ຕົກ​ໃຈ! ອັດຕາການສູບຢາໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ-ສາທາລະນະ ຢູ່ລາວຍັງສູງ

ອີງຕາມການສຳຫລວດແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2012 ອັດຕາການສູບຢາໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຢູ່ສຳນັກງານຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ມີປະມານ 48% ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 63% ໃນປີ 2015; ໃນຂະນະທີ່ການສູບຢາຢູ່ພາຍໃນອາຄານ, ຮ້ານອາຫານຕ່າງໆ ໃນປີ 2012 ສູງເຖິງ 70% ແຕ່ຫລຸດລົງເຫລືອ 58% ໃນປີ 2015; ສ່ວນການສູບຢາຢູ່ໃນລົດ ໂດຍສານສາທາລະນະ, ລົດເມ ມີ 50% ໃນປີ 2012 ແລະ ເຫັນວ່າໃນປີ 2015 ຫລຸດລົງເຫລືອ 31%; ສະເພາະໃນໂຮງໝໍ ມີຜູ້ລະເມີດສູບຢາ ໃນປີ 2012 ມີປະມານ 37% ແລະ ໃນປີ 2015 ເຫັນວ່າຫລຸດລົງເຫລືອ 12%.

ທ່ານ ບຸນເພັງ ພິລາວົງ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດແກ່ນັກຂ່າວ ໃນວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ຜ່ານມານີ້ວ່າ: ເຖິງຈະມີດຳລັດກ່ຽວກັບການ ຫ້າມສູບຢາໃນເຂດທີ່ເກືອດຫ້າມ ແຕ່ກໍຍັງມີຫລາຍຄົນທີ່ລະເມີດ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບ ຕໍ່ເພື່ອນຮ່ວມງານ ທີ່ເຮັດວຽກໃນບ່ອນດຽວກັນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງ ໃດກໍຕາມກົມອະນາໄມ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບດຳລັດດັ່ງກ່າວຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໂດຍສະເພາະການສູບຢາໃນສະຖານທີ່ ທາງລັດຖະການ, ສາທາລະນະ ລວມທັງຕຶກອາຄານຕ່າງໆ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ, ສາຖານທີ່ການສຶກສາ, ວັດວາອາຮາມອື່ນໆ. ປັດຈຸບັນນີ້ ກຳລັງກະກຽມ ສ້າງຂະບວນການໂຄສະນາຢຸດການສູບຢາ ແລະ ຫລີກເວັ້ນອັນຕະ ລາຍຈາກຄວັນຢາສູບ ໃນວັນຢຸດຕິການສູບຢາໂລກ ໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2019 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ໂດຍຈະຈັດໃຫ້ມີຫລາກຫລາຍກິດຈະກຳ ແລະ ການສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆ.

ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ນອກຈາກກິດຈະກຳຂ້າງເທິງແລ້ວ, ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມຢາສູບ, ດຳລັດຂອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການໂຄ ສະນາ ການພິມຄຳເຕືອນຕ່າງໆ, ລວມເຖິງຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ນິຕິກຳກ່ຽວກັບການພິມຄຳເຕືອນ ສຸຂະພາບເປັນຮູບໃສ່ ຊອງ ແລະ ຕຸດຢາ ສູບ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງ ຈັນ, ນະຄອນຫລວງພະບາງ, ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ນະຄອນປາກເຊ ເພື່ອໃຫ້ບັນດານະຄອນເຫລົ່ານີ້ປອດຄວັນຢາສູບ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນີ້ ຈະກຽມທົດລອງກຳນົດເອົາຕະຫລາດມືດ ຂອງນະຄອນຫລວງພະບາງ ເປັນຕະ ຫລາດທີ່ປອດຄວັນຢາສູບ.

ທີ່​ມາ: ຂ​ປ​

ອີງຕາມການສຳຫລວດແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2012 ອັດຕາການສູບຢາໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຢູ່ສຳນັກງານຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ມີປະມານ 48% ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 63% ໃນປີ 2015; ໃນຂະນະທີ່ການສູບຢາຢູ່ພາຍໃນອາຄານ, ຮ້ານອາຫານຕ່າງໆ ໃນປີ 2012 ສູງເຖິງ 70% ແຕ່ຫລຸດລົງເຫລືອ 58% ໃນປີ 2015; ສ່ວນການສູບຢາຢູ່ໃນລົດ ໂດຍສານສາທາລະນະ, ລົດເມ ມີ 50% ໃນປີ 2012 ແລະ ເຫັນວ່າໃນປີ 2015 ຫລຸດລົງເຫລືອ 31%; ສະເພາະໃນໂຮງໝໍ ມີຜູ້ລະເມີດສູບຢາ ໃນປີ 2012 ມີປະມານ 37% ແລະ ໃນປີ 2015 ເຫັນວ່າຫລຸດລົງເຫລືອ 12%.

ທ່ານ ບຸນເພັງ ພິລາວົງ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດແກ່ນັກຂ່າວ ໃນວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ຜ່ານມານີ້ວ່າ: ເຖິງຈະມີດຳລັດກ່ຽວກັບການ ຫ້າມສູບຢາໃນເຂດທີ່ເກືອດຫ້າມ ແຕ່ກໍຍັງມີຫລາຍຄົນທີ່ລະເມີດ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບ ຕໍ່ເພື່ອນຮ່ວມງານ ທີ່ເຮັດວຽກໃນບ່ອນດຽວກັນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງ ໃດກໍຕາມກົມອະນາໄມ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບດຳລັດດັ່ງກ່າວຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໂດຍສະເພາະການສູບຢາໃນສະຖານທີ່ ທາງລັດຖະການ, ສາທາລະນະ ລວມທັງຕຶກອາຄານຕ່າງໆ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ, ສາຖານທີ່ການສຶກສາ, ວັດວາອາຮາມອື່ນໆ. ປັດຈຸບັນນີ້ ກຳລັງກະກຽມ ສ້າງຂະບວນການໂຄສະນາຢຸດການສູບຢາ ແລະ ຫລີກເວັ້ນອັນຕະ ລາຍຈາກຄວັນຢາສູບ ໃນວັນຢຸດຕິການສູບຢາໂລກ ໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2019 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ໂດຍຈະຈັດໃຫ້ມີຫລາກຫລາຍກິດຈະກຳ ແລະ ການສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆ.

ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ນອກຈາກກິດຈະກຳຂ້າງເທິງແລ້ວ, ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມຢາສູບ, ດຳລັດຂອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການໂຄ ສະນາ ການພິມຄຳເຕືອນຕ່າງໆ, ລວມເຖິງຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ນິຕິກຳກ່ຽວກັບການພິມຄຳເຕືອນ ສຸຂະພາບເປັນຮູບໃສ່ ຊອງ ແລະ ຕຸດຢາ ສູບ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງ ຈັນ, ນະຄອນຫລວງພະບາງ, ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ນະຄອນປາກເຊ ເພື່ອໃຫ້ບັນດານະຄອນເຫລົ່ານີ້ປອດຄວັນຢາສູບ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນີ້ ຈະກຽມທົດລອງກຳນົດເອົາຕະຫລາດມືດ ຂອງນະຄອນຫລວງພະບາງ ເປັນຕະ ຫລາດທີ່ປອດຄວັນຢາສູບ.

ທີ່​ມາ: ຂ​ປ​

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!