ຈົດໝາຍ​ຈາກພະຍາຈັກກຣີ​ແຫ່ງ​ສະ​ຫຍາມ ສົ່ງມາເຖິງ ພະເຈົ້າອະນຸ​ແຫ່ງ​ລ້ານ​ຊ້າງວຽງ​ຈັ​ນ

ໜັງສືເຈົ້າພະຍາຈັກກຣີມາເຖິງເຈົ້າອະນຸວຽງຈັນ ດ້ວຍທົງພະກະລຸນາ ຕັດເໜືອເກົ້າສັ່ງວ່າ ໃຫ້ຂຸດສະແລະປຸກພະທີ່ນັ່ງ ທຳເກ໋ງໃນພະລາຊະວັງເປັນ ທີ່ທົງປະພາດສະບາຍພະໄທ ແລະ ເຊິ່ງເຈົ້າວຽງຈັນໄດ້ລົງໄປຊ່ວຍທຳການ ຂຸດສະຄັ້ງກ່ອນເຫັນຍັງຄັບແຄບຢູ່ ບັດນີ້ໄດ້ຂະຫຍາຍກຳແພງພະລາຊະວັງ ດ້ານໃຕ້ອອກໄປອີກ ຈຶ່ງໄດ້ຂຸດສະປະຈົບສະເກົ່າຕໍ່ລົງໄປໃຫ້ຍາວ ແລະກວ້າງ ຊີວະປະຫວັດ ສົມເດັດພະເຈົ້າອະນຸວົງ 15 ວັດແທກໄດ້ 3 ເສັ້ນ 4 ວາ ທົງພະດຳລິທຽບທີ່ເປັນເກາະໃຫຍ່ເກາະເລັກລົງ ເຂື່ອນປູອິດທຳພະທີ່ນັ່ງເກ໋ງຈີນ ແລະຕຶກຢ່າງຝຣັ່ງຂຶ້ນອີກເປັນອັນມາກ ຫວ່າງ ເກ໋ງຫວ່າງຕຶກນັ້ນໄດ້ປູກຕົ້ນໄມ້ມີດອກມີຜົນເອນຊາຍອອກໄປ.

ດ້ານຂອບສະຮົ່ມແສງແດດໃຫ້ເອົາສິລາແທ່ງໃຫຍ່ເລັກ ມາທຳເປັນມໍເປັນແຫຼມ ແລະ ຫາດປິດບັງຮື້ເຂື່ອນເສຽສິ້ນ. ໃນທ້ອງສະນັ້ນ ປູດ້ວຍອິດໃຫຍ່ໃຫ້ນ້ຳໄຫຼ ສະອາດ ປູກບົວຫຼວງບົວເຜື່ອນທີ່ຊາຍແຫຼມຊາຍຫາດທຸກແຫ່ງແລ້ວລ້ຽງປາ ສາລະພັນ.

ເວລາເຊົ້າເວລາເຢັນ ສະເດັດອອກພະທີ່ນັ່ງເກ໋ງ ໂປຍເຂົ້າຕອກ ບ້າງສະເດັດພະແທ່ນສິລາ ໃຕ້ຮົ່ມໄມ້ບ້າງ ທົງໂປຍເຂົ້າຕອກພະລາຊະທານ ປາທັງປວງ ທອດພະເນດມັກໃນຣີ້ສັດແຂກເຕົ້າກະຕົ້ວຊຶ່ງແຂວນໄວ້ທີ່ກິ່ງໄມ້ ນົກເປັດນ້ຳນົກແຄບແຄລອຍຫຼິ້ນນ້ຳຢູ່ ອັນນົກນອກກວ່ານີ້ກໍລ້ຽງປ່ອຍລ້ຽງ ແຂວນ ລ້ຽງໃນສວນເປັນຫຼາຍຊາດແລະເຊິ່ງພະລາຊະດຳລິສ້າງພະທີ່ນັ່ງເກ໋ງ ຂຸດສະໄວ້ໃນພະລາຊະວັງ ທັງນີ້ເພື່ອຈະໄດ້ໃຫ້ພະວົງສານຸວົງຝ່າຍໃນປະ ພາດຫຼິ້ນ ດ້ວຍບໍ່ໄດ້ໄປເຫັນພູເຂົາ ແລະ ທ່ານຳ້ແຫຼ່ງໃດ ແລະຈະເບິ່ງສະຕິ ປັນຍາຂ້າລາຊະການ ເຊິ່ງເປັນຊ່າງຂ້າງຈະໄວ້ຝີມືຊ່າງຈຳຫຼັກ ຊ່າງຂຽນ ຊ່າງປັ້ນ ຊ່າງປູນ ຊ່າງປາດໄມ້ ຊ່າງຕົ້ນໄມ້ ໄທ ຈີນ ໃຫ້ເປັນກຽດຕິຍົດ ປາກົດໃນແຜ່ນດິນແລ້ວ ກໍເປັນລາຊະກຸສົນຢ່າງນຶ່ງ ຄັນເຖິງເທດສະການ ຜົນລະໄມ້ຊຸກຊຸມກໍທົງພະລາຊະສັດທາ ໃຫ້ອາລາດທະນາພະລາຊາຄະນະ ເຂົ້າໄປຮັບພະລາຊະທານສັນ ໃນພະທີ່ນັ່ງເກ໋ງຕາມຂອບສະພະລາຊາຄະນະ ຮັບປະທານສັນປີຍະຈັງຫັນຫຼາຍກວ່າສັນທີ່ອື່ນ ເພາະໄດ້ເບິ່ງສີມືຊ່າງທີ່ເຮັດ ໄວ້ນັ້ນແລະໂຜດໃຫ້ພະເຈົ້າລູກເທີຫຼານເທີ ແລະ ຂ້າລາຊະການລ້ຽງດູດັ່ງນີ້:

 ເນື່ອງໆ ຖ້າເທດສະການຕຸດສົງການເຂົ້າວັດສາສາດທະອອກວັດສາວັນວິ ສາຂະບູຊາເພັງ ເດືອນ 11 ເດືອນ 12 ກໍຊົງພະລາຊະສັດທາໃຫ້ເຊີນພະພຸດ 16 ຊຸດມໍລະດົກແຫ່ງວຽງຈັນ ທະຮູບແກ້ວຜະລຶກ ແລະພະບໍຣົມມະສາລີລິກະທາດໄປສະຖິດໄວ້ພະທີ່ນັ່ງ ເກ໋ງຄົງຄາສະຫວັນກະທຳສົມໂພດ ພ້ອມດ້ວຍພະບໍລົມວົງສານຸວົງຝ່າຍ ໃນ ພັນລະຍາຂ້າທູນລະອອງຜູ່ໃຫຍ່ຜູ່ນ້ອຍເຂົ້າໄປຮ້ອງສັກກະວາດອກສ້ອຍ ມະໂຫລີເພງເຄິ່ງທ່ອນມອນທະແຍສັບພະການມະຫໍລະສົບຕ່າງໆ ໃຫ້ແຕ່ງ ເກ໋ງຕັ້ງເຄື່ອງແກ້ວແຂວນໂຄມແກ້ວໂຄມແພຫຼາຍຢ່າງ ຕາມບູຊາພະບໍລົມ ທາດຄັ້ງລະສາມຄືນບ້າງ ສີ່ຄືນບ້າງແລະເມື່ອເພັງເດືອນ 12 ປີເຖາະ ເອກສົກ ນີ້ ພະຍານະຄອນລຳປາງ ພະຍານ່ານລົງໄປເຝົ້າລະອອງນະກຸງເທບ ກໍໂປດ ໃຫ້ພາບຸດພະລິຍາເຂົ້າໄປຊົມພະທີ່ນັ່ງເກ໋ງເຊິ່ງຕົກແຕ່ງ ແລະ ການມະຫໍລະ ສົບສົມໂພດສິ້ນທຸກຄົນ ຖ້າເທດສະການແຕ່ງເກ໋ງ ແລະ ລ້ຽງດູຂ້າທູນລະອອງ ຄັ້ງໃດ ກໍມີພະລາຊະຫະລຶໄທຄິດເຖິງເຈົ້າວຽງຈັນ ທຸກຄັ້ງດ້ວຍມິໄດ້ລົງໄປເຫັນ ຈຶ່ງໂປດໃຫ້ຖ່າຍຢ່າງແຜນທີ່ສະແດງເກ໋ງເກົ່າໃໜ່ພະລາຊະທານຂຶ້ນມາໃຫ້ ເຈົ້າວຽງຈັນ ດູພໍເປັນສຳເນົາພາງ ຖ້າເຈົ້າວຽງຈັນຫວ່າງລາຊະການເມືອງເມື່ອ ໃດຈະລົງໄປເຝົ້າທູນລະອອງທີ່ກຸງເທບ ກໍໃຫ້ພາບຸດພະລິຍາມະໂຫລີລະ ຄອນກັບໃຫ້ຫາພາຍແລະນົກເຂົາຄາລົມລົງໄປດ້ວຍ ຈະໄດ້ຫຼິ້ນຕາມສະບາຍໃຈ ອັນເຮືອສຳລັບພາຍຫຼິ້ນແລະກິ່ງໄມ້ທີ່ໜ້າແຂວນນົກນັ້ນມີຢູ່ເປັນອັນມາກ

ໜັງສືເຈົ້າພະຍາຈັກກຣີມາເຖິງເຈົ້າອະນຸວຽງຈັນ ດ້ວຍທົງພະກະລຸນາ ຕັດເໜືອເກົ້າສັ່ງວ່າ ໃຫ້ຂຸດສະແລະປຸກພະທີ່ນັ່ງ ທຳເກ໋ງໃນພະລາຊະວັງເປັນ ທີ່ທົງປະພາດສະບາຍພະໄທ ແລະ ເຊິ່ງເຈົ້າວຽງຈັນໄດ້ລົງໄປຊ່ວຍທຳການ ຂຸດສະຄັ້ງກ່ອນເຫັນຍັງຄັບແຄບຢູ່ ບັດນີ້ໄດ້ຂະຫຍາຍກຳແພງພະລາຊະວັງ ດ້ານໃຕ້ອອກໄປອີກ ຈຶ່ງໄດ້ຂຸດສະປະຈົບສະເກົ່າຕໍ່ລົງໄປໃຫ້ຍາວ ແລະກວ້າງ ຊີວະປະຫວັດ ສົມເດັດພະເຈົ້າອະນຸວົງ 15 ວັດແທກໄດ້ 3 ເສັ້ນ 4 ວາ ທົງພະດຳລິທຽບທີ່ເປັນເກາະໃຫຍ່ເກາະເລັກລົງ ເຂື່ອນປູອິດທຳພະທີ່ນັ່ງເກ໋ງຈີນ ແລະຕຶກຢ່າງຝຣັ່ງຂຶ້ນອີກເປັນອັນມາກ ຫວ່າງ ເກ໋ງຫວ່າງຕຶກນັ້ນໄດ້ປູກຕົ້ນໄມ້ມີດອກມີຜົນເອນຊາຍອອກໄປ.

ດ້ານຂອບສະຮົ່ມແສງແດດໃຫ້ເອົາສິລາແທ່ງໃຫຍ່ເລັກ ມາທຳເປັນມໍເປັນແຫຼມ ແລະ ຫາດປິດບັງຮື້ເຂື່ອນເສຽສິ້ນ. ໃນທ້ອງສະນັ້ນ ປູດ້ວຍອິດໃຫຍ່ໃຫ້ນ້ຳໄຫຼ ສະອາດ ປູກບົວຫຼວງບົວເຜື່ອນທີ່ຊາຍແຫຼມຊາຍຫາດທຸກແຫ່ງແລ້ວລ້ຽງປາ ສາລະພັນ.

ເວລາເຊົ້າເວລາເຢັນ ສະເດັດອອກພະທີ່ນັ່ງເກ໋ງ ໂປຍເຂົ້າຕອກ ບ້າງສະເດັດພະແທ່ນສິລາ ໃຕ້ຮົ່ມໄມ້ບ້າງ ທົງໂປຍເຂົ້າຕອກພະລາຊະທານ ປາທັງປວງ ທອດພະເນດມັກໃນຣີ້ສັດແຂກເຕົ້າກະຕົ້ວຊຶ່ງແຂວນໄວ້ທີ່ກິ່ງໄມ້ ນົກເປັດນ້ຳນົກແຄບແຄລອຍຫຼິ້ນນ້ຳຢູ່ ອັນນົກນອກກວ່ານີ້ກໍລ້ຽງປ່ອຍລ້ຽງ ແຂວນ ລ້ຽງໃນສວນເປັນຫຼາຍຊາດແລະເຊິ່ງພະລາຊະດຳລິສ້າງພະທີ່ນັ່ງເກ໋ງ ຂຸດສະໄວ້ໃນພະລາຊະວັງ ທັງນີ້ເພື່ອຈະໄດ້ໃຫ້ພະວົງສານຸວົງຝ່າຍໃນປະ ພາດຫຼິ້ນ ດ້ວຍບໍ່ໄດ້ໄປເຫັນພູເຂົາ ແລະ ທ່ານຳ້ແຫຼ່ງໃດ ແລະຈະເບິ່ງສະຕິ ປັນຍາຂ້າລາຊະການ ເຊິ່ງເປັນຊ່າງຂ້າງຈະໄວ້ຝີມືຊ່າງຈຳຫຼັກ ຊ່າງຂຽນ ຊ່າງປັ້ນ ຊ່າງປູນ ຊ່າງປາດໄມ້ ຊ່າງຕົ້ນໄມ້ ໄທ ຈີນ ໃຫ້ເປັນກຽດຕິຍົດ ປາກົດໃນແຜ່ນດິນແລ້ວ ກໍເປັນລາຊະກຸສົນຢ່າງນຶ່ງ ຄັນເຖິງເທດສະການ ຜົນລະໄມ້ຊຸກຊຸມກໍທົງພະລາຊະສັດທາ ໃຫ້ອາລາດທະນາພະລາຊາຄະນະ ເຂົ້າໄປຮັບພະລາຊະທານສັນ ໃນພະທີ່ນັ່ງເກ໋ງຕາມຂອບສະພະລາຊາຄະນະ ຮັບປະທານສັນປີຍະຈັງຫັນຫຼາຍກວ່າສັນທີ່ອື່ນ ເພາະໄດ້ເບິ່ງສີມືຊ່າງທີ່ເຮັດ ໄວ້ນັ້ນແລະໂຜດໃຫ້ພະເຈົ້າລູກເທີຫຼານເທີ ແລະ ຂ້າລາຊະການລ້ຽງດູດັ່ງນີ້:

 ເນື່ອງໆ ຖ້າເທດສະການຕຸດສົງການເຂົ້າວັດສາສາດທະອອກວັດສາວັນວິ ສາຂະບູຊາເພັງ ເດືອນ 11 ເດືອນ 12 ກໍຊົງພະລາຊະສັດທາໃຫ້ເຊີນພະພຸດ 16 ຊຸດມໍລະດົກແຫ່ງວຽງຈັນ ທະຮູບແກ້ວຜະລຶກ ແລະພະບໍຣົມມະສາລີລິກະທາດໄປສະຖິດໄວ້ພະທີ່ນັ່ງ ເກ໋ງຄົງຄາສະຫວັນກະທຳສົມໂພດ ພ້ອມດ້ວຍພະບໍລົມວົງສານຸວົງຝ່າຍ ໃນ ພັນລະຍາຂ້າທູນລະອອງຜູ່ໃຫຍ່ຜູ່ນ້ອຍເຂົ້າໄປຮ້ອງສັກກະວາດອກສ້ອຍ ມະໂຫລີເພງເຄິ່ງທ່ອນມອນທະແຍສັບພະການມະຫໍລະສົບຕ່າງໆ ໃຫ້ແຕ່ງ ເກ໋ງຕັ້ງເຄື່ອງແກ້ວແຂວນໂຄມແກ້ວໂຄມແພຫຼາຍຢ່າງ ຕາມບູຊາພະບໍລົມ ທາດຄັ້ງລະສາມຄືນບ້າງ ສີ່ຄືນບ້າງແລະເມື່ອເພັງເດືອນ 12 ປີເຖາະ ເອກສົກ ນີ້ ພະຍານະຄອນລຳປາງ ພະຍານ່ານລົງໄປເຝົ້າລະອອງນະກຸງເທບ ກໍໂປດ ໃຫ້ພາບຸດພະລິຍາເຂົ້າໄປຊົມພະທີ່ນັ່ງເກ໋ງເຊິ່ງຕົກແຕ່ງ ແລະ ການມະຫໍລະ ສົບສົມໂພດສິ້ນທຸກຄົນ ຖ້າເທດສະການແຕ່ງເກ໋ງ ແລະ ລ້ຽງດູຂ້າທູນລະອອງ ຄັ້ງໃດ ກໍມີພະລາຊະຫະລຶໄທຄິດເຖິງເຈົ້າວຽງຈັນ ທຸກຄັ້ງດ້ວຍມິໄດ້ລົງໄປເຫັນ ຈຶ່ງໂປດໃຫ້ຖ່າຍຢ່າງແຜນທີ່ສະແດງເກ໋ງເກົ່າໃໜ່ພະລາຊະທານຂຶ້ນມາໃຫ້ ເຈົ້າວຽງຈັນ ດູພໍເປັນສຳເນົາພາງ ຖ້າເຈົ້າວຽງຈັນຫວ່າງລາຊະການເມືອງເມື່ອ ໃດຈະລົງໄປເຝົ້າທູນລະອອງທີ່ກຸງເທບ ກໍໃຫ້ພາບຸດພະລິຍາມະໂຫລີລະ ຄອນກັບໃຫ້ຫາພາຍແລະນົກເຂົາຄາລົມລົງໄປດ້ວຍ ຈະໄດ້ຫຼິ້ນຕາມສະບາຍໃຈ ອັນເຮືອສຳລັບພາຍຫຼິ້ນແລະກິ່ງໄມ້ທີ່ໜ້າແຂວນນົກນັ້ນມີຢູ່ເປັນອັນມາກ

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!