ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຫົງສາ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງມາດຕະຖານການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ ISO 14001: 2015

ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພາຊາ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຫົງສາ ຈໍາກັດ ໄດ້ຈັດພິທີ ມອບ-ຮັບ ໃບຮັບຮອງມາດຕະການຖານຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ ISO 14001: 2015 ໂດຍ ທ່ານ ປຣະວານທອງ ທອງໃຫຍ່ນະອາຍຸດທະຍາ ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຮັບຮອງລະບົບພູມີພາກລູ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ບໍລິສັດ ບູໂຣເວີຣິທັດ ປະເທດໄທ ເປັນຜູ້ມອບ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ຄະທາຢຸດ ຊູພູນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຫົງສາ ຈຳກັດ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ທອງພັດ ອິນທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສື່ມວນຊົນທຸກຂະແໜງການເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ຄະທາຢຸດ ຊູພູນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຫົງສາ ຈຳກັດ ກ່າວວ່າ: ໂດຍໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2009 ໄດ້ຈັດພິທີລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາສໍາປະທານຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການໄຟຟ້າຫົງສາ ເຊິ່ງໄດ້ມີການກຳນົດ ແລະ ເບິ່ງແຍງຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມພາຍໃຕ້ສັນຍາສຳປະທານ (CA) ນີ້ ໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ໂດຍ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຫົງສາ ຈໍາກັດ ໄດ້ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການບໍລິຫານຈັດການດ້ານຄວາມປອດໄພ ສຸຂະພາບອະນາໄມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງພາຍໃຕ້ສັນຍາສຳປະທານ (CA) ນີ້ ແລະ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງເປັນທີ່ມາຂອງການພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດສອບຄຸນະພາບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າການດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸມຊົນ ໂດຍໃນສັນຍາສຳປະທານໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຫົງສາ ຈໍາກັດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງມາດຕະຖານການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ ISO 14001: 2015 ພາຍຫຼັງຈາກການເດີນເຄື່ອງຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າຄົບທັງ 3 ໜ່ວຍຜະລິດພາຍໃນ 3 ປີ.

      ພັນທະກິດຫຼັກຂອງ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຫົງສາ ຈໍາກັດ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມຸ່ງເນັ້ນການດຳເນີນທຸລະກິດຄວບຄູ່ໄປກັບການເບິ່ງແຍງຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ຊຸມຊົນໃນພື້ນທີ່ ເພື່ອກ້າວສູ່ຄວາມຍືນຍົງ ດັ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ໃນວິໄສທັດຂອງບໍລິສັດຄື: ການເປັນໂຮງໄຟຟ້າປາກບໍ່ແຮ່ນຳໜ້າໃນອາຊຽນ ໂດຍການເຮັດວຽກທີ່ເປັນເລີດ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມ.

ສຳລັບ ISO 14001: 2015 ແມ່ນ: ມາດຕະຖານການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນສາກົນ ແລະ ທົ່ວໂລກໃຫ້ການຍອມຮັບປະກອບດ້ວຍການຈັດການດ້ານສິ່ງແວວລ້ອມທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເປັນຫົວໃຈຂອງການດຳເນີນງານຈະຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຍືນຍົງ ມາດຕະຖານການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນສະບັບນີ້ຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຊ້ສຳລັບອົງກອນທີ່ຕ້ອງການບໍລິຫານຈັດການກັບຄວາມຮັບພິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເປັນລະບົບ ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕະຖານການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມເປັນແນວທາງໃນການປະຕິບັດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຄາດຫວັງຂອງລະບົບການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍການດຳເນີນງານໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ພັນທະສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການບັນລຸຈຸດປະສົງດ້ານການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອົງກອນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄຸນຄ່າຕໍ່ອົງກອນ, ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອົງກອນ ລວມເຖິງເພື່ອຄວາມຍືນຍົງດ້ານການບໍລິຫານການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມອີກດ້ວຍ.

ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພາຊາ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຫົງສາ ຈໍາກັດ ໄດ້ຈັດພິທີ ມອບ-ຮັບ ໃບຮັບຮອງມາດຕະການຖານຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ ISO 14001: 2015 ໂດຍ ທ່ານ ປຣະວານທອງ ທອງໃຫຍ່ນະອາຍຸດທະຍາ ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຮັບຮອງລະບົບພູມີພາກລູ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ບໍລິສັດ ບູໂຣເວີຣິທັດ ປະເທດໄທ ເປັນຜູ້ມອບ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ຄະທາຢຸດ ຊູພູນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຫົງສາ ຈຳກັດ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ທອງພັດ ອິນທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສື່ມວນຊົນທຸກຂະແໜງການເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ຄະທາຢຸດ ຊູພູນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຫົງສາ ຈຳກັດ ກ່າວວ່າ: ໂດຍໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2009 ໄດ້ຈັດພິທີລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາສໍາປະທານຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການໄຟຟ້າຫົງສາ ເຊິ່ງໄດ້ມີການກຳນົດ ແລະ ເບິ່ງແຍງຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມພາຍໃຕ້ສັນຍາສຳປະທານ (CA) ນີ້ ໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ໂດຍ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຫົງສາ ຈໍາກັດ ໄດ້ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການບໍລິຫານຈັດການດ້ານຄວາມປອດໄພ ສຸຂະພາບອະນາໄມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງພາຍໃຕ້ສັນຍາສຳປະທານ (CA) ນີ້ ແລະ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງເປັນທີ່ມາຂອງການພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດສອບຄຸນະພາບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າການດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸມຊົນ ໂດຍໃນສັນຍາສຳປະທານໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຫົງສາ ຈໍາກັດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງມາດຕະຖານການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ ISO 14001: 2015 ພາຍຫຼັງຈາກການເດີນເຄື່ອງຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າຄົບທັງ 3 ໜ່ວຍຜະລິດພາຍໃນ 3 ປີ.

      ພັນທະກິດຫຼັກຂອງ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຫົງສາ ຈໍາກັດ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມຸ່ງເນັ້ນການດຳເນີນທຸລະກິດຄວບຄູ່ໄປກັບການເບິ່ງແຍງຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ຊຸມຊົນໃນພື້ນທີ່ ເພື່ອກ້າວສູ່ຄວາມຍືນຍົງ ດັ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ໃນວິໄສທັດຂອງບໍລິສັດຄື: ການເປັນໂຮງໄຟຟ້າປາກບໍ່ແຮ່ນຳໜ້າໃນອາຊຽນ ໂດຍການເຮັດວຽກທີ່ເປັນເລີດ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມ.

ສຳລັບ ISO 14001: 2015 ແມ່ນ: ມາດຕະຖານການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນສາກົນ ແລະ ທົ່ວໂລກໃຫ້ການຍອມຮັບປະກອບດ້ວຍການຈັດການດ້ານສິ່ງແວວລ້ອມທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເປັນຫົວໃຈຂອງການດຳເນີນງານຈະຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຍືນຍົງ ມາດຕະຖານການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນສະບັບນີ້ຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຊ້ສຳລັບອົງກອນທີ່ຕ້ອງການບໍລິຫານຈັດການກັບຄວາມຮັບພິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເປັນລະບົບ ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕະຖານການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມເປັນແນວທາງໃນການປະຕິບັດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຄາດຫວັງຂອງລະບົບການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍການດຳເນີນງານໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ພັນທະສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການບັນລຸຈຸດປະສົງດ້ານການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອົງກອນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄຸນຄ່າຕໍ່ອົງກອນ, ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອົງກອນ ລວມເຖິງເພື່ອຄວາມຍືນຍົງດ້ານການບໍລິຫານການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມອີກດ້ວຍ.

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!