ເມືອງແຖນ ຖິ່ນກຳເນີດດັ້ງ​ເດີມຂອງບັນດາບັນພະບູລຸດເຜົ່າ ລາວ-ໄຕ


ເມືອງແຖນນີ້ຕັ້ງຢູ່ ເຂດ 12 ຈຸໄທ ທີ່ບໍລິເວນລ້ອງແມ່ນຳ້ດຳ (ດຽນບຽນຟູປະຈຸບັນນີ້) ເປັນເມືອງຕັ້ງຍູ່ດ້ານຕາເວັນອອກຂອງລ້ານຊ້າງ.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເມືອງແຖນນີ້ໃນພົງສາວະດານແລະຕຳນານບູຮານໄດ້ອ້າງວ່າ ເມືອງແຖນແມ່ນ ຖີ່ນກຳເນີດຂອງບັນດາບັນພະບູລຸດຂອງເຜົ່າ ລາວ-ໄຕ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ພາກັນຍ້າຍໄປສ້າງບ້ານແປງເມືອງ ຢູ່ຕາມເຂດທີ່ເປັນປະເທດລາວແລະປະເທດໄທໃນປະຈຸບັນນີ້ ຂຸນລໍຄຳໄດ້ພາໄພ່ພົນລົງມາສ້າງບ້ານແປງເມືອງຢູ່ທົ່ງສາມໝື່ນ ດິນແດນທີ່ເອີ້ນວ່າເມືອງແຖນ ຫລື ແຖງໃນປະຈຸບັນນິ້ ຂຸນລໍຄຳມີເລື່ອງເລົ່າຄ້າຍຄືກັບຂຸນບູຣົມ ທີ່ກ່າວໃນພົງສາວະດານລ້ານຊ້າງແລະໃນທ້າຍພົງສາວະດານຂອງພວກລາວໄຕຍັງໄດ້ບອກວ່າເມື່ອຂຸນລໍຄຳຕາຍແລ້ວຈື່ງມີຜູ້ມີບຸນມາເກີດຜູ້ນັ້ນຄືຂຸນບູຣົມ.

ພົງສາວະດານລ້ານຊ້າງໄດ້ກ່າວວ່າ ຂຸນບູຣົມລົງມາສ້າງບ້ານແປງເມືອງທີ່ທົ່ງນານ້ອຍອ້ອຍຫນູ (ດຽນບຽນຟູ) ແລະໄດ້ສົ່ງລູກຊາຍ7ຄົນອອກໄປປົກຄອງເມືອງຕ່າງໆ ເພືອ່ຂະຫຍາຍເຂດແດນປົກຄອງລົງມາທາງໃຕ້ຄື:

1.ຂຸນລໍໄປປົກຄອງເມືອງຊວາ
2.ຍີ່ຜາລານໄປປົກຄອງຕ້າຫໍຫລືຫໍແຕ (ຊຽງຮຸ່ງ)
3.ສາມຈຸສົ່ງໄປປົກຄອງເມືອງນະຄອນຈຸລະນີພົມມະທັດ (ພິມາຍ)
4.ຂຸນໄສພົງ ສົ່ງໄປປົກຄອງເມືອງຊຽງແສນ ລ້ານນາ
5. ຂຸນງົວອິນ ໄປປົກຄອງເມືອງອະໂຍທະຍາ (ອາຍຸດທະຍາ)
6. ຂຸນລົກກົມ ໄປປົກຄອງເມືອງຫລ້າຄຳມວນ (ສີໂຄດຕະບອງ)
7. ທ້າວເຈັດເຈືອງ ໄປປົກຄອງເມືອງພວນ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ແລະທີ່ກ່າວມາທັງຫມົດນັ້ນແມ່ນຫລັກຖານຈາກພົງສາວະດານແລະຕຳນານບູຮານທີ່ກ່າວເຖີງເຫດການໃນເມືອງແຖນ ສະໄຫມກ່ອນການສ້າງຕັ້ງອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ ເອກະລາດ ເອກະພາບ ໃນກາງສະຕາວັດທີ່ XIV ແຕ່ເຖີງຍ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຫລັກຖານທີ່ແທ້ຈິງມີຢູ່ວ່າ ເມືອງແຖນແມ່ນເຂດ 12ຈຸໄທ ເປັນດິນແດ່ນທີ່ຄົນເວົ້າຕະກູນ ລາວ ໄຕ ໄດ້ຄອບຄອງມາແລ້ວຍ່າງຫນ້ອຍແມ່ນສະຕາວັດທີ່ VI-VIIIແລະຍັງມີ ໄຕດຳ ລື້ ຍວນ ໄຕແດງ ໄຕລາວ ຍູ່ນຳເຊີ່ງມີວັດທະນະທຳ ປະເພນີສືບທອດມາເຖີງປະຈຸບັນ.

ກຸ່ມຄົນທີ່ເວົ້າພາສາໄຕລາວນັ້ນມີຖີ່ນຖານດັ້ງເດີຍູ່ທາງທິດເຫນືອຫລືໂຫລ້ງແມ່ນຳ້ຂອງທາງເທິງແລະຕາເວັນອອກ ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍລົງມາເປັນເວລາ 3000-4000ປິມາແລ້ວ ເມື່ອປະມານຕົ້ນສະຕະວັດແຫ່ງຄິດຕະສັງກາດໄດ້ເຄື່ອນລົງມາທາງໃຕ້ເຂົ້າສູ່ໂຫລ້ງແມ່ນຳ້ຂອງ ລີລາວະດີ ແມ່ນຳ້ແດງ ສາລະວິນ ຈຶ່ງເປັນໄປໄດ້ວ່າ ດິນແດນເມືອງແຖນແຄ້ວນ 12 ຈຸໄຕກໍ່ແມ່ນຫນຶ່ງບ່ອນທີ່ເຄີຍເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງ ພວກລາວໄຕ ມາແລ້ວໃນອາດີດ.

ກ່ຽວກັບການປົກຄອງເມືອງແຖນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຮອດສະໄຫມເຈົ້າຟ້າງຸ່ມທ້ອນໂຮມລາວຍັງບໍ່ທັນຊອກເຫັນໄດ້ຫລັກຖານທີ່ແຈ່ມແຈ້ງ ແຕ່ກໍ່ສັງເກດໄດ້ວ່າໄລຍະຕົ້ນເມືອງແຖນອາດແບ່ງເຂດປົກຄອງອອກເປັນ 3 ຫລື 4ເຂດ ກ່ອນເຈົ້າກົກເຈົ້າເລົ່າເປັນຜູ້ປົກຄອງ ໂດຍສະໄຫມນະຄອນຣັດແບ່ງອອກເປັນ12ຈຸ ເອີ້ນວ່າ 12ຈຸໄທ ຫລື 12ເຈົ້າໄທ ແຕ່ລະເມືອງມີເຈົ້າປະຈຳເຜົ່າໃຜລາວ ປົກຄອງກັນເອງແລະມີການພົວພັນແບບບ້ານພີ່ເມືອງນ້ອງ.

ທີ່​ມາ:

ບູຮານຄະດີແລະປະຫວັດສາດລາວ History Laos

ຄັດຈາກ:“ປື້ມປະຫວັດສາດລາວດຶກດຳບັນ“
ດຣ ສຸເນດ ໂພທິສານ
ຮູບພາບປະກອບໂດຍ:ມໍລະດົກລ້ານຊ້າງ
ຂຽນໂດຍ: ນາງສາຍວາລິນ ບໍລະວົງ


ເມືອງແຖນນີ້ຕັ້ງຢູ່ ເຂດ 12 ຈຸໄທ ທີ່ບໍລິເວນລ້ອງແມ່ນຳ້ດຳ (ດຽນບຽນຟູປະຈຸບັນນີ້) ເປັນເມືອງຕັ້ງຍູ່ດ້ານຕາເວັນອອກຂອງລ້ານຊ້າງ.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເມືອງແຖນນີ້ໃນພົງສາວະດານແລະຕຳນານບູຮານໄດ້ອ້າງວ່າ ເມືອງແຖນແມ່ນ ຖີ່ນກຳເນີດຂອງບັນດາບັນພະບູລຸດຂອງເຜົ່າ ລາວ-ໄຕ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ພາກັນຍ້າຍໄປສ້າງບ້ານແປງເມືອງ ຢູ່ຕາມເຂດທີ່ເປັນປະເທດລາວແລະປະເທດໄທໃນປະຈຸບັນນີ້ ຂຸນລໍຄຳໄດ້ພາໄພ່ພົນລົງມາສ້າງບ້ານແປງເມືອງຢູ່ທົ່ງສາມໝື່ນ ດິນແດນທີ່ເອີ້ນວ່າເມືອງແຖນ ຫລື ແຖງໃນປະຈຸບັນນິ້ ຂຸນລໍຄຳມີເລື່ອງເລົ່າຄ້າຍຄືກັບຂຸນບູຣົມ ທີ່ກ່າວໃນພົງສາວະດານລ້ານຊ້າງແລະໃນທ້າຍພົງສາວະດານຂອງພວກລາວໄຕຍັງໄດ້ບອກວ່າເມື່ອຂຸນລໍຄຳຕາຍແລ້ວຈື່ງມີຜູ້ມີບຸນມາເກີດຜູ້ນັ້ນຄືຂຸນບູຣົມ.

ພົງສາວະດານລ້ານຊ້າງໄດ້ກ່າວວ່າ ຂຸນບູຣົມລົງມາສ້າງບ້ານແປງເມືອງທີ່ທົ່ງນານ້ອຍອ້ອຍຫນູ (ດຽນບຽນຟູ) ແລະໄດ້ສົ່ງລູກຊາຍ7ຄົນອອກໄປປົກຄອງເມືອງຕ່າງໆ ເພືອ່ຂະຫຍາຍເຂດແດນປົກຄອງລົງມາທາງໃຕ້ຄື:

1.ຂຸນລໍໄປປົກຄອງເມືອງຊວາ
2.ຍີ່ຜາລານໄປປົກຄອງຕ້າຫໍຫລືຫໍແຕ (ຊຽງຮຸ່ງ)
3.ສາມຈຸສົ່ງໄປປົກຄອງເມືອງນະຄອນຈຸລະນີພົມມະທັດ (ພິມາຍ)
4.ຂຸນໄສພົງ ສົ່ງໄປປົກຄອງເມືອງຊຽງແສນ ລ້ານນາ
5. ຂຸນງົວອິນ ໄປປົກຄອງເມືອງອະໂຍທະຍາ (ອາຍຸດທະຍາ)
6. ຂຸນລົກກົມ ໄປປົກຄອງເມືອງຫລ້າຄຳມວນ (ສີໂຄດຕະບອງ)
7. ທ້າວເຈັດເຈືອງ ໄປປົກຄອງເມືອງພວນ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ແລະທີ່ກ່າວມາທັງຫມົດນັ້ນແມ່ນຫລັກຖານຈາກພົງສາວະດານແລະຕຳນານບູຮານທີ່ກ່າວເຖີງເຫດການໃນເມືອງແຖນ ສະໄຫມກ່ອນການສ້າງຕັ້ງອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ ເອກະລາດ ເອກະພາບ ໃນກາງສະຕາວັດທີ່ XIV ແຕ່ເຖີງຍ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຫລັກຖານທີ່ແທ້ຈິງມີຢູ່ວ່າ ເມືອງແຖນແມ່ນເຂດ 12ຈຸໄທ ເປັນດິນແດ່ນທີ່ຄົນເວົ້າຕະກູນ ລາວ ໄຕ ໄດ້ຄອບຄອງມາແລ້ວຍ່າງຫນ້ອຍແມ່ນສະຕາວັດທີ່ VI-VIIIແລະຍັງມີ ໄຕດຳ ລື້ ຍວນ ໄຕແດງ ໄຕລາວ ຍູ່ນຳເຊີ່ງມີວັດທະນະທຳ ປະເພນີສືບທອດມາເຖີງປະຈຸບັນ.

ກຸ່ມຄົນທີ່ເວົ້າພາສາໄຕລາວນັ້ນມີຖີ່ນຖານດັ້ງເດີຍູ່ທາງທິດເຫນືອຫລືໂຫລ້ງແມ່ນຳ້ຂອງທາງເທິງແລະຕາເວັນອອກ ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍລົງມາເປັນເວລາ 3000-4000ປິມາແລ້ວ ເມື່ອປະມານຕົ້ນສະຕະວັດແຫ່ງຄິດຕະສັງກາດໄດ້ເຄື່ອນລົງມາທາງໃຕ້ເຂົ້າສູ່ໂຫລ້ງແມ່ນຳ້ຂອງ ລີລາວະດີ ແມ່ນຳ້ແດງ ສາລະວິນ ຈຶ່ງເປັນໄປໄດ້ວ່າ ດິນແດນເມືອງແຖນແຄ້ວນ 12 ຈຸໄຕກໍ່ແມ່ນຫນຶ່ງບ່ອນທີ່ເຄີຍເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງ ພວກລາວໄຕ ມາແລ້ວໃນອາດີດ.

ກ່ຽວກັບການປົກຄອງເມືອງແຖນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຮອດສະໄຫມເຈົ້າຟ້າງຸ່ມທ້ອນໂຮມລາວຍັງບໍ່ທັນຊອກເຫັນໄດ້ຫລັກຖານທີ່ແຈ່ມແຈ້ງ ແຕ່ກໍ່ສັງເກດໄດ້ວ່າໄລຍະຕົ້ນເມືອງແຖນອາດແບ່ງເຂດປົກຄອງອອກເປັນ 3 ຫລື 4ເຂດ ກ່ອນເຈົ້າກົກເຈົ້າເລົ່າເປັນຜູ້ປົກຄອງ ໂດຍສະໄຫມນະຄອນຣັດແບ່ງອອກເປັນ12ຈຸ ເອີ້ນວ່າ 12ຈຸໄທ ຫລື 12ເຈົ້າໄທ ແຕ່ລະເມືອງມີເຈົ້າປະຈຳເຜົ່າໃຜລາວ ປົກຄອງກັນເອງແລະມີການພົວພັນແບບບ້ານພີ່ເມືອງນ້ອງ.

ທີ່​ມາ:

ບູຮານຄະດີແລະປະຫວັດສາດລາວ History Laos

ຄັດຈາກ:“ປື້ມປະຫວັດສາດລາວດຶກດຳບັນ“
ດຣ ສຸເນດ ໂພທິສານ
ຮູບພາບປະກອບໂດຍ:ມໍລະດົກລ້ານຊ້າງ
ຂຽນໂດຍ: ນາງສາຍວາລິນ ບໍລະວົງ

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!