Sunday, May 19, 2024
Lenovo

ລົງນາມສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການພັດທະນາ “ບ້ານດອນກາງຂອງ” ເມືອງສັງທອງ

ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ຈໍາກັດ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ການຮ່ວມມືລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ສຶກສາ ແລະສໍາຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາ ແລະປົກປັກຮັກສາດອນກາງຂອງ, ບ້ານດອນກາງຂອງ ເມືອງສັງທອງ.

ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ມີນາ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງນາມລະຫວ່າງທ່ານ ພູຂົງ ບັນນະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ດາວເພັດ ອາລຸນ ເຈົ້າເມືອງສັງທອງ, ທ່ານນາງ ອໍລະໄທ ສັນຕິຄົວຄາ ອໍານວຍການບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ຈໍາກັດ, ທ່ານນາງ ຈັນທິດາ ອຸ່ນມີໄຊ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ຈໍາກັດ ໂດຍເປັນກຽດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ແກ້ວພິລາວັນ ອາໄພລາດ ຮອງເຈົ້າຄອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ການນໍາພັດ-ລັດຈາກພະແນກການອ້ອມຂ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງ, ບ້ານ ແລະຄະນະບໍລິຫານງານຂອງບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງ-ລົງທຶນ ແລະຖືຮຸ້ນ ແຂວງຢູນານ (ລາວ) ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ແລະບໍລິສັດ ລົງທຶນກິດຈະການນໍ້າຢຸນນານ (ຮົງກົງ) ຮຸ້ນສ່ວນ ຈໍາກັດ ເຂົ້າເປັນສັກຂິພິຍານ.

ທ່ານ ສິນລະປະກອນ ພົມມະໄຊສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ກ່າວວ່າ: ດັ່ງທີ່ຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ ດອນກາງຂອງແມ່ນເປັນໜຶ່ງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວຂອງດອນປະມານ 5-6 ກິໂລແມັດ ແລະເປັນດອນໜຶ່ງທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າໄປດໍາລົງຊີວິດທໍາມາຫາກິນ, ປູກຝັງລ້ຽງສັດ ຫຼາຍຄອບຄົວ ຢູ່ໃນດອນດັ່ງກ່າວ, ໂດຍມີອົງການປົກຄອງບ້ານດອນກາງຂອງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ການໄປມາຫາສູ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ພາຫະນະເຮືອເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະໃນແຕ່ລະປີກໍ່ເກີດມີການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບດອນດັ່ງກ່າວພໍສົມຄວນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການນໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາ ແລະປົກປັກຮັກສາດອນດັ່ງກ່າວ  ຈຶ່ງເຫັນດີຕົກລົງໃຫ້ມີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ສຶກສາ ແລະສໍາຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາ ແລະປົກປັກຮັກສາດອນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການເຊະເຈື່ອນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະເພື່ອຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນພາຍໃນ ດອນກາງຂອງ ກໍ່ຄື ເມືອງສັງທອງ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

 

ພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ຈໍາກັດ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ການຮ່ວມມືລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ສຶກສາ ແລະສໍາຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາ ແລະປົກປັກຮັກສາດອນກາງຂອງ, ບ້ານດອນກາງຂອງ ເມືອງສັງທອງ.

ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ມີນາ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງນາມລະຫວ່າງທ່ານ ພູຂົງ ບັນນະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ດາວເພັດ ອາລຸນ ເຈົ້າເມືອງສັງທອງ, ທ່ານນາງ ອໍລະໄທ ສັນຕິຄົວຄາ ອໍານວຍການບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ຈໍາກັດ, ທ່ານນາງ ຈັນທິດາ ອຸ່ນມີໄຊ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ຈໍາກັດ ໂດຍເປັນກຽດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ແກ້ວພິລາວັນ ອາໄພລາດ ຮອງເຈົ້າຄອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ການນໍາພັດ-ລັດຈາກພະແນກການອ້ອມຂ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງ, ບ້ານ ແລະຄະນະບໍລິຫານງານຂອງບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງ-ລົງທຶນ ແລະຖືຮຸ້ນ ແຂວງຢູນານ (ລາວ) ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ແລະບໍລິສັດ ລົງທຶນກິດຈະການນໍ້າຢຸນນານ (ຮົງກົງ) ຮຸ້ນສ່ວນ ຈໍາກັດ ເຂົ້າເປັນສັກຂິພິຍານ.

ທ່ານ ສິນລະປະກອນ ພົມມະໄຊສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ກ່າວວ່າ: ດັ່ງທີ່ຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ ດອນກາງຂອງແມ່ນເປັນໜຶ່ງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວຂອງດອນປະມານ 5-6 ກິໂລແມັດ ແລະເປັນດອນໜຶ່ງທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າໄປດໍາລົງຊີວິດທໍາມາຫາກິນ, ປູກຝັງລ້ຽງສັດ ຫຼາຍຄອບຄົວ ຢູ່ໃນດອນດັ່ງກ່າວ, ໂດຍມີອົງການປົກຄອງບ້ານດອນກາງຂອງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ການໄປມາຫາສູ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ພາຫະນະເຮືອເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະໃນແຕ່ລະປີກໍ່ເກີດມີການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບດອນດັ່ງກ່າວພໍສົມຄວນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການນໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາ ແລະປົກປັກຮັກສາດອນດັ່ງກ່າວ  ຈຶ່ງເຫັນດີຕົກລົງໃຫ້ມີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ສຶກສາ ແລະສໍາຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາ ແລະປົກປັກຮັກສາດອນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການເຊະເຈື່ອນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະເພື່ອຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນພາຍໃນ ດອນກາງຂອງ ກໍ່ຄື ເມືອງສັງທອງ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

 

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.