ສາ​ເຫດ​ການ​ຈະ​ລາ​ຈອນ​ຕິດ​ຂັດ ແມ່ນ​​ນັກ​ຂັບ​ຂີ່​ຂາດ​ຈິດ​ສຳ​ນຶກ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ການສັນຈອນແອອັດຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນມາຈາກຜູ້ຂັບຂີ່ຈໍານວນໜຶ່ງຮັບຮູ້ດ້ານລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກບໍ່ທັນສູງ, ຂາດຄວາມສໍານິສໍານານໃນການຂັບຂີ່, ໃນເວລາສັນຈອນຕາມເສັ້ນທາງມີການລ່ວງລະເມີດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ອີກຈໍານວນໜຶ່ງມີຄວາມຮູ້ທາງລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບຈະລາຈອນທາງບົກແຕ່ມີແນວຄິດມັກງ່າຍ, ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບມີເຈດຕະນາລະເມີດເຊັ່ນ: ຂັບຂີ່ລົດບໍ່ໄປຕາມຊ່ອງຈະລາຈອນ, ແຊງຕັດໜ້າລົດຄັນອື່ນ, ລ່ວງໄຟແດງ, ລ່ວງປ້າຍຫ້າມ, ຈອດລົດຊະຊາຍຕາມທາງໂຄ້ງ, ທາງແຄບ, ທາງຄົບທາງແຍກ, ມີການສວຍໃຊ້ເສັ້ນທາງເປັນບ່ອນຝາກລົດ, ມີການສ້ອມແປງ, ຂາຍເຄື່ອງ, ວາງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ກອງດິນ-ຫີນຊາຍ ແລະ ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນ ເກີດຈາກການຄອບຄຸມ, ບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດການວຽກງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ການກໍານົດເສັ້ນທາງ ແລະ ເວລາໃຫ້ລົດບັນທຸກໜັກ, ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ລົດບໍລິການ ແລ່ນຕາມເສັ້ນທາງໃນຕົວເມືອງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ; ການກໍານົດເວລາເຂົ້າການ-ເລີກການຂອງພະນັກງານລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ເວລາເຂົ້າຮຽນ-ເລີກຮຽນຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແມ່ນເວລາດຽວກັນ ຕະຫຼອດຮອດການຈັດສັນການຈອດລົດສາທາລະນະທີ່ມີແລ້ວຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມ.

ນອກນັ້ນ ເກີດຈາກສະພາບເສັ້ນທາງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ: ຖະໜົນຢູ່ຕາມເທດສະບານເມືອງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນຜັງເມືອງເກົ່າ, ບໍ່ສາມາດກໍ່ສ້າງ ຫຼື ຂະຫຍາຍອອກໄດ້ຕື່ມ, ທາງແຄບ, ທາງຄົບສາມແຍກ, ສີ່ແຍກ ຈຸດປ່ຽນທິດທາງມີຫຼາຍຈຸດຄັບແຄບ ບໍ່ມີຂົວ ຫຼື ທາງລອດພື້ນສໍາລັບຄົນຍ່າງຂ້າມທາງ, ຫຼຸບໂນນ, ເປັນຂຸມເປັນບໍ່, ບາງເສັ້ນທາງເປ່ເພ ແລະ ການສ້ອມແປງຍັງຊັກຊັກ; ການຕິດຕັ້ງປ້ານສັນຍານຈະລາຈອນ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍທາງຕາມຂອບທາງ, ບ່າທາງ, ຈຸດສາມແຍກ, ສີ່ແຍກບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟອໍານາດບໍ່ເປັນເອກະພາບກັນກັບການປຸກສ້າງທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງແຮມ, ທະນາຄານ, ຮ້ານອາຫານ, ຕະຫຼາດ, ຄີວລົດ…. ເຫັນວ່າບ່ອນຈອດລົດບໍ່ພຽງພໍ ມີການນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງເປັນບ່ອນຈອດລົດ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງພາຫະນະທີ່ນໍາໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລົດເກົ່າທີ່ນໍາໃຊ້ມາດົນບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດກາທາງດ້ານເຕັກນິກ, ລະບົບລູກໜາກຄັນສົ່ງບໍ່ດີ, ຈັກດັບ, ເປ່ເພ ຫຼື ຕາຍຢູ່ກາງທາງ ແລະອື່ນໆ.

ໃນການແກ້ໄຂບັນດາດັ່ງກ່າວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍສຸມໃສ່ລະບາຍການສັນຈອນໃນໂມງໄປການ-ເລີກການ, ຈຸດທີ່ແອອັດ, ທາງຄົບທາງແຍກ, ໄຟອໍານາດຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດ-ໃຊ້ຖະໜົນມີຄວາມຄອ່ງຕົວກວ່າເກົ່າ. ນອກນັ້ນ ກໍຍັງສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂການຂາຍເຄື່ອງ, ວາງສິ່ງຂີດຂວາງຕາມສາຍທາງ, ຮື້-ຖອນການຕໍ່ເຕີມເທິບເງິບ, ປ້າຍໂຄສະນາ … ທີ່ເຫັນວ່າເປັນການກີດຂວາງການສັນຈອນ ເພື່ອໃຫ້ແຄມຖະໜົນມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການສັນຈອນແອອັດໄດ້.
……………………..
​ທີ່​ມາ: ມີ​ເດຍ​ລາວ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ການສັນຈອນແອອັດຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນມາຈາກຜູ້ຂັບຂີ່ຈໍານວນໜຶ່ງຮັບຮູ້ດ້ານລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກບໍ່ທັນສູງ, ຂາດຄວາມສໍານິສໍານານໃນການຂັບຂີ່, ໃນເວລາສັນຈອນຕາມເສັ້ນທາງມີການລ່ວງລະເມີດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ອີກຈໍານວນໜຶ່ງມີຄວາມຮູ້ທາງລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບຈະລາຈອນທາງບົກແຕ່ມີແນວຄິດມັກງ່າຍ, ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບມີເຈດຕະນາລະເມີດເຊັ່ນ: ຂັບຂີ່ລົດບໍ່ໄປຕາມຊ່ອງຈະລາຈອນ, ແຊງຕັດໜ້າລົດຄັນອື່ນ, ລ່ວງໄຟແດງ, ລ່ວງປ້າຍຫ້າມ, ຈອດລົດຊະຊາຍຕາມທາງໂຄ້ງ, ທາງແຄບ, ທາງຄົບທາງແຍກ, ມີການສວຍໃຊ້ເສັ້ນທາງເປັນບ່ອນຝາກລົດ, ມີການສ້ອມແປງ, ຂາຍເຄື່ອງ, ວາງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ກອງດິນ-ຫີນຊາຍ ແລະ ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນ ເກີດຈາກການຄອບຄຸມ, ບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດການວຽກງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ການກໍານົດເສັ້ນທາງ ແລະ ເວລາໃຫ້ລົດບັນທຸກໜັກ, ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ລົດບໍລິການ ແລ່ນຕາມເສັ້ນທາງໃນຕົວເມືອງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ; ການກໍານົດເວລາເຂົ້າການ-ເລີກການຂອງພະນັກງານລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ເວລາເຂົ້າຮຽນ-ເລີກຮຽນຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແມ່ນເວລາດຽວກັນ ຕະຫຼອດຮອດການຈັດສັນການຈອດລົດສາທາລະນະທີ່ມີແລ້ວຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມ.

ນອກນັ້ນ ເກີດຈາກສະພາບເສັ້ນທາງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ: ຖະໜົນຢູ່ຕາມເທດສະບານເມືອງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນຜັງເມືອງເກົ່າ, ບໍ່ສາມາດກໍ່ສ້າງ ຫຼື ຂະຫຍາຍອອກໄດ້ຕື່ມ, ທາງແຄບ, ທາງຄົບສາມແຍກ, ສີ່ແຍກ ຈຸດປ່ຽນທິດທາງມີຫຼາຍຈຸດຄັບແຄບ ບໍ່ມີຂົວ ຫຼື ທາງລອດພື້ນສໍາລັບຄົນຍ່າງຂ້າມທາງ, ຫຼຸບໂນນ, ເປັນຂຸມເປັນບໍ່, ບາງເສັ້ນທາງເປ່ເພ ແລະ ການສ້ອມແປງຍັງຊັກຊັກ; ການຕິດຕັ້ງປ້ານສັນຍານຈະລາຈອນ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍທາງຕາມຂອບທາງ, ບ່າທາງ, ຈຸດສາມແຍກ, ສີ່ແຍກບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟອໍານາດບໍ່ເປັນເອກະພາບກັນກັບການປຸກສ້າງທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງແຮມ, ທະນາຄານ, ຮ້ານອາຫານ, ຕະຫຼາດ, ຄີວລົດ…. ເຫັນວ່າບ່ອນຈອດລົດບໍ່ພຽງພໍ ມີການນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງເປັນບ່ອນຈອດລົດ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງພາຫະນະທີ່ນໍາໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລົດເກົ່າທີ່ນໍາໃຊ້ມາດົນບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດກາທາງດ້ານເຕັກນິກ, ລະບົບລູກໜາກຄັນສົ່ງບໍ່ດີ, ຈັກດັບ, ເປ່ເພ ຫຼື ຕາຍຢູ່ກາງທາງ ແລະອື່ນໆ.

ໃນການແກ້ໄຂບັນດາດັ່ງກ່າວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍສຸມໃສ່ລະບາຍການສັນຈອນໃນໂມງໄປການ-ເລີກການ, ຈຸດທີ່ແອອັດ, ທາງຄົບທາງແຍກ, ໄຟອໍານາດຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດ-ໃຊ້ຖະໜົນມີຄວາມຄອ່ງຕົວກວ່າເກົ່າ. ນອກນັ້ນ ກໍຍັງສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂການຂາຍເຄື່ອງ, ວາງສິ່ງຂີດຂວາງຕາມສາຍທາງ, ຮື້-ຖອນການຕໍ່ເຕີມເທິບເງິບ, ປ້າຍໂຄສະນາ … ທີ່ເຫັນວ່າເປັນການກີດຂວາງການສັນຈອນ ເພື່ອໃຫ້ແຄມຖະໜົນມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການສັນຈອນແອອັດໄດ້.
……………………..
​ທີ່​ມາ: ມີ​ເດຍ​ລາວ

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!