ຜູ້ປະກອບການຂາຍເຄື່ອງ​ “ຈົ່ມ”​ ມີລົດຈອດຕັນທາງຄົນຍ່າງຫຼາຍ

——————————————————————————-

 

ການຈອດລົດຢູ່ທາງຄົນຍ່າງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຮົາຈະພົບເຫັນໄດ້ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດໃຈກາງເມືອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຂດທີ່ມີຫ້ອງການ, ຮ້ານອາຫານ, ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ ເຊິ່ງຫາກມີການຈອດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ​ ມັນໄດ້ສ້າງພາບລັກອັນບໍ່ງາມຕາໃຫ້ກັບປະເທດ ແລະ ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ທາງຍ່າງ ຕ້ອງໄດ້ລົງໄປໃຊ້ທາງລົດ ເຮັດໃຫ້ສ່ຽງກັບການເກີດອຸບັດຕິເຫດໄດ້ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຍັງສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດບໍລິເວນນັ້ນອີກດ້ວຍ.

ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍໃນເຂດບ້ານສີຫອມ ໄດ້ກ່າວກັບອິນໄຊລາວເຮົາວ່າ: ໃນແຕ່ລະມື້ແມ່ນມີຄົນມາຈອດລົດໃນເຂດບໍລິເວນນີ້ ຫຼາຍພໍສົມຄວນ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະມາຈອດຊື້ເຄື່ອງ ແລະ ບາງເທື່ອກໍມາຈອດກີນເຂົ້າສວຍແຖວນີ້ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ທ່ຽວໄປທ່ຽວມາ ກະຍາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດຈາລະຈອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມປອດໄພ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນເພື່ອສ້າງພາບລັກທີ່ດີໃຫ້ປະເທດ.

ຫຼາຍຄົນທີ່ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນໄປມາຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເມື່ອເຫັນພາບການສັນຈອນໃນຊູ່ມື້ນີ້ ຄົງຈະມີແນວຄິດແກ້ໄຂໄປຕ່າງໆນາໆ ແຕ່ສະຫລຸບແລ້ວ ກໍ່ຢາກໃຫ້ການສັນຈອນຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ,ປາສະຈາກອຸປະຕິເຫດ… ເມື່ອຄໍາສະເໜີ ໄປເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ ມີບາງອັນກໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ແຕ່ມີຫຼາຍອັນບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຈຶ່ງກາຍເປັນຫ່າງສຽງຈາກປະຊາຊົນ ນີ້ເປັນພຽງບາງບັທນຫາ ຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດ ໃຊ້ຖະໜົນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂ ບັນຫາລົດແອອັດ,ຈອດລົດບໍ່ເປັນລະບຽບ,ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ຝາກເຖິງຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ໃຫ້ລະມັດລະວັງການຈອດລົດທັບເສັ້ນມ້າລາຍ, ແລ່ນມາແຕ່ກໍ້າຂວາ ພັດຈອດກໍ້າຊ້າຍ, ການລວງໄຟອຳນາດ, ຈອດລົດໃນເຂດທີ່ຫ້າມຈອດ ແລະ ການຈອດລົດຢູ່ທາງຄົນຍ່າງ ເປັນຕ້ນ ເພຶ່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍຄືປະເທດລາວເຮົາ.

——————————————————————————-

 

ການຈອດລົດຢູ່ທາງຄົນຍ່າງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຮົາຈະພົບເຫັນໄດ້ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດໃຈກາງເມືອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຂດທີ່ມີຫ້ອງການ, ຮ້ານອາຫານ, ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ ເຊິ່ງຫາກມີການຈອດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ​ ມັນໄດ້ສ້າງພາບລັກອັນບໍ່ງາມຕາໃຫ້ກັບປະເທດ ແລະ ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ທາງຍ່າງ ຕ້ອງໄດ້ລົງໄປໃຊ້ທາງລົດ ເຮັດໃຫ້ສ່ຽງກັບການເກີດອຸບັດຕິເຫດໄດ້ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຍັງສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດບໍລິເວນນັ້ນອີກດ້ວຍ.

ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍໃນເຂດບ້ານສີຫອມ ໄດ້ກ່າວກັບອິນໄຊລາວເຮົາວ່າ: ໃນແຕ່ລະມື້ແມ່ນມີຄົນມາຈອດລົດໃນເຂດບໍລິເວນນີ້ ຫຼາຍພໍສົມຄວນ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະມາຈອດຊື້ເຄື່ອງ ແລະ ບາງເທື່ອກໍມາຈອດກີນເຂົ້າສວຍແຖວນີ້ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ທ່ຽວໄປທ່ຽວມາ ກະຍາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດຈາລະຈອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມປອດໄພ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນເພື່ອສ້າງພາບລັກທີ່ດີໃຫ້ປະເທດ.

ຫຼາຍຄົນທີ່ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນໄປມາຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເມື່ອເຫັນພາບການສັນຈອນໃນຊູ່ມື້ນີ້ ຄົງຈະມີແນວຄິດແກ້ໄຂໄປຕ່າງໆນາໆ ແຕ່ສະຫລຸບແລ້ວ ກໍ່ຢາກໃຫ້ການສັນຈອນຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ,ປາສະຈາກອຸປະຕິເຫດ… ເມື່ອຄໍາສະເໜີ ໄປເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ ມີບາງອັນກໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ແຕ່ມີຫຼາຍອັນບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຈຶ່ງກາຍເປັນຫ່າງສຽງຈາກປະຊາຊົນ ນີ້ເປັນພຽງບາງບັທນຫາ ຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດ ໃຊ້ຖະໜົນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂ ບັນຫາລົດແອອັດ,ຈອດລົດບໍ່ເປັນລະບຽບ,ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ຝາກເຖິງຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ໃຫ້ລະມັດລະວັງການຈອດລົດທັບເສັ້ນມ້າລາຍ, ແລ່ນມາແຕ່ກໍ້າຂວາ ພັດຈອດກໍ້າຊ້າຍ, ການລວງໄຟອຳນາດ, ຈອດລົດໃນເຂດທີ່ຫ້າມຈອດ ແລະ ການຈອດລົດຢູ່ທາງຄົນຍ່າງ ເປັນຕ້ນ ເພຶ່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍຄືປະເທດລາວເຮົາ.

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!