ເປີດ​ແລ້ວ!ຈຸດພັກລົດສາມແຍກເຊໂນ ທີ່ເມືອງອຸທຸມພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ, ໂດຍແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ 2.220.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນໄດ້ຕົກລົງນຳໃຊ້ງົບປະມານຄັ້ງນີ້ປະກອບດ້ວຍ 03 ກິດຈະກຳຄື: 

1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຈຸດພັກລົດສາມແຍກເຊໂນ ຈຳນວນເງິນ 1.693.098 ໂດລາສະຫະລັດ, 
2. ໂຄງການສ້າງຄວາມປອດໄພຕາມທາງເລກ 09 (ສ້າງວົງວຽນ) ຈຳນວນເງິນ 193.148 ໂດລາສະຫະລັດ,
3. ທົດລອງສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການອຳນວຍຄວາມສະ ດວກດ້ານການຂົນສົ່ງຂັ້ນແຂວງຈຳນວນ 25.753 ໂດລາສະຫະລັດ, ນອກນັ້ນກໍ່ມີ ຄ່າບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະຄຸ້ມ ຄອງໂຄງການ 298.000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິນແຮ 10.000 ໂດລາສະຫະລັດ

ໂຄງການກໍ່ ສ້າງຈຸດພັກລົດສາມແຍກເຊໂນ:
1. ການອອກແບບໂຄງການແມ່ນ ອົງການ JICS ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ອອກແບບໂຄງການດັ່ງກ່າວເອງ, 
2. ບໍລິສັດທີ່ຊະນະການປະມູນ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໄດ້ແກ່ ບໍລິສັດ ຊາສີ ກຣຸບ, ເຊິ່ງໜ້າວຽກໃນການດຳເນີນໂຄງການປະກອບດ້ວຍ: ອາຄານຮ້ານອາຫານ, ຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ບ່ອນພັກລົດ ພ້ອມທັງເສັ້ນທາງເຂົ້າອອກ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າ, ປູກຫຍ້າ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ,
3. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົກ ເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2.548.135 ໂດລາສະຫະລັດ, ເກີນງົບທີ່ມີໄວ້ 763.602 ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນສ່ວນເກີນ ຂອງງົບແມ່ນໄດ້ໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກເກັບກູ້ລະເບີດ, ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ, ສຶກສາຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວຽກຖົມດິນ,
4. ມາຮອດປະຈຸບັນວຽກທຸກຢ່າງແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ ໂດຍມອບໃຫ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນຜູ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນປະມູນ ເພື່ອຊອກຫາຜູ້ດຳເນີນການບໍລິການຢູ່ຈຸດພັກລົດແຫ່ງນີ້ໃຫ້ມີ ປະສິດທິຜົນ.

ໃນພີທີຢ່າງເປັນທາງການດັ່ງກ່າວ:
1. ທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວມອບໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ໃຫ້ແຂວງສະຫວັນນະເຂດນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປ,
2. ທ່ານ ທາເກຊິ ຮີກີຮາຣາ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະເທດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປລາວ ກໍ່ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງທຸກພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຄັ້ງນີ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ, 
3. ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍ່ໄດ້ກ່າວຮັບໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ພ້ອມທັງໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທຸກພາກ ສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ຈຸດພັກລົດແຫ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຮັດ ໃຫ້ການບໍລິການທາງຜ່ານ ກໍ່ຄືຈຸດພັກລົດ ກາຍເປັນຈຸດຍຸດທະສາດທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ໄປ,
4. ທັງສາມທ່ານ ກໍ່ໄດ້ຮ່ວມກັນຕັດແຖບຜ້າ ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າຈຸດພັກ ລົດສາມແຍກເຊໂນແຫ່ງນີ້ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ.

ທີ່​ມາ: Souripudong Sundara

ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ, ໂດຍແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ 2.220.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນໄດ້ຕົກລົງນຳໃຊ້ງົບປະມານຄັ້ງນີ້ປະກອບດ້ວຍ 03 ກິດຈະກຳຄື: 

1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຈຸດພັກລົດສາມແຍກເຊໂນ ຈຳນວນເງິນ 1.693.098 ໂດລາສະຫະລັດ, 
2. ໂຄງການສ້າງຄວາມປອດໄພຕາມທາງເລກ 09 (ສ້າງວົງວຽນ) ຈຳນວນເງິນ 193.148 ໂດລາສະຫະລັດ,
3. ທົດລອງສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການອຳນວຍຄວາມສະ ດວກດ້ານການຂົນສົ່ງຂັ້ນແຂວງຈຳນວນ 25.753 ໂດລາສະຫະລັດ, ນອກນັ້ນກໍ່ມີ ຄ່າບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະຄຸ້ມ ຄອງໂຄງການ 298.000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິນແຮ 10.000 ໂດລາສະຫະລັດ

ໂຄງການກໍ່ ສ້າງຈຸດພັກລົດສາມແຍກເຊໂນ:
1. ການອອກແບບໂຄງການແມ່ນ ອົງການ JICS ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ອອກແບບໂຄງການດັ່ງກ່າວເອງ, 
2. ບໍລິສັດທີ່ຊະນະການປະມູນ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໄດ້ແກ່ ບໍລິສັດ ຊາສີ ກຣຸບ, ເຊິ່ງໜ້າວຽກໃນການດຳເນີນໂຄງການປະກອບດ້ວຍ: ອາຄານຮ້ານອາຫານ, ຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ບ່ອນພັກລົດ ພ້ອມທັງເສັ້ນທາງເຂົ້າອອກ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າ, ປູກຫຍ້າ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ,
3. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົກ ເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 2.548.135 ໂດລາສະຫະລັດ, ເກີນງົບທີ່ມີໄວ້ 763.602 ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນສ່ວນເກີນ ຂອງງົບແມ່ນໄດ້ໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກເກັບກູ້ລະເບີດ, ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ, ສຶກສາຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວຽກຖົມດິນ,
4. ມາຮອດປະຈຸບັນວຽກທຸກຢ່າງແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ ໂດຍມອບໃຫ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນຜູ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນປະມູນ ເພື່ອຊອກຫາຜູ້ດຳເນີນການບໍລິການຢູ່ຈຸດພັກລົດແຫ່ງນີ້ໃຫ້ມີ ປະສິດທິຜົນ.

ໃນພີທີຢ່າງເປັນທາງການດັ່ງກ່າວ:
1. ທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວມອບໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ໃຫ້ແຂວງສະຫວັນນະເຂດນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປ,
2. ທ່ານ ທາເກຊິ ຮີກີຮາຣາ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະເທດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປລາວ ກໍ່ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງທຸກພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຄັ້ງນີ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ, 
3. ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍ່ໄດ້ກ່າວຮັບໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ພ້ອມທັງໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທຸກພາກ ສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ຈຸດພັກລົດແຫ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຮັດ ໃຫ້ການບໍລິການທາງຜ່ານ ກໍ່ຄືຈຸດພັກລົດ ກາຍເປັນຈຸດຍຸດທະສາດທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ໄປ,
4. ທັງສາມທ່ານ ກໍ່ໄດ້ຮ່ວມກັນຕັດແຖບຜ້າ ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າຈຸດພັກ ລົດສາມແຍກເຊໂນແຫ່ງນີ້ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ.

ທີ່​ມາ: Souripudong Sundara

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!