ລາວ-ອາເມລິກາ ສະຫຼອງຜົນສໍາເລັດໂຄງການຊ່່ວຍເຫຼືອ 5 ປີ

ພິທີປີດໂຄງການ USAID LUNA II ທີ່ສະໜັບສະໜູນການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ແລະການເຊື່ອມໂຍງດ້ານເສດຖະກິດ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ, ທ່ານນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາລາວ, ມີບັນດາຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ, ສະຖານທູດອາເມລິກາ ແລະພາກເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາລາວ ກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາໂຄງການ USAID LUNA II ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ປຽບເໝືອນຍານພະຫະນະໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື ແລະການສົນທະນາລະຫວ່າງ 2 ຊາດ ລາວ-ອາເມລິກາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກ່ຽວກັບພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ໃນນາມທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການ ການຄ້າໂລກ, ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະພັນທະຂອງສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ ລາວ-ອາເມລິກາ. ໂຄງການ USAID LUNA II ແມ່ນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ 5 ປີ ຂອງອົງການພັດທະນາສາກົນອາເມລິກາ USAID ເຊິ່ງຖຶກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານການຄ້າ ຮ່ວມກັບ ສ. ອາເມລິກາ ແລະເຊື່ອມໂຍງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະອົງການການຄ້າໂລກ. ນັບແຕ່ປີ 2014 ໂຄງການ USAID LUNA II ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ ແລະບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງບັນດານິຕະກໍາໂດຍສະເພາະແມ່ນມິຕິກໍາຊັບຊິນທາງປັນຍາ, ນິຕິກໍາການແກ້ໄຂທາງການຄ້າໃນຂອບເຂດອົງການການຄ້າໂລກ, ສະໜັບສະໜູນການຄ້າແບບດິຈິຕໍ້ ແລະຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ປະກອບການໃນລາວ ແລະເພີ່ມຄວາມເຂົ້າເຂົ້າກ່ຽວກັບສິດຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະນິຕິກໍາຕ່າງໆ.

ທ່ານນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຄງການ USAID LUNA II ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບສາກົນ ແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດນໍາບັນດາຂໍ້າຕົກລົງຕ່າງໆ ແລະຊ່ວຍສະໜັບໜູນການຄ້າແບບຍຸດຕິທໍາ ແລະຖືກກັບລະບຽບການຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນໄດ້ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນນາມຄູ່ຮ່ວມມີກັບ ສ. ອາເມລິກາ , ສະມາຊິກຂອງອາຊຽນ ແລະສ່ວນໜຶ່ງຂອງສາກົນ. ຊຶ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດໃນປີ 2014 ແລະຈະຖືກປິດລົງໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2019 ແມ່ນໂຄງການສືບຕໍ່ຈາກຜົນສໍາເລັດອັນໂດດເດັ່ນຂອງໂຄງການລູນາລາວ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກຢ່າງສົມບູນໃນປີ 2013.

ພິທີປີດໂຄງການ USAID LUNA II ທີ່ສະໜັບສະໜູນການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ແລະການເຊື່ອມໂຍງດ້ານເສດຖະກິດ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ, ທ່ານນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາລາວ, ມີບັນດາຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ, ສະຖານທູດອາເມລິກາ ແລະພາກເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາລາວ ກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາໂຄງການ USAID LUNA II ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ປຽບເໝືອນຍານພະຫະນະໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື ແລະການສົນທະນາລະຫວ່າງ 2 ຊາດ ລາວ-ອາເມລິກາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກ່ຽວກັບພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ໃນນາມທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການ ການຄ້າໂລກ, ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະພັນທະຂອງສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ ລາວ-ອາເມລິກາ. ໂຄງການ USAID LUNA II ແມ່ນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ 5 ປີ ຂອງອົງການພັດທະນາສາກົນອາເມລິກາ USAID ເຊິ່ງຖຶກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານການຄ້າ ຮ່ວມກັບ ສ. ອາເມລິກາ ແລະເຊື່ອມໂຍງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະອົງການການຄ້າໂລກ. ນັບແຕ່ປີ 2014 ໂຄງການ USAID LUNA II ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ ແລະບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງບັນດານິຕະກໍາໂດຍສະເພາະແມ່ນມິຕິກໍາຊັບຊິນທາງປັນຍາ, ນິຕິກໍາການແກ້ໄຂທາງການຄ້າໃນຂອບເຂດອົງການການຄ້າໂລກ, ສະໜັບສະໜູນການຄ້າແບບດິຈິຕໍ້ ແລະຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ປະກອບການໃນລາວ ແລະເພີ່ມຄວາມເຂົ້າເຂົ້າກ່ຽວກັບສິດຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະນິຕິກໍາຕ່າງໆ.

ທ່ານນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຄງການ USAID LUNA II ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບສາກົນ ແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດນໍາບັນດາຂໍ້າຕົກລົງຕ່າງໆ ແລະຊ່ວຍສະໜັບໜູນການຄ້າແບບຍຸດຕິທໍາ ແລະຖືກກັບລະບຽບການຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນໄດ້ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນນາມຄູ່ຮ່ວມມີກັບ ສ. ອາເມລິກາ , ສະມາຊິກຂອງອາຊຽນ ແລະສ່ວນໜຶ່ງຂອງສາກົນ. ຊຶ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດໃນປີ 2014 ແລະຈະຖືກປິດລົງໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2019 ແມ່ນໂຄງການສືບຕໍ່ຈາກຜົນສໍາເລັດອັນໂດດເດັ່ນຂອງໂຄງການລູນາລາວ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກຢ່າງສົມບູນໃນປີ 2013.

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!