ເປີດ​ປະ​ຫວັດ ໂຮງຮຽນປະຖົມເຈົ້າອະນຸວົງ ຫຼືໂຮງຮຽນມັດທະຍົມວັດຈັນ ໃນເມື່ອກ່ອນ

ໂຮງຮຽນປະຖົມເຈົ້າອະນຸ ແລະໂຮງຮຽນມັດທະຍົມວັດຈັນ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນວຽງຈັນ ໃນເມື່ອກ່ອນ ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ ເປັນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ເຈົ້າອະນຸວົງ .

ສະຖານທີ່ຂອງບໍລິເວນໂຮງຮຽນ ມສ ເຈົ້າອະນຸວົງ ໃນປະຈຸບັນແຫ່ງນີ້ເມື່ອກ່ອນນັ້ນ ປະມານ ປີ ຄສ 1912 ເປັນໂຮງຮຽນອານານິຄົມຝຣັ່ງເສດ ແລະໂຮງຮຽນ ການສອນແມ່ບ້ານການເຮືອນ ໃນຍຸກທີ່ຝຣັ່ງເສດປົກຄອງລາວ ໂດຍມີຫ້ອງຮຽນທັງຫມົດ 3 ຫລັງໃຫຍ່ໆ ແລະມີຫ້ອງການ 1 ຫລັງ ຫ້ອງນ້ຳຍິງ 1 ຫລັງ ແລະຫ້ອງນ້ຳຊາຍ 1 ຫລັງ ຕຶກໃນຝັ່ງທິດຕາເວັນອອກນັ້ນເປັນຕຶກ 2 ຊັ້ນກໍ່ດ້ວຍດິນຈີ່ ໂບກປະທາຍ ສ່ວນຕຶກອາຄານ ດ້ານທິດຕາເວັນຕົກເປັນຕຶກໄມ້ແປ້ນຫລັງຫນຶ່ງເປັນຕຶກໄມ້ 2 ຊັ້ນ ແລະອີກຕຶກອາຄານທີ່ຕິດກັບໂຮງຮຽນວິຈິດຕະກັມນັ້ນເປັນຕຶກໄມ້ຍົກສູງ ຊັ້ນດຽວ.

ນອກນັ້ນ ໃນບໍລິເວນທີ່ເປັນຕຶກເກົ່າໂທລະໂຄງ 4 ແຍກນັ້ນ ກໍ່ເປັນຕຶກອາຄານ ຂອງໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມສຶກສາ ຫລັງທຳອິດ ຂອງເມືອງວຽງຈັນໃນສະໄຫມຝຣັັ່ງກໍ່ວ່າໄດ້ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເມື່ອປີ ຄສ 1920 ຕົກມາຮອດປີ ຄສ 1975 ຫລັງປົດປ່ອຍແລ້ວ ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ກໍ່ເປັນໂຮງຮຽນກາຍຍະສຶກສາ ທີ່ຂຶນກັບກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ແລະໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນເຈົ້າອະນຸ ທີ່ຂຶ້ນກັບບ້ານມີໄຊ ເມືອງຈັນທະບູລີ ກຳແພງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມາຮອດປີ ຄສ 1982 ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ໄດ້ກາຍມາເປັນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມວັດຈັນ ເຊິ່ງຊື່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມວັດຈັນ ນີ້ແມ່ນໄດ້ຈາກວ່າ ທາງການໃຫ້ສ້າງມີການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໂດຍ 1 ຕາແສງໃດ ຕ້ອງໃຫ້ມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 1 ແ່ຫ່ງ ດັ່ງນັ້ນຊື່ໂຮງຮຽນຈຶ່ງເກິດຈາກນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ເມື່ອປີ ຄສ 1982 ແມ່ນມີຜູ້ອຳນວຍການຊື່ວ່າ ອາຈານບຸນເພັງ ກາຍຍະຈິດ ແລະຄະນະອຳນວຍການ 3 ທ່ານ.

ຮອດປີ ຄສ 1986 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມວັດຈັນ ແມ່ນມີຊັ້ນຮຽນ ແຕ່ ມໍ1 , ມໍ 2 , ມໍ 3 ມີທັງຫມົດ 15 ຫ້ອງ ມີນັກຮຽນທັງຫມົດ 800 ຄົນ ມີຄູອາຈານສອນທັງຫມົດ 16 ຄົນ ມາຮອດປີ 1987-1993 ມີອາຈານ ທອງດີ ວົງຖາວອນ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະມີການປ່ຽນຊື່ຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມວັດຈັນ ມາເປັນຊື່ໃຫມ່ວ່າ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນອະນຸ ໂຮງຮຽນອະນຸ ແຫ່ງນີ້ຮັບໃຊ້ການສອນການຮຽນໃຫ້ 8 ບ້ານ ປະກອບດ້ວຍ

ບ້ານອະນຸ , ບ້ານມີໄຊ , ບ້ານຊຽງຍືນ, ບ້ານສີຫອມ , ບ້ານຂົວຫລວງ, ບ້ານຫາຍໂສກ, ບ້ານວັດຈັນ ແລະບ້ານທົ່ງຂັນຄຳ (ໂຮງສີນ້ອຍ)

ຕົກມາຮອດປີ ຄສ 1994-2010 ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນແມ່ນອາຈານ ພູວົງ ສາຍສູວັນ ( ໃນໄລຍະ 2007-2009 ໂຮງຮຽນເຈົ້າອະນຸ ແມ່ນຖຶກຍົກຍ້າຍ ໄປຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ 2 ແຫ່ງ ຄື ປະຖົມຂົວຫລວງໃຕ້ ແລະ ປະຖົມຂົວຫລວງເຫນືອ ເຮັດໃຫ້ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະການສອນຂອງຄົນ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ເພາະຖືກແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊັ້ນຮຽນແຍກກັນ

ສາເຫດຫລັກແລະຈຳເປັນໃນການຍົກຍ້າຍໄປ ແມ່ນໂຮງຮຽນອະນຸໃນເວລານັ້ນ ໂຮງຮຽນຫລັງປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫລືອການປຸກສ້າງອາຄານການຮຽນຫລັງໃຫມ່ ຈາກລັດຖະບານລາວແລະຍີ່ປຸ່ນ ຈຶ່ງມີການຮື້ມ້າງ ອາຄານຫລັງເກົ່າ ເພື່ອຈະສ້າງອາຄານຫລັງໃຫມ່ທົດແທນ ຕົກມາຮອດ ເດືອນມີນາ 2010 ຈຶ່ງມີການຍົກຍ້າຍມາສອນມາຮຽນໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ຫລັງຈາກໂຄງການສ້າງສຳເລັດແລ້ວ ອາຄານໃຫມ່ທີ່ເຫັນໃນປະຈຸບັນນີ້:

ເປັນຕຶກ 1 ຫລັງມີ 4 ຊັ້ນ ມີຫ້ອງຮຽນ 28 ຫ້ອງ ໃນນັ້ນມີຫ້ອງການ 5 ຫ້ອງ , ຫ້ອງພັກຄູ 2 ຫ້ອງ , ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 1 ຫ້ອງ , ຫ້ອງອ່ານ 1 ຫ້ອງ ມີນັກຮຽນທັງຫມົດ 295 ເປັນຍິງ=170 ຄົນ , ຊາຍ 125 ຄົນ ມີ 4 ຊັ້ນຮຽນ ຄື : ມໍ1 , ມໍ 2 ແລະ ມໍ 3. ເມື່ອປີ 2011-2014 ຜູ້ອຳນວຍການແມ່ນອາຈານ ທອງອານ ເຫລື່ອມວັດທະນາ ແລະໄດ້ມີການປ່ຽນຊື່ອີກຄັ້ງຫນຶ່ງ ຈາກຊື່ວ່າ ໂຮງຮຽນເຈົ້າອະນຸ ມາເປັນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນສຶກສາສົມບູນເຈົ້າອະນຸວົງ ເຊິ່ງເປັນຊື່ທີ່ມີກົກເຄົ້າມາຈາກເມື່ອກ່ອນໃນສະຖານທີແຫ່ງນີ້ແມ່ນມີຊື່ວ່າໂຮງຮຽນປະຖົມເຈົ້າອະນຸ ແລະເພື່ອເປັນການຈາຣຶກເຖິງຄຸນງາມຄວາມດີທີ່ມີແຕ່ປະເທດຊາດບ້ານເມືອງຂອງລາວເຮົາ ຕະຫລອດໄປ.

ໃນສົກປີຮຽນ 2013-2014 ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ ປະກອບມີຄູບາອາຈານທັງຫມົດ 34 ທ່ານ , ຍິງ 23 , ຊາຍ 11 ທ່ານ ມີນັກຮຽນທັງຫມົດນັບແຕ່ຊັ້ນ ມໍ 1 ຫາ ມໍ 7 ລວມທັງຫມົດ 624 ຄົນ ເປັນຍິງ 342 ຄົນ ,ແລະຊາຍ 282 ຄົນ.

ຮີບໂຮມຂໍ້ມູນໂດຍເພຈ : Art and Culture of Laos ຮູບພາບຈາກ : Viliam Phraxayavong.

ໂຮງຮຽນປະຖົມເຈົ້າອະນຸ ແລະໂຮງຮຽນມັດທະຍົມວັດຈັນ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນວຽງຈັນ ໃນເມື່ອກ່ອນ ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ ເປັນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ເຈົ້າອະນຸວົງ .

ສະຖານທີ່ຂອງບໍລິເວນໂຮງຮຽນ ມສ ເຈົ້າອະນຸວົງ ໃນປະຈຸບັນແຫ່ງນີ້ເມື່ອກ່ອນນັ້ນ ປະມານ ປີ ຄສ 1912 ເປັນໂຮງຮຽນອານານິຄົມຝຣັ່ງເສດ ແລະໂຮງຮຽນ ການສອນແມ່ບ້ານການເຮືອນ ໃນຍຸກທີ່ຝຣັ່ງເສດປົກຄອງລາວ ໂດຍມີຫ້ອງຮຽນທັງຫມົດ 3 ຫລັງໃຫຍ່ໆ ແລະມີຫ້ອງການ 1 ຫລັງ ຫ້ອງນ້ຳຍິງ 1 ຫລັງ ແລະຫ້ອງນ້ຳຊາຍ 1 ຫລັງ ຕຶກໃນຝັ່ງທິດຕາເວັນອອກນັ້ນເປັນຕຶກ 2 ຊັ້ນກໍ່ດ້ວຍດິນຈີ່ ໂບກປະທາຍ ສ່ວນຕຶກອາຄານ ດ້ານທິດຕາເວັນຕົກເປັນຕຶກໄມ້ແປ້ນຫລັງຫນຶ່ງເປັນຕຶກໄມ້ 2 ຊັ້ນ ແລະອີກຕຶກອາຄານທີ່ຕິດກັບໂຮງຮຽນວິຈິດຕະກັມນັ້ນເປັນຕຶກໄມ້ຍົກສູງ ຊັ້ນດຽວ.

ນອກນັ້ນ ໃນບໍລິເວນທີ່ເປັນຕຶກເກົ່າໂທລະໂຄງ 4 ແຍກນັ້ນ ກໍ່ເປັນຕຶກອາຄານ ຂອງໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມສຶກສາ ຫລັງທຳອິດ ຂອງເມືອງວຽງຈັນໃນສະໄຫມຝຣັັ່ງກໍ່ວ່າໄດ້ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເມື່ອປີ ຄສ 1920 ຕົກມາຮອດປີ ຄສ 1975 ຫລັງປົດປ່ອຍແລ້ວ ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ກໍ່ເປັນໂຮງຮຽນກາຍຍະສຶກສາ ທີ່ຂຶນກັບກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ແລະໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນເຈົ້າອະນຸ ທີ່ຂຶ້ນກັບບ້ານມີໄຊ ເມືອງຈັນທະບູລີ ກຳແພງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມາຮອດປີ ຄສ 1982 ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ໄດ້ກາຍມາເປັນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມວັດຈັນ ເຊິ່ງຊື່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມວັດຈັນ ນີ້ແມ່ນໄດ້ຈາກວ່າ ທາງການໃຫ້ສ້າງມີການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໂດຍ 1 ຕາແສງໃດ ຕ້ອງໃຫ້ມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 1 ແ່ຫ່ງ ດັ່ງນັ້ນຊື່ໂຮງຮຽນຈຶ່ງເກິດຈາກນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ເມື່ອປີ ຄສ 1982 ແມ່ນມີຜູ້ອຳນວຍການຊື່ວ່າ ອາຈານບຸນເພັງ ກາຍຍະຈິດ ແລະຄະນະອຳນວຍການ 3 ທ່ານ.

ຮອດປີ ຄສ 1986 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມວັດຈັນ ແມ່ນມີຊັ້ນຮຽນ ແຕ່ ມໍ1 , ມໍ 2 , ມໍ 3 ມີທັງຫມົດ 15 ຫ້ອງ ມີນັກຮຽນທັງຫມົດ 800 ຄົນ ມີຄູອາຈານສອນທັງຫມົດ 16 ຄົນ ມາຮອດປີ 1987-1993 ມີອາຈານ ທອງດີ ວົງຖາວອນ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະມີການປ່ຽນຊື່ຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມວັດຈັນ ມາເປັນຊື່ໃຫມ່ວ່າ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນອະນຸ ໂຮງຮຽນອະນຸ ແຫ່ງນີ້ຮັບໃຊ້ການສອນການຮຽນໃຫ້ 8 ບ້ານ ປະກອບດ້ວຍ

ບ້ານອະນຸ , ບ້ານມີໄຊ , ບ້ານຊຽງຍືນ, ບ້ານສີຫອມ , ບ້ານຂົວຫລວງ, ບ້ານຫາຍໂສກ, ບ້ານວັດຈັນ ແລະບ້ານທົ່ງຂັນຄຳ (ໂຮງສີນ້ອຍ)

ຕົກມາຮອດປີ ຄສ 1994-2010 ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນແມ່ນອາຈານ ພູວົງ ສາຍສູວັນ ( ໃນໄລຍະ 2007-2009 ໂຮງຮຽນເຈົ້າອະນຸ ແມ່ນຖຶກຍົກຍ້າຍ ໄປຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ 2 ແຫ່ງ ຄື ປະຖົມຂົວຫລວງໃຕ້ ແລະ ປະຖົມຂົວຫລວງເຫນືອ ເຮັດໃຫ້ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະການສອນຂອງຄົນ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ເພາະຖືກແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊັ້ນຮຽນແຍກກັນ

ສາເຫດຫລັກແລະຈຳເປັນໃນການຍົກຍ້າຍໄປ ແມ່ນໂຮງຮຽນອະນຸໃນເວລານັ້ນ ໂຮງຮຽນຫລັງປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫລືອການປຸກສ້າງອາຄານການຮຽນຫລັງໃຫມ່ ຈາກລັດຖະບານລາວແລະຍີ່ປຸ່ນ ຈຶ່ງມີການຮື້ມ້າງ ອາຄານຫລັງເກົ່າ ເພື່ອຈະສ້າງອາຄານຫລັງໃຫມ່ທົດແທນ ຕົກມາຮອດ ເດືອນມີນາ 2010 ຈຶ່ງມີການຍົກຍ້າຍມາສອນມາຮຽນໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ຫລັງຈາກໂຄງການສ້າງສຳເລັດແລ້ວ ອາຄານໃຫມ່ທີ່ເຫັນໃນປະຈຸບັນນີ້:

ເປັນຕຶກ 1 ຫລັງມີ 4 ຊັ້ນ ມີຫ້ອງຮຽນ 28 ຫ້ອງ ໃນນັ້ນມີຫ້ອງການ 5 ຫ້ອງ , ຫ້ອງພັກຄູ 2 ຫ້ອງ , ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 1 ຫ້ອງ , ຫ້ອງອ່ານ 1 ຫ້ອງ ມີນັກຮຽນທັງຫມົດ 295 ເປັນຍິງ=170 ຄົນ , ຊາຍ 125 ຄົນ ມີ 4 ຊັ້ນຮຽນ ຄື : ມໍ1 , ມໍ 2 ແລະ ມໍ 3. ເມື່ອປີ 2011-2014 ຜູ້ອຳນວຍການແມ່ນອາຈານ ທອງອານ ເຫລື່ອມວັດທະນາ ແລະໄດ້ມີການປ່ຽນຊື່ອີກຄັ້ງຫນຶ່ງ ຈາກຊື່ວ່າ ໂຮງຮຽນເຈົ້າອະນຸ ມາເປັນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນສຶກສາສົມບູນເຈົ້າອະນຸວົງ ເຊິ່ງເປັນຊື່ທີ່ມີກົກເຄົ້າມາຈາກເມື່ອກ່ອນໃນສະຖານທີແຫ່ງນີ້ແມ່ນມີຊື່ວ່າໂຮງຮຽນປະຖົມເຈົ້າອະນຸ ແລະເພື່ອເປັນການຈາຣຶກເຖິງຄຸນງາມຄວາມດີທີ່ມີແຕ່ປະເທດຊາດບ້ານເມືອງຂອງລາວເຮົາ ຕະຫລອດໄປ.

ໃນສົກປີຮຽນ 2013-2014 ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ ປະກອບມີຄູບາອາຈານທັງຫມົດ 34 ທ່ານ , ຍິງ 23 , ຊາຍ 11 ທ່ານ ມີນັກຮຽນທັງຫມົດນັບແຕ່ຊັ້ນ ມໍ 1 ຫາ ມໍ 7 ລວມທັງຫມົດ 624 ຄົນ ເປັນຍິງ 342 ຄົນ ,ແລະຊາຍ 282 ຄົນ.

ຮີບໂຮມຂໍ້ມູນໂດຍເພຈ : Art and Culture of Laos ຮູບພາບຈາກ : Viliam Phraxayavong.

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!