈານ, ນ້ອງນັກຮຽນ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ຄຸງ ມຸກ ຄີມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຝີກອົບຮົມວິຊາຊີບທີ່ນັກຮຽນສາມາດຮຽນພື້ນຖານດ້ານ IT ແລະທັກສະດ້ານວິສະວະກຳ. ເຊິ່ງເປັນໂອກາດໃນການສ້າງອະນາຄົດທີ່ດີແກ່ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາແລະແກ້ໄຂຄວາມຂາດແຂນຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກໃນອຸດສາຫະກຳເຕັກນິກ, ແຕ່ລະປີມີນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມເຝີກອົບຮົມ. ສະເພາະປີນີ້ໂຄງການເຮົາແມ່ນໄດ້ຈັດການເຝີກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຈາກຫຼາຍສະຖາບັນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັກມັກໃນດ້ານນີ້, ແລະຈະຈັດເຝີກອົບຮົມລະຫວ່າງວັນທີ 18–29 ມີນາ 2019 ນີ້ດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມການຮຽນການສອນໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ດີເລີດ ແລະບົດຮຽນປະຕິບັດ, ທັງໝົດນັ້ນແມ່ນເພື່ອກະກຽມເຂົາເຈົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ. ຫຼັງຈາກເຝີກອົບຮົມແລ້ວນັກຮຽນທຸກຄົນຈະເຂົ້າຮ່ວມການແຂງຂັນການພັດທະນາແອັບພລີເຄຊັນມືຖືພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ສັນສ້າງນະວັດຕະກຳກ້າວນຳຍຸກດີຈີຕອນແລະຈະປະກາດຜົນລາງວັນໃນວັນທີ 10 ເມສາ 2019.

ທ່ານ ປອ ສົມພອນ ກັນທະວົງ ຫົວໜ້າພາກວິຊາວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ ແລະເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄະນະວິສະວະກຳສາດກ່າວວ່າ:  ໂຄງການ ຊຳຊຸງ ເທັກອິນຕີຕູດ ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະພັດທນາການສຶກສາ ໂດຍຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະວິສະວະກຳສາດ ທີ່ເປັນໂຕແທນໃຫ້ແກ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະບໍລິສັດ ລາວຊຳຊຸງ ເອເລັກໂຕນິກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເພື່ອສ້າງກິດຈະກຳສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ດ້ານເທັກໂນໂລຊີ ທັງພາຍໃນ ມຊ ແລະຮ່ວມມືກັບໂຮງຮຽນອື່ນໆ ທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານເທັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ໄວໜຸ່ມ ກໍຄືບັນດານັກສຶກສາລາວໄດ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະເຂົ້າເຖິງເທັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໂຄງການ Samsung Tech Institute 2019 ເປັນໂຄງການທີ່ສົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມ ພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນມືຖື (Android Programming) ເພື່ອສ້າງນະວັດຕະກໍາ ກ້າວນໍາຍຸກດິຈິຕອລ ເຊິ່ງເປັນຫຼັກສູດທີ່ມຸ່ງພັດທະນາທັກສະຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນດ້ານການພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນມືຖືໃຫ້ກັບນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະຄົນທົ່ວໄປ ເພື່ອທີ່ຈະນໍາຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແກ່ສະຖາບັນຂອງຕົນ ແລະພັດທະນາຄົນຮຸ່ນໃໝ່ໃຫ້ສືບທອດຕໍ່ໄປ.

ສະຖາບັນ Samsung Tech Institute ແມ່ນສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ທີ່ນັກຮຽນສາມາດຮຽນພື້ນຖານດ້ານ IT ແລະທັກສະດ້ານວິສະວະກໍາ ກ້າວນຳຍຸກດີຈີຕອນ ຂອງບໍລິສັດ ລາວຊຳຊຸງ ເອເລັກໂຕຣນິກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ. ເຊິ່ງເປັນຫຼັກສູດທີ່ມຸ່ງພັດທະນາທັກສະ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ໃນດ້ານພັດທະນາແອັພລີເຄຊັນມືຖືໃຫ້ກັບນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະຄົນທົ່ວໄປ ເພື່ອຈະນຳຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຈາກການເຝີກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໄປຜັນຂະຫຍາຍແກ່ສະຖາບັນຂອງຕົນ ແລະ ພັດທະນາຄົນຮຸ່ນໃໝ່ໃຫ້ສຶບທອດຕໍ່ໄປ.

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບໍລິສັດຊໍາຊຸງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດໂຄງການ Samsung Tech Institute 2019 ແລະເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກສູດການພັດທະນາທາງແອັບ Android ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ (ຄວສ) ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄຸງ ມຸກ ຄິມ ຫົວໜ້າພະແນກເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ບໍລິສັດຊໍາຊຸງລາວອີເລັກໂທຣນິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ທ່ານ ຄໍາຜຸຍ ສຸດທິສົມບັດ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ສຸລິຍາ ແສດາລາ ຮອງກົມເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ, ມີບັນດາຄູອາຈານ, ນ້ອງນັກຮຽນ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ຄຸງ ມຸກ ຄີມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຝີກອົບຮົມວິຊາຊີບທີ່ນັກຮຽນສາມາດຮຽນພື້ນຖານດ້ານ IT ແລະທັກສະດ້ານວິສະວະກຳ. ເຊິ່ງເປັນໂອກາດໃນການສ້າງອະນາຄົດທີ່ດີແກ່ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາແລະແກ້ໄຂຄວາມຂາດແຂນຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກໃນອຸດສາຫະກຳເຕັກນິກ, ແຕ່ລະປີມີນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມເຝີກອົບຮົມ. ສະເພາະປີນີ້ໂຄງການເຮົາແມ່ນໄດ້ຈັດການເຝີກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຈາກຫຼາຍສະຖາບັນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັກມັກໃນດ້ານນີ້, ແລະຈະຈັດເຝີກອົບຮົມລະຫວ່າງວັນທີ 18–29 ມີນາ 2019 ນີ້ດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມການຮຽນການສອນໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ດີເລີດ ແລະບົດຮຽນປະຕິບັດ, ທັງໝົດນັ້ນແມ່ນເພື່ອກະກຽມເຂົາເຈົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ. ຫຼັງຈາກເຝີກອົບຮົມແລ້ວນັກຮຽນທຸກຄົນຈະເຂົ້າຮ່ວມການແຂງຂັນການພັດທະນາແອັບພລີເຄຊັນມືຖືພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ສັນສ້າງນະວັດຕະກຳກ້າວນຳຍຸກດີຈີຕອນແລະຈະປະກາດຜົນລາງວັນໃນວັນທີ 10 ເມສາ 2019.

ທ່ານ ປອ ສົມພອນ ກັນທະວົງ ຫົວໜ້າພາກວິຊາວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ ແລະເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄະນະວິສະວະກຳສາດກ່າວວ່າ:  ໂຄງການ ຊຳຊຸງ ເທັກອິນຕີຕູດ ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະພັດທນາການສຶກສາ ໂດຍຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະວິສະວະກຳສາດ ທີ່ເປັນໂຕແທນໃຫ້ແກ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະບໍລິສັດ ລາວຊຳຊຸງ ເອເລັກໂຕນິກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເພື່ອສ້າງກິດຈະກຳສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ດ້ານເທັກໂນໂລຊີ ທັງພາຍໃນ ມຊ ແລະຮ່ວມມືກັບໂຮງຮຽນອື່ນໆ ທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານເທັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ໄວໜຸ່ມ ກໍຄືບັນດານັກສຶກສາລາວໄດ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະເຂົ້າເຖິງເທັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໂຄງການ Samsung Tech Institute 2019 ເປັນໂຄງການທີ່ສົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມ ພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນມືຖື (Android Programming) ເພື່ອສ້າງນະວັດຕະກໍາ ກ້າວນໍາຍຸກດິຈິຕອລ ເຊິ່ງເປັນຫຼັກສູດທີ່ມຸ່ງພັດທະນາທັກສະຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນດ້ານການພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນມືຖືໃຫ້ກັບນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະຄົນທົ່ວໄປ ເພື່ອທີ່ຈະນໍາຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແກ່ສະຖາບັນຂອງຕົນ ແລະພັດທະນາຄົນຮຸ່ນໃໝ່ໃຫ້ສືບທອດຕໍ່ໄປ.

ສະຖາບັນ Samsung Tech Institute ແມ່ນສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ທີ່ນັກຮຽນສາມາດຮຽນພື້ນຖານດ້ານ IT ແລະທັກສະດ້ານວິສະວະກໍາ ກ້າວນຳຍຸກດີຈີຕອນ ຂອງບໍລິສັດ ລາວຊຳຊຸງ ເອເລັກໂຕຣນິກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ. ເຊິ່ງເປັນຫຼັກສູດທີ່ມຸ່ງພັດທະນາທັກສະ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ໃນດ້ານພັດທະນາແອັພລີເຄຊັນມືຖືໃຫ້ກັບນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະຄົນທົ່ວໄປ ເພື່ອຈະນຳຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຈາກການເຝີກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໄປຜັນຂະຫຍາຍແກ່ສະຖາບັນຂອງຕົນ ແລະ ພັດທະນາຄົນຮຸ່ນໃໝ່ໃຫ້ສຶບທອດຕໍ່ໄປ.

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!