Monday, May 20, 2024
Lenovo

ນະຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ ສະໜອງນ້ຳປະປາໄດ້ເກືອບ 100%

      ນະຄອນຫຼວງ ຍົກລະດັບ ແລະ ຂະຫຍາຍທໍ່, ໂຮງງານນ້ຳປະປາຢູ່ຫຼາຍເມືອງເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດ, ຖືກຫຼັກອະນາໄມ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີບາງບ້ານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍທໍ່ສົ່ງໄປໄດ້ເຖິງ.

      ພິທີ ມອບ-ຮັບ ແລະ ເປີດການນຳໃຊ້ໂຄງການຂະຫຍາຍທໍ່, ປ່ຽນຖ່າຍລະບົບທໍ່ ແລະ ປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງ, ທຶນກູ້ຢືມຈາກ ບໍລິສັດ NORINCO ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2019 ຜ່ານມາທີ່ບ້ານຂົວກາງແສນ ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ. ສີນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ຫວັງ ຊີ ຮຸຍ ທູດທີ່ປຶກສາ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ສປ ຈີນ ປະຈຳລາວ, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າກົມ, ເຈົ້າເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

      ທ່ານ ຄຳເຜີຍ ວົງສາຄຳຜຸຍ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການນ້ຳປະປາຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງນັບມື້ສູງຂຶ້ນຕາມຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທີ່ມີຢ່າງຈຳກັດ ໃນປີ 2017 ບໍລິສັດ NORINCO ຈາກ ສປ ຈີນ ໄດ້ສະໜອງທຶນກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕ່ຳໃຫ້ກັບລັດຖະບານກໍ່ຄືນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈຳນວນ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອມາຂະຫຍາຍ, ປັບປຸງ, ກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳປະປາຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະຫຍາຍທໍ່ສົ່ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງອາຄານຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຫຼາຍເມືອງຕາມໜ້າວຽກຕົວຈິງ ປັດຈຸບັນໂຄງການດັ່ງກ່າວສຳເລັດ 100% ແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງມີກຳລັງການຜະລິດນ້ຳປະປາອອກສູ່ຄົວເຮືອນປະມານ 340.000-350.000 ແມັດກ້ອນ/ວັນ ກວມເອົາ 90%-95%ໃນທົ່ວນະຄອນຫຼວງ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມນັບທັງໂຄງການເກົ່າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ໂຄງການໃໝ່ນີ້ນະຄອນຫຼວງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າສະໜອງນ້ຳປະປາຢູ່ 4 ຕົວເມືອງໃນໄດ້ແລ້ວ 100% ສ່ວນບາງບ້ານທີ່ຢູ່ໃນຈຳນວນ 5 ເມືອງນອກຂອງນະຄອນຫຼວງອາດຈະມີບາງບ້ານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກເທົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ສະມາດເຂົ້າໄປເຖິງ.

ທ່ານ ຕົງ ຈີ້ເຟີງ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ NORINCO ກ່າວວ່າ: NORINCO ໄດ້ປະກອບທຸລະກິດຫຼາຍຂະແໜງການໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ຊຸມປີ 1990 ໂຄງການນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງມາແຕ່ຕົ້ນປີ 2017 ສຳເລັດໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2019 ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ກໍ່ສ້າງທໍ່ນ້ຳໃໝ່ມີລວງຍາວ 427 ກິໂລແມັດ, ປ່ຽນທໍ່ເກົ່າລວງຍາວ 152 ກິໂລແມັດ, ອ່າງເກັບນ້ຳໃໝ່ 3 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳ 2 ແຫ່ງ ແລະ ອາຄານ, ສຳນັກງານຫ້ອງການຈຳນວນໜຶ່ງ.

      ນະຄອນຫຼວງ ຍົກລະດັບ ແລະ ຂະຫຍາຍທໍ່, ໂຮງງານນ້ຳປະປາຢູ່ຫຼາຍເມືອງເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດ, ຖືກຫຼັກອະນາໄມ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີບາງບ້ານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍທໍ່ສົ່ງໄປໄດ້ເຖິງ.

      ພິທີ ມອບ-ຮັບ ແລະ ເປີດການນຳໃຊ້ໂຄງການຂະຫຍາຍທໍ່, ປ່ຽນຖ່າຍລະບົບທໍ່ ແລະ ປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງ, ທຶນກູ້ຢືມຈາກ ບໍລິສັດ NORINCO ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2019 ຜ່ານມາທີ່ບ້ານຂົວກາງແສນ ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ. ສີນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ຫວັງ ຊີ ຮຸຍ ທູດທີ່ປຶກສາ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ສປ ຈີນ ປະຈຳລາວ, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າກົມ, ເຈົ້າເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

      ທ່ານ ຄຳເຜີຍ ວົງສາຄຳຜຸຍ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການນ້ຳປະປາຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງນັບມື້ສູງຂຶ້ນຕາມຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທີ່ມີຢ່າງຈຳກັດ ໃນປີ 2017 ບໍລິສັດ NORINCO ຈາກ ສປ ຈີນ ໄດ້ສະໜອງທຶນກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕ່ຳໃຫ້ກັບລັດຖະບານກໍ່ຄືນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈຳນວນ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອມາຂະຫຍາຍ, ປັບປຸງ, ກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳປະປາຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະຫຍາຍທໍ່ສົ່ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງອາຄານຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຫຼາຍເມືອງຕາມໜ້າວຽກຕົວຈິງ ປັດຈຸບັນໂຄງການດັ່ງກ່າວສຳເລັດ 100% ແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງມີກຳລັງການຜະລິດນ້ຳປະປາອອກສູ່ຄົວເຮືອນປະມານ 340.000-350.000 ແມັດກ້ອນ/ວັນ ກວມເອົາ 90%-95%ໃນທົ່ວນະຄອນຫຼວງ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມນັບທັງໂຄງການເກົ່າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ໂຄງການໃໝ່ນີ້ນະຄອນຫຼວງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າສະໜອງນ້ຳປະປາຢູ່ 4 ຕົວເມືອງໃນໄດ້ແລ້ວ 100% ສ່ວນບາງບ້ານທີ່ຢູ່ໃນຈຳນວນ 5 ເມືອງນອກຂອງນະຄອນຫຼວງອາດຈະມີບາງບ້ານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກເທົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ສະມາດເຂົ້າໄປເຖິງ.

ທ່ານ ຕົງ ຈີ້ເຟີງ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ NORINCO ກ່າວວ່າ: NORINCO ໄດ້ປະກອບທຸລະກິດຫຼາຍຂະແໜງການໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ຊຸມປີ 1990 ໂຄງການນ້ຳປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງມາແຕ່ຕົ້ນປີ 2017 ສຳເລັດໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2019 ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ກໍ່ສ້າງທໍ່ນ້ຳໃໝ່ມີລວງຍາວ 427 ກິໂລແມັດ, ປ່ຽນທໍ່ເກົ່າລວງຍາວ 152 ກິໂລແມັດ, ອ່າງເກັບນ້ຳໃໝ່ 3 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳ 2 ແຫ່ງ ແລະ ອາຄານ, ສຳນັກງານຫ້ອງການຈຳນວນໜຶ່ງ.

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.