ເປີດໃຫ້ຈອງແລ້ວ ພັນທະບັດລັດຖະບານ ມູນຄ່າ 7 ຮ້ອຍກວ່າຕື້ກີບ

ທ່ານ ສົມບູນ ອິນທະປັດຖາ

ໃນວັນທິີ 25 ມີນາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ ແລະບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ຈັດພິທີຖະແຫຼງຂ່າວ ການເປີດຈອງຊື້ພັນທະບັດລັດຖະບານ ທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ ໂດຍຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໃນມູນຄ່າ 714 ຕື້ກວ່າກີບ, ໃຫ້ກຽດຖະແຫຼງຂ່າວມີທ່ານ ສົມບູນ ອິນທະປັດຖາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ອານຸກອນ ສຸທໍາມະວົງ ຮັກສາການຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ, ທ່ານ ເທບສະຫວັນ ດິຕິຍະວົງ ຮັກສາຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ (BCEL-KT), ທ່ານ ລິນ ລີ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ, ໂດຍມີທ່ານນາງ ວຽງດາລີ ສຸພານຸວົງ ຮອງຫົວໜ້າ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສົມບູນ ອິນທະປັດຖາ ກ່າວວ່າ: ການຈັດພິທີແຫຼງຂ່າວຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ່ານ, ຜູ້ລົງທຶນ, ນັກທຸລະກິດ ຮັບຊາບເຖິງຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຜນການຂາຍພັນທະບັດລັດຖະບານ, ຊຶ່ງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 3 ແຫ່ງ ໄດ້ນໍາໃຊ້ຈຸດແຂງ ແລະຖານລູກຄ້າຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດທີ່ມີຢູ່ໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນກັບນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ, ການອອກພັນທະບັດໃນຄັ້ງນີ້ ມີມູນຄ່າ ທັງໝົດ 714,87 ຕື້ກວ່າກີບ, ລາຄາກໍານົດ ແລະລາຂາຍ ໜ່ວຍລະ 1 ລ້ານກີບ ໂດຍແບ່ງພັນທະອອກເປັນ 4 ລຸ້ນຄື: ອາຍຸ 1 ປີ, 3 ປີ, 5 ປີ ແລະ 7 ປີ.  ສໍາລັບອາຍຸ 1 ປີ ມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 210 ຕື້ກວ່າກີບ, ສ່ວນ 500 ຕື້ກວ່າກີບ ແມ່ນແບ່ງໄປໃສ່ 3, 5 ແລະ 7 ປີ, ຊຶ່ງອັດຕາດອກເບ້ຍ 1ປີ ເທົ່າ 5,3%, 3 ປີ ເທົ່າ 6,80%, 5 ປີ 6,95% ແລະ 7 ປີ 7,10% ການຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແມ່ນ ຈ່າຍ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.

ທ່ານ ອານຸກອນ ສຸທໍາມະວົງ ກ່າວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ທັງສາມບໍລິສັດຫຼັກຊັບໄດ້ ມີການລົງຫາລູກຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ປາກົດວ່າໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກນັກລົງທຶນຫຼາຍພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກລົງທຶນພາຍໃນປະເທດທີ່ກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຍອດຊື້ພັນທະບັດລັດຖະບານທັງໝົດ ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບກົນໄກການລົງທຶນໃສ່ພັນທະບັດຂອງລັດຖະບານຢ່າງເປັນມືອາຊີບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສໍາລັບການເປີດຈອງຊື້ພັນທະບັດລັດຖະບານໃນຄັ້ງນີ້ ຈະເລີ່ມເປີດໃຫ້ກັບຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຈອງໄດ້ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 ມີນາ ຫາ ວັນທີ 5 ເມສາ 2019 ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 8:30-15:30 ໂມງ ຕະຫຼອດຊ່ວງໄລຍະເວລາການເປີດຈອງຊື້, ຊຶ້ງສາມາດຊື້ໄດ້ທີ່ສໍານັກງານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບທັງສາມແຫ່ງ ທີ່ອາຄານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (BCEL, LDB, APB), ທັງກໍາເອົາວັນທີ 5 ເດືອນ ເມສາ 2019 ເປັນມື້ຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກລາວ ໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2019, ການຈອງຊື້ພັນທະບັດຄັ້ງນີ້ ຈະໃຊ້ຫຼັກການມາກ່ອນໄດ້ກ່ອນ First In First Serve ຊຶ່ງຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງການຊື້ແບບທະວີຄູນ ເທື່ອລະ 10 ລ້ານກີບ ຂຶ້ນໄປ ແລະຈະປິດຈອງຊື້ທັນທີ ຖ້າຫາກການຈອງຊື້ພັນຖະບັດຄົບຕາມຈໍານວນທີ່ໄດ້ອອກຈໍາໜ່າຍໃນຄັ້ງນີ້ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ຮອດວັນທີ 5 ເມສາ 2019 ກໍ່ຕາມ, ການຈອງຊື້ພັນທະບັດລັດຖະບານຄັ້ງນີ້ ຜູ້ລົງທຶນສາມາດແລກປ່ຽນມື້ໃນຕະຫຼາດຂັ້ນສອງໄດ້ ເຊີ່ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໄດ້ມີລະບົບ ແລະກົນໄກຊື້-ຂາຍພັນທະບັດແລ້ວ.

ທ່ານ ສົມບູນ ອິນທະປັດຖາ

ໃນວັນທິີ 25 ມີນາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ ແລະບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ຈັດພິທີຖະແຫຼງຂ່າວ ການເປີດຈອງຊື້ພັນທະບັດລັດຖະບານ ທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການເງິນ ໂດຍຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໃນມູນຄ່າ 714 ຕື້ກວ່າກີບ, ໃຫ້ກຽດຖະແຫຼງຂ່າວມີທ່ານ ສົມບູນ ອິນທະປັດຖາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ອານຸກອນ ສຸທໍາມະວົງ ຮັກສາການຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ, ທ່ານ ເທບສະຫວັນ ດິຕິຍະວົງ ຮັກສາຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ (BCEL-KT), ທ່ານ ລິນ ລີ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ, ໂດຍມີທ່ານນາງ ວຽງດາລີ ສຸພານຸວົງ ຮອງຫົວໜ້າ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສົມບູນ ອິນທະປັດຖາ ກ່າວວ່າ: ການຈັດພິທີແຫຼງຂ່າວຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ່ານ, ຜູ້ລົງທຶນ, ນັກທຸລະກິດ ຮັບຊາບເຖິງຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຜນການຂາຍພັນທະບັດລັດຖະບານ, ຊຶ່ງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 3 ແຫ່ງ ໄດ້ນໍາໃຊ້ຈຸດແຂງ ແລະຖານລູກຄ້າຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດທີ່ມີຢູ່ໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນກັບນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ, ການອອກພັນທະບັດໃນຄັ້ງນີ້ ມີມູນຄ່າ ທັງໝົດ 714,87 ຕື້ກວ່າກີບ, ລາຄາກໍານົດ ແລະລາຂາຍ ໜ່ວຍລະ 1 ລ້ານກີບ ໂດຍແບ່ງພັນທະອອກເປັນ 4 ລຸ້ນຄື: ອາຍຸ 1 ປີ, 3 ປີ, 5 ປີ ແລະ 7 ປີ.  ສໍາລັບອາຍຸ 1 ປີ ມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 210 ຕື້ກວ່າກີບ, ສ່ວນ 500 ຕື້ກວ່າກີບ ແມ່ນແບ່ງໄປໃສ່ 3, 5 ແລະ 7 ປີ, ຊຶ່ງອັດຕາດອກເບ້ຍ 1ປີ ເທົ່າ 5,3%, 3 ປີ ເທົ່າ 6,80%, 5 ປີ 6,95% ແລະ 7 ປີ 7,10% ການຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແມ່ນ ຈ່າຍ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.

ທ່ານ ອານຸກອນ ສຸທໍາມະວົງ ກ່າວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ທັງສາມບໍລິສັດຫຼັກຊັບໄດ້ ມີການລົງຫາລູກຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ປາກົດວ່າໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກນັກລົງທຶນຫຼາຍພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກລົງທຶນພາຍໃນປະເທດທີ່ກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຍອດຊື້ພັນທະບັດລັດຖະບານທັງໝົດ ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບກົນໄກການລົງທຶນໃສ່ພັນທະບັດຂອງລັດຖະບານຢ່າງເປັນມືອາຊີບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສໍາລັບການເປີດຈອງຊື້ພັນທະບັດລັດຖະບານໃນຄັ້ງນີ້ ຈະເລີ່ມເປີດໃຫ້ກັບຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຈອງໄດ້ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 ມີນາ ຫາ ວັນທີ 5 ເມສາ 2019 ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 8:30-15:30 ໂມງ ຕະຫຼອດຊ່ວງໄລຍະເວລາການເປີດຈອງຊື້, ຊຶ້ງສາມາດຊື້ໄດ້ທີ່ສໍານັກງານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບທັງສາມແຫ່ງ ທີ່ອາຄານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (BCEL, LDB, APB), ທັງກໍາເອົາວັນທີ 5 ເດືອນ ເມສາ 2019 ເປັນມື້ຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກລາວ ໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2019, ການຈອງຊື້ພັນທະບັດຄັ້ງນີ້ ຈະໃຊ້ຫຼັກການມາກ່ອນໄດ້ກ່ອນ First In First Serve ຊຶ່ງຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງການຊື້ແບບທະວີຄູນ ເທື່ອລະ 10 ລ້ານກີບ ຂຶ້ນໄປ ແລະຈະປິດຈອງຊື້ທັນທີ ຖ້າຫາກການຈອງຊື້ພັນຖະບັດຄົບຕາມຈໍານວນທີ່ໄດ້ອອກຈໍາໜ່າຍໃນຄັ້ງນີ້ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ຮອດວັນທີ 5 ເມສາ 2019 ກໍ່ຕາມ, ການຈອງຊື້ພັນທະບັດລັດຖະບານຄັ້ງນີ້ ຜູ້ລົງທຶນສາມາດແລກປ່ຽນມື້ໃນຕະຫຼາດຂັ້ນສອງໄດ້ ເຊີ່ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໄດ້ມີລະບົບ ແລະກົນໄກຊື້-ຂາຍພັນທະບັດແລ້ວ.

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!